Koronavirus: oppdatert informasjon

Her får du siste nytt om koronavirus i Frogn kommune.

Innhold

                                                                                                                Change language

Samleside for korona- og vaksineinformasjon     

Endringer i kommunale tjenestetilbud                                          

Informasjon om koronavirus publisert i 2020

 

 Helsedir Smittervern

Siste oppdatering

5. april 2022: Oppdaterte retningslinjer:

1) Det er ikke lenger anbefaling om å holde seg hjemme i fire døgn ved positiv covid-19-test

2) det er ikke lenger en generell anbefaling om å teste seg ved nyoppståtte luftveissymptomer

- men regelen om å være hjemme om man er syk gjelder fremdeles.

Under finner du informasjon (norsk/engelsk) om hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer og testing for covid-19, samt hva som er anbefalt ved negativ test og ved positiv test.

Symptomer på luftveisinfeksjon kan begynne med vage symptomer som for eksempel hodepine og tett nese, eller mer klassiske influensalignende symptomer som som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand. Symptomene kan være tegn på covid-19. Vaksinerte personer kan få kun milde forkjølelsesymptomer ved covid-19.

Klikk på illustrasjonene for å forstørre.

15. februar 2022: Vi har kommet dit at vi kan og skal leve med SARS-CoV-2 viruset og håndtere sykdom grunnet viruset omtrent som andre luftveisinfeksjoner. Smittetallene lokalt og regionalt er på vei ned. Det er strålende, men vi må forvente fremdeles høyt sykefravær og utfordringer knyttet til det i noen uker til. 

Grad av alvorlig sykdom 

Svært få blir så alvorlig syke av covid-19 at de trenger innleggelse på sykehus nå. Mange blir plagsomt syke og trenger mer enn de 4 dagene som er anbefalt å holde seg hjemme for å være i tilstrekkelig form til å delta aktivt i samfunnet igjen. Mange har heldigvis veldig lite symptomer.  

I 2021 ble 1,22% av alle registrerte smittetilfeller i Frogn så syke at de hadde behov for innleggelse på sykehus. Så langt i 2022 har vi hatt langt flere tilfeller enn i hele 2021, men bare 0,27% av de registeret smittede har hatt behov av sykehusinnleggelse. Tallene for både 2021 og 2022 er trolig i realiteten enda lavere da mange tilfeller forblir uoppdaget. 

Det største fallet i andelen som blir alvorlig syke ser vi etter at hoveddelen av befolkningen vår hadde oppnådd fullvaksinasjon med 2 doser koronavaksine, og deretter etter at Omrikon-varianten av viruset overtok like før nyttår. 

Vi er altså godt beskyttet mot alvorlig sykdom gjennom vaksinasjon og virusvarianten som herjer nå tåles i all hovedsak godt. Det er nå en økende andel som legges inn, tilfeldigvis med korona og ikke som følge av koronasykdom. 

Testing 

PCR-testing har som ønsket avtatt de siste ukene. Dette er en ressurskrevende undersøkelse som de fleste nå ikke trenger å gjennomføre. Vi skal tilbake til rutinen med å bruke slike tester når det er medisinsk begrunnet. Tidligere var dette viktig for å kunne overvåke pandemiens utbredelse. Nå ber vi om at befolkningen fortsetter å registrere sine positive selvtester på www.frogn.kommune.no, dette hjelper oss med å fortsatt ha god oversikt lokalt. 

For noen kan det likevel være hensiktsmessig å få sin positive selvtest bekreftet med PCR-prøve. De som trenger det av reisehensyn må beregne dette inn i sitt reisebudsjett.  

Alle som har symptomer forenelig med covid-19 anbefales å benytte selvtest. De som bor sammen med en smittet, er anbefalt å teste seg dersom de får symptomer. Selvtester kan hentes ved kommunens testsenter i gitte tidsrom – se www.frogn.kommune.no. Tilgangen på selvtester er nå god. 

Bekreftede tilfeller 

Så langt i 2022 er det totalt registrert 2963 tilfeller i Frogn. Så langt i februar er det registrert 1187 tilfeller som gir oss ett smittetrykk på ca 7400 pr 100 000 siste 14 dager. Dette er fint fallende siden toppen fredag 4. februar og 9243 pr 100 000 som var smittetrykket da. Sykdomsbyrden er fremdeles lav.   

Vi antar at noe reduksjon i smittetall også skyldes redusert testing og evt. manglende registrering av positive selvtester. For å fortsatt ha oversikt over smittesituasjonen lokalt ber vi om at våre innbyggere fortsetter å være flinke med å registrere sine positive selvtester via kommunens hjemmeside. De som ikke har bank-ID, eller trenger hjelp til å registrere kan ringe 957 13000, tastevalg 3.  

Når det gjelder aldersfordeling siste to ukene er den som følger:  

Uke

Prosent 0-5år

Prosent 6-12år

Prosent 13-19år

Prosent 20-39år

Prosent 40-59år

prosent over 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5,9 %

19,6 %

15,4 %

20,3 %

31,1 %

7,8 %

 

6

9,6 %

16,0 %

15,2 %

21,1 %

33,0 %

5,1 %

 

Det er små og større utbrudd i flere av våre skoler og barnehager, noe vi må regne med når smittetrykket i samfunnet er så høyt som nå. Smittetilfeller i skolene er nå markant avtagende. 

Endringer i TISK-arbeidet (Testing, Isolering, Smittesporing, Karantene) 

Etter lange tider med TISK arbeid for kommunen av ulike slag; er det nå T-en som står igjen. Ansvaret for å følge anbefalingene som gjelder når man er smittet ligger hos hver og en av oss. Vi sender fremdeles SMS til alle som har testet positivt enten på PCR eller har registrert en positiv selvtest. Det er nå veldig få som får en telefon fra smittesporing. De som har spørsmål kan ta kontakt med smittesporing på 957 13000, tastevalg 3. 

Vaksine 

De som ønsker første, andre eller oppfriskningsdose av koronavaksine og fyller kriteriene for intervall kan booke time. Det blir ikke vaksinering i vinterferien. 

 • Alle over 18 år med 20 uker siden dose 2, kan bestille time til oppfriskningsdose her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/  
 • De mellom 12 og 15år som ønsker dose 2 (og ikke har hatt covid-19 siden dose 1) kan bestille seg time til vaksinering https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/  Det skal ha gått 8-12 uker mellom dose 1 og dose 2 
 • Foreldre som ønsker vaksine til sitt barn mellom 5 og 11 år (som ikke har hatt covid-19) kan ta kontakt med vaksinetelefonen på tlf.: 957 13000, tastevalg 2. 

Oversikt over vaksinerte i Frogn pr 14.02.22

 

14. februar 2022:

Selv om Regjeringen 12. februar 2022 opphevet de fleste smitteverntiltakene, er grunnleggende smittevernanbefalinger er fortsatt viktige, og vil begrense spredning av smittsomme sykdommer, inkludert covid-19.

Her finner du informasjon (pdf) om hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer og testing for covid-19, samt hva som er anbefalt ved negativ test og ved positiv test.

Symptomer på luftveisinfeksjon kan begynne med vage symptomer som for eksempel hodepine og tett nese, eller mer klassiske influensalignende symptomer som som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand. Symptomene kan være tegn på covid-19. Vaksinerte personer kan få kun milde forkjølelsesymptomer ved covid-19.

Trykk på illustrasjonen for å forstørre den

12. februar 2022: Regjeringen har i dag fattet vedtak om endringer i koronatiltakene. Alle endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022. Det betyr at det ikke lenger er påbud om å holde avstand eller bruke munnbind og heller ikke krav om testing og isolasjon. 

- Når de siste inngripende tiltakene nå faller, håper jeg at det er siste gang vi må stenge ned og begrense innbyggernes mobilitet og frihet, sier ordfører Hans Kristian Raanaas. - Vi har gjennom snart to år levd med usikkerhet, frykt og begrensninger - men også håp, varme og respekt. Vi har sammen funnet og skapt gode løsninger for å håndtere det uventende. Vi har gjort nye ting vi ikke har gjort før. Vi har kjent på hva som er viktig når handlingsrommet og friheten var redusert. Vi har stått sammen, fulgt respektfullt og lojalt opp de regler og anbefalinger som er pålagt oss. For alle har dette vært krevende på ulike måter, men vi har alle bidratt i historien som er lagt bak oss og som nå går over i ny fase. 

- Hvordan vi som lokalsamfunn har stilt opp. gjør meg stolt. Det er med ydmykhet jeg også på innsiden har sett hvordan kommunens ansatte har tilpasset og funnet løsninger i nærmest umulige situasjoner. Men det er likevel ikke alle som har kommet like godt ut i denne enden. Det er nå vår og alles oppgave å forsøke utjevne noen av forskjellene pandemien har skapt. Se hverandre, løfte hverandre og vær med å utjevne forskjellene i lokalmiljøet som pandemien har skapt. Fyll på med mat, drikke og kulturelle opplevelser. Støtt opp og meld deg inn i frivillige lag og foreninger. Legg dine handleturer lokalt og støtt næringsliv på alle nivå., oppfordrer ordføreren, og avslutter slik: - Vi kan ikke ta igjen det tapte, men vi kan bygge videre på håp, varme og respekt. Det er igjen håp om en klem! 

Dette gjelder fra 12. februar 2022

Overordnede råd om smittevern til befolkningen
 • Ha god hånd- og hostehygiene 
 • Følg vaksinasjonsprogrammet 
 • Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer. 
 • Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager.
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.
Råd til risikogrupper og uvaksinerte
 • Dersom du har risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte, må du selv vurdere risikoen for smitte og egen risiko for alvorlig sykdom mot behovet for kontakt med andre. Dette gjelder også for dem som ikke er vaksinerte.  
 • Om du har høy risiko for alvorlig sykdom bør du rådføre deg med legen din om du bør skjerme deg i perioder med mye smitte. 
 • Mer om risikogrupper for koronasykdom på helsenorge.no 
Avstand og sosial kontakt
 • Det er ikke lenger generelt råd om 1 meters avstand i samfunnet. 
 • Dersom du har nylig oppstått luftveissymptom, bør du holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper. 
 • Med et høyt smittepress som nå, bør grupper som fremdeles ha økt risiko for alvorlig sykdom, begrense antallet nærkontakter. 
Munnbind
 • Det er ikke lenger påbud om å bruke munnbind.
 • Er du nærkontakt med personer i risikogrupper og om du har luftveissymptomer eller forkjølelse, bør du bruke munnbind. Se hvem som er i risikogruppene på helsenorge.no  
 • Er du i en risikogruppe eller uvaksinert, bør du bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte, dersom det er vanskelig å holde avstand til andre.
Testing
 • Om du har luftveissymptom som nylig har oppstått bør du teste deg for koronasykdom. 
 • Om du ikke har symptom og bor sammen en som er smittet, trenger du ikke teste deg.
 • Dersom du får positiv selvtest hjemme, bør du registrere dette i kommunens system for å spore smitte. En positiv selvtest blir ikke registrert på helsenorge.no, og vil ikke bli vist i koronasertifikatet.
 • Dersom du ikke er fullstendig vaksinert, om du for eksempel mangler oppfriskingsdose, bør du ta ny test på en teststasjon og få bekreftet den positive selvtesten. 
 • Det er ikke nødvendig med bekreftende test for dem som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte og etterpå har gått hatt koronasykdom de siste 3 månedene.
Isolasjon 
 • Dersom du blir smittet med korona er det ikke lenger et krav at du må isolere deg. 
 • Har du fått bekreftet koronasmitte bør du holde deg hjemme i 4 døgn fra symptomene startet til du har vært feberfri i et døgn. Hold avstand til andre i hjemmet og bruk munnbind. 
 • Barn i skolealder og yngre, trenger ikke holde seg hjemme i fire døgn om de blir smittet med korona. Disse barna trenger bare holde seg hjemme dersom de er syke og kan gå på skolen eller i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer.   
Smittesporing 
 • Om du blir smittet med korona trenger du ikke lenger informere nærkontaktene dine om smitten. 
Skoler, barnehager og SFO
 • Skoler, barnehager og SFO kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen. 
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.  
Universiteter, høyskoler og fagskoler 
 • Universitet, høyskoler og fagskoler kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.  
Arbeidsliv
 • Arbeidslivet generelt kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Arbeidsgivere må selv vurdere hvilket behov de har for å hindre smitte og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig å legge forholdene til rette på arbeidsplassene slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet. 
Arrangement og sammenkomster
 • Arrangører kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger krav til arrangører om størrelsen på arrangementer og sammenkomster. Det er heller ikke krav om å tilrettelegge for avstand mellom deltakere.  
 • Det er ikke lenger krav om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.
Smittevernfaglig forsvarlig drift
 • Regjeringen opphever krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for å kunne holde åpent for bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende. 
 • Disse virksomhetene kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.
Inn og utreise
 • Regjeringen har opphevet forskriftfestete krav ved reiser inn til Norge. Nå gjelder de ordinære rådene om smittevern, som for eksempel å teste seg om en har symptom. 
 • Det er fortsatt ikke en normal tilstand i mange land. Flere land har strenge restriksjoner og smitteverntiltak for dem som vil reise dit.  
Ved reise til og fra Svalbard gjelder fortsatt særlige krav
 • Det er fortsatt krav om test før avreise til Svalbard. Unntatt fra dette kravet er de som kan dokumentere at de er fastboende på Svalbard eller at de er fullvaksinerte eller har vært gjennom koronasykdom.
 • Alle som ankommer Svalbard skal fremdeles teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst.

Endring av covid-19-forskriften - lettelser 12 02 22.pdf

Mer informasjon her: 

https://www.helsenorge.no

https://www.regjeringen.no

Status enheter Frogn kommune

Kommuneadministrasjonen er stadig i beredskap, og vi følger smittesituasjonen tett. Frogn kommune følger regjeringens påbud og anbefalinger. Vi prioriterer vaksinering og legger også ned stor innsats i testing og smittesporing for å best mulig holde smittetrykket nede i vår kommune.

Her kan du lese en statusoppdatering for alle enheter (pdf) i Frogn kommune pr 25.1. 2022.

Hvilke vurderinger ligger bak smitteverntiltakene? 

Stadige endringer i pandemiens utvikling kan gjøre enhver forvirret. Det skjønner vi godt - vi blir nok alle litt svimle av og til... For hvorfor endres tiltakene så plutselig – når de sa noe annet bare for et par dager siden? Og hvorfor kan ikke det ene åpne når det andre får åpne? Her er et forsøk på å vise litt av bakgrunnen for hvilke tiltak som fattes hvor og når – slik at vi alle kan klare å henge litt mer med.

                            Les om hvilke vurderinger som ligger bak tiltakene her

   Følg med på oppdateringer om korona på kommunes facebooksider 

Tidligere oppdateringer 

Februar 2022

1. februar 2022: Regjeringen har, tirsdag 1. februar, fattet vedtak om endringer i covid-19 -tiltak. Alle endringene gjelder fra kl 23.00 tirsdag 1. februar 2022.

Du finner detaljert informasjon om endringene på regjeringen.no

Her er en oversikt over endringene:

Barnehager, skoler og skolefritidsordninger

• Det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.

• Det betyr i praksis at skoler og barnehager går tilgrønt nivå.

Høyere utdanningsinstitusjoner

• Det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.

• Regjeringen anbefaler at høyskoler, universiteter og fagskoler legger opp til at studenter kan være fysisk til stede ved undervisning.

• Høyere utdanningsinstitusjoner behøver ikkefølge anbefalingen om 1 meters avstand ved undervisning.

Organisert idrett og fritidsaktiviteter

 Arbeidsliv

• Regjeringen anbefaler at folk holder 1 meter avstand til hverandre

• Regjeringen anbefaler at arbeidsgivere selv vurderer hvor mye bruk av hjemmekontor som er riktig for den enkelte arbeidsplass. Ved en slik vurdering bør arbeidsgiver legge vekt på sannsynlighet for smitte på arbeidsplassen og hvor sårbar virksomheten er for et høyt, samtidig sykefravær.

• Arbeidsgivere bør ta hensyn til at det er mulig å holde avstand på arbeidsplassen.

Serveringssteder

• Det er ikke lenger skjenkestopp for serveringssteder

• Det er heller ikke krav om bordservering

• Serveringssteder skal legge til rette for at alle kan holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

• Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter, for eksempel dansing.

Arrangementer og sammenkomster

• Det er ingen begrensninger på hvor mange gjester du kan ha hjemme, eller antall deltakere på private eller offentlige sammenkomster.

• Det er fortsatt krav om smittvernfaglig forsvarlig drift (se under)

• 1-meterskravet gjelder ikke for personer som sitter på faste tilviste plasser.

• Det betyr at det er mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass.

Testing, smitte og isolasjon

• Isoleringstiden for deg som er smittet er nå firedager.

• Du som er smittet, kan avslutte isolering etter fire dager, hvis du har vært feberfri i minst 24 timer.

• Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære en som er smittet har ikke lenger plikt til å være i smittekarantene

• Regjeringen anbefaler at du som bor sammen med eller er tilsvarende nær en som er smittet, tar en selvtest hver dag i fem døgn etter siste nærkontakt med den som er smittet.

• Hvis du ikke kan holde avstand til den som er smittet, anbefaler regjeringen at du tester deghver dag i isoleringsperioden og i tillegg fem dager etter dette -til sammen ni dager.

• Utover dette er det kun de som har symptomer som bør teste seg.

• Regjeringen anbefaler at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en som er smittet bruker munnbind innendørs på offentlige steder. Du børunngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter siste nærkontakt.

• I tillegg bør du følge med på symptomer under hele testperioden. Hvis du får symptomer, bør du holde deg hjemme og ta en selvtest.

• Barn i grunnskolealder eller yngre behøver kun test ved symptomer. Det gjelder også når det er smitte i husstanden

Smittesporing

• Hvis du er smittet, bør du selv informere dine nærkontakter. Kommunen kan hjelpe deg ved behov.

• Du bør registrere positiv selvtest hos kommunen.

• Regjeringen anbefaler at du også registrerer positiv test i appen Smittestopp.

Avstand og sosial kontakt

• Anbefalingen om 1 meters avstand til andre enn hustandsmedlemmer gjelder fortsatt.

• Anbefalingen om 1 meter avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole

• Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper

• Regjeringen anbefaler fortsatt å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand til andre.

Munnbind

• Det er påbudt å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand til andre i butikker, på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport, i taxi og på innendørs stasjonsområder.

• Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted eller på arrangement mens man sitter på en fast tilvist plass.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

• Smittevernfaglig forsvarlig drift betyr at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.

• Virksomheten må ha rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

• Disse virksomhetene skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Biblioteker, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbassenger, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende. 

 

Januar 202228. januar 2022: Omikron-bølgen er godt i gang og vi har ikke nådd toppen lokalt enda, men forhåpentligvis nærmer vi oss. Fra 26.01.22 ble et innført lettelser i karantenereglene og endringer i hvem som kan bekrefte sin positive hurtigtest med PCR-test. Dette var nødvendige endringer for at belastningene av covid-19 tiltakene ikke skal overstige nytten. Vi kan forvente ytterligere lettelser allerede neste uke. 

Testing

Siste 7 dager har ca. 10% av befolkningen i Frogn tatt PCR-test. Over 50% av disse testene har vært positive. 

Med så mye smitte i samfunnet som det er nå, kan vi stole på en positiv selvtest. Faren for falsk positiv nå er svært liten. Det er ikke lenger nødvendig å bekrefte at man er smittet med en PCR-test. For noen kan det likevel være hensiktsmessig å få prøven bekreftet. Dette gjelder dem som har behov for koronasertifikat eller for å planlegge videre vaksinasjon og er under 16 år / er delvaksinert. 

Testing erstatter nå karantene for de som bor sammen med en smittet og flere skoler gjennomfører jevnlig testing. Forbruket av selvtester er derfor stort. Vi har fått flere tester, men ikke så mye som tidligere lovet. Det er derfor viktig å fordele denne ressursen best mulig. Dette betyr at vi i praksis fortsatt må begrense hvor mange tester hver enkelt innbygger får ved hver henting, slik at testene brukes mest mulig hensiktsmessig og at det ikke blir liggende mange ubrukte tester i enkelte husstander.   

Bekreftede tilfeller 

I januar er det totalt registrert 1314 tilfeller i Frogn så langt. Sykdomsbyrden er fremdeles lav.   

Nå når vi ikke lenger bekrefter alle positive selvtester, er det svært viktig for overvåkningen av covid-19 at alle som tester positivt på en selvtest registrerer dette via kommunens hjemmeside. Foreldre kan registrere egne barn. De som ikke har bank-ID, kan ringe 957 13000, tastevalg 3. 

Smitten er ikke uventet høyest blant våre uvaksinerte og delvaksinerte (1 dose), opp til og med ungdomsskolealder. 50% av tilfellene siste 14 dager er under 20år. 30-50år utgjør ca 30% og de over 50år ca. 15%. Det er for tiden minst smitte i aldersgruppe 20-30år med 5%. 

Det er små og større utbrudd i flere av våre skoler og barnehager, noe vi må regne med når smittetrykket i samfunnet er så høyt som nå. 

Endringer i TISK-arbeidet 

Endring i testing er allerede omtalt. Ansvaret for å følge reglene som gjelder når man er smittet, gjelder fra man har sett sitt positive prøvesvar. Vi sender nå SMS til alle som har testet positivt enten på PCR eller har registrert en positiv selvtest. Så lenge det er kapasitet, ringer vi til alle født 2003 eller senere og alle over 65år. Det er viktig og riktig at mer ansvar nå plasseres hos den enkelte. Dette er veien til normalisering og at vi etter hvert kan leve med covid-19 som med andre luftveisinfeksjoner.  

Vaksine

Vaksinedekningen i Frogn er god!

85% av alle innbyggerne våre har fått minst 1 dose og for alle over 12år er andelen 92,4%. 

79% har fått 2 doser og 91,1% av de over 16år.  


Til nå har 55,3% av befolkningen vår fått 3 doser og for de over 45 så er andelen nesten 82%.  
I tillegg har vi alle dem som har hatt covid-19 og som derfor ikke trenger av dosene i vaksinasjonsprogrammet.

Vi har ledige timer til vaksinering neste uke

Alle over 18 år med 20 uker siden dose 2, kan bestille time til oppfriskningsdose her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/
Vi inviterer også til drop in-vaksinering mandag 31.1 og tirsdag 1.2. på Smia.
De mellom 12 og 15år som ønsker dose 2 (og ikke har hatt covid-19 siden dose 1) kan få time til vaksinering ved å ta kontakt med vaksinetelefonen på tlf. 957 13000, tastevalg 2.
Foreldre som ønsker vaksine til sitt barn mellom 5 og 11 år (som ikke har hatt covid-19) kan ta kontakt med vaksinetelefonen på tlf.: 957 13000, tastevalg 2. 

Oversikt over vaksinerte i Frogn pr 28.januar 2021:  
 

19. januar 2022: Skoler og barnehager over til grønt

Alle skoler og barnehager i Frogn er fra mandag 24. januar 2022 på grønt nivå.  Dette er i tråd med nasjonale føringer som vurderer at vi fremover skal tåle mer smitte i samfunnet.

-  Målet er å fortsette å holde våre skoler og barnehager på grønt nivå, selvfølgelig ut fra en vurdering av sykdomsbyrden som følge av covid-19 lokalt, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. 

Helsemyndighetenes strategi er å flate ut smitten, ikke stanse den. Et av tiltakene for å oppnå dette er økt bruk av testing, og det er lovet større leveringer av selvtester til kommunene. 

-Det er forventet betydelig økning i smitte i ukene framover, og det er viktig å bidra til å bremse farten på smitteutviklingen. Omikronvarianten gir vanligvis et lett sykdomsforløp, og vaksinerte er godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Barn har lav risiko for alvorlig sykdom, de trenger for sin egen del ikke tiltak i skoler og barnehager – det vil si at tiltak rettet mot barn bare skal benyttes dersom byrden for samfunnet blir for stor og tiltak i samfunnet er forsøkt først, understreker kommuneoverlegen.

Jevnlig testing

Frogn kommune har startet opp med jevnlig testing for ungdomsskolen og i videregående. Ved jevnlig testing og foresatte som følger godt med på eventuelle symptomer, reduserer vi smitte på en effektiv måte, og slipper å innføre kontaktreduserende tiltak. Elevene tar selvtest hjemme før de går på skolen mandag og torsdag.

- Jevnlig testing erstatter «test etter nærkontakt», og det er ikke nødvendig å drive smittesporing på skoler som benytter jevnlig testing. Vi håper ordningen med jevnlig testing hjemme vil gi større trygghet og ro i en fremdeles krevende hverdag, sier kommuneoverlegen.

Skolen sørger for tester og opplæring

Skolen vil sende med elevene tester hjem og sørge for at de vet hvordan de skal utføre testen. Foresatte kan også få tester fra skolen. Utover dette må foreldre og elever selv ta ansvar for testingen. Det er som sagt frivillig å teste seg, men skal ordningen være effektiv, må vi ha høy oppslutning. Målet er å flate ut smittebølgen i samfunnet, ikke å stoppe den som tidligere.

Det er frivillig å teste seg 

Man skal ikke teste barn som absolutt ikke vil bli testet. Dette gjelder både ved jevnlig testing og ved test etter nærkontakt. Hvis det oppstår smitte i en klasse, kan foresatte teste seg hvis barnet er definert som nærkontakt og ikke vil bli testet. Det holder med test av én foresatt. Målet er å oppdage smitte så tidlig som mulig og at smitten ikke sprer seg ukontrollert.

Barn og unge som er vaksinert

En stor andel av barn og unge over 12 år er nå vaksinert med én vaksinedose, noe som er anbefalt fra sentrale myndigheter. Det vil snart bli mulig for aldersgruppen 12-15 å få dose 2. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig for å hindre lettere grad av sykdommen og videre smitte. 

Disse er unntatt fra jevnlig testing

• Personer som har gjennomgått Covid-19 eller fått andre vaksinedose i løpet av siste tre

måneder.

• Personer som har fått tredje vaksinedose (ingen tidsbegrensning).

• Personer som ikke ønsker å teste seg (testing er frivillig og vi skal ikke teste barn i

barnehage og skole som ikke vil bli testet).

 Dette skal du gjøre hvis du får positiv selvtest på Covid-19:

1. Isoler deg og hold avstand til andre. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære må i

smittekarantene

2. Gi beskjed til lærer

3. Gi beskjed til andre du har hatt nær kontakt med utenfor skolen de siste 48 timene, så de får

testet seg.

4. Registrer positiv selvtest her: selvregistrering

5. Ta bekreftende PCR-test på teststasjonen. Bestill time til test i Frogn

Hold deg hjemme hvis du er syk!

Det er fremdeles viktig at elevene holder seg hjemme hvis de har nyoppståtte luftveissymptomer. Dette gjelder også de som er vaksinert. Vær oppmerksom på at noen barn kun har hatt symptomer som oppkast og diarè.

 17. januar 2022: Det er i helgen 14.-16. januar 2022 påvist smittetilfeller ved en avdeling på Ullerud Helsebygg.

- Nødvendige smittevernstiltak er satt inn, og utvidet testing av ansatte og mulige berørte beboere på sykehjemmet er utført. Situasjonen oppfattes som under kontroll, melder kommunalsjef Fritz Solhaug.

Det første tilfellet ble bekreftet fredag ettermiddag, denne er nå i bedring. Ytterligere et tilfelle er bekreftet i løpet av helgen, denne er foreløpig uten symptomer. Med to bekreftede tilfeller defineres dette som et utbrudd. Alle beboere og ansatte på den aktuelle avdelingen er testet, så langt er det ikke bekreftet flere tilfeller. Testing vil bli gjentatt både for ansatte og beboere. Besøksrestriksjoner er innført, samt økt fokus på munnbindbruk.

Det er undersøkes nå om utbruddet har forgreninger til hjemmesykepleien, da det er grunn til å tro at det kan være tilfelle. Det innføres derfor forsterkede tiltak også i deler av hjemmesykepleien, med forsterkede smittevernstiltak og økt testing.

