Navnekonkurranse! Nytt kommunalområde

Kan du hjelpe oss å finne nytt navn på det nye kommunalområdet for tilrettelagte tjenester? Vi ønsker å finne et nytt navn som favner det vi gir av tjenester og til hvilke målgrupper. Derfor utlyser vi en navnekonkurranse, og inviterer både innbyggere/ brukere og pårørende til å delta!

Innhold

Fra 1. januar 2023 ble rus- og psykisk helsetjeneste for voksne samlet i samme kommunalområde som tjenester for personer med ulike funksjonsnedsettelser og boliger for disse. Det er derfor en fin tid for navneendring nå!

Kommunalområdet omfatter

 • Omsorgsstønad og støttekontakttjenester
 • Individuell avlastning og avlastning i bolig
 • Ambulerende tjenester
 • Arbeids- og aktivitetssenter
 • Omsorgsboliger med heldøgns bemanning
 • Samtaletjeneste
 • Kurs psykisk helse
 • Lavterskeltilbud rus- og psykisk helsetjeneste

Boligene som omfattes av kommunalområdet er:

 • Hegre
 • Kopås
 • Haukåsen
 • Autismeteamet
 • Einebu
 • Fugleveien
 • Ullerud terrasse
 • Avlastningsbolig Traneveien
 • Dag- og aktivitetssenter

Send ditt forslag på mail til prosjektleder line.fritzon@frogn.kommune.no innen 28. februar 2023. Vi lover premie til vinnerforslaget!