Sammen for Frogn

Suksessen fortsetter og vi mobiliserer ytterligere: Skoleferien har startet og mange unge skal tilbringe sommeren i Frogn. Vi ønsker at det skal bli en fin sommer for flest mulig og trenger voksne som kan vandre Sammen for Frogn i områder der de unge ferdes.

Innhold

Siden situasjonen med covid-19 rammet, har tiltaket «Sammen for Frogn» bidratt med jevnlige vandringer i nærområdet for å være tilstede for barn og unge i en tid der andre aktiviteter har vært begrenset. Og dette har vært populært! Synlig tilstedeværelse har blitt verdsatt av de unge og også bidratt til å forebygge uønsket adferd.

Tiltaket er en del av den felles dugnaden for å rette fokus på tiltak som kan forebygge smitte.  «Sammen for Frogn» er et samarbeid mellom Frogn kommune, Frivilligsentralen og Drøbak Frogn Idrettslag (DFI). Nå inviteres også Natteravnene med i samarbeidet.

«Sammen for Frogn» er et flott eksempel på at godt oppvekstmiljø skapes når alle gode krefter trekker sammen. Barn og unge gir utrykk for at «de gule vestene» bidrar til trivsel og trygghet. De frivillige som deltar i vandringene kan fortelle om mange gode og hyggelige møter med de unge. Politisk ledelse og Follo politiets forebyggende enhet har helt fra oppstart sluttet opp om tiltaket.

Har du lyst til å bli med Sammen for Frogn?

  • Du bestemmer selv hvor og når du vil vandre, men dere skal gå minst 2 voksne sammen.
  • Du skal være interessert, engasjert og involvert.
  • Du skal ikke gå inn i vanskelige situasjoner; ved bekymringsfull atferd, store ansamlinger, innbrudd, kriminalitet og rusbekymringer kontaktes politiets OPS tlf. 64 99 91 75. Ved akutt situasjoner ringer du 112.
  • Fagpersoner fra Frogn kommune veileder deg før du starter med vandringene og inviterer til temasamlinger.
  • Du må ha signert taushetserklæring og får eget identitetskort og vest.

Interessert? Send en mail til sammenforfrogn@frogn.kommune.no