Pengestøtte til unge

Trenger du penger til noe du driver med? Nå har du sjansen til litt ekstra! Barn og unge i Frogn kan nå søke pengestøtte hos Ungdommens kommunestyre (UKS).

Ungdommens kommunestyre i Frogn er tildelt 150 000 kroner for 2020. Barn og unge i Frogn inviteres med dette til å søke om midler fra dette fondet.

Betingelser for å søke:

  • Barn og unge bosatt i Frogn kommune
  • Tiltaket det søkes om skal komme flest mulig til gode 
  • Søknaden må være spesifisert og godt begrunnet

Søknadsfrist for UKS-midler 2020 er 1. mars 2020.

Søknaden sendes: Ungdommens kommunestyre v/politisk sekretariat, Frogn kommune, Postboks 10, 1441 DRØBAK eller e-post: politisketjenester@frogn.kommune.no