Om piper og kommunale gebyrer

Rehabilitering av piper og kommunale gebyrer har blitt en het potet blant innbyggere, media og kommunen i det siste. Nå endres gebyrsatsen.

Byggesak gjennomførte møte med bransjeforeningen i sommer, og kommunen ser at dagens gebyrer er urimelige.  - Vi ønsker å justere satsene, for dette synes vanskelig å forsvare, konstaterer enhetsleder i teknisk drift og forvaltning, Gro Ravne.

Beregningen har vært gjort på bakgrunn av et grunngebyr og i tillegg et gebyr for mindre tekniske anlegg. TDF mener at pipegebyret i 2019 er urimelig. Fra neste år foreslår rådmannen å fjerne grunngebyret og at totalt pipegebyr blir kr 4000.

De 12 innbyggerne som har betalt for høyt gebyr for 2019 (fakturaer som allerede er betalt/sendt ut) vil få et informasjonsbrev direkte fra kommunen. Så vil dette fortløpende behandles, og bli ettergitt om det er for mye betalt, informerer Ravne.