- Gjennom snart to år med pandemi har vi opparbeidet kunnskap og kompetanse slik at vi nå kan håndtere en slik situasjon på en betryggende måte, sier kommunalsjef Fritz Solhaug. – Siden smitten ble kjent, er tiltakene ved Ullerud og i hjemmesykepleien gjennomført raskt og profesjonelt. Både brukere og ansatte er godt ivaretatt, og pårørende er varslet gjennom helgen. Vi opplever å ha kontroll på situasjonen, men dette krever naturlig nok mye ressurser i en periode der vi bemanningsmessig er svært sårbare, understreker Solhaug.

14. januar 2022:

Januar er godt i gang og vi har på nytt økende smittetrend i Frogn - som i regionen vår og landet ellers. En økende andel av befolkningen er også godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Sykdomsbyrden av covid-19 er med andre ord nå ganske så annerledes enn den har vært tidligere i pandemien. Det betyr også at grunnlaget for inngripende tiltak for å bremse utviklingen er endret.

Omikronvarianten av viruset er i praksis en «game-changer». Situasjonen vi har nå er annerledes enn tidligere i pandemien. Viruset gir mindre alvorlig sykdom og utgjør en mindre risiko for den enkelte som blir smittet. Samtidig ser vi også at viruset er såpass endret at vaksinene våre ikke beskytter så godt mot å bli smittet, selv om de beskytter godt mot alvorlig sykdom. Mer eller mindre alle er dermed mottagelige for infeksjon om de møter på viruset – også de som nylig har hatt covid-19 med delta-varianten. Resultatet er altså at viruset nå er mindre farlig for hver og en av oss, men spres mer effektivt mellom oss. Vi må tåle mer smitte i samfunnet og immunitet etter gjennomgått infeksjon vil hjelpe oss videre mot normalisert hverdag. Samtidig risikerer vi med denne raske spredningen at mange kan komme til å bli syke samtidig, og at sykefravær kan bli en utfordring for en rekke tjenester med tanke på å holde drift i gang, også de samfunnskritiske. Derfor trenger vi fremdeles å bremse smitteutviklingen noe.

Testing:

Befolkningen har vært flink til å teste seg etter jul. Siste 7 dager har ca. 5% av befolkningen hentet eller tatt test ved testsenteret vårt. 29% av disse testene har vært positive; mange av disse bekrefter positiv hjemmetest.

Testing vil etter hvert erstatte flere tiltak, som karantene og gult/rødt nivå etter trafikklysmodellen. Vi forventer å få inn mange selvtester i ukene som kommer.

Bekreftede tifeller:

Vi har igjen en lokalt stigende smittetrend i Frogn kommune. I januar er det totalt registrert 316 tilfeller, 136 i uke 1 og 151 så langt i uke 2. Det er fall i antall tilfeller med ukjent smittevei, og vi har foreløpig en lav sykdomsbyrde og ingen nye innlagte. 

Smitten er fremdeles ganske jevnt fordelt blant aldersgruppene i befolkningen. Men vi ser en økning i aldersgruppene 10-20, i hovedsak 17-19år inneværende uke. Så langt i uke 1 er 11% i alderen 0-10, 36% i alderen 10-20år, 36% mellom 20 og 50år og 17% over 50år. 

Andelen med ukjent smittevei er nå rundt 14%. Like under halvparten av tilfellene så langt denne uken er smittet hjemme, 20% i sosial kontakt på fritiden og ca 6% er smittet i utlandet. Det er like mange som er smittet på jobb som det er som er smittet i skole/barnehage og de utgjør hver seg ca. 6%. 

Vaksine:

Mange er vaksinert med 3. dose sist uke. Nå har 75,6% av befolkningen vår over 45 år fått 3 doser koronavaksine, tilsvarende tall for befolkningen samlet er nå på 45,5%. Dette er strålende!

I tillegg har flere innbyggere gjennomgått covid-19 og gjennom det oppnådd økt immunitet tilsvarende en vaksinedose. De som har hatt covid-19 trenger som hovedregel en dose mindre i vaksinasjonsprogrammet.

Vi har fortsatt ledige timer til vaksinering neste uke. Alle over 18 år med 20 uker siden dose 2, kan bestille time til oppfriskningsdose her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

Vi går i gang med å forberede lokalt tilbud om koronavaksine til barn mellom 5 og 11 år og dose to til 12-15-åringer. Mer informasjon kommer neste uke.

 

 

  

7. januar 2022: Status 

Desember ble en måned preget med høye smittetall i Frogn kommune. Samtidig har vi heldigvis høy, og stadig økende grad av beskyttelse mot alvorlig sykdom blant våre innbyggere. Vi er kommet langt i vaksinering med oppfriskningsdosen; våre innbyggere er flinke til å møte til vaksinasjon! Enda en god nyhet er det at alle over 18år med 20 uker siden dose 2, nå kan bestille time til oppfriskningsdose.

Utvikling

42 % av alle tilfellene vi har hatt i Frogn kommune til nå i pandemien, ble registrert i desember 2021. De siste to ukene før julaften var vår heftigste smittetopp så langt - med nesten 450 tilfeller på 14 dager og med det nesten 30% av alle tilfellene så langt i pandemien.

Fra julaften har vi igjen hatt fallende smittetrend frem til nå. Fra i går 06.01.22 er utviklingen flat. Men: Vi ser at smittetallene igjen er stigende i flere av våre nabokommuner og regner nok dessverre med det samme hos oss også i tiden fremover Det er forventet en større smittebølge nå i januar/februar som følge av den mer smittsomme omikronvarianten.

Testing

Testaktiviteten har lokalt i Frogn, som i resten av landet, vært lavere gjennom jula. Den har nå tatt seg litt opp igjen. Siste 7 dager har ca. 3% av befolkningen hentet eller tatt test ved testsenteret vårt. 26% av disse testene har vært positive. Svartiden på PCR-prøver er nå på ca. 1 døgn.

Vi har akkurat begynt å få flere selvtester og venter økte leveringer i ukene som kommer. Vi må fremdeles følge prioriteringen gitt av Helsedirektoratet for bruk av disse selvtestene.

Bekreftede tilfeller

Vi endte med 1394 bekreftede nye tilfeller i 2021; 689 av disse i desember 2021. Det vil si at 8,7% av befolkningen vår har gjennomgått covid-19 sykdom i det forgående året. Så langt i januar 2022 er det påvist 123 nye tilfeller. Med 231 nye tilfeller siste 14 dager har vi en smittetrend på 1444 nye tilfeller pr 100 000 innbyggere. Dette er en nedgang fra 2794 pr 100 000 på det høyeste.


De siste 14 dagene er smitten mer jevnt fordelt blant aldersgruppene i befolkningen. Men vi ser en økning i aldersgruppene 40-50 og 50-60 år, og denne økningen startet allerede i uke 50. At smitten er mer jevnt fordelt i befolkningen etter jul er som forventet, da vi har vært mer i kontakt med hverandre uavhengig av alder. For uke 52 og så langt i uke 1 er 29,5% av tilfellene 0-20 år, 28% i alderen 20-40 år, 34% 40-60 år og 8,5% over 60 år.

Andelen med ukjent smittevei har økt igjen til i overkant av 20%. Fremdeles er det slik at de aller fleste smittes av noen de kjenner godt. 47% er smittet av noen i familien/husstanden sin, 21% er smitte i sosial sammenheng som fritidsaktivitet eller sosial samling med venner.

Sykdomsforløp

Få i vår kommune er blitt så alvorlig syke at de trenger sykehusinnleggelse. For 2021 samlet ble 1,22% av våre bekreftede tilfeller innlagt på sykehus. Andelen med behov for sykehusinnleggelse har falt i takt med økende vaksinasjon. For desember 2021 alene var andelen som ble innlagt sykehus 0,3%. Siden da har mange innbyggere fått en oppfriskningsdose av koronavaksinen.

Vaksine

Dose 1: 81,4% av våre innbyggere har mottatt minst en vaksinedose. 92,1% av alle som har fått tilbud om vaksine, dvs. alle over 12 år, har fått minst 1 dose.

Dose 2:
75% av våre innbyggere har fått to doser. Av alle som har fått tilbud om minst to doser, dvs. alle over 16 år, har 90,3% mottatt 2 doser.

Dose 3: 37% av våre innbyggere har hittil fått 3 vaksinedoser. Av innbyggere over 65 år er andelen 92,4% og over 45 år er andelen nå 65%.

I tillegg har flere innbyggere gjennomgått covid-19 og gjennom det oppnådd økt immunitet tilsvarende en vaksinedose. De som har hatt covid-19 trenger som hovedregel en dose mindre i vaksinasjonsprogrammet.

Oppfriskningsdose til alle over 18 år

Nå kan alle over 18 år med 20 uker siden dose 2, bestille time til oppfriskningsdose. Vi minner om at det er viktig at innbyggere selv sjekker at det har gått minst 20 uker siden dose 2 før de booker seg time til oppfriskningsdose. Man trenger heller ikke lenger å ha fått SMS-varsel for å booke time; bestill time her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/  

Desember 2021

20. desember 2021: Vaksinering foregår når og frem til t.o.m. 13. januar på Smia.

Koronavaksine - ring vaksinetelefonen 957 13000, tastevalg 2: Mandag til fredag 08.30-11.30 og 13.30-15.00 Lørdag og søndag: stengt

Åpningstidene i julen f.o.m 24. desember 2021 t.o.m 02. januar 2022 er som følgende på vår koronatelefon nr 957 13 000:

Tastevalg 1: Koronatest kl 11.00-12.00 (alle dager i perioden)

Tastevalg 2: Koronavaksine kl 11.00-12.00 (åpent 27.-29. desember). Stengt for henvendelser øvrige dager, men telefonen åpner opp igjen 03. januar 2022 med normale åpningstider.

Se mer her: https://www.frogn.kommune.no/korona/testing-og-smittesporing/

Vaksinesenteret i Frogn har økt kapasiteten med å vaksinere noen dager også i julen. Mandag 20. desember vaksineres det på Smia, hvor vi tar unna over 500 personer. Mandag 27. desember vaksineres det på Smia kl. 10.00-14.00.

- Juleferie og bemanningsproblematikk krever at vi holder stengt noen dager i julen. Vi vil likevel levere som regjeringen har bedt om; slik at alle over 45 er invitert til å ta boosterdose innen midten av januar, sier Christine Haugan, avdelingsleder vaksinasjon. Hun forteller at vaksinekapasiteten trappes kraftig opp fra den første uken i januar, da også hovedtyngden av innbyggerne i Frogn har nådd 20 uker siden dose 2, slik intervall-anbefalingen nå er.

Se mer her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

17. desember 2021: Status Frogn kommune: Smittetallene er i øyeblikket dyster lesning nasjonalt og lokalt. 

Heldigvis er det svært få av de smittede i Frogn kommune som trenger helsehjelp i spesialisthelsetjenesten som følge av covid-19. Mange er bekymret for karantene i julen; men det vi bør være bekymret for er helsetjenestene våre. Sykdomsbyrden totalt sett er nå på vei til å bli for stor, behovet for helsetjenester kan komme til å overstige kapasiteten innen kort tid om vi ikke klarer å stagnere og helst snu den smittetrenden vi nå ser. Årsaken er tredelt: 

 1. Svært mange er borte fra jobb som følge av isolasjon, karantene og smittevernregler. Færre kan bære belastningen av økt pågang i helsetjenestene.
 2. Selv om en liten andel av de smittede blir alvorlig syke, vil det totalet antall mennesker bli høyt når mange smittes på kort tid.
 3. De som først har blitt så dårlig at de trenger sykehusinnleggelse, har gjerne behov for lenger intensivbehandling eller sykehus innleggelse enn det vi normalt er vant til med andre luftveisinfeksjoner.

Etterlevelse av den nye nasjonale forskriften er helt nødvendig for å kunne få smittetrykket ned, vi må alle ha færre kontakter. Helsetjenestene har aldri før i pandemien vært satt så på strekk.

Utvikling

Vi hadde en flat smittetrend de første 10 dagene i desember, deretter har vi fått en ytterligere stigning på toppen av allerede høye smittetall. Det er bekreftede omikrontilfeller også i Frogn, men smitten drives fremdeles i hovedsak av deltavarianten. Vi må forvente at omikron-varianten av viruset overtar i løpet av jula.

Helsetjenestene i kommunen

Presset på helsetjenestene er som tidligere svært høyt. Nå er presset på smittesporingen enormt og kapasiteten er rett og slett sprengt. Bare onsdag ble det bekreftet 53 nye tilfeller. Svært mange har spørsmål om hva som gjelder for dem. Ved generelle spørsmål må vi henvise til nasjonale tjenester som koronatelefonen da vi ikke har kapasitet til å besvare alle og smittesporing av nye tilfeller. Må prioriteres. Vi henstiller til alle å ta ansvar for å finne ut mest mulig gjennom all informasjon som foreligger – blant annet på kommunens hjemmeside, på regjeringen.no og på FHIs nettsider.

Testing

Siste 7 dager har vi testet 5% av befolkningen med PCR tester, hvor ca 20% tester positivt. I tillegg har mange benyttet selvtester.

Det er nasjonal mangel på selvtester i øyeblikket, men flere er på vei. Frogn er så langt ikke forespeilet noen tildeling av selvtester før i 2022. Vi er derfor nødt til strengt å følge prioriteringen gitt av helsedirektoratet.

Bekreftede tilfeller

Så langt i desember er det påvist 322 nye tilfeller, 293 siste 14 dager - noe som gir oss en smittetrend på 1831 nye tilfeller pr 100 000 innbyggere. Aldri før har så mange blitt smittet på så kort tid, både lokalt her i Frogn og i Norge. 1 av 4 bekreftede tilfeller i Frogn så langt i pandemien er bekreftet de siste 14 dagene.

Så langt denne uken 43% av tilfellene under 20 år, 22% av tilfellene er mellom 40 og 50 år og 21,5% er over 50 år.

Sykdomsforløp

De fleste som blir syke med covid-19 får det vi kaller mildt sykdomsforløp. Det innebærer alt fra

 • så å si ingen symptomer
 • snufsing og hodepine
 • voldsom hodepine, sengeleie, høy feber og muskel og leddsmerter i flere dager.

Mange blir altså så syke at det oppleves veldig plagsomt, men samtidig så «friske» at de er isolert hjemme. Flere er i behov av dialog med sin lege eller en sjekk på legevakten, men dette er også et betydelig mindretall. Av de 1145 tilfellene av covid-19 som er registrert i Frogn siden starten av pandemien er det få som har blitt så dårlige at de har trengt innleggelse i sykehus. I 2021 hvor vi har hatt 1027 tilfeller har det vært 14 innleggelser som følge av covid-19, dvs. 1,36%. Siden høstferien når svært mange har fått to doser, har andelen som trenger sykehusinnleggelse falt ytterligere til rundt 0,5%.

Smittesporing

Vi opplever at mange er sinte og frustrerte for å komme i karantene nå så nærme jul. Det er forståelig. Vi vil samtidig minne om at vi må følge loven herunder covid-19-forskriften. Vi gjør en smittevernfaglig vurdering av hvor lang karantenetiden blir for nærkontakter basert på FHI sin veiledning og lovverket. Det har ingen hensikt å diskutere med smittesporerne, det hindrer oss bare i å ringe det neste smittetilfellet.

Det er nå åpnet løsning for selvregistrering av positiv selvtest. Det betyr at man istedenfor å melde positiv selvtest på telefon helst skal melde dette via linken på hjemmesiden vår her: https://www.frogn.kommune.no/korona/testing-og-smittesporing/#heading-h3-4

Antallet nye smittetilfeller er nå så høyt at vi ikke rekker å ringe alle nye tilfeller samme dag og mange må vente en dag eller to på telefon fra oss. Nye smittetilfeller vil få en SMS av smittesporingsteamet med link til informasjon om isolasjon og nærkontakter, og link til registrering av hustandsmedlemmer og tilsvarende nære. Vi ringer så raskt vi bare klarer. I mellomtiden må de som tester positivt holde seg isolert og melde fra til sine nærkontakter.

Vaksine

91,8% av våre innbyggere over 12 år har mottatt minst en vaksinedose. 89,8% over 16 år har mottatt 2 doser og er med det fullvaksinerte. I tillegg er flere innbyggere per definisjon fullvaksinerte ved gjennomgått covid-19 og en vaksinedose.

En god nyhet er at 1 av 4 innbyggere i Frogn har fått 3 doser med koronavaksine! (Noen som del av sin grunnvaksinasjon, men de aller fleste som oppfriskningsdose). 88,9% av innbyggere over 65 år har fått 3 doser. Vi har kommet godt i gang med aldersgruppa 45-64 år også. Tilsvarende tall for innbyggere over 45 år er 45,5%.

Vi flytter i dag vaksineringen tilbake til Smia en periode for å raskere kunne øke antallet som vaksineres pr dag. Første dag i Smia er førstkommende mandag 20.12. Vi vaksinerer også mandag 27.12 kl 10-14 og det vil være redusert åpningstid på vaksinetelefonen i jula. Deretter setter vi i gang med friskt mot i januar 2022, nærmere bestemt 4.,6., 12. og 13.januar i Smia.

Vi minner om at det er viktig at innbyggere selv sjekker at det har gått minst 20 uker siden dose 2 før de booker seg time til oppfriskningsdose.

De som har to doser med vaksine og siden har fått påvist covid-19 sykdom trenger ikke oppfriskningsdose.

Barn i alderen 5–11 år har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt på grunn av covid-19. Enkelte barn med alvorlig grunnsykdom kan likevel ha nytte av den beskyttelsen koronavaksinen gir, og bidra til at de lettere kan delta på skole og aktiviteter.

Les mer her: Vaksinetilbud til barn 5-11år med alvorlig grunnsykdom  Vaksinering av denne gruppen blir sentralisert i enkelte kommuner; i Follo er det Nordre Follo. De vil starte opp med dette på nyåret. Vaksinekontoret i Frogn formidler mer informasjon om ønskelig. 

16. desember 2021: Selvregistrering ved positiv test:

Frogn kommune har nå lansert en løsning slik at innbyggere og personer som oppholder seg i Frogn, kan registrere positiv hjemmetest for Covid-19. Smittesporingsteamet i kommunen tar kontakt med den smittede så fort vi har mulighet. I mellomtiden er det viktig at personer med positiv hjemmetest varsler sine nærkontakter.

Mer informasjon finner du her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-smittekarantene/

Det vil også snart bli mulig å registrere barn med positiv test. I den første versjonen av løsningen kan innbyggere med egen BankID registrere positiv test for seg selv. Fra 21. desember kan foresatte også registrere egne barn.

15. desember 2021: Bemanning og skole 16.-21. desember:

Frognskolen skal ivareta nye karanteneregler, forsvarlig bemanningssituasjon i fht å gi undervisning, og likhet i opplæringskvaliteten for elever hjemme og på skolen, med og uten behov for spesialundervisning. Ny forskrift med karanteneregler og skolenes bemanningssituasjonen gjør at skolene ikke klarer å håndtere gul beredskap med aktuelle smittevernanbefalinger. Opplæringen frem mot jul blir derfor som følger: •1-4.trinn: hjemmeopplæring og digital undervisning fra fredag 17.12. Barn på SFO kan følge hjemmeopplæringen der. •5-7. trinn: hjemmeopplæring og digital undervisning fra fredag 17.12 •8-10 trinn: hjemmeopplæring og digital undervisning fra torsdag 16.12

Se mer om tilbudet i skole og SFO 16.-23. desember her: Tilbudet i skole og SFO 16-23des.pdf

13. desember 2021:

Regjeringen la i kveld frem ytterligere tiltak mot smittespredning for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Det blir strengere regler for arrangementer og uteliv for voksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Det innføres skjenkestopp over hele landet. Tiltakene gjelder fra natt til onsdag 15. desember 2021 og en måned fremover.

- Regjeringens tiltak understreker alvoret i situasjonen, og målsetningen er klar: Å redusere spredning av Delta-varianten og å forsinke Omikron-smitten så langt vi klarer, sier ordfører Hans Kristian Raanaas om de nye tiltakene.

- Den store utfordringen er at omikron er mer smittsom. Det fører til at flere vil bli smittet. Folk flest behøver ikke være særlig bekymret for alvorlig sykdom på grunn av korona. Men folk flest bør være svært bekymret for de samfunnsmessige konsekvensene ny stor smittebølge av korona kan medføre, understreker han.

Øker vaksinasjonstakten

Ifølge helsemyndighetene haster det med vaksinering med oppfriskningsdoser. Faktum er at rundt 350 000 nordmenn over 16 år ennå ikke er vaksinert, og det er også en stor andel vaksinerte (både dobbel- og trippelvaksinerte) som på grunn av underliggende sykdom er ekstra utsatt for alvorlig sykdom ved smitte.

- Frogn kommune er allerede i gang med å rigge opp igjen for økt vaksinering, og nå planlegger vi for lengre tid fremover, sier ordføreren.

Kommunen er kommet så langt med vaksinering av oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år, at vi nå er begynt med yngre aldersgrupper. Fra uke 50 inviteres via SMS gruppen 18 år og eldre med underliggede medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp for covid-19, samt innbyggere over 45 år som tok dose 2 for 20 uker siden eller mer. Gjennom de nye tiltakene skal kommunene gis mulighet til å vaksinere alle over 45 år hvor det har gått minimum 20 uker mellom andre dose og oppfriskningsdose innen midten av januar.

Oversikt over gjeldende tiltak finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen

10. desember 2021: Som følge av hyppige endringer i smittesituasjonen kommer en ekstra oppdatering, for det er viktig nå at vi tar tiltakene som ble innført tidligere denne uken på alvor. - Utviklingen vi ser nasjonalt, men også lokalt, har potensiale til å bli svært ille. For å ikke komme dit må vi alle nå være ekstra flinke. Ingen ønsker en ny nedstengning, men det er trolig alternativet om vi ikke klarer å flate ut eller snu smittetrenden, understreker kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. 

De aller fleste blir ikke alvorlig syke av covid-19, og andelen som blir alvorlig syke faller betydelig med høy vaksinedekning. MEN: Med ny virusvariant som er betydelig mer smittsom, risikerer vi at veldig mange blir syke innenfor en kort tidsperiode. Det utgjør en stor samfunnsbelastning og kan medføre at kapasiteten i helsetjenestene overstiges. Hardt belastet personale over lang tid og økte oppgaver fordelt på færre, er noe vi også merker godt i Frogn kommune. Når mange er syke samtidig er det nødvendigvis færre som kan gå på jobb og ivareta alle kritiske samfunnsoppgaver. Dette berører oss alle. 

Vi har siste 7 dager hatt en høy, men flat smittetrend i Frogn. Med 25 nye tilfeller i dag ser trenden ut til å igjen være økende. Det ser på andre siden ut til at andelen med ukjent smittevei er lett fallende.

Vi er med dette oppe i 1138 nye tilfeller pr 100 000 innbyggere siste 14 dager. De 10 første dagene i desember er det bekreftet 132 nye tilfeller, og det ser ut til at det kan bli en ny rekordmåned for Frogn.

Vi har ingen kjente store utbrudd, men har mye spredt smitte i samfunnet inkludert i flere av skolene våre. Utviklingen følges som alltid tett.

7. desember 2021: Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak. Dette gjøres for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, samt forsinke og begrense spredningen av omikron.

Fra midnatt, natt til torsdag 9. desember, innføres nasjonale koronaregler. Alle nye nasjonale påbud og anbefalinger finner du på www.regjeringen.no

6. desember 2021: Den høye smittetrenden har dessverre vedvart. Siste 7 dager har vi hatt høy, men flat smittetrend på rundt 1000 -1100 nye tilfeller pr 100 000. 

- Som kommune i Oslo-regionen er det grunn til å forvente registrert omikron-smitte også her i Frogn i løpet av kort tid. Denne varianten vil trolig snart vil bli den dominerende for hele landet. Dette viser at felles tiltak i regionen er fornuftig, sier ordfører Hans Kristian Raanaas, som oppfordrer innbyggerne i Frogn til å fortsette å ta ansvar fremover ved å følge smittevernpåbudene og ikke minst følge opp tilbud om vaksinasjon.

Helsetjenestene i kommunen

Presset i helsetjenestene er ekstremt stort. Det er dette vi er mest bekymret for. Det er økende antall innbyggere som har behov for helsetjenester samtidig som helsepersonell i likhet med alle andre skal holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer. Det medfører høyt sykefravær og færre ansatte til å ivare ta de økte oppgavene. Rekruttering av helsepersonell er særlig krevende da alle kommuner i Norge står i tilsvarende situasjon. 

- Vi strekker oss langt for å klare å vareta alle tjenestene og vi har gjort det i lang tid. Vi skjønner at befolkningen er lei, men henstiller til befolkningen til å være høflig i møte med kommunens tjenester. Til syvende og sist er vi enkeltmennesker som gjør så godt vi kan, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Testing

Siste 7 dager har vi testet 2,6% av befolkningen. Ca 1 av 5 som testes ved testsenteret får bekreftet at de er smittet, mange av disse har testet positivt på hurtigtest i forkant.

Vi minner om at hurtigtester som utleveres på testsenteret er kun til bruk ved følgende indikasjoner:

 • Symptomer forenelig med covid-19
 • Nærkontakt til smittetilfelle
 • Hustandsmedlem eller tilsvarende nære til smittetilfelle

Time for utlevering av hurtigtest bestilles via Frogn kommunes hjemmeside og indikasjon blir registrert i forbindelse med booking. For booking av test: https://www.frogn.kommune.no/korona/testing-og-smittesporing/ 

NB: De som ønsker å ta en covid-test for sikkerhets skyld, eller som skal i sosialt lag der det er ønske om test i forkant, må kjøpe inn tester selv - uansett om det er ønske fra arrangør eller den enkelte. Denne testingen finansieres ikke over statsbudsjettet. 

Bekreftede tilfeller

Det ble registrert totalt 236 nye tilfeller i Frogn i november. Så langt er det registrert 56 nye tilfeller i desember. Det vil si at vi sist uke hadde 85 nye tilfeller og siste 14 dager 169 nye tilfeller, noe som gir oss et smittetrykk på 1056 pr 100 000 innbyggere.

Andelen smittetilfeller med ukjent smittevei er lett fallende og er nå på 18% siste 14 dager.

Smitteøkningen siste 7 dager er høyest i aldersgruppen 40-50 år; de stod for 27% av tilfellene i uke 48. Smittetrykket er lett fallende, men fremdeles høyt i aldersgruppen 10-20 år. 15% av tilfellene sist uke var blant innbyggere over 50 år. 33% av tilfellene over 18 år sist uke var uvaksinerte - og disse befinner seg blant de kun 7,4% av befolkningen i denne gruppen som er uvaksinert.

Omikron

Den nye virusvarianten omikron mistenkes i flere utbrudd i vår region. I Frogn kommune har vi nå flere nærkontakter til mistenkte omikron-tilfeller i karantene. Det er foreløpig ikke bekreftet noen slike tilfeller i kommunen, men dette er bare et spørsmål om tid. Vi må forvente at omikron vil overta som dominerende virusvariant i løpet av noen uker til måneder. Målet med tiltak nå er å forsinke denne prosessen slik at vi i mellomtiden kan skaffe oss mest mulig kunnskap og vaksinere flest mulig med oppfriskningsdose.

Vaksine

De fleste 16- og 17-åringer har nå fått dose 2. Dette har gitt oss en betydelig økning i andel fullvaksinerte innbyggere. Vi har også kommet godt i gang med oppfriskningsdose til de over 65år de siste ukene, og vil så snart det er mulig starte med gruppen 18 år og eldre med underliggede medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp for covid-19.

80,8% av den totale befolkningen i Frogn er nå vaksinerte med minst 1 dose. 74% er fullvaksinerte og 60% av de over 65år har fått oppfriskningsdose. 

Vi oppskalerer vaksinekapasiteten med ytterligere en dag i uken og vil nå vaksinere tirsdag til torsdag. 

For deg over 65 år er det ledige timer til vaksinering i morgen, tirsdag 7. desember. Merk: Det må ha gått 5-6 måneder siden dose 2! 

Les mer og book deg time her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/ - eller ta kontakt med vaksinetelefonen 957 13 000, tastevalg 2, mandag – fredag kl 08.30-11.30 og 13.30-15.00.

