Kulturstipendet 2020

Hvert år deler Frogn kommune ut et kulturstipend til kommunens unge lovende. Kjenner du noen du synes fortjener det?

Kulturstipend på 10 000!

Kulturstipendet i Frogn ble opprettet i 2009 og har som formål å stimulere til videreutvikling av unge lovende talenter.

  • Kulturstipendet på kr. 10 000 skal benyttes til videreutvikling av den kunstneriske uttrykksformen.
  • Du kan nominere enkeltpersoner eller grupper av ungdom/unge voksne i alderen 13-25 år.
  • Stipendmottakeren må være bosatt i Frogn kommune.

Kulturstipendets jury består av ordfører, enhetsleder for kultur og fritid og leder av Frogn Kulturråd. 

Kjenner du til talenter av de sjeldne du synes fortjener et klapp på skulderen?

Send inn din nominasjon med begrunnelse her!

  • Husk å legge ved begrunnelse
  • Forslaget må sendes innen 1. november 2020