Nye Miljøfyrtårn i Frogn

Firmaene EVO Drøbak og Nomi Tek as i Frogn kommune kan nå stolt kalle seg Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter. Frogn kommune gratulerer!

- Dette har vært en spennende og lærerik prosess. Tankesettet endrer seg og vi får en bedre forståelse av hva små grep og endringer i hverdagen kan utgjøre, sier Renate Fernås i EVO Drøbak og Kjell Arne Søvde i Nomi Tek as.

Sertifiseringen for EVO Drøbak har skjedd i samarbeid med områdeleder for EVO sentrene Rolf Inge Traasdahl.

  • EVO Drøbak er lokalisert på Dyrløkke, og har over 1000 medlemmer. Senteret er ubemannet og holder åpent fra 6-23 hver dag. 6 personlige trenere er knyttet til senteret for de medlemmene som ønsker et individuelt treningsopplegg.
  • Nomi Tek as er lokalisert i Bølerveien i Nordre Frogn. De selger bl.a.  biler til slamsuging, spyling og rørinspeksjon. Selskapet driver også verksted med service og vedlikehold av bilene. De omsetter for ca 39 mill pr år og har 3 ansatte.

Selskapene har gjennom sertifiseringsprosessen arbeidet med arbeidsmiljø, innkjøp, energiforbruk, transport, avfall, HMS- systemer mm.

Ordfører Hans Kristian Raanaas vil overrekke sertifikatene i kommunestyret på Frogn rådhus mandag 7. september 2020.

Rådmannen i Frogn kommune, Harald K. Hermansen, gratulerer EVO Drøbak og Nomi Tek as med miljøfyrtårnsertifiseringene: - Miljøfyrtårnsertifiseringen er en viktig sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. At vi i Frogn kommune har forpliktet oss til å ha kompetanse på dette er bra for kommunen og for kommunens bedrifter. Jeg håper flere lokale bedrifter følger etter, sier Hermansen.

For å bli sertifisert etter miljøfyrtårnordningen må det utarbeides en miljøanalyse hvor virksomheten vurderes i forhold til fastsatte bransjekrav. Men jobben er ikke gjort når virksomheten er sertifisert. Ordningen legger opp til videre systematisk arbeid gjennom årlige miljøhandlingsplaner og resertifisering hvert tredje år.

Mer om miljøfyrtårnsertifiseringen på: www.miljofyrtarn.no

Fra utdelingen i kommunestyret 7. september 2020