 

3. desember 2021: Viktig info om testing: Vi er glade for at dere er flinke til å teste dere - men for at arbeidet skal skje best mulig, ber vi dere passe på følgende:

 • Møt til avtalt tid! Ikke kom en halv time eller et kvarter for tidlig; det skaper trafikkproblemer og kaos.
 • Det er kun personen(e) som er registrert til timeavtale som kan testes, ingen andre i familien.
 • Følg kjøreanvisninger på stedet. Frivillige vil fra neste uke sørge for trafikkdirigering. Testingen skal fremdeles foregå i Holterveien ved den gamle Luftambulansen, men kjøremønsteret vil legges om i løpet av neste uke for bedre flyt.

Frogn trapper opp vaksineringen av våre innbyggere! Vil du bidra?

Frogn kommune søker helsepersonell til vaksinekontoret. Kanskje er du student - eller pensjonist med relevant utdanning? Kanskje du er permittert, men har helsefaglig kompetanse? Kan du jobbe mye - eller bare litt? Vi er uansett interessert i å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver: Vaksinering/ registrering/logistikk/ veiledning på telefon

Eksempler på kvalifikasjoner: Sykepleier/Helsesykepleier/Vernepleier/Legestudenter/Sykepleiestudenter/Andre helsefagarbeidere

Personlige egenskaper: Vi øker helsepersonell for rask tiltredelse. Du må være fleksibel, endringsvilllig og motivert til å gå inn i ulike situasjoner.

Vi tilbyr: Midlertidig engasjement, tilkallingsvikar, med lønn i tråd med gjeldende avtaleverk. Gyldig politiattest ifb med ansettelse.

Er du interessert i å bidra i denne viktige jobben? Send mail snarest til avdelingsleder vaksinasjon Christine M. Haugan: christine.haugan@frogn.kommune.no

2. desember 2021: Frogn kommune er blant kommunene i Oslo-regionen som omfattes av regjeringens nye tiltakspakke med forskriftsmessige påbud for smittevern. Disse gjelder fra midnatt natt til fredag 3. desember 2021, i foreløpig 14 dager fremover.

- Målsetningen med de regionale tiltakene er at spredningen av Omikron-varianten forsinkes inntil flere eldre har blitt vaksinert med oppfriskningsdose og inntil vi har fått mer kunnskap, sier ordfører Hans Kristian Raanaas. - De nye tiltakene kom raskt på oss - i likhet med den nye Omikron-varianten - men jeg håper at vi ved å vise litt forsiktighet og følge påbudene kan ha en tilnærmet normal adventstid. Heldigvis er våre næringsdrivende og serveringssteder flinke til å ta gode smittevernhensyn, men vi har stor forståelse for at dette igjen kan bli en belastning for kommunens næringsliv. Heldigvis har regjeringen garantert nye kompensasjonsordninger for dem som rammes av de nye påbudene. Jeg vil også understreke at Frogn kommune har trappet opp vaksineringen med oppfriskningsdose til innbyggerne og vi ligger godt an i dette arbeidet, sier han.

- Hvis vi skal ha en fin jul og nyttårsfeiring, er det viktig at vi alle gjør en innskjerping nå, istemmer kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl og oppfordrer alle innbyggere til å følge påbudene under.

Følgende regionale tiltak innføres med forskrift i utvalgte kommuner, deriblant Frogn:

 • De regionale tiltak som innføres er oppsummert:

  1. Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde avstand minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, kollektivtransport og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind
  2. Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken.
  3. Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler
  4. Plikt for serveringssteder og arrangører til å ha system for å registrere gjester og for å varsle gjester om smitteeksponering
  5. Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling
  6. Krav om sitteplasser for serveringssteder med skjenkebevilling. Det kan maksimalt være 600 i publikum på innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser. De skal deles i kohorter som ikke er større enn 200.
 • De kontaktreduserende tiltakene nasjonalt sett er:
 • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming (nytt) og håndhilsing.
 • Anbefaling om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester, sørger for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, for eksempel at det slik for bedriften samlet sett utgjør 50 prosent (nytt)
 • Vi ber voksne vurdere om man kan redusere antall nærkontakter noe (nytt).
 • Det er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Det er nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, f.eks når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.
 • Isolasjonstiden forlenges til 7 dager for de som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.
 • Det pålegges smittekarantene i 10 dager for nærkontakter som er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære til personer det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Disse har krav om PCR-test så snart som mulig og på dag 7. Ved negativ test på dag 7 kan karantenen avsluttes.
 • Det innføres testplikt for øvrige nærkontakter ved mistanke om smitte av omikronvarianten. De skal testes med PCR-test så snart som mulig og mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten og skal om mulig unngå nærkontakt med andre personer frem til første test er negativ.

Alle tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus. Pliktene opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron. 

Se mer på www.regjeringen.no

November 2021

29. november 2021: Regjeringen melder nå at flere innbyggere i Norge også skal få en 3. dose, og at kommunene må klargjøre for dette.

Frogn kommune er allerede godt i gang med vaksinering av oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år, og vil følge raskt opp beslutningen for yngre aldersgrupper. Men det er viktig å merke seg at for dem under 65 skal det ha gått minimum 6 måneder etter 2. dose, så ny vaksinering vil dermed første være aktuelt fra over nyttår for de fleste.

NB: Det har ingen hensikt å ringe for å få dosen raskere enn dette; det forsinker kun jobben med vaksinasjon av eldre aldersgrupper. 

Alle over 65 år, og som fikk dose 2 for mer enn 5-6 måneder siden, kan bestille time direkte her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

26. november 2021: Frogn kommune har fremdeles økende smittetrend. Så langt er det registrert 56 nye tilfeller denne uken. Selv om smittetallene er økt, ser vi ikke at det lokalt er økt sykdomsbyrde som følge av covid-19. Dette kan endre seg innen en uke fordi vi nå ser en ytterligere økning i antall tilfeller hos uvaksinerte voksne.  

Utvikling 

Vi har hatt en raskt stigende smittetrend de siste 2-3 ukene. Akselerasjonen i smitte økning var størst 13. november og har etter det avtatt gradvis. Er vi forsiktig optimistiske, ser det ut til at vi nå er omtrent på toppen av denne smittebølgen lokalt. Utviklingen førstkommende uke vil vise om det er tilfelle. 

Testing 

Flere har testet seg de siste ukene, noe som gjør at vi trolig oppdager en større andel av smitten enn tidligere og har mindre mørketall. Siste 7 dager har vi testet 2,6% av befolkningen. Det er enkelt å booke henting av selvtest og test på testsenteret via kommunens hjemmesider: https://www.frogn.kommune.no/korona/testing-og-smittesporing/  

Bekreftede tilfeller

Det er pr 26. november påvist 185 nye tilfeller av covid-19 så langt i november. Siste 7 dager er det påvist 142 nye tilfeller. Vi er med dette oppe i ca. 900 nye tilfeller pr 100  000 siste 14 dager. Samtidig har vi hatt en nedgang i andelen tilfeller som har ukjent smittevei, den er nå på 13%.

Smitteøkningen er størst blant barn og unge i skolealder, dvs. 6-18 år. Siste 14 dager er ca 53% av tilfellene under 20 år. Vi ser også økning i aldersgruppen 40-50 år; foreldregenerasjonen, som har hatt ca. 20% av tilfellene de siste to ukene og utgjørt 26 % så langt denne uken. Vi ser også at andelen smittede som er uvaksinerte er høyere i akkurat denne gruppen enn i de andre aldersgruppene; over halvparten av smittetilfellene inneværende uke er uvaksinert.

Smittetrykk

Sammenligner vi antall smittede blant den uvaksinerte delen av befolkningen generelt, uavhengig av alder, er smittetrykket på ca 2000 pr 100  000 innbyggere. For fullvaksinerte er tilsvarende tall ca 300 pr 100  000 siste 14 dager. Ser vi bare på de over 18 år som er uvaksinert i Frogn kommune, er forekomsten av smitte på godt over 6000 nye tilfeller pr 100  000. Det er liten tvil om at man som uvaksinert er mer utsatt for å bli smittet. Sykehusene informerer om at de fleste innlagte på intensivavdeling med covid-19, enten er uvaksinerte eller eldre over 75 år som ikke enda har fått oppfriskningsdose. Kommunen vil derfor igjen oppfordre til å følge det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet og motta vaksine.

Anbefalinger

 • •Vi minner igjen om anbefalingene til våre innbyggere, også til dem som er vaksinert:
 • •​Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg!
 • •Husk god hoste- og håndhygiene.
 • •Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter.
 • •Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom.
 • •Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig.
 • •Reduser antallet nærkontakter.

Pr i dag tilsier ikke smittesituasjon lokalt i Frogn at det er nødvendig med strengere tiltak enn disse rådene. Men: Det er viktig at råd og anbefalinger følges. Situasjonen kan endre seg både lokalt og nasjonalt på kort tid.

Informasjon ved smittetilfeller

Det er mye smitte i samfunnet nå og i skolen kan kanskje informasjonen virke begrenset for noen. Frogn kommune ønsker å gi tilstrekkelig informasjon slik at smitteutsatte kan ta forhåndsregler og teste seg hvis nødvendig - noe vi oppfordrer til. Samtidig skal taushetsplikt ovenfor smittetilfeller ifølge helsepersonelloven ivaretas. I et lokalsamfunn skal det ikke mye til for at personer blir identifiserbare. Mange smittede har dessverre opplevd hets og stigmatisering når de blir identifisert som smittede, også lenge etter at de sluttet å være smittsomme.  Åpenhet kan i mange tilfeller være fordelaktig, men ikke alltid. Hos noen driver informasjonsflyten mer engstelse, for andre vil mer informasjon være betryggende. Det er i denne balansegangen vi skal gi informasjon. Vi gir den informasjonen som er nødvendig for å ivareta smittevernet.

Med overgang til en «normalisert hverdag med økt beredskap» har også ansvaret for å informere sine nærkontakter blitt overført til den smittede. Vi i Frogn bidrar fortsatt i jobben med informasjon på vegne av den smittede til nærkontakter i barnehage/skole og/eller fritidsaktiviteter/idrett selv om det ikke er en del av nedjustert TISK (kommunens arbeid med testing, isolering, smittesporing og karantinering). I praksis er det slik: Dersom det oppdages flere tilfeller i en barnehageavdeling eller klasse som gjør at det er risiko for at enkelte barn/voksne har vært eksponert for smitte flere dager, vil det komme eget informasjonsbrev med oppfordring om oppmerksomhet og evt. testing. Blir det flere tilfeller der vi antar at smittestedet er på skolen, kan jevnlig testing av alle i den aktuelle gruppen bli aktuelt for en periode. Blir det det, så kommer det informasjon og tester blir utdelt.

Vaksine

Vi har denne uken vaksinert mange 16- og 17-åringer med dose 2. Dette vil gi oss en betydelig økning i andel fullvaksinerte innbyggere. Vi har også kommet godt i gang med oppfriskningsdose til dem over 65 år de siste ukene.

80,7% av den totale befolkningen i Frogn er nå vaksinerte med minst 1 dose. Ca 70% av de over 75 år har fått oppfriskningsdose.

Har du ikke fått første dose enda? Mangler du andre dose? Eller er du 65 år eller eldre og ønsker oppfriskningsdose?

Les mer og book deg time her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/ - eller ta kontakt med vaksinetelefonen 957 13 000, tastevalg 2, mandag – fredag kl 08.30-11.30 og 13.30-15.00.

23. november 2021: Frogn kommune registrerer en stigende smittekurve og vi ser allerede at november vil bli rekordmåned mht antall smittetilfeller i vår kommune. Pr i dag er vi oppe i 146 tilfeller så langt i måneden.

- Denne situasjonen innebærer at det kan være lurt å ta i bruk munnbind når man er tett på folk og ikke klarer å holde tilstrekkelig avstand. Har man ikke oversikt over alle man kommer i kontakt med inne og ikke klarer å holde meteren i offentlig rom, er munnbind nå en anbefaling - selv om det ikke lenger er en plikt, slik vi hadde tidligere, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. Hun understreker også at de som er i risiko for å få alvorlig forløp av covid-19 må beskytte seg når det er så mye smitte i lokalsamfunnet. Dette inkluderer de over 65år som venter på oppfriskningsdose.

Kommunen er godt i gang med vaksineringen av aldergruppen over 65 år:

De som har tatt vaksinen hos fastlegen kan kontakte vaksinetelefonen på 957 13000, tastevalg 2 (mandag til fredag 08.30-11.30 og 13.30-15.00) for å bestille time til oppfriskningsdose.

Vi sender ut SMS til innbyggere etter hvert som det blir registrert at det er 5-6 måneder siden de fikk dose 2. De vil da få sms fra Helseboka om å bestille seg time til koronavaksine via linken eller de kan ringe vaksinetelefonen.

Vaksinering: onsdager og torsdag Vaksineringssted: Holterveien 24 (Gamle Luftambulansen bak Drøbak City)

Viktig når du skal ta oppfriskningsdose: • Det skal ha gått 5-6 måneder siden dose 2 koronavaksine • Det skal være 7 dager mellom koronavaksine og influensavaksine, av de to bør koronavaksine prioriteres først • Du skal ikke ha akutt luftveissymtomer på vaksinasjonsdagen

18. november 2021: Frogn kommune har fremdeles økende smittetrend. Flere tester seg nå, samtidig som vi ser økning i andelen som bekreftes smittet blant de som tester seg. Det tyder på at vi har hatt mye uoppdaget smitte lokalt den siste tiden. Med økt testaktivitet oppdager vi flere og får bedre oversikt. Skal vi bremse videre spredning er det viktigste

•God hånd- og hoste hygiene 

•Holde seg hjemme ved symptomer og teste seg -uansett vaksinestatus

•De som bekreftes smittet må varsle sine nærkontakter og isolere seg

Testing

Flere har testet seg de siste ukene. Takk til innbyggerne som har tatt oppfordringen! Dette hjelper oss med å få bedre oversikt over den lokale situasjonen. Siste 7 dager har vi testet 2,5% av befolkningen. Det er nå enklere å booke henting av selvtest og test på testsenteret via kommunens hjemmesider: https://www.frogn.kommune.no/korona/testing-og-smittesporing/ 

Bekreftede tilfeller

Det er pr 18.11. påvist 77 nye tilfeller av covid-19 så langt i november. Siste 7 dager er det påvist 48 nye tilfeller.  Vi er med dette oppe i ca. 430 nye tilfeller på 100 000 siste 14 dager. Vi ser at det er smittetilfeller i flere skoler og barnehager, men foreløpig er det ikke bekreftet større pågående utbrudd.  

Smitteøkningen er størst i aldergruppen 10-20år. Ca. 50% av tilfellene siste 14 dager er i denne aldersgruppen. Ser vi på smitten i denne aldersgruppen alene er smittetrykket nå over 1100 nye tilfeller pr 100 000. Denne gruppen er i mindre grad vaksinert og tåler smitten bedre enn uvaksinerte voksne. Sammenligner vi antall smittede blant den uvaksinerte delen av befolkningen generelt, uavhengig av alder, er også her smittetrykket over 1000 pr 100 000 innbyggere. For fullvaksinerte er tilsvarende tall 165 pr 100 000 siste 14 dager. Ser vi bare på de over 18 år som er uvaksinert i Frogn kommune, er forekomsten av smitte på hele 3250 nye tilfeller pr 100 000. Det er liten tvil om at man er mer utsatt for å bli smittet som uvaksinert. Vi vil alle møte på viruset, SARS-CoV2, før eller senere. Kommunen oppfordrer igjen den voksne delen av befolkningen som er uvaksinert om å ta imot tilbudet om vaksine.

Vær oppmerksom og bidra!

Dersom smitten fortsetter å øke betydelig, presset på helsetjenestene blir for stort og etterlevelsene av rådene for dårlig, er det grunn til å tro at økte tiltak igjen må settes inn for å avhjelpe situasjonen. Det ønsker vi om mulig å unngå, men skal vi kunne få bedre kontroll så må rådene som gis tas til følge.

Smittetallene er nå så høye at det er god grunn til å være ekstra oppmerksom. Smitte er i hovedsakuproblematisk for den som selv er ung og/eller fullvaksinert. Men, med så høye smittetall vil vi få smitte hos mange uvaksinerte- som for voksne og godt voksne kan resultere i alvorlig sykdom. Vi vil også få gjennombrudds infeksjoner hos fullvaksinerte eldre, i hovedsak hos de over 75år.

Det er krevende for helsetjenestene å håndtere et økende antall tjenestemottakere når ansatte som alle andre skal ha lav terskel for å holde seg hjemme ved symptomer. Vi kan alle hjelpe hverandre ved å være flinke til å følge de råd og anbefalinger som til enhver tid gjelder.

Nå når den smittede selv skal varsle sine nærkontakter er det veldig viktig at dette gjøres. Kommunen har ikke lenger like god kontroll på at nærkontakter til smittetilfeller faktisk blir varslet. Dessverre er det nok mange smittede som kvier seg for å si ifra til sine nærkontakter.

•Hva kan du gjøre for å bidra til at det å være smittet blir mindre tabu?

•Husk: Du har ikke oversikt over dine nærkontakters nærkontakter og hvilken risiko de har for å bli alvorlig syke.

•Og; last gjerne ned smittestopp appen! Da får du varsel om du har vært nærkontakt til et tilfelle som har registrert seg i appen og du kan, om du selv blir smittet, få varslet dine nærkontakter som har appen.

Vaksine   

80,5% av den totale befolkningen i Frogn er nå vaksinerte med minst 1 dose. Ser vi bare på dem som har fått tilbud om vaksine - altså innbyggere over 12 år - er 91,1% vaksinert med minst 1 dose. Tallene kryper fremdeles litt og litt oppover hver uke.

72,2% av totalbefolkningen er fullvaksinert med to doser.

Det er fremdeles mange ledige timer de kommende ukene til oppfriskningsdose for innbyggere over 65år.

Har du ikke fått første dose enda? Mangler du andre dose? Eller er du 65 år eller eldre og ønsker oppfriskningsdose?

Ta kontakt med vaksinetelefonen 957 13 000, tastevalg 2, mandag – fredag kl 08:30-11.30 og 13:30-15.

Se mer info her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

12. november 2021: Etter en periode med flat og slak stigning i smittetrend, ser vi nå som ventet en større økning i smittetallene også lokalt i Frogn. Flere har også testet seg. Pr 12. november var det påvist 44 nye tilfeller av covid-19 så langt i måneden. Bare siste 7 dager er det påvist 33 nye tilfeller, 13 av dem 12. november.

De vi ser at blir smittet nå, er i hovedsak uvaksinerte barn og voksne og vaksinerte som bor eller omgås tett med en som er smittet. De som blir så dårlige at de har behov for innleggelse i sykehus er i hovedsak uvaksinerte, særlig sårbare grunnet redusert immunforsvar og eldre vaksinerte som ikke har fått oppfriskningsdose enda. Vi har hatt ytterligere et korona-dødsfall siden siste statusoppdatering. Vår medfølelse går til dem som har mistet en av sine nærmeste. Den avdøde var en eldre innbygger som var fullvaksinert for mer enn 6 måneder siden.

Det er ikke smittetallene i seg selv som bekymrer mest, med det samlede trykket på helsetjenestene, lokalt i Frogn, på legevakt og ved Ahus. Stadig flere med korona ligger på sykehus, og helsetjenesten rundt om i landet er under press.

Regjeringen innfører derfor noen flere nasjonale tiltak for å få ned smitten: •Nye regler for testing av uvaksinerte. •Vil tilby tredje dose til alle over 18 år. •Legger til rette for mer bruk av koronasertifikat.

Testing

Flere har testet seg siste uken, noe vi er veldig glade for. Vi har ukentlig testet ca 1% av befolkningen mellom uke 40 og 43. Fra sist uke og denne uken er vi oppe i ca 2%.

Alle som opplever luftveissymptomer oppfordres til å teste seg, uavhengig av vaksinasjonsstatus. De aller fleste kan gjennomføre test som selvtest. Dette kan man hente på teststasjonen etter å ha booket testing.

Bekreftede tilfeller

Siste 14 dager er det bekreftet 44 nye tilfeller i Frogn. Dette gir et smittetrykk på 277 pr 100 000. Dette er tilnærmet en dobling sammenlignet med situasjonen for 14 dager siden.

Andel smittetilfeller som har ukjent smittevei har holdt seg stabil rundt 20%. Bekreftede tilfeller sist uke var jevnt fordelt i aldersgruppene. Dette uken har vi sett en økning i aldersgruppen 10-20 år og 40-50 år.

Vaksine

80,4% av den totale befolkningen i Frogn er nå vaksinerte med minst 1 dose. Ser vi bare på dem som har fått tilbud om vaksine - altså innbyggere over 12 år - er 91% vaksinert med minst 1 dose.

72% av totalbefolkningen er fullvaksinert med to doser.

Vi jobber nå med å få opp tempoet på vaksinering med oppfriskningsdose til de over 65 år. Det er fremdeles mange ledige timer de kommende ukene og vi ber nå alle som ønsker oppfriskningsdose og er 70 år eller eldre, om å booke seg time eller ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe til med å booke time til vaksinering. Vi forsøker å komme i kontakt med våre eldste innbyggere pr telefon, men dette er dessverre tidkrevende og ofte når vi dem ikke. Så; om du har en bekjent, nabo eller venn som dette kan være aktuelt for. Minn dem gjerne på at de kan ringe oss på vaksinetelefonen.

Vi vil samtidig minne om at deltavarianten av viruset er mer smittsom og gir høyere risiko for alvorlig sykdom enn de variantene av viruset vi hadde frem til sommeren. Risikoen for gjennombruddsinfeksjon, dvs. å bli syk av korona selv om man er vaksinert, øker når det har gått over 6 måneder siden man ble fullvaksinert. Unge friske mennesker er fremdeles godt beskyttet mot alvorlig sykdom og tåler en evt. gjennombruddsinfeksjon godt. For eldre kan derimot en slik gjennombruddsinfeksjon bli alvorlig og vi oppfordrer derfor alle våre innbyggere over 65år om å ta imot tilbudet om oppfriskningsdose.

Har du ikke fått første dose enda? Mangler du andre dose? Eller er du 70 år eller eldre og ønsker oppfriskningsdose? (65-70år får tilbud innen 2-3 uker)

Ta kontakt med vaksinetelefonen 957 13 000, tastevalg 2, mandag – fredag kl 08.30-11.00 og 13.30-15.00.

Se mer info her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

 

8. november 2021: Koronasmitten er igjen økende i Norge, og også i Frogn er smitten stigende. Ledelsen i kommunen har i dag besluttet å følge rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til våre innbyggere, også til de som er vaksinert:

 • ​Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg!
 • Husk god hoste- og håndhygiene.
 • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter.
 • Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom.
 • Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig.
 • Reduser antallet nærkontakter.

Kontakt fastlegen først

Både fastleger og legevakt opplever meget stor pågang fra innbyggere med luftveissykdommer om dagen, og det er lang ventetid på legevakten.

Tidligere i pandemien har helsetjenesten vært organisert for å begrense smittespredning av Covid-19. Mange med symptomer på infeksjonssykdommer har derfor blitt henvist til legevakten. Denne organiseringen blir nå endret.

For å gi alle pasienter best mulig hjelp oppfordrer vi nå også personer med luftveissymptomer til å kontakte fastlegen først. På grunn av stor pågang må helsetjenesten prioritere de sykeste. Dette betyr at pasienter som ikke blir vurdert til å trenge umiddelbar helsehjelp må regne med en del ventetid, særlig på legevakten. 

Hvis fastlegen ikke er tilgjengelig, og du trenger en medisinsk vurdering samme dag, kan du ringe legevakten på telefon 116 117.  Er det akutt og står om liv, ring 113. 

Oktober 2021

29. oktober 2021: Etter at vi er gått over i en normalisert hverdag med økt beredskap - noe som gjør at vi kan leve nesten som normalt, ser vi en slak stigning mht covid-19-smitte i vår kommune. Det er pr 28.10. påvist 46 nye tilfeller av covid-19 så langt i oktober. Pr i dag har vi ca fem isolerte i Frogn. 

Tallene indikerer en ganske stabil smittesituasjon i øyeblikket - men tallene må tolkes med stor forsiktighet. Dette fordi det er relativt mange som nå, ikke uventet, har luftveissymptomer, samtidig som antall innbyggere som tester seg er ganske lavt. Det er derfor grunn til å tro at vi har en del uoppdaget covid-19 sykdom i tillegg til infeksjoner med RS-virus og andre vanlige luftveisvirus. 

Mye luftveisinfeksjoner

I en normalisert hverdag er det er lettere for de vanlige infeksjonene å spre seg. Det er få av oss som har fått oppfrisket beskyttelse mot disse de siste to årene, så mange flere er dermed mottagelige for infeksjon. Dette begynner vi å se effekten av. Mange opplever nå at det går luftveisinfeksjon i barnehagen, på skolen og/eller arbeidsplassen.  

Det er fortsatt slik at alle som er luftveissyke er anbefalt å teste seg – uavhengig av om de er vaksinert eller ikke. Skal vi kunne holde oversikt over covid-19 epidemien lokalt i Frogn gjennom vinteren, er det viktig at de som er syke tester seg. 

Fremdeles er rådene disse:

 • Holde hendene rene og bli hjemme hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer eller feber
 • Alle med symptomer på covid-19 bør teste seg for koronavirus, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

De som får påvist covid-19 sykdom må gå i isolasjon. Deres nærkontakter er anbefalt enten å unngå kontakt med andre eller å teste seg.

Testing

Testsenteret har flyttet til Holterveien 24, de gamle lokalene til Norsk luftambulanse bak Drøbak City. Det er fremdeles kjøremønster, så vi oppfordrer til å bli sittende i bilen når du kommer med bil for å teste deg.

Vi tester nå om lag 160 personer pr uke, betydelig færre enn tallet på 600 til 800 pr uke i starten av fjerde smittebølge. Det er flere som nå tar selvtest, noe som selvfølgelig kan være en grunn til at færre tester seg ved testsenteret, men vi tror dessverre også at terskelen for testing har blitt høyere.

Vi legger nå opp til at man ved booking av testing på hjemmesiden kan velge å bestille henting av selvtest i tillegg til test ved testsenteret, slik at tilbudet om selvtesting blir enda mer tilgjengelig.

Bekreftede tilfeller

Siste 14 dager er det bekreftet 24 nye tilfeller i Frogn. Dette gir et smittetrykk på ca. 150 pr 100 000. Andel smittetilfeller som har ukjent smittevei har økt noe, og ligger nå på rundt 20%. Fremdeles er det slik at de aller fleste smittes av noen de kjenner godt, enten i husstanden eller en nær venn/kollega. Vi ser også at smitten nå fordeler seg jevnere på de ulike aldersgruppene. Det er fremdeles flest tilfeller i aldersgruppen 10-20 år, men denne gruppen dominerer ikke like mye som før høstferien. De står nå for ca. 35% av tilfellene. Til sammenligning var 60-80% av tilfellene i uke 34 til 37 i alderen 10-20år.

Vaksine

80% av den totale befolkningen i Frogn er nå vaksinerte med minst 1 dose. 71,5% av totalbefolkningen er fullvaksinert med to doser.

Ser vi bare på dem som har fått tilbud om vaksine - altså innbyggere over 12 år - er 90,6% vaksinert med minst 1 dose. Det betyr også at vi har i overkant av 1000 innbyggere over 18 år som er uvaksinert.

Vaksinasjonskontoret har flyttet igjen, og er nå lokalisert sammen med testsenteret i Holterveien 24. Dette er gjort for å tilpasse kapasiteten vi trenger for å vaksinere innbyggere over 65 år med oppfriskingsdosen. Dette setter vi i gang med fra neste uke (3. november). 

Har du ikke fått første dose enda? Ta kontakt med vaksinetelefonen 957 13 000, tastevalg 2. Vaksinetelefonens åpningstider: 08.30-11.30 og 13.30-15.00 mandag til fredag.

26. oktober 2021: Frogn kommune starter nå vaksinering med oppfriskningsdoser av koronavaksine til innbyggere over 65 år. Kommunen starter med dem over 80 år (født 1941 og tidligere). Disse bes nå om å ta kontakt med koronatelefonen 957 13 000, tastevalg 2 for å bestille time til oppfriskningsdosen. 

