Organisasjonsendring i Frogn

Frogn kommune har nå gjennomført en stor organisasjonsendring, og vårt nye organisasjonskart er endelig klart.

- Dette har vært en stor og omfattende jobb, der alle ansatte har fått anledning til å være med i prosessen, sier kommunedirektør Georg N. Smedhus. Han legger nå frem en organisasjonsstruktur med færre kommunalområder og ett ledernivå mindre.

- Målet har vært forenkling; å lage en organisasjon der ansvarsfordeling er tydeligere og mer forståelig, noe som også vises i et justert delegasjonsreglement. Samtidig er innsparing viktig; det oppnås med ett ledernivå mindre - som igjen gir færre beslutningsnivåer, sier kommunedirektøren.

​På det nye organisasjonskartet ser du hvordan de nye kommunalområdene er organisert, og hvilke virksomhetsområder som nå gjelder:

Klikk her for å laste ned organisasjonskartet som PDF

Toppledergruppen, f.v.: kommunalsjef kultur og næring Hanne Løkka, stabssjef økonomi Jo-Ragnar Finserås, stabssjef HR, politisk sekretariat og service Wenche Korpberget, kommunedirektør Georg N. Smedhus, kommunalsjef oppvekst Ann-Ireen Jørgensen, ass. kommunedirektør Olav Neander og kommunalsjef helse og omsorg Maria N. Flatøy.

Kommunalsjef plan samfunn og teknikk, Hilde Gunn Bjelde, og kommunalsjef tilrettelagte tjenester, Anette Trondal Olsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.