Omvisning på aktivitetssentrene

Torsdag 13. februar var alle de folkevalgte representantene i hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester invitert til omvisning ved Frogn aktivitetssenter og Ressurssenteret på Ullerud.

Innhold

Etter at Kommunestyret vedtok i sitt budsjett i desember at ressurssenteret på Ullerud og arbeids- og aktivitetssenteret på Elleflaten skal utredes med tanke på alternativer for videre drift, er både brukere, pårørende, innbyggere og folkevalgte involvert i prosessen med å finne gode alternativer for brukerne av aktiviteter på dagtid.

Torsdag 13. februar 2020 kl. 09.00 stilte derfor over 10 representanter fra hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester opp til grundig omvisning - både på arbeids- og aktivitetssenteret på Elleflaten og på ressurssenteret på Ullerud. Ansatte og brukere var med og svarte på spørsmål fra interesserte og engasjerte folkevalgte.

- Vi jobber bredt for å sikre god medvirkning fra brukere, pårørende, ansatte og andre i en ryddig prosess, understreker kommunalsjef Fritz Solhaug, som forteller at prosjektgruppen med kompetanse og faglig tyngde skal samarbeide med ressurspersoner, foreninger og enheter som kan gi råd og veiledning. Videre planlagte aktiviteter er workshops, samhandling med andre enheter i kommune samt å innhente erfaringer fra andre kommuner. Dette kommer selvfølgelig i tillegg til analyser av brukernes behov, kartlegging av alternativer, brukermedvirkning og innspill fra alle berørte parter. 

De folkevalgte vil bli løpende informert om om fremdriften i prosjektet på alle sine møter frem til mai, da endelig avgjørelse skal tas.

- Vi ønsker at beslutningsgrunnlaget frem til det reviderte budsjettet som skal vedtas 18. mai 2020, blir så godt som mulig. Å finne gode alternativer for brukerne av aktiviteter på dagtid er utrolig viktig - både for den enkelte og dens pårørende, men også for Frogn som en god kommune å bo i for alle, sier kommunalsjef Fritz Solhaug.

Ressurssenteret på Ullerud.

 

Fra åpningen av arbeids- og aktivitetshuset på Elleflaten i 2018.