Viktig når du skal ta oppfriskningsdose:

 • Det skal ha gått 6 måneder siden dose 2 koronavaksine
 • Det skal være 7 dager mellom koronavaksine og influensavaksine, av de to bør influensavaksine prioriteres først.
 • Du skal ikke ha akutt luftveissymtomer på vaksinasjonsdagen

Vaksineringen starter fra uke 44 (3. november), vaksineringsdager blir onsdager og torsdager. Vaksineringssted: Holterveien 24 ( Gamle Luftambulansen bak Drøbak City)

Åpningstider vaksinetelefonen:

Vaksinetelefonens åpningstider: 08.30-11.30 og 13.30-15.00 mandag til fredag.

Lørdag og søndag: stengt

Kommunen råder alle over 80 år til å ta kontakt, men vaksinekontoret vil samtidig kontakte innbyggere pr telefon.

Innbyggere mellom 65 og 79 år: Disse vil få innkalling til å bestille seg time via SMS slik som ved dose 1 og 2. Vi forventer å tilby oppfriskningsdose til aldersgruppen 75 til 79 år fra uke 45/46 og utover, og aldersgruppen 65 til 74 år fra uke 46 og utover. NB: Her kan det skje forskyvning i tidspunkt.

25. oktober 2021: Fra i dag vil koronatesting, vaksinering og smittesporing foregå fra Holterveien 24 (gamle luftambulansen).

Telefontiden er fra 25/10 endret til følgende: Koronatest: Mandag til fredag 08:30-12.00 og 13:30-15.00 Lørdag og søndag: 11.00-12.00   Koronavaksine: Mandag til fredag 08:30-12.00 og 13:30-15.00 Lørdag og søndag: stengt

15. oktober 2021: Fra uke 43 (25. oktober 2021) samordner og flytter vi testsenter og vaksinesenter til Holterveien 24 bak Drøbak city (gamle Luftambulansebygget).

Nedrigg og flytting av testsenter og vaksine blir utført torsdag 21. og fredag 22. oktober slik at det er klart til åpning 25. oktober. Det vil dermed bli redusert kapasitet for test og vaksine disse to dagene.

Det er statlige føringer på kommunenes beredskap for test og vaksine. For å effektivisere både TISK og vaksinering samt justere antall ansatte til pandemiarbeidet, er det nødvendig å slå sammen denne innsatsen. Samtidig har vi økt beredskap i klargjorte lokaler for gjennomføring av vaksinedose 3. Dette skjer i første omgang for de over 65 år:

Oppfriskningsdose koronavaksine: Frogn kommune vil fra uke 44 starte med å tilby en oppfriskningsdose til de fra 65 år og eldre.

Vi starter med aldersgruppen 85 år og over, så 75-84 åringer deretter 65-74 åringene.  Sykehjemsbeboerne i kommunen har allerede fått tilbud. Mer informasjon kommer.

En oppfriskningsdose (boosterdose) er en ekstra vaksinedose til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid mister deler av beskyttelsen Oppfriskningsdosen skal gis med et intervall på minimum 6 måneder etter dose 2. Det er foreløpig kun Comirnaty (Pfizer) som skal brukes til oppfriskningsdose.

Koronavaksine og influensavaksine bør ikke gis samtidig, og vi anbefaler minimum én ukes intervall.

For influensavaksine, ta kontakt med din fastlege.

11. oktober 2021: Svindelforsøk per SMS Det er kommet meldinger fra blant annet Oslo om at flere innbyggere har mottatt SMS om 3. vaksinedose der kommunen står som avsender i tekstfeltet. Mottaker blir bedt om å svare med personnummer og navn. Ikke svar på slike meldinger om du skulle motta det; det er et svindelforsøk.

Fredag 1. oktober 2021: Status Frogn kommune  

Det er påvist åtte nye tilfeller av covid-19 så langt denne uken. De fleste er kjente nærkontakter. Pr i dag har vi åtte isolerte i Frogn; en betydelig nedgang! Andel smittetilfeller som har ukjent smittevei har økt noe. Ahus har hatt en moderat økning i antall innleggelser med covid-19 de siste dagene.

Frogn kommune er fremdeles på risikonivå 2. Vi oppdaterer status/informasjon fremover ved endringer eller større hendelser.

Bekreftede tilfeller

September har vært den måneden så langt i pandemien med flest bekreftede tilfeller, hele 128. Det er flere bekreftede tilfeller en vi hadde i hele 2020. Vi er nå på god vei ut av den 4.smittebølgen. De siste 14 dagene har vi hatt 26 nye tilfeller som gir oss en forekomst pr 100 000 innbyggere på ca. 160. Det er fremdeles i stor grad kjente smitteveier, men andelen med ukjent smittekilde ser ut til å være lett økende. Det er aldersgruppen 11 til 17 år det har vært flest tilfeller også i uke 38 og så langt i uke 39.

Normal hverdag med økt beredskap

Vi har nå gått over i normalisert hverdag med økt beredskap. Det betyr at vi kan leve nesten som normalt og at kommunen må opprettholde beredskap for håndtering av pandemien. Bakgrunnen for dette er blant annet at målet for håndteringen av pandemien i Norge er endret: «håndteringen av pandemien skal ivareta helse, redusere forstyrrelser i samfunnet og beskytte økonomien. I en normal hverdag med økt beredskap er regjeringens strategi å hindre at covid-19-pandemien fører til en betydelig sykdomsbyrde og belastning på kapasiteten i kommunehelsetjenesten og i sykehusene samtidig som befolkningen opplever en normal hverdag, andre offentlige tjenester kan ytes på forsvarlig nivå og økonomien beskyttes. Smittevernet mot covid-19 skal innlemmes i det ordinære smittevernet»

Covid-19 er ikke lenger en ukjent sykdom og vi har lært mye om hvordan tiltak kan bidra til å begrense videre smitte og ikke minst er nå store deler av befolkningen beskyttet gjennom vaksinasjon og/eller gjennomgått sykdom. Vi har kommet dit at vi snart kan håndtere covid-19 slik vi gjør med andre luftveisinfeksjoner.

Fremdeles er rådene disse:

 • Holde hendene rene og bli hjemme hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer eller feber
 • Alle med symptomer på covid-19 bør teste seg for koronavirus, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

De som får påvist covid-19 sykdom må gå i isolasjon. Deres nærkontakter er anbefalt enten å unngå kontakt med andre eller å teste seg.

Vaksine

79,6% av Frogns befolkning er nå vaksinerte med minst 1 dose. 70,8% er fullvaksinert med to doser. For innbyggere over 18 år er tallene hhv. 91,7% og 87,6%.

95% i aldersgruppen 16 og 17 år har fått første dose og 64,7% i aldersgruppen 12-15år.

Vi har nå åpnet vaksinekontor på rådhuset (inngang D).

Har du ikke fått første dose enda? Ta kontakt med vaksinetelefonen 957 13 000, tastevalg 2, mandag – fredag kl 08:30-11 og 12:30-14.

Se mer info her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

September 2021

Fredag 24. september 2021:  Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.

Lokal forskrift i Frogn opphører.

Råd og regler som gjelder i en normal hverdag med økt beredskap

 • Hold hendene rene, host i et papirlommetørkle eller i albuekroken og hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer eller feber.
 • Du må gå i isolasjon hvis du får påvist covid-19.
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte. 
 • Uvaksinerte husstandsmedlemmer til en som er blitt smittet, bør teste seg og gå i karantene, uavhengig av om man har symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test.
 • Trafikklysmodellen i skoler og barnehager beholdes inntil videre som et verktøy som kan brukes ved behov dersom situasjonen tilsier at det er nødvendig.

 Har du nyoppståtte luftveissymptomer?

2021-09-25-flytskjema-nyoppstatte-luftveissymptomer.webp

Hva bør du gjøre hvis du eller din nærkontakt har fått påvist covid-19?

2021-09-25-flytskjema-du-eller-narkontakt-smittet.webp

23. september 2021: 

Det er påvist 3 nye tilfeller av covid-19 i dag. Alle tre er kjente nærkontakter som går over til hjemmeisolasjon. Pr i dag har vi 37 isolerte og 40 i karantene i Frogn.

Vi ser nå en fallende smittetrend. Andel smittetilfeller som har ukjent smittevei har også falt. Samlet gjør dette at kommunen er tilbake på risikonivå 2. 

Vi nærmer oss med stormskritt full gjenåpning av samfunnet. I den forbindelse har regjeringen vedtatt at nedjustert TISK innføres fra mandag 27. september 2021. I praksis betyr det at langt færre får pålegg om karantene. Den smittede får selv hovedansvaret for å informere sine nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer om å være obs på symptomer og ha lav terskel for å teste seg. 

Se mer om nedjustert TISK og hjemmetesting under.

Smitte

Smitteutbruddet med tilknytning til Frogn VGS er nå klart avtagende. Gult tiltaksnivå avsluttes, og skolen går tilbake til grønt tiltaksnivå i uke 39. Jevnlig testing for 1. trinn beholdes i uke 39 og avsluttes etter det. 

Så langt i uke 38 har vi registrert 9 nye tilfeller. Siste 14 dager har vi i Frogn hatt 64 bekreftede tilfeller. Dette gir oss en forekomst pr 100 000 innbyggere på ca 400, ett fall fra rundt 600 på vei inn i uke 37.I populasjonen 11 til 17 år er smittetrykket også fallende. 

Nedjustert TISK

Nå som størstedelen av befolkningen er godt beskyttet gjennom vaksinasjon og sykdomsbyrden ved covid-19 er redusert, er vi på vei mot full gjenåpning av samfunnet, som nå er nært forestående. I forbindelse med dette har regjeringen besluttet at TISK-strategien (Testing, Isolering, Smittesporing, Karantene) nedjusteres fra mandag 27.09.21. 

Dette betyr at 

 • Ansvaret for å informere nærkontakter i all hovedsak overføres til den smittede og at nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære (som f.eks. kjæreste eller bestevenn), ikke lenger har karanteneplikt. 
 • Kommunens smittesporingsteam vil som før ringe alle som bekreftes smittet og personer som skal holde karantene. 
 • Det aller mest effektive tiltaket i pandemien beholdes; nemlig at de som bekreftes smittet skal holde isolasjon så lenge de kan være smittsomme. 
 • Med nedjustert TISK hvor øvrige nærkontakter ikke lenger skal i karantene, utgår ordningen med test for karantene for barn og unge.

Vaksine

79% av Frogns befolkning er nå vaksinerte med minst 1 dose. 70,5% er fullvaksinert med to doser. For innbyggere over 18 år er tallene hhv. 91,3% og 87,3%. 

Nytt vaksinekontor: Denne uken flyttet vaksinesenteret ut av Smia fordi vi nå i hovedsak er ferdig med den storstilte vaksineringen av våre innbyggere. Fra uke 39 vil vaksinering skje ved vaksinekontor på rådhuset som er samlokalisert med teststasjonen (inngang D). Vi konsentrerer oss om ungdom (16-17) og barn (12-15 år) som ikke har fått første dose ennå, de som fortsatt ikke har fått andre dose og dose 3 til de med svært redusert immunforsvar 

Se mer info her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

Har du ikke fått første dose enda? Ta kontakt med vaksinetelefonen 957 13 000, tastevalg 2, mandag – fredag kl 10.00-14.00. 

Positiv hurtigtest hjemme – hva nå?

Dette skal du gjøre når du får positiv selvtest på Covid-19: 

 1. Isoler deg og hold avstand til andre.
 2. Ring smittesporingsteamet på telefon 957 13000 tastevalg 3, helst mellom kl. 08.30 og 15.00. De har svært mye å gjøre. Hvis du ikke får svar, prøv igjen senere.
 3. Bestill bekreftende PCR-test på teststasjonen. Informer om positiv selvtest når du møter opp på teststasjonen.
 4. Gi beskjed til dem du har hatt nær kontakt med de siste to dagene, slik at de får testet seg. Sett gjerne opp en liste over dine nærkontakter.

Dersom du får positivt resultat på en hurtigtest hjemme, skal denne som hovedregel alltid kontrolleres med PCR-test på teststasjon. Bestill deg tid for koronatest her, og velg første ledige time. Bekreftende test (PCR) bør tas innen 24 timer, for raskt å kunne bekrefte/avkrefte om du er smittet.

Ved positiv test skal du være i hjemmeisolasjon og husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (som kjæreste eller bestevenn) i karantene. Dette gjelder frem til svar på den bekreftende PCR-prøven er klart, og videre dersom PCR-prøven også er positiv.

Hvis PCR-test er negativ, blir hurtigtesten regnet som falsk positiv.

Husk at en negativ test er et øyeblikksbilde og ingen garanti for at man ikke er smittet. 

Se tidligere oppdateringer her

Det er god kapasitet på testsenteret. Har du symptomer og vil testes?

Klikk her for å booke time for testing

Eventuelt kan du ringe testsenteret på tlf. 957 13 000

Telefontider til testsenter:

Man–fredag kl. 08.30–11.00 og 12.30–14.00 Lør–søndag kl. 11.00–12.00

16. september 2021:

Etter en stigning i slutten av forrige uke og starten av inneværende, ser vi nå ut til å ha en smittetrend som flater ut og har tro på at situasjonen lokalt er i ferd med å stabilisere seg.

Det har vært en betydelig økning av smitte blant barn og unge de siste ukene. Til tross for svært mange tilfeller på kort tid, er smittevei kjent i de fleste tilfellene; under 10% har ukjent smittevei. Økning i antall smittetilfeller også utenom avgrensede utbrudd, gir økt risiko for rask akselerasjon i nye smittetilfeller. Kapasitet for smittesporing og testing er dermed fremdeles under press. Samlet gjør dette at kommunen er på risikonivå 3. Dersom smittetrenden holder seg flat eller vi ser en nedgang kommende uke, vil vi komme tilbake til risikonivå 2.

Smitte:

Smitteutbruddet ved Montessori ungdomsskole er over, og vi har nå utbrudd ved Frogn VGS. Utbruddet rammer i hovedsak første trinn der jevnlig testing er iverksatt. Skolen er også satt på gult tiltaksnivå i 14 dager for holde kontroll på utbruddet og redusere risiko for spredning til de andre trinnene. 

Så langt i uke 37 har vi registrert 32 nye tilfeller. Dette gir oss 90 tilfeller siste 14 dager og en forekomst på 567 pr 100 000 innbyggere. I populasjonen 11 til 20 år er smittetrykket lokalt nå på over 2000 nye tilfeller pr 100 000 siste 14 dager.  Per 16.09.21 er 61 personer i hjemmeisolasjon, 126 personer i karantene og 5 klasser i testregime for barn og unge under 18 år.

De fleste smittetilfellene har kjent smittevei, konkret har over 90% av tilfellene siste 14 dager kjent smittested. Vi har fremdeles har god oversikt over smittesituasjonen i kommunen selv det er mange tilfeller. 

Vi minner om at prøvesvar finnes på HelseNorge og vi anbefaler at ungdom skaffer seg bank-ID slik at de selv kan sjekke prøvesvar. Foresatte mister mulighet til å se sine barns helseopplysninger på HelseNorge når barna fyller 16 år. 

Vaksine:

78% av Frogns totale befolkning er nå vaksinert med minst en dose. 70% er fullvaksinert med to doser. For innbyggere over 18 år er tallene hhv. 91,3% og 85,6%.

Hele 93% av 16-17-åringene i Frogn er vaksinert med første dose. Innen 1.oktober vil de aller fleste av disse ha oppnådd beskyttelse. Det lover godt for reduksjon av smitte i denne aldersgruppen de nærmeste ukene.

Det er fremdeles i aldersgruppen 25 til 39 år vaksinedekningen er lavest. Her er 18,3% uvaksinert. OBS: Det er fortsatt mulig for innbyggerne over 18 år å få time til koronavaksine. De kan ta kontakt med vaksinetelefonen 957 13 000, tastevalg 2. Åpent mandag – fredag kl 10.00-14.00.

Denne uken startet vi vaksinering av 12-15-åringene våre. Denne gruppen skal så langt kun ha en vaksinedose. 42% i denne aldersgruppen har så langt fått sitt stikk og flere har time til vaksinering neste uke. Inkluderer vi dem som har hatt covid-19 i denne aldersgruppen, regner vi at ca. 50% vil være beskyttet om 3 uker.

NB: Man er ikke fullgodt beskyttet før etter andre dose og vi håper flere vil melde seg til sin dose 2-vaksinering. Vi ser at det det er mange som ikke møter opp til dose 2 (unntatt er innbyggere som har gjennomgått covid-19 og av den grunn ikke skal ha dose 2). Vi har hatt god kontroll på vaksinedosene frem til etter sommeren. Men vi ser at veldig mange ikke har møtt opp til sine timer nå i august og september. Vi har derfor blitt sittende med en betydelig mengde doser som vi er redd for å måtte kaste dersom ikke flere melder seg til vaksinasjon.

Husk å gi beskjed dersom du ikke kommer til vaksinetimen, ta kontakt med vaksinetelefonen dersom du ikke får kommet til din time.

Drop in: Vi tilbyr drop-in for koronavaksine førstkommende mandag 20. september mellom kl 12-14 på Smia flerbrukshus. Ta med legitimasjon! Merk: De som er under 16 år må ha med samtykkeskjema fra begge foreldre.

Dersom du har registrert ditt barn i vaksinekø og ikke innen ett døgn har fått sms om å booke time, ber vi om at du ringer vaksinekontoret på tlf. 957 13 00, tastevalg 3, mandag – fredag kl 10.00-14.00.

Dose 3 gis til dem med svært redusert immunforsvar. Se mer info her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

14. september 2021: Frogn kommune tilbyr nå 3. dose koronavaksine til enkelte grupper med alvorlig nedsatt immunforsvar.

Se mer her

Ukentlig oppdatering 9. september 2021: Vi har fremdeles en stigende smittetrend og har hatt en betydelig økning av smitte blant barn og unge i likhet med store deler av landet. Smitten sprer seg i hovedsak blant de unge som ikke er beskyttet av vaksine. De som er vaksinert og likevel blitt smittet er i all hovedsak hustandsmedlemmer med tett kontakt til et smittetilfelle og har milde symptomer. Smitteveiene er i de fleste tilfeller kjent. Samlet gjør dette at kommunen fremdeles er på risikonivå 2. Men, med denne økningen vi ser nå er vi på vei over i risikonivå 3.

Smitte

Smitteutbruddet ved Montessori ungdomsskole ser ut til å nærme seg over, det er sist registrert nye tilfeller med tilknytning til dette utbruddet onsdag 08.09.21.

Så langt i uke 36 har vi registrert 29 nye tilfeller, dette gir oss 96 tilfeller siste 14 dager og en forekomst på over 600 pr 100 000 innbyggere. Dette er det helt klart høyeste smittetrykket kommunen har hatt så langt i pandemien. Per 09.09 er 53 personer i hjemmeisolasjon, 49 personer i karantene og 7 klasser fra ulike skoler i testregime for barn og unge under 18 år.

De fleste smittetilfellene har kjent smittevei, konkret har over 90% av tilfellene siste 14 dager kjent smittested. Det betyr at vi fremdeles har god oversikt over smittesituasjonen i kommunen selv det er mange tilfeller. Det er som tidligere kommunisert, fra både kommunen og sentrale myndigheter, sykdomsbyrde vi nå ser mest på og ikke smittetallene.

Mengden nye tilfeller gir stort trykk på testsenteret og smittesporingen. Med mange smittetilfeller blant yngre er også antall nærkontakter pr tilfelle økt.

Vi minner om at dersom du er kjent nærkontakt og har symptomer, skal du isoleres og husstandsmedlemmer skal være i karantene til nærkontaktens testresultat foreligger

Vaksine

90,9% av Frogns befolkning over 18 år er nå vaksinerte med 1 dose. 85,4% er fullvaksinert med to doser. Ser vi på befolkningen vår samlet er tilsvarende tall 74,5% og 69%

Det er vaksinert i overkant av 480 innbyggere denne uken, i all hovedsak dose 2 for innbyggere over 18 år, og dose 1 for 16-17 åringer.  Frogn kommune har startet vaksinering av 16-17 åringer denne uken.   Regjeringen har anbefalt vaksinering av 12-15 åringer, og Frogn kommune starter med dette fra 13 september. Se mer info her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/ Merk: De som er under 16 år må ha med samtykkeskjema fra begge foreldre.

Det er fortsatt mulig for de øvrige innbyggerne over 18 år å få time til koronavaksine. De kan ta kontakt med vaksinetelefonen 957 13 000, tastevalg 2. Åpent mandag – fredag kl 10-14.

Det er viktig å gi beskjed dersom man ikke kommer til timen, ta kontakt med vaksinetelefonen dersom du ikke får kommet til din time. 

Det er i aldersgruppen 10-20 år + 25-40 det er fleste smittetilfeller nå, og det er også her vaksinasjonsgraden er lavest. Vaksine tilbys på vaksinasjonssenteret på Smia frem til 21. september. Fra oktober vil vaksinasjonskontoret slås sammen med testsenteret på rådhuset.

Vaksine beskytter mot alvorlig sykdom (husk at man ikke er fullvaksinert før en uke etter dose 2!) Når så mange er vaksinerte, betyr det også at det ikke er grunnlag for å stenge ned samfunnet i like stor grad som det er gjort tidligere – til tross for at Norge og Frogn opplever vekst i smittetallene. De unge der smitten nå øker, har liten risiko for alvorlig sykdom.

3. september 2021:

 • 2.september ble det påvist fem nye tilfeller av covid-19.
 • 3.september har det så langt blitt påvist sju nye tilfeller av covid-19.

Det er totalt bekreftet 46 nye tilfeller i uke 35, som er det høyeste antallet vi har hatt siden pandemiens start.

Grunnet et så stort press må smittesporingsteamet i Frogn kommune gjøre strenge prioriteringer etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Prioriteringen ved kapasitetsutfordringer er som følger:

1. Vaksinasjon  2. Testing  3. Smittesporing av husstandsmedlemmer og tilsvarende nære 4. Smittesporing av øvrige nærkontakter.

- Vi har dessverre ikke kapasitet til å kontakte nærkontakter som tidligere, slik at positive må nå selv varsle sine øvrige nærkontakter.

- Vi informerer skoler, barnehager og fritidsaktiviteter i form av et skriv for hva som gjelder den enkelte.

- Vær derfor oppmerksom på informasjon som blir gitt ut via dine kanaler, og følg disse veiledningene og retningslinjene.

1. september 2021: Det ble bekreftet ytterligere ett tilfelle 31/8, dermed totalt 14 tilfeller denne dagen. I dag er det totalt 7 nye tilfeller av covid-19 så langt; de fleste tilknyttet smitteutbruddet ved Montessori ungdomsskole.

Flere skoleklasser ved ulike skoler har innført testregime. Vi minner om at dersom en i husstanden er kjent nærkontakt og har symptomer, må vedkommende isoleres og resten av husstanden i karantene.

August 2021

31. august 2021: Det er påvist 13 nye tilfeller av covid-19 i dag. Smittesporing pågår for flere av tilfellene. Hittil vet vi at minimum 7 av dagens tilfeller tilhører utbruddet på Montesorri ungdomsskole. Alle elever i skolen er i karantene/isolasjon.

30. august 2021: 

oppdatert kl. 22.00: Det er bekreftet ytterligere ett tilfelle av covid-19 i kveld. Dette er en kjent nærkontakt med smittekilde utenfor kommunen. Dette tilfellet har ingen tilknytning til utbruddet på Montessori ungdomsskole.

Dermed har vi 13 påviste tilfeller i dag. Det er det meste Frogn kommune har hatt på én dag så langt i pandemien.

Frogn kommune har nå 35 personer i hjemmeisolasjon og ca 250 personer i karantene/testregime for barn og unge under 18 år.

Vi har hittil i dag mottatt 12 positive prøvesvar. Hovedtyngden av disse har tilknytning til utbruddet på Montessori ungdomsskole, og det er så langt 23 tilfeller tilknyttet utbruddet. 

Ved behov for testing, bestill time digitalt her

29. august 2021: Det er i dag bekreftet 11 nye tilfeller av covid-19. Flere av disse er tilknyttet ett utbrudd på en skole i vår kommune. Vi ber alle ha lav terskel for å holde seg hjemme ved selv milde symptomer, og teste seg.

Det er totalt bekreftet 23 nye tilfeller av covid-19 denne uken. Det er det meste Frogn kommune har hatt på en uke siden midten av april. 

27. august 2021: Det er i kveld bekreftet ytterligere ett tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt med smittekilde utenfor kommunen. Det er dermed bekreftet totalt 5 tilfeller totalt i dag.

Det er i dag bekreftet fire nye tilfeller av covid-19. Dette er kjente nærkontakter som går over til hjemmeisolasjon. Vi har dermed totalt 11 nye tilfeller så langt i uke 34.

Alle 16- og 17-åringer (2004-2005 kullet) i Frogn; nå er det deres tur! Fra mandag 30. august kan du booke deg time for vaksine. Å registrere at du ønsker vaksine, kan du gjøre allerede, via link på vår hjemmeside.

- Frogn kommune starter vaksinering av 16.- og 17-åringer (født 2004-2005) fra uke 36. Målet er at alle våre 16- og 17-åringer skal være beskyttet med første dose før høstferien. Dette skal vi klare! sier en optimistisk kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Registrering for dem som ønsker vaksine i denne aldersgruppen kan gjøres allerede nå. Mandag 30. august 2021 åpnes timeboka slik at man kan bestille time til vaksinering.
Registrering gjøres via link på kommunens hjemmeside. Informasjon sendes også ut fra Frogn VGS når registreringen åpner. Tilbudet innebærer at alle videregående skoleelever kan motta vaksine (for elever under 16 år kreves samtykke fra begge foreldre). Dette må medbringes til vaksinestedet.
Tilbudet om vaksine i Frogn omfatter 16- og 17-åringer (født 2004-2005) bosatt i Frogn, samt alle elever ved Frogn VGS uavhengig av bosted.

Vi vaksinerer  (1 dose) i perioden fra 6.-10. september 2021. Den 10. september ønsker vi å vaksinere alle som går på Frogn Videregående skole (født 2002-2005), vaksinasjonen vil foregå på skolen. De som ikke har anledning til vaksinasjon på  Frogn videregående skole 10. september, kan booke seg time til vaksinering i SMIA. Dette gjelder også øvrige innbyggere født 2004-2005 .

For dem som ikke har anledning i uke 36, kan vaksine også mottas i uke 37. PS: Innbyggere over 18 år som ønsker vaksine, men ennå ikke har fått første dose, må fremover ringe vår vaksinetelefon 957 13 000, tastevalg 2 for å booke time til vaksinasjon. Du kan ringe mellom kl 10.00 og 14.00, mandag til fredag.

Nå kan du fremskynde vaksinedose 2!

Venter du på dose 2? Frogn kommune forventer nå et overskudd av koronavaksiner og inviterer derfor alle innbyggere til å fremskynde dose 2. Vi ber nå alle som ennå ikke er fullvaksinert med to doser om å fremskynde sin time for annen vaksinedose. OBS: Dose 2 kan tidligst settes 21 dager etter første dose for de som har fått Pfizer.
De som har fått Moderna som første dose i annen kommune, må ha minst 28 dagers intervall. For dem som ikke selv velger seg en tidligere time,  vil time til vaksinasjon vil bli fremskyndet av kommunen. Frem til uke 34 (25. august) vaksinerer vi på tirsdager og onsdager. Fra uke 35 (30.08.21) vaksinerer vi på mandager og tirsdager.

Slik fremskynder du time til dose 2: Alternativ 1: Gå inn på SMS med linken til opprinnelig time til dose 2- avsender «Helseboka» Trykk på linken: «Se timen her» og logg inn slik at du kommer til bildet hvor det står «Endre timen» Trykk på linken «Endre timen», og velg «Flytt timen».
Du vil da få opp alternative datoer som samsvarer med det intervallet du nå kan endre til Endring av time er gjennomført når du mottar SMS med ny time Alternativ 2: Logg inn her: https://www.helseboka.app/login eller bruk appen til helseboka.
Er du vaksinert med første dose i annen kommune eller i utlandet? Ring vaksinetelefonen på 957 13000, tastevalg 2.

