Sluttoppgjøret for Smia

Saken om oppgjøret knyttet til oppføringen av Smia har nå kommet til en avslutning.

I forbindelse med oppføringen av SMIA inngikk Frogn kommune en generalentreprisekontrakt med Hersleth Entreprenør AS 31. mars 2014. Siden prosjektet ble ferdigstilt i 2016 har det dessverre vært prinsipielle uenigheter om honoreringen av kontrakten etter kontraktens bestemmelser. Saken har nå endelig kommet til en avslutning ved at det er inngått forlik mellom partene under rettsmekling i Follo Tingrett 12. og 13. februar 2019. 

Hersleths krav om sluttoppgjørsbeløp var på kr. 39 721 653,- eks mva (inkludert et rentekrav på kr 1 791 853,-). Etter gjennomført rettsmekling er partene enige om at det endelige sluttoppgjørsbeløpet er kr. 34 249 956,-