Miljøfyrtårn til avfallsbedrifter

Firmaene DMT avfall as og Akershus miljø as i Frogn kommune kan nå stolt kalle seg Miljøfyrtårn-sertifisert bedrifter. Frogn kommune gratulerer!

DMT avfall as har siden 1994 vært godkjent mottaker av amalgam- og kvikksølvavfall fra tannklinikker. De har spesielt fokus på gode HMS rutiner fordi de håndterer farlig avfall. 
Akershus Miljø ble opprettet i 2014, har i dag 16 ansatte og har spesialisert seg på å hjelpe kunder innenfor slamsuging og høytrykksspyling. Vi har spesielt fokus på transport og energiforbruk. 

Begge bedrifter har arbeidet med arbeidsmiljø, innkjøp, energiforbruk, transport, avfall, HMS- systemer mm.

Sertifiseringen har blitt utført av Ragnhild Mamen og Erik Røed på vegne av Frogn kommune, og ordfører i Frogn, Hans Kristian Raanaas, overrakte sertifikatet til begge bedriftene i kommunestyret på Frogn rådhus mandag 4. november 2019.

Rådmannen i Frogn kommune, Harald K. Hermansen, gratulerer med sertifiseringen.
- Miljøfyrtårnsertifiseringen er en viktig sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. At vi i Frogn kommune har forpliktet oss til å ha kompetanse på dette er bra for kommunen og for kommunens bedrifter. Jeg håper flere lokale bedrifter følger etter, sier Hermansen.

For å bli sertifisert etter miljøfyrtårnordningen må det utarbeides en miljøanalyse hvor virksomheten vurderes i forhold til fastsatte bransjekrav. Men jobben er ikke gjort når virksomheten er sertifisert. Ordningen legger opp til videre systematisk arbeid gjennom årlige miljøhandlingsplaner og resertifisering hvert tredje år.
Mer om miljøfyrtårnsertifiseringen på: www.miljofyrtarn.no

Daglig leder i DMT avfall as, Fridthjof Moe og daglig leder i Akershus miljø as, Ole-Martin Kaxrud, tar imot bevis på ferdig sertifisering til Miljøfyrtårn fra Frogns ordfører.