Har du ikke fått dose 1 enda: Ring vaksinetelefonen på 957 13000, tastevalg 2. Siste mulighet for å få dose 1 i Frogn blir trolig tirsdag uke 33.

Frogn kommune ber dem som ikke har booket seg time til koronavaksine dose 1, gjøre dette så fort som mulig.

Lærere og barnehageansatte er prioritert for 1.dose før skolestart (nasjonale føringer fra FHI). Når vi nå fremskynder dose 2 på en del innbyggere ser vi på listene over lærere og barnehageansatte vi har fått for å fullvaksinere så mange vi kan fra denne gruppen før skolestart. Altså prioriteres denne gruppen for fremskynding av dose 2

26. august 2021: Det er bekreftet tre nye tilfeller av covid-19. Disse har alle smittested utenfor kommunen.

Vi opplever noe forlenget analysetid på prøvene om dagen, men svartiden er innenfor 1-3 dager. Det er mange som tester seg på testsenteret om dagen, noe som er svært positivt. Vi takker for tålmodigheten da innbyggere til tider kan oppleve kø til sin testtid.

Det er nå flere klasser på Frogn VGS som nå er inn under testregime for barn og unge under 18 år, i henhold til nye nasjonale føringer, se den nye lokale forskriften om unntak fra smittekarantene for elever over 18 år. 

24. august 2021: Vi mottok ytterligere ett tilfelle av covid-19 i går kveld. Dermed var det totalt 2 nye tilfeller 23/8.

Det er bekreftet til sammen to tilfeller av Covid-19 i dag. Dette er kjente nærkontakter med smittekilde utenfor kommunen. Disse går nå over til hjemmeisolering.

23. august 2021: Det er bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19 i Frogn i dag. Dagens tilfelle har smittested utenfor kommunen.

Kommunens vaksinestatus viser at 89,7% av befolkningen over 18 har fått minst 1 dose i Frogn. Over 9000 frogninger har nå definisjonen fullvaksinert. Men vi ønsker fremdeles å få økt vaksinedekningen i aldersgruppene under 45 år. Husk at du kan bestille time på nett -  du bestiller enkelt time her!

Husk også at studenter som har reist tilbake til sitt studiested må si fra om de ikke trenger time til dose 2 her i Frogn. Da får vi mulighet til å gi disse dosene til noen andre.

20. august 2021: Det er i dag bekreftet 2 nye tilfeller av Covid-19. Begge er kjente nærkontakter som nå går over i isolasjon. Frogn kommune har dermed hatt 362 tilfeller totalt så langt i pandemien.

18. august 2021: Det er i dag bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19 i Frogn kommune. Dette er ikke en kjent nærkontakt, men smittested/-kilde er med sikkerhet utenfor kommunen

17. august 2021: Det er i dag bekreftet ett nytt tilfelle av Covid-19 i Frogn. Dette er en kjent nærkontakt som nå går fra karantene til isolasjon.

13. august 2021: Det er bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19 i dag. Dette er ikke en kjent nærkontakt, men smittested er utenfor kommunen.

Av tilfellene som ble bekreftet 11. august har smittesporingsarbeidet vist at en av disse var kjent nærkontakt, og har med stor sannsynlighet smittekilde utenfor kommunen. Frogn kommune har dermed hatt 358 tilfeller totalt så langt i pandemien, 4 er nå isolerte og vi har 21 kjente nærkontakter som oppholder seg i vår kommune.

11. august 2021: Det er i dag bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Disse er ikke kjente nærkontakter. Smittesporing pågår for å kartlegge nærkontakter og smittested/-kilde.

10. august 2021: Det er i dag bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt som går over fra karantene til hjemmeisolering.

3. august 2021: Det er i dag bekreftet ett dødsfall i Frogn grunnet covid-19. Kommunen kondolerer og sender våre varmeste tanker til de pårørende og andre etterlatte blant oss. Vi har i tillegg ett nytt smittetilfelle i dag, det er en kjent nærkontakt som går fra karantene til hjemmeisolering. Dette er kommunens første smittetilfelle i august.

Oppsummert har vi i Frogn kommune pr 03.08.2021 registrert 354 smittede, 348 friskmeldte, 2 dødsfall og 4 isolerte i løpet av pandemien. Frogn kommune vil fremskynde koronavaksine dose 2. Timen vil bli automatisk flyttet, og innbyggerne må følge med på SMS når ny tid er gitt.

 

Juli 2021

29. juli 2021: Vi har i dag fått ett nytt tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt som nå går over i hjemmeisolering.

28. juli 2021: Det er i dag registrert tre nye tilfeller av covid-19 i vår kommune. To av disse er kjente nærkontakter. Smittesporing pågår for å kartlegge smittekilder.

22. juli 2021: I går kveld fikk vi ytterligere ett nytt tilfelle med covid-19. Totalen for gårsdagen endte derfor på tre nye smittede. Dette er en kjent nærkontakt med smittekilde utenfor kommunen.

21. juli 2021: Det er i dag bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Disse er kjente nærkontakter som nå går fra karantene over til hjemmeisolering. Smittesporingen tyder på at begge er smittet utenfor kommunen. Det er totalt 15 tilfeller bekreftet så langt i juli.

20. juli 2021: Det er i dag bekreftet et nytt smittetilfelle med covid-19 i Frogn. Dette er en ukjent nærkontakt med foreløpig ukjent smittekilde. Dette er tilfelle nr. 346 så langt i pandemien.

18. juli 2021: Det er i dag bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19. Det er ikke kjent nærkontakt, men vi vet med sikkerhet at smittekilden er utenfor kommunen

12. juli 2021: Det er i ettermiddag bekreftet ett nytt tilfelle av Covid-19. Dagens tilfelle har foreløpig ukjent smittekilde, men smittesporing pågår. Dette er tilfelle nr 344 så langt i pandemien.

10. juli 2021: Det er bekreftet totalt to tilfeller av covid-19 i dag. Begge er kjente nærkontakter som går fra karantene til hjemmeisolasjon. Det er også ved disse tilfellene sterk mistanke om deltavarianten. Det er totalt 9 personer med påvist covid-19 i Frogn kommune som nå er i hjemmeisolasjon.

9. juli 2021: Det er i dag bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19 i Frogn. Dette er en kjent nærkontakt som går over til hjemmeisolasjon. Smittesporingsarbeidet gir også her grunn til å mistenke delta-varianten av viruset.

8. juli 2021: Som forventet ut fra smitteutviklingen nasjonalt, har vi i dag fått bekreftet Delta-varianten av koronaviruset i Frogn kommune. Denne varianten er veldig smittsom, og sporingen etter smitteøkningen som har vært i kommunen sist uke (7 tilfeller), gir grunnlag for å mistenke flere tilfeller også i dagene fremover.

Selv om vi forventer å få flere smittetilfeller med Delta fremover, har vi god kontroll, melder fagkoordinator smittevern, Maria Granås Martinsen. - Smittekilden er utenfor kommunen, og grunnet godt interkommunalt samarbeid og grundig TISK-arbeid er dette under kontroll, sier hun - men understreker at det fremdeles er viktig å følge de nasjonale smittevernrådene.

Vaksineringsstatusen i Frogn viser at totalt 836 personer har fått første vaksinedoser denne uken (823 med 1. dose, 13 med 2. dose) - og det er særlig aldersgruppen 25-39 år som har mottatt vaksine sist uke. Se oppdatert ukentlig vaksinestatus her

7. juli 2021: Det er bekreftet to nye tilfeller av covid-19 i dag. Begge er kjente nærkontakter som går fra karantene til hjemmeisolering.

Det er med dette bekreftet totalt 5 tilfeller så langt denne uken, og 7 så langt i juli.

6. juli 2021: Det er i dag bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Det første har kjent smittested og kilde. Det siste tilfellet har ikke kjent nærkontakt, men vi vet med sikkerhet at smittekilde er utenfor kommunen. 

5. juli 2021: Det er bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19 i dag; en kjent nærkontakt med smittekilde utenfor kommunen. Dette er tredje tilfelle så langt i juli, og det er bekreftet 6 tilfeller siste 14 dager i Frogn kommune, 336 totalt i løpet av pandemien. 

3. juli 2021: Det er i dag bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19. Det er kjent smittekilde, hvor smittested er utenfor kommunen.

2. juli 2021: Denne uken har vi satt 1291 vaksinedoser, i hovedsak dose 1. Med det har nå om lag 60% av Frogns befolkning fått dose 1 (74% av innbyggerne over 18 år). Det betyr altså at om 3 uker er 60% av våre innbyggere godt beskyttet mot covid 19!

- De gode klemmene må nok vente et par uker til, men dette er likevel et svært gledelig tall, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. Hun har all grunn til å være stolt over jobben hun og de andre i smitte- og vaksinasjonstemaet har gjort, for gladnyhet nummer to er nok en milepæl: I dag har alle i Frogn som har registrert seg for vaksine, mottatt invitasjon til time for dose 1!

- Dette betyr at vi nærmer oss innspurten på denne massevaksineringen, sier en fornøyd ordfører Hans Kristian Raanaas. Han understreker den store innsatsen som er lagt ned i gjennomføringen av massevaksinasjonen fra alle som jobber ved vaksinesenteret. – Og ikke minst er det fantastisk at oppslutningen rundt vaksinasjon er så god! Innen skolestart i uke 32 har kommunen oppnådd høy grad av beskyttelse i alle aldersgruppene som er inkludert i vaksinasjonsprogrammet. Takk til Frogns innbyggere - med høy andel vaksinerte beskytter vi hverandre!

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 2. juli 2021, se mer her  

1. juli 2021: Det er i kveld bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Dette er i likhet med forrige tilfelle, også en kjent nærkontakt med smittekilde utenfor kommunen. Dette er tilfelle nr 334 i Frogn kommune så langt i pandemien.

Juni 2021

30. juni 2021: Det er i dag bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt med smittekilde utenfor kommunen.

22. juni 2021: Det er bekreftet to nye tilfeller i dag. De er begge kjente nærkontakter med smittested utenfor kommunen.

18. juni 2021: Det er i dag bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt med smittekilde utenfor kommunen. Dagens tilfelle er nr 330 så langt i pandemien.

18. juni 2021: Rådmannen har, etter smittevernfaglige råd, besluttet at SFO og barnehager går over til grønt nivå og ordinær drift fra mandag 21. juni 2021.

Dette gjelder frem til sommerferien. SFO og barnehagene stenger i uke 28, 29 og 30. Vi forbereder videre oppstart på grønt nivå fra 1. august 2021. Om det skulle skje forandringer i smittenivå, og vi må endre til gult nivå, så vil vi orientere om dette i god tid.

17. juni 2021: Innbyggere som ønsker etterregistrering av vaksiner fra utlandetbes henvende seg til fastlege for etterregistrering av vaksiner tatt i utlandet. Dette er ikke regnet som en del av vaksinasjonsprogrammet og man må derfor betale egenandel for dette.

Dersom vaksinene tatt i utlandet ikke er EMA-godkjent (godkjent av det europeiske legemiddelbyrået) eller dokumentasjonen på vaksinasjon ikke er tilstrekkelig vil vaksinering ikke kunne etter registreres.

EMA-godkjente vaksiner er:

 • Comirnaty (pfizer & BioNTeck)
 • Moderna
 • Vaxzevria (tidligere kalt AstraZeneca)
 • Janssen

Dersom man har fått en EMA-godkjent vaksine i et annet land bør en primært benytte et koronasertifikat utstedt i EU/EØS for grensepassering. Har man dette trenger man ikke registrere vaksinasjonen i Norge for å slippe innreisekarantene.

11. juni 2021: ❗️❗️En feil på systemet i vaksineregistreringen har gjort at mange i dag har fått sms om å registrere seg for vaksine. Dette er en teknisk feil og vi ber alle som har fått meldingen om å se bort fra denne.

PS: De som mot formodning klarte å bestille time, skal ikke møte opp til denne timen. Forsøk gjerne å avbestille den, ellers vil vaksinasjonssenteret ta kontakt med de det gjelder på mandag.

8. juni 2021: Lokal forskrift med forsterkede smitteverntiltak i Frogn kommune oppheves fra midnatt natt til fredag 11. juni 2021. Vi vil fra samme dato følge nasjonale tiltak. Se hva som gjelder her:  https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

7. juni 2021: Vaksinasjonskort/koronapass: Etter hvert som flere blir fullvaksinert, blir det også mulig å reise. Vaksinetjenesten gir deg oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk. 

https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

FHI melder at koronasertifikat er klart til bruk i Norge i løpet av juni. Helsenorge.no gir opplysninger om prøvesvar og vaksinasjonsstatus som benyttes til koronasertifikatet.  

Et sett av regler bestemmer om koronasertifikatet får grønt eller rødt lys. Reglene er i tråd med covid-19- forskriften og EUs retningslinjer. Alle land beslutter egne regler. Nettsiden Re-open EU presenterer et verktøy som gir oversikt over helsesituasjonen i europeiske land basert på data fra det Europeiske smittevernbyrået (ECDC). Informasjonen oppdateres kontinuerlig, og er tilgjengelig på 24 språk. 

Det er regjeringen som vil beslutte hva slags områder koronasertifikatet vil kunne brukes til innenlands, og dette er ennå ikke besluttet. Mange spør om etterregistrering av vaksiner tatt i utlandet. Det er ennå ikke noe system på plass for det - følg helsenorge.no/koronasertifikat for oppdatert informasjon. 

6. juni 2021: Det er i dag bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Begge er kjente nærkontakter som går over til hjemmeisolering. Det er også en klasse på Frogn VGS som i dag er satt i karantene. Den berørte klassen er allerede informert via skolen. 
3. juni 2021: Vi har hatt avtale med russen om at de kan komme til testsenteret i Frogn kommune for drop-in testing hver onsdag. Vi utvider nå tilbudet til å gjelde hele uken.

All russ som går på Frogn VGS eller som er bosatt i Frogn kommune kan nå komme alle dager for hurtigtest på teststasjonen ved rådhuset. De må booke seg time på forhånd via kommunens hjemmeside: https://www.frogn.kommune.no/korona/testing-og-smittesporing/

Alle som er uten symptomer, vil få hurtigtest. Hvis en tester seg fordi man har symptomer, skal man holde karantene til prøvesvar er bekreftet negativt, og det vil bli tatt vanlig test (PCR) i tillegg. Ved positiv prøve skal man isolere seg, og komme tilbake for å ta en ordinær PCR-prøve.

Når en russ uten symptomer skal booke seg time, vil spørsmålet dere ser under komme opp. Da ønsker vi russen skriver i kommentarfeltet at de er russ slik at de likevel kommer igjennom til testing.

  

 

2. juni 2021: Det er i dag bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt som nå går over til hjemmeisolering.

Onsdager er forøvrig satt av til drop in-testing for russen. Alle avgangselever ved Frogn VGS kan komme til drop-in testing ved testsenteret i et gitt tidsrom. Alle som er uten symptomer, vil få hurtigtest. Har man symptomer får man vanlig test (PCR). Hvis man tester seg fordi man har symptomer skal man holde karantene til prøvesvar er bekreftet negativt. Ved positiv prøve skal man isolere seg.- Vi vil gjerne rose russen for godt oppmøte i dag, sier Maria Granås Martinsen, fagkoordinator smittevern.

Vaksinasjon:

I dag har det vært lange køer utenfor vaksinasjonssenteret på Smia. Dette skyldes at serveren på registreringsverktøyet kommunene benytter, har vært rammet av tekniske problemer og ligget nede i hele dag. Dette er utenfor vår kontroll - og vi takker alle som ble berørt for tålmodigheten!

De ansatte ved vaksinasjonssenteret på Smia har derfor måtte operere med manuelle lister, noe som naturlig nok tar lengre tid for hvert enkelt sprøytestikk. Det innebærer også en stor jobb med etterregistrering. Tallene og den ukentlige vaksinasjonsstaus vil derfor ikke være klare før tidligst torsdag ettermiddag/kveld, kanskje senere. Foreløpige, ubekreftede tall viser at det til sammen er satt opp mot 1100 doser denne uken; dette omfatter både dose 1 og dose 2.

1. juni 2021: Det er i dag bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt med smittested utenfor kommunen.

Vi har fått svar på alle tester som ble tatt 31/5.

Mai 2021

30. mai 2021: Det er bekreftet to nye tilfeller av covid-19 i kveld. Begge er kjente nærkontakter. 

Vi opplever økt svartid på testene som ble tatt i går i forhold til det som har vært vanlig den siste tiden. Forventet svartid er nå 1-3 dager.

Venter du på svar? Du kan sette på sms-varsling på "min side" på helsenorge.no for å få SMS når prøvesvaret er klart.

29. mai 2021: Det er bekreftet ett nytt tilfelle med covid-19 i dag. Dagens tilfelle har foreløpig ukjent smittested/-kilde. Smittesporing pågår for å finne dette.

28. mai 2021: Det er i dag bekreftet et nytt til felle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt med smittekilde utenfor kommunen.

Vi har fått svar på de fleste av de 132 prøvene som ble tatt i går, blant disse flere nærkontakter.

27. mai 2021: Det er i dag bekreftet tre nye tilfeller av covid-19. Alle tre er kjente nærkontakter. Som forventet etter smittesporing har to av disse tilknytning til utbruddet på Telegrafen.

Det siste tilfellet har smittekilde utenfor kommunen.

26. mai 2021: Lettelser, men fortsatt forsiktighet i Frogn

- Dette er tillit under ansvar, sier ordfører Hans Kristian Raanaas, når han nå varsler om lettelser i de lokale tiltakene som innføres i Frogn kommune fra midnatt natt til torsdag 27. mai 2021.

«Ta i bruk friheten dere får, men følg reglene som fortsatt gjenstår!» er budskapet fra FHI, og ledelsen i Frogn kommune slutter seg til dette når det nå er utarbeidet enkelte lettelser i tiltaksnivået for kommunen.

- Smitteutbruddet etter 17. mai viser hvor sårbare vi er som lokalsamfunn. Ved gjenåpning av samfunnet øker selvfølgelig risikoen for smitte, men ved rask og god smittesporing og etterlevelse av karantene har vi greid å få kontroll på smitten igjen, sier ordfører Raanaas, som sender en takk for innsatsen til innbyggerne i Frogn: - De har vært lojale og påpasselige, og gjennom denne dugnadsinnsatsen bygget fundamentet for den positive utviklingen. Lettelsene begrunnes også i at vi er mindre sårbare og tåler mer nå, siden de mest utsatte er vaksinert. Samtidig minner jeg om at det kan komme innstramninger igjen om vi opplever nye smitteutbrudd, understreker ordføreren.

Frogn kommune har gjennom helgen og de første dagene i uken fulgt utviklingen nøye og samhandlet med våre nabokommuner om videre gjenåpning. Vi ser nå at smittetrykket i regionen tillater at vi kan gjøre ytterligere reduksjoner på tiltakene og få mer samordnede regler i regionen. Det betyr at innbyggere i flere kommuner får tilgang på sine tilbud i nærmiljøet og at risikoen for stor mobilitet dermed vil avta som følge av forskjellige regler. Dette sammen med smittesituasjonen, kapasiteten i helsevesenet og økt vaksinasjon har gjort at vi kan innføre lettelser og etter hvert glede oss over et mer normalisert hverdagsliv.

- Når vi nå åpner opp ytterligere, vil dette gi et stort ansvar til den enkelte for å fortsette å gjøre gode vurderinger i forhold til etterlevelse av smittevern. Innbyggerne i Frogn har vist over tid at vi tar ansvar og jeg er derfor glad for at noe mer av hverdagen kan komme tilbake. Men igjen; det er en skjør balanse mellom at samfunnet går som normalt og at vi har pandemien under kontroll – så fortsett å være flinke frogninger! oppfordrer ordføreren.

Her kan du se hva som vil gjelde i Frogn fra midnatt natt til 27. mai 2021 og inntil videre. Forskriften vurderes igjen innen 10. juni.

Nasjonale retningslinjer samt endringer i lokal forskrift

Her er noen av tiltakene som vil gjelder fremover:  

• Idrett og fritidsaktiviteter: 20 innendørs, 30 utendørs. Anbefaling om 2m avstand ved idrett/fysisk aktivitet inne og følge veilederen.

• Arrangementer:  Ikke forbud mot arrangementer, men antallsbegrensning, slik:

a. 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på private sammenkomster, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et antall nødvendig voksne som tilretteleggere. Hva som menes med private sammenkomster er definert i nasjonal forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbrudd av 27. mars 2020 nr. 470 § 13 første ledd e).

b. 10 personer på innendørs idrettsarrangementer, kulturarrangementer, seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter, livssynssamligninger og seremonier, som definert i nasjonal forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbrudd av 27. mars 2020 nr. 470 § 13 første ledd a) til d), likevel 

 1. 100 personer hvor alle i publikum og deltakere sitter på faste, tilviste plasser
 2. 50 personer på innendørs idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune.

• Servering: Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer. Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat og kun frem til kl 22.00.

• Munnbind: Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.

• Anbefaling om hjemmekontor: Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. 

Se mer her: https://www.frogn.kommune.no/korona/rad-og-regler-i-frogn/

-----

Det ble i går testet 106 personer, av disse er det en som er koronapositiv. Dagens tilfelle er kjent nærkontakt som har tilknytning til utbruddet på Telegrafen.

Det er nå 13 isolerte og ca 140 personer i karantene i Frogn kommune.

25. mai 2021: Vi har i kveld fått svar på alle de 206 testene som ble tatt i går - og alle er bekreftet negative for covid-19.

Vi takker for en fantastisk flott respons fra innbyggerne i Frogn på oppfordringen om å la seg teste - og også en kjempeinnsats fra de som jobber på testsenteret og med smittesporing. I løpet av tre dager har vi nå koronatestet 2,7 prosent av befolkningen i kommunen - som alle altså bekreftet smittefrie i kveld.

- Med økende andel vaksinerte og dermed de mest sårbare beskyttet, kan vi nå tenke på videre åpning av samfunnet - selv om smittetallene er noe høyere enn ønsket. Fordi de mest sårbare blant oss nå begynner å bli godt beskyttet, kan vi som samfunn tåle mer smitte. Vi nærmer oss med andre ord et vanskelig skjæringspunkt med tanke på gradene av tiltak, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, som varsler at nye tiltak for Frogn kommer i løpet av uken.

I løpet av helgen har nærmere 500 innbyggere i kommunen meldt seg ved testsenteret; en bra innsats! Og veldig viktig - både for å stanse videre smitte etter massesmittehendelsen ved Telegrafen 17. mai, i tillegg til smittetilfellet ved Seiersten ungdomsskole som vi varslet om 23. mai. 

- Bare en av de 117 prøvene fra søndag var positive. Men det betyr ikke at spredningen av smitten er kartlagt fullstendig enda, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Her kommer viktig info til alle som sitter i karantene nå:

De som har vært på Telegrafen/EVO/Family Sportsclub er bedt om å
•teste seg snarest mulig
•teste igjen 7-10 dager etter aktuell dato

De er ikke pålagt karantene, men
•bes holde karantene til første negative svar
•dersom mulig holde selvpålagt karantene frem til negativ test nr 2
•unngå kontakt med uvaksinerte sårbare i denne perioden

For berørte er det viktig å merke seg at

•husstandsmedlemmer til de som er bedt om å teste seg og utvise forsiktighet er ikke pålagt ventekarantene. •elever og lærere på Seiersten som ble satt i karantene søndag, er informert direkte fra skolen og skal følge informasjonen derfra

24. mai 2021: Det er i dag bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19. Dagens tilfelle er en kjent nærkontakt som har tilknytning til utbruddet på Telegrafen.

Vi har mottatt svar på alle testene som er tatt frem til nå.

Det er stor pågang på testsenteret. Det er allerede 198 personer som har bestilt tid til test i dag. Fint om alle som skal teste seg møter til tildelt tidspunkt for best mulig flyt. Om noen har hatt problemer med å kom me gjennom på tekefon til testsenteret, minner vi om at man kan booke digitalt, evt prøve igjen i morgen fra 8.30 så skal vi hjelpe. Familie/venner/bekjente kan også hjelpe å booke time på vegne av andre.

23. mai 2021 kl 18.30: Den dramatiske økningen vi nå ser i Frogn er som følge av brudd på smittevernråd og regler - og viser hvorfor vi fremdeles har disse. Vi har lokal forskrift for at privatpersoner og næringsliv skal være pålagt sin del av ansvaret for godt smittevern. Om råd og regler ikke etterleves, er risikoen for større utbrudd også betydelig større, med nedstengninger som rammer alle som mulig konsekvens. Det innebærer at de evt. dårlige smittevernsvalgene hver og en av oss tar, fremdeles kan ramme et helt lokalsamfunn.  
- Flere steder i landet går det nå mot åpning etter lang tid med strenge tiltak, det er lett å tro at vi også er der. Det er vi dessverre ikke enda. Vår bo- og arbeidsregion har jevnt hatt ett betydelig høyere smittetrykk enn store deler av landet. Med lettelser er det lite som skal til for å få et stort lokalt utbrudd slik vi nå ser, sier kommuneoverlege Merete N Hvistendahl.

For å få nødvendig oversikt og begrense videre smittespredning, er vi helt avhengig av at våre innbyggere som kan være smitteutsatt, men ikke personlig har fått en telefon, like samvittighetsfullt melder seg til testing og holder karantene som anbefalt. På den måten kan vi forhåpentligvis snart fortsette å åpne samfunnet mer.

Det er klart mange er lei av tiltak, men det viktigste gjelder fremdeles; har du symptomer, også milde, så skal du holde deg hjemme og ha avstand til andre.

Flere av tilfellene de siste dagene har vært på treningssenter i deler av sin mest smittsomme periode rett rundt symptomdebut. 

Kommuneoverlegen i Frogn kommune ber nå om at alle som har trent på Family sportsclub eller EVO på følgende datoer og tidspunkt om å melde seg til testing snarest mulig, og 7-10 dager etter siste aktuelle dato, og gå i selvpålagt karantene frem til negativ test. Alle andre som har vært på treningssentrene disse dagene bes om å ha lav terskel for å teste seg og gå i karantene ved symptomer.

EVO er berørt også den 20.05.21.  De som har vært der i aktuelt tidsrom denne dagen skal nå være varslet.

Vi mangler nå i kveld bare svar på tre tester, men har ikke mottatt flere positive i dag enn de fire vi informerte om i morges.

I dag er det testet ca 120 personer.

kl 11.00: Enda tre tilfeller fra smitteutbruddet på Telegrafen ble bekreftet i går kveld. Dagens foreløpige testsvar viser fire nye tilfeller også i dag, hvorav tre av disse har vært på Telegrafen 17. mai. Alle svar har ikke kommet enda, vi venter fremdeles på ca 10 av gårsdagen prøver.

Pr nå er vi kjent med 12 smittetilfeller knyttet til denne massesmittehendelsen og det er grunn til å forvente flere. Ca 120 personer testet seg i Frogn i går, og testteamet kjører for fullt i dag også. Grunnet høy andel smittetilfeller med ukjent smittevei, og mer enn 100 nye tilfeller pr 100 000 innbyggere siste 14 dager er Frogn kommune nå på risikonivå 3.

- Vårt smittesporingsteam gjør en fantastisk jobb i en krevende situasjon. Denne hendelsen viser tydelig hvor viktig det er at reglene som til enhver tid gjelder, også følges opp, sier ordfører Hans Kristian Raanaas, som understreker at den lokale forskriften er helt klar når det gjelder krav til bordreservasjon og registrering av alle gjester på serveringsstedene. Alle som var på Telegrafen 17. mai fra kl 18.00 og utover bes melde seg til testing, digital bestilling gjøres her: https://www.frogn.kommune.no/korona/testing-og-smittesporing/#heading-h3-1

Et annet siste smittetilfelle bekreftet i går medførte at elever og lærere på Seiersten ble satt i karantene i går. Alle berørte er informert direkte fra skolen. 

22. mai 2021: - Smitteutbruddet på Telegrafen 17. mai er nå å betrakte som en massesmittehendelse, konstaterer kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl etter at det er bekreftet ytterligere to smittetilfeller i Frogn i dag - med trolig samme smittekilde som de tre tilfellene som i går ble knyttet til Telegrafen.

