Nå starter vårrengjøringen

Nå som snøen forsvinner i vårsolen, begynner vi å feie veiene i kommunen. Neste uke starter vi i sentrum og jobber oss utover byen og bygda.

Bussveier og sentrumsområder prioriteres, og alle gang- og sykkelveier tas samtidig med bilveiene.

Til dere som feier utenfor egen eiendom: Ikke fei grusen ut i grøftene. Vi får ikke fjernet grus som ligger i grøftekantene når feiebilen kommer. Grusen fyller grøftene og tetter sluk, og det kan bli et problem ved kraftig regnvær.

Hvordan feier du best?

Fei grusen til siden og la den ligge på asfalten slik at feiebilen får med seg grusen. Ikke samle i for store hauger.

Vår nye feiemaskin er klar for innsats!