Nytt vanntårn sikrer drikkevannet

Mandag 8. oktober ble det nye høydebassenget på Granheia høytidelig åpnet – og med det har Frogn kommune sikret drikkevann og brannvannsforsyning i lang tid fremover.

Det nye anlegget er bygget på disponibelt areal i tilknytning til eksisterende høydebasseng: 3000 m3 med en glassfiberarmert polyestertank med høyde på 9,5 meter og diameter 22 meter. Det gamle og det nye vanntårnet vil fungere som et system på til sammen 6 millioner liter vann. - Den økte kapasiteten garanterer drikkevannet frem til 2060, sa en glad enhetsleder i teknisk drift og forvaltning, Otto Schacht, da han takket ordfører, rådmann og entreprenører under åpningen.

Prosjektets ramme var 18 millioner. Prosjektets endelig regnskap er på rundt 16 mill. Leverandør var Consto Anlegg AS. Kontrakten ble utlyst på Doffin med forhandlinger. Byggeperioden har vært fra slutten av februar 2018 til oktober 2018. Neste fase vil være etablering av en forsyningsledning på 600 meter ned til Ullerud uten uttak for å sikre vanntrykk og uavbrutte forsyning til anlegget, opplyser prosjektleder Lars Thømt.