Kommunen mangler fremdeles fire prøvesvar fra de som ble testet i går, og det er grunn til å tro at flere av disse også er positive. Så langt er det bekreftet 14 tilfeller i mai, 8 tilfeller denne uken.

VIKTIG: Smittesporing på Telegrafen pågår fortsatt, arbeidet er vanskelig og uoversiktelig. Serveringsstedet mangler kontaktinformasjon på flere av gjestene som var tilstede, og flere av gjestene har beveget på seg i lokalene i løpet oppholdet på Telegrafen. Som følge av dette må alle som oppholdt seg i partyteltet i bakgården i tidsrommet fra klokken 18.00 og utover kvelden, gå i selvpålagt karantene. De som ikke allerede har meldt seg til testing må melde seg til testing så snart som mulig og alle må teste seg på nytt 7-10 dager etter 17. mai dvs. fra 24.-27. mai.

Så langt har rundt 100 personer meldt seg til testing i dag. Kapasiteten er økt til maksimalt mulig pga helg, men noen har måttet vente til søndag med å teste seg. Ett av tilfellene i går har også medført smittesporing på treningssenter. Personer som har oppholdt seg der på samme tid som smittetilfellet er kontaktet og satt i karantene.

Vi vil komme med en ny oppdatering når vi har flere testresultater i morgen, søndag. Vi oppfordrer fremdeles til lav terskel for å melde seg til test, bestill time digitalt her: https://www.frogn.kommune.no/korona/testing-og-smittesporing/#heading-h3-1

21. mai 2021: 

kl 22.00: Dagens smittesporing melder om flere smittetilfeller fra ulike kommuner som viser seg alle å ha til felles at de har vært på Telegrafen i Drøbak 17. mai. Tilfellene har alle symptomdebut som er forenlig med Telegrafen som potensielt smittested. Vi ber derfor alle som var på Telegrafen 17.mai om å teste seg så snart som mulig, og holde karantene til prøvesvar foreligger. Time for koronatest kan bookes digitalt her: https://www.frogn.kommune.no/korona/testing-og-smittesporing/

kl 15.00: Det er bekreftet to nye tilfeller av covid-19 i dag. Det er foreløpig ikke funnet smittested/-kilde for disse, men det gjennomføres utvidet testing for å bekrefte/avkrefte smittesteder/-kilder. De aktuelle er kontaktet av smittesporingsteamet i Frogn kommune.

Det er en stor andel ukjent smittevei siste 14 dager, det er da desto viktigere å ha lav terskel for å teste seg ved symptomer. Vi forventer - og oppfordrer! - til økt testing etter helligdagene i mai, og tilbyr også nå mulighet for digital bestilling av test: https://www.frogn.kommune.no/korona/testing-og-smittesporing/#heading-h3-1

kl 12.00: Regjeringen informerte i dag om at det vil bli endringer i de nasjonale forskriftene fra torsdag 27. mai 2021. Dette vil kunne innebære endringer også lokalt - avhengig av smittesituasjon, kapasitet i helsetjenestene og vaksinestatus i de enkelte kommunene. Eventuelle justeringer i de lokale forskriftene gjeldende for Frogn vil bli besluttet og kunngjort neste uke. 

19. mai 2021: Det er bekreftet to nye tilfeller av covid-19 i dag. Begge er kjente nærkontakter som går over til hjemmeisolering.

NB: Vi minner også om at våre innbyggere som ønsker vaksine, selv må registrere seg. All informasjon og link til registrering finner du her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

18. mai 2021: Det er bekreftet to nye tilfeller av covid-19 i dag. Tilfellene er foreløpig en kjent og en ukjent nærkontakt. Smitteporingsarbeidet pågår.

 Vi har med dette hatt 8 tilfeller så langt i mai og 303 så langt i pandemien.

11. mai 2021: Vi har i dag fått bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Begge er kjente nærkontakter som nå går fra karantene til hjemmeisolering.

Frogn har så langt i pandemien 301 positive tilfeller; 6 hittil i mai og 4 denne uken.

 10. mai 2021: Vi har i dag fått bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Det er en kjent og en ukjent nærkontakt. En av de smittede har tilknytning til Ullerud helsebygg, og det gjennomføres derfor mange hurtigtester ved helsebygget samt ordinære tester ved testsenteret i dag. Alle berørte er kontaktet. Det er god oversikt og de berørte er ivaretatt av smittesporingsteamet i kommunen.

8. mai 2021: Det er i dag bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Dagens tilfelle er ikke kjent nærkontakt, og smittesporing pågår for å finne mulig smittested/-kilde.

7. mai 2021: - Regjeringen har lyttet til oss, fastslår ordfører Hans Kristian Raanaas. Han er lettet etter kunngjøringen av regjeringens vedtak i dag om at Frogn kommune trer ut av tiltaksnivå 5b i Covid-19 forskriften. Fra 10. mai gjelder nasjonale reguleringer, med tilpasninger til vår situasjon i lokal forskrift.

- Frogn kommune har hatt lave smittetall siste 14 dager. Risikonivået hos oss er de siste ukene justert ned fra nivå 4 til 3, og er nå synkende mot risikonivå 2. Vi er godt i gang med vaksinasjon, og antall innlagte med Covid-19 ved Akershus universitetssykehus er halvert fra tre uker tilbake. Samtidig vil det at kjøpesentre og butikker i Oslo åpnet torsdag 6. mai, medføre færre handleturer og redusere mobiliteten over kommunegrensen mot Frogn, mener ordføreren. - Det ville derfor vært vanskelig å forsvare at kommunen måtte fortsette enda lengre i kapittel 5b. Vi er glade for at regjeringen nå har lyttet til oss og våre innspill til statsforvalter og FHI. Men dette gir oss også et stort ansvar; jeg håper innbyggere, næring og alle i Frogn fortsetter det gode arbeidet med smittevern, sier ordfører Raanaas.  

Regjeringens vedtak i dag innebærer blant annet at Frogn, Vestby og Enebakk, sammen med Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Asker og Bærum trer ut av kapittel 5b. De fleste kommunene vil i tillegg til nasjonal forskrift fremdeles trenge tilpassede tiltak i lokal forskrift. Likevel; dette betyr noen etterlengtede lettelser for mange.

For Frogn betyr muligheten til lokal tilpasning til smittenivået bl.a. at flere barn og unge får ha aktiviteter sammen innendørs, svømmehall og treningssentre åpnes for kommunens egne innbyggere mens serveringsstedene kan drifte med bordreservasjon og skjenking til mat frem til kl. 22.00. Alle lettelser er underlagt strenge smittevernhensyn.

Den lokale forskriften i Frogn er allerede utarbeidet, og gjelder sammen med den nasjonale forskriften fra 10. mai 2021 og inntil videre. Ny vurdering blir tatt innen 14 dager.

Se pressemeldingen fra regjeringen

5. mai 2021: Tildeling for første del av kommunal kompensasjonsordning ifb med covid-19 for lokale virksomheter i Frogn kommune er avsluttet. Kommunen mottok 22 søknader innen fristen. Alle søkere ble tildelt en forholdsmessig lik andel av godkjent omsøkt sum. 

Den omsøkte summen var på totalt 11.175.487 - der alle søkerne fikk en forholdsmessig lik andel av sine innrapporterte tap tilsvarende 34% (andel på 0,335). For mer informasjon og oversikt over tildelinger, se våre sider for næring

4. mai 2021: Vi har i dag fått bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19. Dette er første tilfelle så langt i mai og kommunens tilfelle nr 296.

Dette er en kjent nærkontakt, og smittesporingen viser at en klasse på Heer skole er berørt. Disse vil nå få informasjon via skolen (på Transponder), og de aktuelle blir kontaktet av smittesporingsteamet 05.05.21.

Vi minner om at for å begrense videre smittespredning, skal nærkontaktens husstandsmedlemmer være i ventekarantene fram til nærkontakten har fått negativt svar på første test (men ikke lenger). Ventekarantene er kun pålagt for husstandsmedlemmer. Det anbefales ikke ventekarantene for nærkontakters øvrige nærkontakter.

3. mai 2021: Utvidet tidsintervall mellom første og andre vaksinedose slik at flere blir raskere vaksinert. 

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag etter råd fra Folkehelseinstituttet besluttet å utvide tidsintervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner mot Covid-19. Intervallet utvides fra 6 til 12 uker for å sikre at flere får koronavaksine så tidlig som mulig.
Nyere data på immunrespons etter vaksinasjon med mRNA-vaksine og etter gjennomgått covid-19 sykdom antyder lang varighet av antistoffer mot S-proteinet fra SARS-CoV-2, og at forskjellen i antistoffnivå fra 6 til 12 uker etter vaksinasjon kun er minimal. Andre land har også valgt en strategi med økt intervall mellom første og andre dose.
- Siden første dose gir svært god beskyttelse mot Covid-19 mener vi at det er riktig å sikre at så mange som mulig får første dose så tidlig som mulig. Ved å utvide doseintervallet med seks uker så vil langt flere få første dose tidligere, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet.
Utvidelse av intervallet mellom dose 1 og 2 for mRNA-vaksiner til inntil 12 uker gjelder for personer under 65 år uten underliggende sykdommer (prioriteringsgruppe 8-9, samt 18-44-åringer). Ikke tilbakevirkende kraft: Endringen trer i kraft fra mandag 3. mai og vil ikke ha tilbakevirkende kraft for de som allerede er vaksinert med første vaksinedose. Det blir derfor ingen endring i vaksinasjonstidspunkt for de som har fått booket vaksinasjonstime etter første dose. Det at vi øker forlengelse av intervallet mellom dosene betyr ikke at vaksinerte kan droppe andre dose. Man er først fullvaksinert når man har fått andre vaksinedose, avslutter Bukholm.

April 2021

30. april 2021: Frogn kommune spilte denne uken inn et ønske overfor Statsforvalteren om å tre ut av de forsterkede tiltakene som gjelder for Frogn og omkringliggende kommuner, og heller innføre egen lokal forskrift basert på smittesituasjonen og forholdsmessigheten i vår kommune. - Denne gangen er vi ikke blitt hørt, konstaterer ordfører Hans Kristian Raanaas: Regjeringens konklusjon er i dag at kommunen fortsetter i kapittel 5 b som først vedtatt av regjeringen, ytterligere en uke. 
- Beslutningen er, slik jeg oppfatter det, tatt grunnet behov for samordning i regionen. Regjeringen ber oss med andre ord om å være lojale overfor de andre kommunene i vår region. Det både vil og må vi selvfølgelig være, fastslår ordføreren - som mener situasjonen understreker hvor vanskelig det kan være å finne riktig nivå for ulike kommuner ved overganger i tiltaksnivåene; både når det strammes inn og lettes opp. 
- Fra mandag 10. mai har vi en forventning om at vi kan gå over til lokal forskrift. Dette vil vi jobbe mot neste uke, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.

Helsedirektoratet sier følgende: Noen kommuner vil måtte ha noe strenger tiltak enn de selv ønsker for å sikre kontroll av situasjonen og samordning med regioner rundt. Bakgrunnen for dette er blant annet at den nasjonale smittesituasjonen i stor grad er påvirket av smittesituasjonen i Oslo og Viken. Fremdeles kan majoriteten av smittetilfellene spores tilbake til det sentrale Østlands-området. Dersom Norge skal lykkes med å redusere det samlede smittepresset er det avgjørende at smittetallene i Oslo og Viken fortsetter å synke. Behovet for nasjonal koordinering og regulering av tiltaksnivå må derfor foretas på en bredere bakgrunn enn kun den lokale smittesituasjonen i den enkelte kommune. I avveiningen mellom lokale hensyn og regionale og nasjonale behov, vurderes det nødvendig og forholdsmessig å anbefale regulering etter covid-19-forskriften for kommunene som er nevnt. Helsedirektoratet vurderer at hensynet til befolkning og næringsliv best vil ivaretas dersom smittetallene fortsetter å presses ned i noe lenger tid, slik at vi i størst mulig grad kan unngå oppblussing av smittetallene og nye nedstenginger av lenger varighet og med større omkostninger.

Se også: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-regionale-tiltak-i-viken/id2846856/

29. april 2021: Det er bekreftet et nytt tilfelle av covid-19 i dag. Dagens tilfelle har tilknytning til Seiersten ungdomsskole, og med dette er det da pr definisjon et utbrudd ved skolen. Det er testet 112 personer fra skolen i dag, som et ledd i utvidet smittesporing i tillegg til dem som er i karantene.

28. april 2021: Det er i dag bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19. Ut fra smittesporingen som er gjort, blir Seiersten ungdomsskole berørt av karantene.

De som skal være i karantene har fått beskjed via skolen på transponder, og blitt kontaktet av smittesporingsteamet i kommunen.

Det er bekreftet to ulike tilfeller av covid-19 i tilknytning til Seiersten ungdomsskole. Smittesporingen gir ingen direkte kobling mellom disse to tilfellene, men det er grunn til å tro at de kan være koblet. På bakgrunn av dette er det planlagt å teste alle elever og lærere på trinnet som et ledd i utvidet smittesporing for å avdekke om det er et utbrudd.

26. april 2021: Det er i dag bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Dette er begge kjente nærkontakter som nå går over til hjemmeisolering. 

Vi har med det mottatt alle prøvesvar på testene som ble tatt i uke 16 og Frogn kommune registrerer en nedgang i antall smittede og andel smittede blant de testede den siste uken.

– Til tross for ny rekord med hittil 60 tilfeller i april, er vi nå på vei nedover fra en relativt stor smittetopp, sier en fornøyd kommuneoverlege, Merete N. Hvistendahl. - De siste to ukene har vi testet 5 prosent av kommunens befolkning; 2,5% ukentlig er et bra antall for testing. Vi har nå 15 personer isolert i kommunen og har også hatt noen innleggelser på sykehus den siste tiden, sier Hvistendahl og understreker at kommunen har god oversikt i smittesporingsarbeidet: - I uke 14 hadde vi ingen tilfeller med ukjent smittevei. Dette var litt høyere i uke 15 og nå er vi tilbake på ca. 10% ukjent smittevei. 

Frogn kommune har hatt 291 smittede i løpet av pandemien. Kommunen er nå på risikonivå 3 av 5.

Pr i dag er ca 25 % av innbyggerne vaksinert med dose 1, og vi kaller denne uken inn prioriteringsgruppe 4 og 5 (4: 65 til 74 år og 18-64 med særlig høy risiko. 5: 55-64år med underliggende sykdom).

24. april 2021: Det ble bekreftet ytterligere ett tilfelle av covid-19 i kveld. Dette er også en kjent nærkontakt som går over i hjemmeisolering. Smittekilde er utenfor kommunen.

Det er dermed bekreftet 60 tilfeller i april.

Det er bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Begge er kjente nærkontakter som nå går over til hjemmeisolering.

Vi har med disse ny «rekordmåned» med antall smittede. Så langt i april er det bekreftet 59 tilfeller av covid-19 i Frogn kommune.

Smittesporerne ønsker samtidig å minne om at når du er i karantene, gjelder følgende: 

 • Når du er i karantene bør du holde god avstand  til eldre barn og andre voksne.
 • Også eldre barn som er i karantene bør, i den grad det er mulig, unngå tett, eller fysisk kontakt med andre husstandsmedlemmer.
 • For barn og personer med behov for helsehjelp, må likevel omsorgsbehovet prioriteres høyest.
 • Unngå besøk i hjemmet.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands. 
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du kan gå tur ute, men hold 2 meter avstand til andre.
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand til andre, bruk munnbind og unngå kø.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, mister smaks- eller luktesansen, eller har andre symptomer på covid-19 mens du er i karantene, regnes du som sannsynlig smittet av covid-19. Da skal du la deg teste så snart som mulig og isolere deg i påvente av prøvesvar. Hvis du har husstandsmedlemmer, anbefales det at de er i karantene til ditt prøvesvar foreligger. Tester du positivt for covid-19 i karantenetiden skal du være i isolering, og smittesporingsteamet i din bydel eller kommune vil gjøre full smittesporing. Ved negativ test fortsetter du karantenen som planlagt, men karantenen opphører for dine husstandsmedlemmer.

Er du i tvil om du skal være i karantene? Ta karantenesjekken (helsedirektoratet.no) 

Kilde: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/

23. april 2021: Det er bekreftet et nytt tilfelle i dag. Smittested er utenfor kommunen.

22. april 2021: Det er i dag bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Det ene tilfellet er en kjent nærkontakt som går over til hjemmeisolering. Det andre tilfellet er foreløpig ikke kjent nærkontakt. Ut i fra smittesporingen som er gjort så langt, er smittekilden trolig utenfor kommunen. Smittesporingsarbeidet pågår.

Regjeringen har besluttet at tiltakene etter kapittel 5B skal videreføres i Frogn fra 26. april og frem til 9. mai. Dette begrunnes i behovet for mobilitetshemmende tiltak i regionen. Beslutningen skal vurderes etter en uke. I tillegg gjelder forskrift fastsatt av rådmannen i Frogn kommune 10. april 2021 - endret 17. april 2021 - se hva som gjelder i Frogn her

Smittevern er høyt prioritert i disse dager, og Frogn kommune arbeider for at vår kommune skal være så trygg som mulig, både for innbyggere og besøkende. Nå setter vi inn flere tiltak, slik at sentrumsnære områder får et forsterket smittevern: 

 • Vi etablerer vektertjeneste i Drøbak sentrum. Vekterne vil være uniformerte og skal kunne veilede både publikum og virksomheter i smittevern. Vi vil ha vektere i sentrum lørdager og søndager fremover. Lørdag 24. april er første dag vi prøver ut denne løsningen. Arbeidsformen vil justeres etter hvert som vi får erfaringer på hvordan dette fungerer.
 • Også trafikksikkerhet er en utfordring i Drøbak sentrum. Vi venter mange besøkende til byen vår – slik vi opplevde sommeren 2020. Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for hvordan økt trafikk i Drøbak kan håndteres i skolens sommerferie 2021, der det å stenge Havnegata for gjennomkjøring er et av flere sommer/korona-tiltak.  Administrasjonen har denne uken  vurdert erfaringene fra sist helg, og mener at smittevernhensyn og trafikksikkerhetshensyn gjør det nødvendig å gjennomføre dette tiltaket umiddelbart. Det ventes stor trafikk på fridagene i mai knyttet til for eksempel pinsen, og vi innfører derfor restriksjoner allerede nå. Skilting planlegges utført i løpet av torsdag/fredag denne uken.

20. april 2021: Det er bekreftet to nye tilfeller av covid-19 i dag.

Den ene er kjent nærkontakt med smittekilde utenfor kommunen. Det andre tilfellet har smittesporerne omsider fått tak i - etter å ha forsøkt å komme i kontakt med vedkommende gjentatte ganger gjennom hele dagen uten å lykkes. Vi oppfordrer alle som har tatt test om å følge med på telefonen:). 

Vi har nå mottatt svar på alle prøvene som ble tatt 19/4.

18. april 2021: Vi har i kveld fått bekreftet ytterligere ett tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt som nå går over til hjemmeisolering.

Vi har dermed fått bekreftet totalt 4 nye tilfeller 18.4

Vi har fått bekreftet tre nye tilfeller av covid-19 i dag. Dette er forventede tilfeller ut i fra tidligere smittesporingsarbeid.

Vi mangler fortsatt noen svar på prøvene som ble tatt i går. Det er varslet fra Ahus at det kan bli noe lenger svartid på prøvene som er tatt i dag, grunnet tekniske utfordringer

17. april 2021: Vi har i dag fått bekreftet fem nye tilfeller av covid-19. Ingen av dagens tilfeller er definerte nærkontakter fra tidligere, og det arbeides med å finne smittekilde.

Ut i fra smittesporingen som er gjort, er det tre klasser i kommunen som nå må i karantene. Nærkontaktene det gjelder vil få informasjon på sin informasjonsplattform via skolen, og bør bestille seg koronatest i morgen søndag 18. april på tlf 957 13000.

Vi minner om at husstandsmedlemmer må være i ventekarantene til første prøvesvar foreligger hos personen som blir definert som nærkontakt.

16. april 2021: Frogn kommune har i dag fått bekreftet 2 nye tilfeller av Covid-19. De er begge kjente nærkontakter som nå går fra karantene over til hjemmeisolering.

 • Vi har hittil denne uken 12 nye tilfeller, og totalt 44 tilfeller så langt i april.
 • Pr i dag er det 18 personer i hjemmeisolering, og 33 personer i karantene.
 • Vi har mottatt svar på alle prøvene som er tatt t.o.m 15/4.

Basert på smitteutviklingen i kommunen går Frognskolen fra rødt til gult nivå. Samtidig endres den lokale forskriften slik at forbudet mot idretts- og fritidsaktiviteter for unge under 20 år oppheves. Kravet om bordbestilling for serveringssteder opprettholdes. Endret forskrift trer i kraft natt til lørdag 17. april 2021.

Skolene i Frogn vil fra mandag 19.4 gjennomføre opplæring på gult nivå. Mer detaljert informasjon vil bli sendt fra den enkelte skole. Barnehagene er som tidligere på gult nivå, mens Frogn vgs fortsetter på rødt nivå.

For idretts- og fritidsaktiviteter gjelder dette:  

Barn og unge: 20 ute og inne – evt . flere grupper a 20 om gruppene er adskilt i egne rom eller med 2 m  avstand

Voksne: 20 ute (inne ikke tillatt)

 

Se reglene i 5b her:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/tiltaksniva-b-hoyt-tiltaksniva

Gjeldende lokal forskrift ligger her (https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2021-04-10-1116) og endring her: https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2021-04-15-1166

14. april 2021: Vi har fått bekreftet fem nye tilfeller med covid-19 i dag. De er alle kjente nærkontakter som nå er i hjemmeisolering.

Smittesporerne opplever mange ansvarsfulle innbyggere som tar eget initiativ til testing og setter seg selv i karantene når de mistenker at de er definerte nærkontakter. Det betyr mye for å stoppe smittespredningen, så dette er vi veldig takknemlige for!

13. april 2021: Frogn kommune har fått bekreftet to nye tilfeller av covid-19 i dag. Det ene tilfellet er en kjent nærkontakt, mens det andre tilfellet foreløpig har ukjent smittekilde. Nærkontakter er informert og satt i karantene.

Det er i dag 19 personer i hjemmeisolering med påvist covid-19 i Frogn kommune.

Vi mangler foreløpig svar på åtte av testene som ble tatt i går.

12. april 2021: Vi har i dag fått bekreftet tre nye tilfeller av covid-19. To av disse er kjente nærkontakter med kilde utenfor kommunen. Disse går nå over til hjemmeisolering.

Smittesporerne jobber med å finne smittekilde, og det ser så langt ut til at det kan spores ut av kommunen.

Frogn  kommune er fortsatt på risikonivå 4, men vi ser en positiv utvikling. I uke 14 hadde vi ingen tilfeller med ukjent smittekilde, og vi ser en fallende trend i hele regionen.

11. april 2021: Frogn kommune har i dag fått bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Begge er kjente nærkontakter med smittekilde utenfor kommunen, men har ikke tilknytning til hverandre. 

Ut fra smittesporingen som er gjort, er en klasse på Frogn VGS satt i karantene. Dette er ikke i tilknytning med utbruddet som startet før påske på Frogn VGS.

Vi minner om at det nå er forskriftsfestet at husstandsmedlemmer til nærkontakter skal være i ventekarantene til første prøvesvar foreligger hos nærkontakter.

Vi har fått bekreftet 13 tilfeller så langt denne uken, og 32 tilfeller så langt i april.

10. april 2021: Vi har i dag fått bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Dette er tilfelle nr 261 og er kjent nærkontakt fra tidligere.

Vi har fått tilnærmet alle svar på testene som er tatt så langt denne uken. Smittekilden er også funnet for dem som har fått påvist smitte: kilde utenfor kommunen. 

Vi har mottatt nytt vedtak fra regjeringen, og fra 12. april er Frogn kommune omsluttet av tiltaksnivå B. På grunn av smittetall og utviklingen i Frogn, ser kommunen behov for noen innstramninger. Dette innebærer at følgende vil gjelde i Frogn fra midnatt natt til mandag:

* Butikker, kjøpesentre og varehus kan holde åpent.

* Serveringssteder kan holde åpent med bordbestilling, men det er ikke tillatt med skjenking.

* Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende åpner for skolesvømming og svømming for toppidrettsutøvere, samt for rehabilitering.

* Frognskolen er i dag på rødt nivå. Når vi går over til gult nivå i skolen, vil idretts- og fritidsaktiviteter også bli tillatt innendørs for barn og unge under 20 år. Samtidig vil forbudet mot organiserte aktiviteter utendørs for personer over 20 år oppheves. Smittevernnivået i skolen vil vurderes i løpet av neste uke.

- Vi må holde et ekstra våkent øye på de unge i denne fasen, der smitteutviklingen har vært stor. Vi ønsker også kontroll over mobiliteten til og fra kommunene rundt. Men det er gledelig at blant annet de som trenger rehabilitering nå vil kunne få en bedre hverdag, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.

- Vi venter fremdeles på smittetallene fra påsken før vi har full oversikt og kan åpne ytterligere. Nå setter vi vår lit til at hver og en av oss, samt serveringssteder og butikker vil fortsette det gode smittevernarbeidet de har gjort så langt, slik at de kan åpne nå, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. 

Lokal forskrift i Frogn vil bli publisert i løpet av kort tid.

8. april 2021: Vi har i dag fått bekreftet 7 nye tilfeller av covid-19. Disse 7 har tilknytning til hverandre, men er ikke kjente nærkontakter fra tidligere. 

Smittesporingsteamet jobber nå med å finne smittested/-kilde. Ut ifra opplysningene smittesporerne sitter med pr nå, ser det ut til å være utenfor kommunen. Frogn kommune ligger fortsatt på risikonivå 4 av 5. 

Det er 33 personer i isolasjon og 31 personer i karantene i Frogn kommune, og vi har totalt kommet opp i 260 tilfeller så langt i pandemien.

Frogn kommune har besluttet at Frognskolen fortsetter på rødt nivå også neste uke (12. – 16. april 2021). 

Opplæringen vil da bli organisert etter den nyeste smittevernveilederen. Detaljer om opplæringen og SFO-tilbud gis av den enkelte skole.

- Indikatorene for smittesituasjonen i Frogn kommune viser en mulig positiv utvikling siste 7 dager. Men situasjonen vurderes fortsatt som ustabil med risiko for ny runde med økende smittetrend. Det arbeides derfor kontinuerlig slik at den positive utviklingen kan fortsette, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, som konstaterer at grunnlaget for å fortsette en slik organisering ytterligere en uke, er den sårbare situasjonen vi står i - både i Frogn og ikke minst i kommunene rundt.

Målsettingen er at skolene skal over på gult nivå fra uke 16 (mandag 19. april). Avgjørelse om videre drift blir tatt i løpet av neste uke. Barn som har minst en foresatt i en kritisk samfunnsfunksjon og barn med særlige behov, har rett til et tilbud på skolen. Oversikt over kritiske samfunnsfunksjoner finnes på regjeringen.no.

Barnehagene fortsetter på gult nivå, slik det er inneværende uke. - Fremdeles er barnehagene i Frogn i svært liten grad berørt av smitte så langt i 3. bølge. Med en noe positiv utvikling i Frogn kommune, er det ikke grunnlag for å innføre en mer restriktiv praksis i barnehagene, sier kommuneoverlegen og understreker at alle barnehagene tilrettelegger for godt smittevern i barnehagene også fremover.

7. april 2021: Frogn kommune har i dag fått bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt og smittekilden er utenfor kommunen.

6. april 2021: Vi har i dag fått bekreftet 2 nye tilfeller med covid-19. Begge er kjente nærkontakter som nå går over i hjemmeisolering. Dette er denne ukens første tilfeller. 

Det er 35 personer som er i isolasjon i Frogn kommune grunnet covid-19 per 6.4.21

4. april 2021: Vi har i dag fått bekreftet 4 nye tilfeller med covid-19. Tre av tilfellene er kjente nærkontakter, som nå går over til hjemmeisolering. Det siste tilfellet har ikke kjente nærkontakter. Smittesporerne har trolig funnet smittested, men jobber videre med å få dette bekreftet.

