Skolestart 2019

Skoleferien er ikke slutt helt ennå - men mandag 19. august ringer det inn. Her er oppmøtetidspunkter for de ulike skolene i Frogn.

 

Skolestart Frognskolen 19. august 2019

Dal skole

1.-7.trinn   08.30-13.20   Oppmøte skolegården ved hovedinngangen

Drøbak skole   

1.trinn    08.30-12.00   Oppmøte skolegården ved hovedinngangen

2.-7.trinn   08.15-13.00   Oppmøte klasserom

Dyrløkkeåsen skole 

1.trinn    09.30-13.15   Oppmøte Labyrinten

2.-7.trinn   08.30-13.15   Oppmøte Labyrinten

8.trinn    09.00-13.15   Oppmøte kantina

9.-10.trinn   08.30-13.15   Oppmøte utenfor klasseplass

Heer skole

1.trinn    09.00-13.15   Oppmøte hovedinngangen

2.-3.trinn   08.30-13.15   Oppmøte klasserom

4.-7.trinn   08.30-14.10   Oppmøte klasserom

Seiersten ungdomsskole 

8.trinn    08.20-13.55  Oppmøte flaggstanga

9-10.trinn   08.20-13.55   Oppmøte klasserom

Kantinemat tilgjengelig     

Sogsti skole

1.trinn    08.30-12.00   Oppmøte skolegården ved hovedinngangen

2.-7.trinn   08.15-13.15   Oppmøte klasserom

Kulturskolen

Oppstart uke 35

 

Skolerute for 2019-20 ligger her: https://www.frogn.kommune.no/skole-og-barnehageruta/