Nye føringer rundt oppfriskningsdoser

Det er kommet nye føringer rundt oppfriskningsdoser fra FHI.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper:

  • Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere med oppstart 1.juli.2022
  • Personer 65-74 år, og personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 Planlagt oppstart 1.september.


Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Nå som personer over 75 år og sykehjemsbeboere har mulighet for en ny oppfriskningsdose betyr det likevel ikke at det blir et økt tilbud utover det planlagte i sommer.
Det er ingen forventing fra FHI om at kommunene skal ha et åpent og tilgjengelig tilbud til alle i denne gruppen med en gang.

Apotek 1 på Drøbak city vaksinerer flere dager i uken og vil gjøre det som planlagt.

Dersom du nå er anbefalt en ny oppfriskningsdose kan time bestilles digitalt eller på telefon 64989830.

FHI vil vurdere behov for ny oppfriskningsdose til øvrige deler av befolkningen, altså for de under 65 uten underliggende risikotilstander, på et senere tidspunkt når det foreligger mer informasjon om videre smitteutvikling.

Dersom situasjonen tilsier det kan det også bli aktuelt å tilby nye doser i løpet av vinteren til de som mottar en oppfriskingsdose nå i sommer.