Vi har mottatt alle prøvesvar på testene som er tatt t.o.m 3.april. Vi har med dette fått bekreftet tilfelle nr 250 så langt i pandemien. Per 4.4 er det 45 personer i hjemmeisolasjon grunnet covid-19 i Frogn kommune

Smittesporerne ønsker å minne om viktigheten at en som tester positivt for korona, opplyser om alle sine nærkontakter. Ved å unnlate å fortelle om noen nærkontakter, bidrar man til å spre smitte videre i samfunnet. Dersom personer ikke er informert om at de er nærkontakter, settes i karantene og tester seg slik som anbefalt, kan det bli store negative ringvirkninger for smittesituasjonen i kommunen. Smittesporerne har taushetsplikt og informerer ikke nærkontakter om hvem de har vært i kontakt med, kun dato - for å kunne informere om lengde på karantenetid og ideelle testtidspunkter.

Informasjon om Frognskolen etter påske:

Frogn kommune har i dag besluttet at alle grunnskolene i Frogn skal gi digital undervisning til elevene tirsdag 6. april 2021. Det vil si at elevene får sin opplæring hjemme denne første dagen etter påskeferien. Resten av uken vil det være rød trafikklysmodell som styrer opplæringen og organiseringen i Frognskolen. Mer detaljert informasjon om dette sendes ut til foresatte på Transponder fra den enkelte skole. Barn som har minst en foresatt i en kritisk samfunnsfunksjon og barn med særlige behov, har rett til et tilbud på skolen. Oversikt over kritiske samfunnsfunksjoner finnes på regjeringen.no.

Grunnlaget for å velge en slik organisering uken etter påske, er den økte smitten sist uke - både i Frogn og i kommunene rundt. Vi har pr i dag stort trykk på testing og et krevende arbeid med smittesporing. Ved å nå innføre strenge tiltak for alle skolene, er det for å få kontroll og så snart det er forsvarlig gå tilbake til gul trafikklysmodell.

- Det å skjerme barn og unge mest mulig har vært et mål gjennom hele pandemien. Den økende trenden vi ser også blant de yngre og berørte på skolene gjør det nå faglig forsvarlig og riktig å gå til rødt for å begrense spredning, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.

Skolene vil bruke kommende uke til å gå gjennom de nye smitteveilederen fra FHI med mål om best mulig trygghet i skolehverdagen for elever, lærere og foresatte. Om trenden avtar utover i neste uke er målet at vi kommer tilbake til gult nivå så raskt som mulig.

Barnehagene vil fortsette på gult nivå. Smitten er lavest blant våre minste barn og med streng tolkning av gult nivå kan barnehagene i Frogn fortsette en trygg barnehagehverdag. Vi vil følge utviklingen tett og bruke de muligheter vi har for å tilrettelegge for godt smittevern i barnehagene - for eksempel ved økt uteaktivitet - slik at de minste fortsatt kan møtes.

- Alle aldersgrupper i Frogn er fortsatt berørt og det er avgjørende at vi fortsatt følger råd og regler mens vi venter på vaksine. Vi har prioritert slik at testing og smittesporing fortsatt har god kapasitet. Det er avgjørende for at vi raskest mulig skal kunne hindre spredning, men vi er avhengig av din hjelp til å reagere på egne symptomer, teste deg, bidra i smittesporingsarbeidet samt etterleve karantenereglene, sier ordføreren og kommer med en siste oppfordring: - Det er litt igjen til mål og vi må holde ut sammen. Det er bare du som kan ta gode valg på vegne av deg og dine. Min oppfordring er «lag deg en god dag, og gjør slik at de rundt deg får det samme».

3. april 2021: Vi har i dag fått bekreftet tre nye tilfeller med covid-19. De er alle kjente nærkontakter som nå går over til hjemmeisolering. Vi har mottatt bortimot alle prøvesvar på testene som ble tatt 2.4.

Samtidig er hele 17 helseansatte ved et av våre tjenestesteder satt i karantene som nærkontakter etter test i annen kommune. - Dette utgjør 1/3 av de ansatte her, og er naturligvis en krevende situasjon for oss. Likevel klarer vi å drifte forsvarlig, understreker kommunalsjef Fritz Solhaug.

2. april 2021: Vi ser at tredje smittebølge treffer Frogn hardere enn de to første. Det er 8 nye tilfeller idag - og vi er med det oppe i 242 tilfeller i løpet av pandemien. 

Alle dagens bekreftede smittetilfeller er kjente nærkontakter. Smittesporingen pågår fremdeles. Vi har nå 35 isolert hjemme og omtrent tilsvarende i nærkontaktkarantene i kommunen.

- Vi har hatt 52 tilfeller siste 14 dager og av det er hele 38 tilfeller bekreftet bare siste 7 dager. Det er en økende andel positive prøver, men samtidig også økende andel kjent smittevei - vi må se det positive i det. De fleste er smittet av familie; den smitteveien utgjør 60% av ukas 31 tilfeller så langt, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.  

Smittetrykket lokalt i Frogn er nå på hele 328 pr 100 000 siste 14 dager. Dette er nok en dyster rekord; vi har ikke vært over 230 tidligere - det tallet ble passert med onsdagens 8 tilfeller. Vi oppfordrer til fortsatt forsiktighet og ansvarlighet hos våre innbyggere resten av påsken.

1. april 2021: Vi mangler prøvesvar på to av de som ble testet igår, ellers har vi fått alle prøvesvar fra i går. Det har gitt oss 3 nye tilfeller så langt idag. Alle tre har kjent smittevei, to var kjente nærkontakter som allerede var i karantene - en av disse med tilknytning til 6-trinn Drøbak skole. 

Vi er takknemlig for alle som holder karantene og dermed bidrar til å stoppe smittekjeden. Det har vært god pågang på testsenteret idag, det er vi glad for.
Frogn er med det oppe i 234 tilfeller så langt i pandemien og 23 tilfeller inneværende uke. Med dagens smittetrykk siste 14 dager, andel positive prøver blant de som tester seg og smittetilfeller med ukjent smittevei, er vi på risikonivå 4 (av 5).

Mars 2021

31. mars 2021: Vi har i dag fått bekreftet 8 nye tilfeller med covid-19. 

Det ene tilfellet har tilknytning til Frogn vgs, og ytterligere en klasse blir satt i karantene. Disse har fått informasjon via skolen om tid for karantene og testing.

Dagens tilfeller er både kjente nærkontakter og tilfeller med ukjent smittested. Smittesporingsarbeidet pågår fremdeles med dagens tilfeller.

Mars er måneden med flest smittetilfeller så langt i pandemien; hele 58 personer har fått bekreftet covid-19 - og 20 av disse så langt denne uken. I desember og januar hadde vi forrige «rekord»,  som var 48 tilfeller.

30. mars 2021: Vi har i dag fått bekreftet hele 11 nye tilfeller av covid-19, noe som er ny dagsrekord for oss i Frogn. 

Som følge av smittesporingen som er gjort, blir 6. klasse på Drøbak skole berørt. Det er viktig at foreldre/foresatte og elever i denne klassen går inn i Transponder og leser informasjonsskrivet som er sendt ut via skolen.

9 av dagens tilfeller er kjente nærkontakter med tilknytning til tidligere tilfeller vi har mottatt den siste uken. Disse går da over til hjemmeisolering. 

- Det er et positivt smittetilfelle vi ikke har fått tak i dag. Vi ber personer som får anrop fra numre de ikke kjenner, om å ta telefonen da dette kan være smittesporing. Vi ringer som oftest fra tlf. 957 13000, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.  

- Vi opplever også nå at noen av dem som i forrige uke ble satt i karantene, er reist på påskeferie etter negativ test. Men det er først etter retest på dag 7 eller etter fullført karantene på ti dager at karantenen opphører, understreker kommuneoverlegen. 

Kommunen har 223 bekreftede tilfeller av covid-19 så langt i pandemien og 30 personer i hjemmeisolering pr i dag. 

29. mars 2021: Frogn kommune har i dag fått en ny positiv prøve. Dette er en tidligere kjent nærkontakt. Smittekilden er foreløpig ukjent, men er sannsynlig utenfor kommunen.

Den positive har ikke tilknytning til hverken Frogn VGS eller Dyrløkkeåsen skole.

28. mars 2021: Vi har i dag fått bekreftet 6 nye tilfeller av covid-19. Dette er både kjente og ukjente nærkontakter.

Smittesporingsarbeidet pågår, og det jobbes med å kartlegge og kontakte de nye tilfellenes nærkontakter. Et av tilfellene har tilknytning til utbruddet på Frogn VGS.

Vi har hittil denne uken fått bekreftet 19 nye tilfeller, og totalt 48 tilfeller så langt i mars. Det er 20 personer med påvist covid-19 som nå er i hjemmeisolering i Frogn kommune.

27. mars 2021: Sent i går fikk vi meldt ytterligere to smittetilfeller i Frogn. Disse er kjente nærkontakter og nå isolert hjemme. I dag har vi fått bekreftet et nytt tilfelle. Smittesporing pågår, men smittekilde er sannsynligvis funnet og er utenfor kommunen.

Vi er dermed oppe i 205 tilfeller så langt, 22 tilfeller siste 14 dager og 13 inneværende uke. I øyeblikket er det 13 som er isolert hjemme og i overkant av 60 personer som er i smittekarantene i Frogn. 

26. mars 2021: Vi har i dag fått bekreftet 2 nye tilfeller av covid-19. Begge tilfellene er kjente nærkontsakter, og vi har dermed totalt 10 tilfeller så langt denne uken. Vi forventer flere positive prøvesvar i løpet av helgen ut i fra smittesporingsarbeidet som er gjort.

 • Det ene tilfelle har tilknytning til Frogn VGS.
 • I forbindelse med dagens andre tilfelle blir en klasse, og noen enkelt fag ved Dyrløkkeåsen skole, satt i karantene.

Vi minner om at nærkontakter skal testes så raskt som mulig, og tidligst 7 døgn fra sist kontakt. Husstandsmedlemmer til nærkontakter bør være i ventekarantene til første prøvesvar foreligger, og dette er negativt.

Personer som er definert som nærkontakter bør ikke reise innenlands, heller ikke på egen hytte.

Hvis du blir satt i karantene eller blir syk, bør du dra hjem dersom du er bortreist.

Se helsenorge.no for ytterligere informasjon.

25. mars 2021 kl 16.00: Vi har akkurat mottatt 6 nye tilfeller. 5 av disse var kjente nærkontakter og var allerede i karantene, og går nå over til hjemmeisolering. Den siste var ikke kjent nærkontakt, og smittesporingsteamet jobber med å kartlegge smittested.

Det betyr at vi har registrert 200 smittetilfeller så langt i pandemien og har 15 personer i isolasjon pr i dag.

Smitteutbrudd ved Frogn VGS: - Det er nå totalt 9 kjente tilfeller ved Frogn VGS, så dette kan defineres som et utbrudd. De smittede er bosatt både i og utenfor Frogn kommune. Noen har kjent smittekilde utenfor skolen, men flere av tilfellene kan også knyttes til hverandre. Vi har grunn til å tro at vi kan knytte enda flere av tilfellene til hverandre, og jobber med å få oversikt over smitteveiene, opplyser kommuneoverlege Merete N, Hvistendahl.

Frogn VGS har vært på rødt nivå med hovedsakelig digital undervisning siden 22. mars. Smittespredning mistenkes å ha skjedd i kantineområdet 15. og/eller 16. mars fra en eller kanskje to personer som på daværende tidspunkt var uten symptomer. Det er grunn til å oppfordre elever og lærere som ikke er direkte nærkontakter til noen av tilfellene, men som var i kantinen aktuelle dager, om å være spesielt oppmerksomme på symptomer og gjerne melde seg til testing.

25. mars 2021 kl 11.00: Sent i går kveld fikk vi bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Den smittede er ikke kjent nærkontakt, og har foreløpig ukjent smittested. Det er denne ukens andre tilfelle, og tilfelle nr 21 i mars.

23. mars 2021: Vi har i dag fått bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Det er foreløpig ukjent smittested. Den smittede er i relativt god form. Smittesporingsteamet jobber med å avdekke smittested.

21. mars 2021: Det er i dag bekreftet et nytt tilfelle. Smittesporing antyder så langt at smittekilde er utenfor Frogn kommune. Dette er tilfelle nr 192 så langt i pandemien i vår kommune.

20. mars 2021: Vi har i dag fått bekreftet et tilfelle som har tilknytning til testingen som ble gjort på Frogn VGS denne uken. Dette er en som ikke har symptomer, og ikke er kjent nærkontakt. Smittesporingen blir gjort fra testdato, og alle nærkontakter knyttet til dette tilfellet blir nå satt i karantene, og testet både inn og ut av karantene. Smittesporingsteamet jobber med å kartlegge hvor den aktuelle kan ha blitt smittet.

- Det var forventet at vi kunne oppdage asymptomatisk koronapositiv, da vi 17. mars startet opp med massetesting ved Frogn VGS i håp om å holde tiltaksnivået på gult. Dessverre representerer den raske utviklingen i nabokommunene et så stort potensiale for smittespredning ved Frogn VGS, at det er varslet rødt tiltaksnivå fra mandag 22. mars, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

19. mars 2021: Også i kveld har vi fått bekreftet et tilfelle; dagens andre med covid-19. Dette er også en kjent nærkontakt som går over fra karantene til hjemmeisolering. Det er ingen nye nærkontakter knyttet til dette tilfelle, og det er kjent smittested.

Frogn kommune har i dag fått bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt som har tilknytning til et tilfelle som ble bekreftet tidligere denne uken.

Dette er tilfelle nr 189 så langt i pandemien. Det er pr nå 12 isolerte i Frogn kommune og 44 i karantene.

Ny rekord ved testsenteret

Det er testet rundt 880 personer så langt denne uken. I dette inngår massetesting ved Frogn videregående skole, hvor vi nå mangler kun 10 svar fra prøvene som ble tatt ved skolen onsdag 17/3.

- Nesten 900 tester på en uke er rekord og «all time high» ved testsenteret. Til sammenligning ble det testet 913 personer i hele september 2020, mens det i januar i år ble testet 1513 i løpet av hele måneden. Tallene viser hvilken formidabel jobb som utføres av medarbeiderne ved testsenteret. Jeg er bare så utrolig stolt av dem, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

18. mars 2021: Vi har i dag fått bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt som nå går over fra karantene til hjemmeisolering. Den smittede er i relativt god form. Dette er ukens fjerde tilfelle.

Lokalt i Frogn kommune er smittetrykket moderat sammenlignet med kommuner både nord og sør for oss, men trenden er stigende. Andel bekreftede tilfeller blant testede er økende, det samme med andel ukjent smittevei. Frogn kommune vurderes som følge av disse faktorene til å være på risikonivå 3.

Det innføres rødt nivå ved Frogn videregående skole fra 22. mars til og med 9. april 2021. Smittesituasjonen og utviklingen inneværende uke regionalt og lokalt tilsier at det nå er nødvendig med forsterkede smittevernstiltak ved Frogn VGS.

Det ble 17.03 startet opp med massetesting ved Frogn VGS i håp om å holde tiltaksnivået på gult. Dessverre representerer den raske utviklingen i nabokommunene et så stort potensiale for smittespredning ved Frogn VGS, at skolen nå må gå over til rødt tiltaksnivå. Vi har så langt ikke mottatt prøvesvar fra massetestingen, men det er forventet at det oppdages noen sporadiske tilfeller. Dersom alle prøver er negative er det likevel behov for å gå til rødt grunnet den raske utviklingen lokalt og regionalt.

16. mars 2021: Vi har i kveld fått bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Dette er ikke en kjent nærkontakt, og vi har foreløpig ukjent smittested. Smittesporing pågår for å kartlegge hvilke steder og med hvem den smittede har vært de siste 14 dagene fra symptomdebut.

Ny nedstengning – men skoler og barnehager skjermes

En forverret smittesituasjon i Oslo og stigende tall også i deler av Viken har ført til at regjeringen har gjeninnført strengere restriksjoner. Disse vil gjelde også i Frogn kommune fra 16. mars til 11. april 2021.

- Smittetrykket i Frogn kommune er lavere enn i mange kommuner i Osloområdet. Isolert sett hadde vi ikke trengt like strenge tiltak. Men fordi det muterte viruset smitter raskt og det er høy smitte i kommunene rundt, er det nødvendig at vi også omfattes av de nye tiltakene, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Skoler og barnehager vil fortsatt være på gult nivå i Frogn og foreløpig holde åpent med de samme smitteverntiltakene som i dag. Dette er også anbefalingen fra skolegruppa ved FHI, som har sett på smitteutviklingen i kommunene i Viken ut fra følgende kriterier:

 • Høy eller økende andel smittede i barnehage- eller skolealder fra uke 9 -10
 • Antall tilfeller siste 14 dager >=50
 • 14d insidens  >=200
 • Antall tilfeller siste 7 dager >= 20
 • 7d insidens >=100

Tilbudene ved helsestasjonene og BUF (Barn, unge og familie) vil ikke påvirkes og vi gir samme tilbud som i dag.

Heldigvis er beboere i sårbar gruppe ved Ullerud nå fullvaksinert, så det er ikke behov for å innføre strengere besøksregler på helsebygget nå.

For å fortsatt ha kontroll over smittesituasjonen i Frogn, må mobiliteten holdes nede. Vi oppfordrer alle til å begrense reising til et minimum, spesielt til kommuner med høy smitte, og til i størst mulig grad å begrense sosial (fysisk) kontakt. Vi oppfordrer også alle til å laste ned FHIs Smittestopp-app.

Testing og karantene

Hvis du eller noen i din husstand har covid-19-symptomer, er det viktig at man tester seg. Frem til negativt prøvesvar foreligger skal man være i karantene. Husk munnbindpåbudet i kollektivtrafikken og i taxi samt i butikker, der man ikke kan opprettholde tilstrekkelig avstand.

Dette er de viktigste endringene som gjelder i Frogn og Viken fra 16. mars til 11. april 2021  

Husk at Frogn kommune og resten av Viken og Oslo må følge ekstra strenge smitteverntiltak (særlig høyt tiltaksnivå regulert i Covid-10-forskriftens paragraf 5a) denne påsken. Vi har altså strengere regler enn de nasjonale for besøk, reiser osv. Se hele oversikten for hva som gjelder i Frogn i påsken. 

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

Butikker, likevel slik at følgende butikker kan holde åpent:

 • matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
 • utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • apotek
 • bandasjister
 • optikere
 • vinmonopol
 • bensinstasjoner
 • salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende.

Varehus, med unntak av arealer med vare- og tjenestetilbud som nevnt over.

Treningssentre.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.

Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.

Biblioteker.

Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

Museer.

Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

(Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.)

Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av begravelser og bisettelser.

Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven.

Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn, med ett unntak. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Unntak gis for utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skje på grupper inntil 10 personer, der det er mulig å holde minst 2 meters avstand, og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

15. mars 2021: Regjeringen innfører strengere coronatiltak i hele Viken. Fra midnatt natt til tirsdag 16. mars 2021 innføres det strengeste tiltaksnivået i alle 51 kommuner; tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå), som blant annet betyr skjenkestopp, stengte butikker og serveringssteder.

For skoler og barnehager i Frogn kommune blir det imidlertid ingen endring; de holdes foreløpig på samme tiltaksnivå som tidligere og har åpent som normalt i morgen.

Se mer om regjeringens tiltak regulert i covid-19-forskriftens kap. 5A her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-strenge-regionale-tiltak-i-hele-viken/id2838828/ 

Vi har i dag fått bekreftet to nye tilfeller av covid-19, og Frogn har nå et sannsynlig økende risikonivå. Den ene av dagesn tilfeller er en kjent nærkontakt som er smittet utenfor kommunen, som nå går over fra karantene til hjemmeisolering. Den andre har foreløpig ukjent smittested/-kilde, men smittesporing pågår. Det er totalt 9 isolerte og 48 i karantene i Frogn kommune pr nå.

14. mars 2021: Vi fikk meldt ett tilfelle i går ettermiddag/kveld som ble testet ved ankomst Gardermoen. Denne gikk da over fra innreisekarantene til isolering.

Vi har fått bekreftet ytterligere ett tilfelle i dag 14.03.2021. Dette er kjent nærkontakt som i dag gikk fra nærkontaktkarantene til isolering. Smittested er sporet utenfor kommunen. 

Totalt er vi oppe i 184 bekreftede tilfeller så langt i pandemien. 9 personer er for tiden isolert. Ca. 20 er i nærkontaktkarantene i Frogn.

De siste 14 dager har vi funnet sannsynlig smittevei for 10 av 11 tilfeller. Kildene spores ut av kommunen, med noe smitte innad i husstanden.

13. mars 2021: Vi har i dag fått bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Begge er kjente nærkontakter, og har derfor også kjent smittested.

Dagens tilfeller har begge testet negativt på tidligere test. Dette viser viktigheten av å holde karantenetiden til prøvesvar foreligger fra test tatt tidligst 7 døgn fra sist kontakt for kjente nærkontakter.

12. mars 2021: Vi har i dag fått bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Dagens tilfelle er kjent nærkontakt og går nå over i hjemmeisolering. Smittested er utenfor kommunen, det er grunn til å mistenke at det er mutert. Dette er kommunens smittetilfelle nr 180 siden pandemien startet.  

11. mars 2021: Vi har i dag fått bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Dette tilfellet er ikke en kjent nærkontakt. Smittesporing pågår for å om mulig avdekke smittested.

Det er nå en økning i tilfeller i kommunene rundt oss, og vårt smittesporingsteam melder om økende antall nærkontakter som meldes til oss fra andre kommuner. Vi oppfordrer til å holde mobiliteten nede og unngå unødvendige reiser også i regionen.

Pr nå har vi 6 smittede i isolasjon i Frogn kommune.

9. mars 2021: Regjeringen kom ikke med nye nasjonale koronaregler i dag, tirsdag, men varsler at det kan bli innstramminger dersom ikke smittetallene går ned. Kommuneoverlegen i Frogn har vurdert at det i vår kommune foreløpig ikke er behov for å stramme inn mer enn de nasjonale tiltakene som gjelder i dag, men: - Dette kan endres raskt dersom smittesituasjonen forandrer seg. Det er helt avgjørende at alle innbyggere følger rådene som er gitt, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

 Frogn kommune ligger fortsatt på risikonivå 1, og har pr i dag under 50 tilfeller pr 100 000 siste 14 dager. - Situasjonen i Oslo er ulik vår. Vi har få tilfeller de siste ukene og god oversikt over smittekildene som i hovedsak spores ut av kommunen. Vi vil fortsette å følge smittesituasjonen i vår region nøye, og fortløpende vurdere behov for innføring av nye lokale tiltak, understreker kommuneoverlegen.  

– Vi trenger din hjelp til fortsatt å holde smitten nede også i Frogn. Fordi vi ligger så nær kommuner med stor smittespredning, er det avgjørende at smitteverntiltakene etterleves - både i disse kommunene, men også av Frogns innbyggere, sier ordfører Hans Kristian Raanaas. Han minner om at vi må ha færrest mulig nærkontakter, holde avstand, vaske hender, teste oss og holde oss hjemme dersom vi er syke. Frogn kommune oppfordrer sterkt til fortsatt hjemmekontor der det er praktisk mulig, samt å benytte munnbind i offentlig transport og i butikker.

9. mars 2021: Et nytt tilfelle av covid-19 er bekreftet i dag.

Dette er en kjent nærkontakt av et tidligere tilfelle. Grunnet bruk av forsterket TISK-strategi, er dette tilfellet fanget opp tidlig og går nå over fra karantene til hjemmeisolering.

8. mars 2021: Det er i dag bekreftet et nytt tilfelle av covid-19 i Frogn. Tilfellet er i relativt god form, og er isolert i eget hjem.
Det er ingen direkte mistanke om mutrert virus ut fra smittesporingen som er gjort så langt, men vi utelukker ikke muligheten for det. Hittil har kommunen registrert 10 tilfeller av mutert virus, totalt 177 smittetilfeller. 

5. mars 2021: Vi har i dag fått bekreftet to nye tilfeller av covid-19. (Bekreftet tilfelle nr 175 og 176 i Frogn så langt i pandemien). De smittede er i relativt god form, isolert i eget hjem.

Smittesporingen gir oss grunn til å mistenke at tilfellene kan knyttes til utbrudd med mulig mutert virus i annen kommune. Tilfellene og smittesporingen håndteres derfor som ved mutert virus.

Vi ønsker å oppfordre alle innbyggere til å være oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å melde seg til testing. Det er økende smitte i kommuner både sør og nord for oss. Opp mot 70 % av nye tilfeller som oppdages i vår region nå, er muterte virusvarianter. - Skal vi klare å holde kontroll på mer smittsomme virusvarianter og unngå de mest inngripende tiltakene, er det helt nødvendig at vi kommer tidligst mulig i gang med smittesporing, understreker kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

4. mars 2021: Frogn kommune har i dag fått bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Smittesporing er påbegynt, men ut fra informasjonen vi har mottatt så langt, er smittested ukjent. Dagens tilfelle er altså ikke kjent nærkontakt fra tidligere, og vi jobber med å kartlegge steder den smittede har vært, og personer den har vært med. Det er foreløpig ingen direkte mistanke om mutert virus.

Dette er kommunens tilfelle nr 174, og ukas første. 

1. mars 2021: Frogn kommune fortsetter å følge nasjonale retningslinjer og beholder smitteverntiltakene på samme nivå som før vinterferien Samtidig følger vi utviklingen nøye, både nasjonalt og i tett dialog med omkringliggende kommuner og samarbeidspartnere i regionen. Vi er forberedt på å raskt sette inn strenge tiltak ved behov.

- Vi må alle passe på og være årvåkne i tiden fremover – selv om vi alle begynner å bli alvorlig lei av hele pandemien… Dette er eneste mulighet til å holde smittenivået i kommunen nede, understreker ordfører Hans Kristian Raanaas, og ber Frogns innbyggere om å følge anbefalingene som er gitt:

 • Bruk munnbind når du ikke kan holde nok avstand.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk. Vær rask med å teste deg ved symptomer. Testen er gratis, du kan bestille time på telefon 957 13 000.
 • Benytt hjemmekontor så langt det lar seg gjennomføre rent praktisk. Unngå unødige reiser og mobilitet i størst mulig grad.
 • Idretts- og fritidsaktiviteter for voksne er ikke anbefalt.
 • Alle bør begrense sosial kontakt. Du skal ikke ha besøk av flere enn 5 gjester hjemme, se retningslinjer for antall ved arrangementer i leide lokaler.

Se de nasjonale tiltakene som gjelder fra 23. februar 2021: klikk her

27. februar 2021: Statsforvalteren i Oslo og Viken, Helsedirektoratet og FHI samt kommuner med nærhet/mobilitet til Oslo har i et felles møte i dag vurdert behovet for forsterkede smitteverntiltak. Dette skjer ut fra smittesituasjonen og tiltakene som Oslo kommune nå forbereder etter en trend med noe økende smitte.

- Frogn ligger nå på risikonivå en av fem. Vårt mål er å fortsatt holde åpent aktiviteter for barn og unge, samt treningssentre, kjøpesentre og andre som tidligere i denne pandemien har måttet stenge. Vi kommer imidlertid til å følge utviklingen tett; både i forhold til hva Oslo foretar seg og ut fra våre egne smittetall, understreker ordfører Hans Kristian Raanaas. 

- Det viktigste for at vi fortsatt skal holde oss på risikonivå en, er at folk er flinke med tanke på mobilitet. Vi oppfordrer til minst mulig bevegelse; det betyr at man må vurdere om de reisene man gjør er helt nødvendige. I tillegg må man holde seg hjemme om man har symptomer. Vi ber også om at våre innbyggere fortsatt er flinke til å til å teste seg, sier ordføreren som varsler at endringer i smittevernsrestriksjonene kan skje på kort varsel. 

Frogn kommune har i dag to nye bekreftede tilfeller med covid-19. Ingen av dem var definerte nærkontakter, men de kan kobles til kjent smitte utenfor kommunen. Disse tilfellene har ingen tilknytning til hverandre. Ut fra smittesporingen som er gjort er det få nærkontakter, og ingen direkte mistanke om mutert virus.
Dette er de første smittetilfellene siden 19. februar i kommunen, og vi har så langt i pandemien hatt 173 smittede. 

