Kvistmottaket på Heer

Kvistmottaket er en tjeneste for alle som trenger å kvitte seg med vanlig hageavfall.

Hva kan du kaste på Kvistmottaket

Kvistmottaket er en populær tjeneste. Der kan innbyggere og privatpersoner i Frogn kaste kvist og vanlig hageavfall gratis, året rundt. Gamle juletrær, greiner, løv og kvist kan altså kastes fritt.

Hva kan du ikke kaste

Det kastes altfor mye søppel på kvistmottaket. Vær oppmerksom på hva du kaster der, slik at vi kan beholde denne tjenesten i Frogn kommune.

Du kan ikke kaste stein, store røtter og annet grovt hageavfall. Dette må du levere hos Follo Ren. Det samme gjelder bygningsmateriell, toaletter, gamle blomsterpotter, treverk og annet skrot. Det er heller ikke tilltatt å kaste hagerømlinger.

Hvor finner du det

Kvistmottaket ligger på en åpen plass i Skanseveien mot Heer, på oversiden av serviceanlegget (også kalt Gropa). 

Kvistmottaket har åpent hele døgnet.