Nye enhetsledere

To nye enhetsledere er ansatt i Frogn kommune - og de har allerede jobbet her lenge!

Gro Ravne (59) er tilsatt fast i stillingen som enhetsleder for teknisk drift og forvaltning (TDF).

Gro Ravne er utdannet økonom og har bred erfaring både fra offentlig og privat virksomhet. De senere år har Ravne vært NAV-sjef i Frogn og kjenner i så måte kommunen godt. Hun har vært konstituert i stillingen siden 1. februar 2019 og har allerede skapt gode resultater. Enhet for teknisk drift og forvaltning ble opprettet i september 2017, og har blant annet ansvaret for all teknisk infrastruktur samt byggesak. Særlig byggesaksbehandlingen har vært viet stor oppmerksomhet de senere årene med vesentlige restanser. I fremtiden vil det bli viktig å tilpasse kapasiteten til forventet saksmengde. Den tekniske infrastrukturen skal bl.a. sikre gode veier, rent vann og tilfredsstillende avløp og renovasjon.

- Jeg er glad for at vi har fått med oss Gro til å lede denne enheten som har stor betydning for alle innbyggere, sier rådmann Harald K. Hermansen.

Ann Ireen Jørgensen (55) er fast ansatt som enhetsleder barnehage, etter å ha vært konstituert i stillingen siden 1. august 2018.

Ann Ireen er utdannet vernepleier i bunn, har 18 års erfaring som leder i kommunal sektor - og er selv bosatt i Frogn.

- Jeg opplever oppgavene som utrolig spennende, og har i denne perioden påbegynt spennende ting som jeg er veldig glad for å få fortsette med, sier Ann Ireen, som har jobbet i Frogn kommune siden 1998.