22. februar 2021: Advarsel om svindelforsøk i forbindelse med vaksinering. Politiet, Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) og kommuneoverlegene har bedt alle kommuner om å advare om svindelforsøk i forbindelse med vaksinering.

Kriminelle ringer opp innbyggere og tilbyr vaksineavtale, og ber deretter om kontonummer og personlige opplysninger. Kontakter noen deg og tilbyr vaksinering mot betaling, er dette forsøk på svindel. Det er gratis å vaksinere seg mot korona.Vaksineteamet ringer fra både fasttelefon og mobil, men vil aldri be om kontonummer, kortnummer eller andre lignende opplysninger.

Kjenner du noen som kanskje ikke får med seg denne informasjonen, ber vi om at du videreformidler budskapet om at vaksine er gratis i Frogn kommune, og at vi derfor aldri ber om betalingsinformasjon over telefonen.

Februar 2021

19. februar 2021: Vi har i dag fått bekreftet tilfelle nr 171 med covid-19. Dette er en kjent nærkontakt som nå går fra karantene til hjemmeisolering.

Det er en mulighet for at smittetilfellet kan være mutert. Smittested for denne er i Frogn kommune gjennom et tidligere kjent tilfelle hos oss. Personen er foreløpig i god form etter forholdene, med lette forkjølelsesymptomer.

- Ut fra de nye retningslinjene om intensivert teststrategi, som sier at definerte nærkontakter skal testes så raskt som mulig og igjen tidligst 7 døgn fra kontakt, så har dagens tilfelle blitt plukket opp tidlig med den første testen, informerer kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. 

18. februar 2021: Det er i dag bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Dette er kommunens tilfelle nr 170. Denne er ikke kjent nærkontakt fra tidligere. Ut i fra smittesporingen som er gjort, ser det ut til at smittested er utenfor Frogn kommune, og det er mistanke om mutert variant.

Siden det er mistanke om mutert virus på dagens tilfelle, ønsker vi at personer som har tatt følgende busser er svært oppmerksomme på symptomer, og har lav terskel for å teste seg:

-          510 fra Drøbak kl 14.15 13/2-21 og 15/2-21  

-          510 fra Vevelstadåsen kl 19:07 til Drøbak 13/2-21 og 15/2-21

-          510 fra Ås videregående til Drøbak kl 19:5013/2-21

Prøven er sendt til gensekvensering.

Vi har også i dag fått bekreftet fra FHI at en av våre tidligere tilfeller denne måneden hvor det var sterk mistanke om UK-mutasjon, har UK-mutasjonen. Dette er et tilfelle som har vært i karantene og isolasjon. 

17. februar 2021: Vaksinestatus i Frogn: Foreløpig har vi mottatt relativt få doser med vaksiner; totalt 788 personer har påbegynt vaksinering i Frogn så langt - se her for vaksinasjonsstatus etter uke 5-6 2021 .

 • Alle aktuelle beboere på Ullerud helsebygg er fullvaksinert
 • Eldre hjemmeboende over 85 har påbegynt vaksinering hos sine fastleger, noen ved det kommunale vaksinasjonskontoret på Smia
 • Noe utsatt helsepersonell har fått tilbud om vaksinasjon
 • De aller fleste over 80 år har fått første dose
 • I uke 8 vil mottatte vaksinedoser kun gå til dose 2-vaksinering*

*Hvert hetteglass gir 6-7 vaksinedoser. Hver person behøver to vaksinedoser med minimum tre ukers mellomrom.

Vi vaksinerer nå risikogruppe 3, alder 75 til 84 år. Innen utgangen av denne uka har vi vaksinert ca 38% av hjemmeboende i denne aldersgruppa. Neste gruppe ut er alle hjemmeboende over 65; vi er pr uke 7 i gang med de eldste 70-åringene.

Mange har allerede registrert seg, men vi oppfordrer alle over 18 år til å registrere seg om de ønsker vaksine. Vaksinen er gratis: Registrer deg for vaksine her

Etter registering, og når det nærmer seg din plass i køen, vil du motta informasjon og link for bestilling av time.

15. februar 2021: Er du mellom 11 og 20 år? Da er du i den aldersgruppen hvor covid19-smitten brer seg mest – men er blant dem som tester seg minst… Skikkelig dårlig kombo!

Ungdom har ofte mindre symptomer, og det bidrar nok til at de ikke tester seg i like stor grad. Symptomer kan være økt tretthet, hodepine, litt rusk i halsen til sår hals, hoste, tett eller rennende nese, tap av smak og luktesans, men også magesymptomer som magesmerter og diarè. Kjenner du på noe av dette, da vil vi gjerne at du tester deg. Og om kompisen klager, eller brutter’n blir hjemme fra skolen – tips dem om testing!

Tallene i tabellen viser antall smittetilfeller i Frogn pr 15. februar 2021.  Dette er tilfellene vi har oppdaget, og reflekterer ikke faktiske smittetilfeller i de aktuelle aldersgruppene:

- Det er grunn til å tro at siden det er flere uten symptomer i de yngre aldersgruppene, så oppdager vi også en lavere andel av de faktiske smittetilfellene i denne alderen. Det er med andre ord mest sannsynlig flere tilfeller blant ungdommen i Frogn, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

- De med lite symptomer smitter ofte færre, men selv helt uten symptomer kan man likevel smitte venner, familie og andre de har rundt seg. Derfor er det så viktig at unge som faktisk opplever litt av slike små symptomer som nevnt over, har spesielt lav terskel for å melde seg til testing, understreker hun.

Vi har god kapasitet ved testsenteret, og testing er gratis. Kontakt Frogn kommunes testsenter for å avtale tid for testing ved symptomer på koronavirus. Vi har åpent alle dager i uken - tlf. 957 13 000. Husk personnummeret ditt.

13. februar 2021: Det er i dag bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt av et tidligere tilfelle med påvist UK-mutasjon. Dagens tilfelle har derfor vært ekstra varsom i sin karantenetid, og har ingen nye nærkontakter. 

Dagens bekreftede positive prøve blir sendt til FHI for gensekvensering.

12. februar 2021: Alle gårsdagens tester var negative, men prøven til det tredje tilfellet som ble påvist sist uke er i dag også bekreftet som mutert UK-virus. - Smittesporingen har vært utfordrende i denne runden, men vi har grunn til å tro at det er en kobling til et av de andre tilfellene vi har hatt av UK-varianten, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, og forteller at det nå gjøres en gjennomgang for å sikre at nødvendige ekstratiltak er ivaretatt. 

Frogn har med dette totalt fire bekreftede tilfeller av smitte med UK-variant.

11. februar 2021: Vi har i dag fått bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Den smittede er ikke en kjent nærkontakt, men har tilknytning til et utbrudd utenfor kommunen. Smittested er altså utenfor Frogn kommune, og det er ingen nye nærkontakter knyttet til dette tilfellet. Prøven er sendt til gensekvensering. Hittil i pandemien har Frogn kommune 168 bekreftede med korona og dette er denne ukens første tilfelle.

9. februar 2021: Smittetrykket i Frogn kommune den siste tiden gjør at det vurderes som smittevernfaglig forsvarlig at kommunen nå trer ut av et forsterket tiltaksnivå, som vi har fulgt siden 3. februar 2021.

Fra kl. 24.00 onsdag 10. februar (natt til torsdag 11. februar) vil Frogn kommune dermed gå over til å følge de nasjonale smittevernrestriksjonene, vedtatt 29. januar 2021 og gjeldende for hele landet (med unntak av utsatte kommuner som beholder forsterkede smittverntiltak).

Oversikt over nasjonale tiltak som nå fremover også vil gjelde i Frogn, finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

- Våre innbyggere har igjen gjort en stor innsats for å begrense smittespredning. Det er gledelig at vi derfor kan lempe på strengeste tiltakene. Det betyr likevel at vi må fortsette å følge smittevernsreglene for å hindre en ny oppblomstring, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.

Forskriften trer i kraft 10. februar 2021 kl. 24.00.

8. februar 2021: Ytterligere to tilfeller med mutert virus er påvist i Frogn. Vi har totalt med dette tre bekreftede tilfeller av smitte med UK-variant.

To av tilfellene som ble påvist sist uke er smittet av UK-variant. Smittekilde er fremdeles ukjent, men det er en mulig kobling til Ås. Smittesporingen var omfattende og ble grundig ivaretatt da tilfellene ble oppdaget, og de som er nærkontakter og deres husstandsmedlemmer har fått forsterket oppfølging. Vi visste allerede da at dette kunne være tilfeller med mutert virus. Det gjøres nå en gjennomgang for å sikre at nødvendige ekstratiltak er ivaretatt.

Presisering vedr. lettelser i besøksregler ved Ullerud helsebygg

Helsemyndighetene varslet fredag 05.02.21 enklere besøksrutiner for vaksinerte beboere på sykehjem, med virkning fra 8.2.21. Dette er noe vi alle har gledet oss til lenge! Fra onsdag 10. februar 2021 trer dette i kreft ved Ullerud helsebygg.

For Ullerud Helsebygg er det først onsdag 10.02.21 at det har gått en uke siden de siste beboerne på langtidsavdelingene fikk dose to av covid-19 vaksinen. Smittevernstiltak for «ring 2» kommuner som følge av utbruddet i Nordre Follo ble videreført til samme dato. Ullerud Helsebygg vil derfor videreføre gjeldende besøksregler og smitteverntiltak frem til 10.2.21.

Fra onsdag 10.02. er det forventet lettelser i besøksrestriksjonene for de fleste avdelinger, og vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon om dette i løpet av onsdag 10. februar. Vi beklager misforståelser som kan ha oppstått når det gjelder tidspunkt for endringer av besøksregler og smittevern.

De aller fleste av landets sykehjemsbeboere er nå vaksinert mot covid-19, og vil ha redusert risiko for å utvikle sykdom. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet endrer derfor flere av rådene for besøk i sykehjem - som også vil gjelder på Ullerud helsebygg og våre andre omsorgsinstoitusjoner.

En gledelig endring er at vaksinerte beboere igjen kan ha nærkontakt med noen av sine nærmeste. Nå kan fellesområder brukes til besøk hvis det er mulig å holde minst én meters avstand til andre. Det vil ikke alltid være nødvendig å avtale besøk på forhånd og antall besøkende vil kun være begrenset av nasjonale eller lokale anbefalinger. Det gjelder også i områder med høy smitterisiko.

Generelle smittevernråd ved besøk i kommunale omsorgsinstitusjoner

 • I forkant av besøk i kommunal omsorgsinstitusjon

  • Fysiske besøk bør avklares med institusjonen i forkant.
  • Ansatte i institusjonen bør avklare smittestatus for de besøkende. 
  • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.
  • Pårørende eller andre som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. For mer informasjon se Helsedirektoratets anbefalinger for vurdering av besøk. Ved unntak må en følge «Råd når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk» nedenfor.
  • Besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene følges.
  • Nasjonale, eventuelt lokale, anbefalinger eller bestemmelser for antall besøkende bør følges. Hvis konkrete anbefalinger ikke foreligger, bør antall besøkende ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.
  • Besøkende bør oppfordres til å følge gjeldende nasjonale smittevernråd for befolkningen særlig nøye i perioden før og mellom besøk.

  Under besøk i kommunal omsorgsinstitusjon

  • Institusjonen bør holde oversikt over besøkende, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos beboere, besøkende eller ansatte. Det er frivillig for besøkende å oppgi personopplysninger for smittesporingsformål. Opplysningene kan ikke lagres lenger enn nødvendig. For smittesporingsformål er det 10 dager.
  • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
  • Besøkende bør gå direkte til og fra beboerens rom, og ikke oppholde seg i fellesarealer. Hvis beboeren ikke har enerom, bør besøk tilrettelegges i besøksrom e.l.
  • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker.
  • Besøkende bør også holde minst 1 meters avstand til den de besøker. Det kan gjøres lokale vurderinger med hensyn til berøring, men en bør prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt. Vurderingen bør ta hensyn til smitterisiko i lokalsamfunnet (kommunen, eventuelt også nabokommuner), og risiko for alvorlig forløp av covid-19 hos den som får besøk og øvrige beboere i institusjonen.
  • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
  • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
  • Beboer bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.

  Noen uvaksinerte beboere kan ha behov for å skjermes mer enn de vaksinerte beboerne. Nærmere beskrivelse av dette finnes i de oppdaterte rådene.

Se mer her: https://www.frogn.kommune.no/korona/sykehjem-og-omsorgsboliger/

Fredag 5. februar 2021: Vi har i kveld fått et nytt tilfelle av covid-19. Denne personen er ikke kjent nærkontakt og har foreløpig ukjent smittested, men trolig smittet i Frogn kommune ut i fra smittesporingen som er gjort så langt. Det jobbes videre med å finne smittested/kilde. 

Dagens gla’nyhet! Alle over 85 år som ønsker vaksine er nå vaksinert i Frogn!

 • Beboere på Ullerud – check! 
 • Fastlegenes lister på pasienter over 85 – check! 
 • Innbyggere 85 + med fastlege i annen kommune – check!

- Dette betyr en litt lettere hverdag for en av våre mest sårbare grupper, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl og viser til at dette også vil medføre lettelser i tiltakene på sykehjemmene fremover. - Fastlegene i Frogn har gjort en stor innsats for å nå alle i den eldste aldersgruppen; og vi har nå vaksinert tilnærmet 100 prosent av dem over 85, sier kommuneoverlegen. Hun og resten av vaksineteamet er strålende fornøyd med oppslutningen så langt - og nå venter neste vaksinasjonsgruppe; alder 75 +. 

Vi har bedt alle innbygger som ønsker vaksine om å registrere seg. Hittil har vi fått registreringer tilsvarende nesten 90% av innbyggere i aldersgruppen 75-84 år og rundt 80% i gruppen 65-74. Vi understreker at alle som ønsker vaksine, selv må registrere seg – se link https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

De som ikke klarer å registrere seg digitalt og ikke har noen til å hjelpe seg, kan ringe tlf. 957 13 000, tastevalg 2. Du kan ringe mellom kl 09.00 og 15.00, mandag til fredag.

Kommunalt vaksinasjonskontor på Smia

Denne uken åpnet det kommunale vaksinasjonskontoret på Smia - og vaksinering i aldersgruppen 75+ er allerede i gang her: - Vi har totalt vaksinert 203 innbyggere i kommunen denne uken, 78 av disse ved vaksinekontoret oppsummerer vaksineleder Guro Storhaug Hagen. - Av dem som har registrert seg så langt, vil alle på 81+ bli invitert til dose 1 på Smia i løpet av neste uke. Vi begynner så på gruppen 80 år og jobber oss nedover i aldersrekkene, forteller Hagen.

Det er nå ønskelig at yngre aldersgrupper som ønsker vaksine mot covid-19, også registrerer seg for vaksinering, samme link som over. Vaksinen er gratis. 

Flere vaksinedoser

Det er også en god nyhet at FHI varsler at antall vaksinedoser til Frogn vil øke fremover. I uke 6 får vi 43 hetteglass (9 av disse er avsatt til dose 2), som hver seg gir 6 vaksinedoser. I uke 7 er det beregnet mottak av 38 hetteglass (17 avsatt til dose 2). Vi har forventninger om at aldersgruppen 75+ er ferdig vaksinert med første dose i løpet av medio mars, og at vi da kan starte på gruppen 65+, forteller kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. 

- Kommunene vil etterhvert også motta vaksinen fra Astra/Zeneca. Den vil trolig, hvertfall i første omgang bare gis til de under 65 år – det betyr at vi starter vaksinering for de under 65år så fort vi kan etter at vi mottar denne, sier kommuneoverlegen - og minner om at alle – uansett alder - nå kan registrere seg for vaksine, selv om det selvfølgelig ennå vil ta litt tid før vi kommer til de yngre aldersgruppene.

Onsdag 3. februar 2021: Det er bekreftet to nye smittetilfeller i dag. Smittekildene er sporet til utenfor vår kommune, og begge prøver sendes til FHI for utvidet testing. Dette er de første positive tilfellene i Frogn siden lørdag 30. januar, og kommunen ser en fallende smittetrend. 

1. februar 2021: Etter en totalvurdering av smitteutviklingen gjennom helgen og ut fra dagens testresultater i Frogn (ingen nye positive prøvesvar så langt!), finner ikke kommunen grunnlag pr nå for å innføre strengere restriksjoner enn det regjeringen la frem lørdag.

Basert på kommuneoverlegens smittevernfaglige vurdering av utviklingen lokalt og i vår region, anser kommunens kriseledelse det i dag som tilrådelig at også svømmeopplæring og treningsentre i Frogn kan åpne for kommunens egne innbyggere fra onsdag 3. februar 2021. Det er altså de nasjonale bestemmelsene og endringene som trer i kraft fra onsdag som vil gjelde i Frogn.

- De siste testresultatene viser en synkende smittetrend som vi ønsket å få bekreftet før vi kunne ta den endelige avgjørelsen i det ordinære kriseledelsemøtet i dag, konstaterer kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. Dette inkluderer åpning for svømmeopplæring og treningssentre - i  tillegg til de andre lettelsene som innføres. 

- Vi har i dag gjennomført et møte med kommunens treningssentre, som har gitt oss økt trygghet for sikker drift. Sammen med hyppige tilsyn og klare vilkår for drift, mener vi treningssentre og svømmeopplæring kan inngå i følgende retningslinjer for Frogn fra 3.- 10. februar, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.

 • Skjenkestopp
 • Påbud om hjemmekontor der dette er mulig
 • Munnbind påbudt på kollektiv- og taxireiser, der ikke en meters avstand kan opprettholdes og i virksomheter med 1-til-1-kontakt
 • Antall kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 utover egen husstand/kohort
 • Maks fem på besøk hjemme.
 • Private sammenkomster: maks 10 inne, maks 20 ute. Arrangementer: maks 10 inne, maks 50 ute
 • Varehus/kjøpesenter holdes stengt
 • Serveringssteder kan åpne med strenge smittevernrestriksjoner
 • Treningssenter: Åpner for kommunens egne innbyggere
 • Svømmehall: Åpner for svømmeopplæring 
 • Breddeidrett voksne: Stans / Barn og unge: Stans i kamper, turneringer og stevner. Sterk anbefaling om å avstå fritidsaktiviteter og organisert idrett gjelder innendørs, ikke utendørs.
 • Fritidsaktiviteter for barn: Åpnes med strenge smitteverntiltak
 • Unngå unødige reiser innenlands og i regionen. 
Januar 2021

31. januar 2021: FHI har bekreftet at tilfellet i Frogn vi mistenkte var smittet med virus av UK variant, er det. Vi varsler nå de berørte slik at de kan fortsette å ta ekstra forhåndsregler i sin karantene.

Vi har tidligere bedt innbyggere som har oppholdt seg på noen aktuelle steder i spesifikke tidsrom om å melde seg til testing. De som har vært i mulig kontakt med den smittede bes om å teste seg også 7-10 dager etter mulig kontakt. De fleste har allerede blitt satt opp til test. Ring eventuelt testsenteret på tlf 957 13 000 søndag mellom kl 11.00-12.00 eller mandag kl 8.30-11.00 og 12.30-14.00.

- Smittesporing rundt tilfellet er grundig ivaretatt. Vi har grunn til å tro at ved så mange negative prøver denne uken, har det ikke medført stor spredning lokalt i Frogn. For å kunne si dette med større sikkerhet, trenger vi at de som kan ha vært i kontakt med den smittede i perioden 21.-26. januar tester seg igjen 7-10 dager etter mulig kontakt, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. - De siste prøvesvarene vil være avklarende for situasjonen og eventuelt ytterligere lettelser vi vil ta stilling til på kriseledelsesmøtet mandag, sier hun.

Kommunen har ikke mottatt nye positive prøver så langt i helgen. Vi er fremdeles på 164 tilfeller totalt, 5 tilfeller så langt denne uken, 25 tilfeller siste 14 dager og da 157,5 tilfeller pr 100 000 innbyggere siste 14 dager. 

Fra rødt til gult i skoler og barnehage

Som varslet har vi pr i dag god kontroll over smittesituasjonen i Frogn, og vår kommune er nå flyttet til nivå 4 mht smittevernrestriksjoner. Det betyr overgang fra rødt til gult nivå i skoler og barnehager fra onsdag 3. februar 2021.

Som en konsekvens av regjeringens vedtak vil barnehagene og skolene fortsette på rødt nivå mandag 1. februar og tirsdag 2. februar 2021. Dette innebærer samme organisering som i dag. Fra onsdag 3. februar vil barnehager og skoler gå over til gult nivå.

Det vil fortsatt være en lav terskel for å holde barn hjemme ved sykdom. Å redusere smittetrykket generelt er viktig i disse tider, ikke bare for covid-19. 

Vi minner om de tre grunnpilarene når det gjelder smittevern:

• Syke barn skal ikke i barnehagen

• God hygiene

• Redusert kontakthyppighet

Barnehage:

Mandag og tirsdag er åpningstiden fra kl 08.30 til 15.00. Dette gjør vi for å ha samme åpningstid som skolen. Fra onsdag 3. februar blir åpningstiden fra 07.30 til 16.30.

Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn, vil få mulighet til utvidet åpningstid. Ta kontakt med barnehagens styrer og avtal åpningstid ut fra behov.

Vi fortsetter med generelle smitteverntiltak som god håndhygiene, rene flater og vasking av leker. Selv om vi går over til gult nivå vil disse tiltakene være utover det som er normal drift. Åpningstiden på gult nivå er fra 07.30 til 16.30. Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn, vil få mulighet til utvidet åpningstid. Ta kontakt med barnehagens styrer og avtal åpningstid ut fra behov.

Barna må fortsatt ha med matpakke.  

Skole: 

Frognskolen opprettholder opplæring på rødt nivå (rød trafikklysmodell) mandag 1. og tirsdag 2. februar 2021. Innføring av gult nivå skjer onsdag 3. februar. 

Vi informerer om detaljene for hver enkelt skole via Transponder. 

Ved spørsmål, ta kontakt med barnehagens styrer/ rektor ved skolen

Se mer informasjon her: 

Link til smittevernveilederen. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder

Link til veiledning fra FHI : https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis-barn-har-akutt-luftveisinfeksjon/

30. januar 2021: Lettelser i smittevernrestriksjoner fra 3. februar

Nesten 450 av Frogns innbyggere er testet inneværende uke, og tallene tyder på at vi så langt har god kontroll over smittesituasjonen i Frogn. Dette gjør at vår kommune er blant de kommunene regjeringen mener kan lette noe på de strenge smittevernrestriksjonene i løpet av neste uke.

- Alle som har testet seg denne uken, har bidratt til en bedre oversikt. Vi har dermed mer kontroll over situasjonen enn vi fryktet da den muterte virusvarianten ble oppdaget i Nordre Follo og vi fikk bekreftet et tilfelle med sannsynlig mutert variant her på tirsdag. Men det betyr ikke at faren er over, understreker kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. 

Frogn kommune defineres nå som ring 2, og tiltakene anbefalt for risikonivå 4 - som er det nest høyeste på skalaen - vil bli innført fra onsdag 3. februar for vår og endel andre kommuner. (se rammesak under for hva dette innebærer konkret for ulike tjenester her). 

- Første prioritet er på barn og unge - og det viktigste for oss nå er gjøre hverdagen bedre for dem. Skoler og barnehager går derfor tilbake på gult nivå i løpet av neste uke, slik at barn og skoleelever kan møte hverandre igjen, sier ordfører Hans Kristian Raanaas, som også gleder seg over at fritidsaktiviteter for unge kan åpne så smått. Skole og barnehagene i Frogn har klare retningslinjer for de ulike nivåene i trafikklysmodellen, og klarer å gjøre de nødvendige endringene i løpet av kort tid. - Endringene skjer raskt nå, og slik vil det være under en pandemi, sier ordføreren, som er imponert over ansatte, elever og foresatte i skole og barnehage som klarer å omstille seg gang på gang. 

Det vil være en forsiktig nedtrapping, og lettelsene vil innføres gradvis. - Ikke alt kan åpne på en gang, for fremdeles vil det å holde mobiliteten nede være helt avgjørende for den videre utviklingen, understreker kommuneoverlege Hvistendahl. Potensialet for videre smitte av den muterte viruset var enorm med tanke på at spredningen av denne har pågått i 3-4 uker under radaren før det ble oppdaget. Heldigvis har innsatsen i Nordre Follo vist at man med TISK og lokale tiltak trolig kan holde kontroll også med denne varianten av viruset. Rask reaksjon fra kommunene rundt har gitt oss bedre kontroll enn fryktet, mener hun.

 - Svar på den siste innsendte prøven til gensekvensering påvirker i liten grad risikonivået lokalt her i Frogn da smittesporinger som er gjennomført gjør situasjonen mer oversiktlig. De andre prøvene vi sendte til sekvensering fra positive tidligere i januar var negative for den britiske varianten. Dermed kan vi nå lette på tiltakene der det er mulig. Et høyt tiltaksnivå skal ikke brukes lenger enn strengt nødvendig, påpeker hun.

Dette vil gjelde i Frogn fra onsdag 3. februar til 10. februar 2021:

 • Skjenkestopp
 • Påbud om hjemmekontor der dette er mulig
 • Munnbind påbudt på kollektiv- og taxireiser, der ikke en meters avstand kan opprettholdes og i virksomheter med 1-til-1-kontakt
 • Antall kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 utover egen husstand/kohort
 • Maks fem på besøk hjemme.
 • Private sammenkomster: maks 10 inne, maks 20 ute. Arrangementer: maks 10 inne, maks 50 ute
 • Varehus/kjøpesenter holdes stengt
 • Serveringssteder kan åpne med strenge smittevernrestriksjoner
 • Treningssenter/svømmehall: Stenging, men likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: 1) Skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere. 2) Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. 3) Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Breddeidrett voksne: Stans / Barn og unge: Stans i kamper, turneringer og stevner. Sterk anbefaling om å avstå fritidsaktiviteter og organisert idrett gjelder innendørs, ikke utendørs.
 • Fritidsaktiviteter for barn: Åpnes med strenge smitteverntiltak
 • Unngå unødige reiser innenlands og i regionen. Hjelp oss å senke mobiliteten!

29. januar 2021: Frogn kommune har fått et nytt bekreftet tilfelle i dag. Dette er nærkontakt til tidligere kjent tilfelle med kjent smittekilde - og har ingen tilknytning til Nordre Follo.

Dette gir totalt 27 tilfeller siste 14 dager - og smittesporingen viser 14 ulike smittekilder, men heldigvis har bare 2 tilfeller ukjent smittekilde.

Vi har også hatt mistanke om ytterligere et tidligere tilfelle av UK-mutasjonen i Frogn, i samband med et utbrudd i Oslo. Men vi vil aldri få vite om vedkommende har vært smittet av UK-viruset fordi det var for lite virus bak i luftveiene til at prøven kunne sendes inn for analyse. Samtidig er vedkommende i ferd med å bli frisk. Smittesporerne har i dette tilfellet enda bedre oversikt over nærkontakter og smittespredning enn ved det andre tilfellet der vi fortsatt venter på svar.

Alle prøver som er sendt til gensekvensering - bortsett fra det ene tilfellet der vi mistenker er UK-virus - er nå meldt tilbake negative fra FHI.

28. januar 2021: 

Tall fra Frogn kommunes korona-testsenter i dag viser at 61 har testet seg i løpet av dagen. Sammen med gårsdagens tall gjør det at vi kommer opp i et antall på 236 tester de siste to dagene. Og så langt er alle negative! 

- Vi mangler fortsatt 23 prøvesvar, men dette ser lovende ut, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. - Når vi nå har testet 1,5% av befolkningen på to dager,  gir det oss en verdifull oversikt og bedre kontroll over den totale smittesituasjonen i Frogn. Statistisk sett forventer vi noen tilfeldig påviste tilfeller. Dersom vi ikke finner noen slike, så er det en indikasjon på at det er lite pågående smitte som vi ikke er kjent med.

- Takk til innbyggerne som tar viruspandemien på alvor og stiller til testing! sier ordfører Hans Kristian Raanaas. - Med bedre oversikt over smittesituasjonen både i Frogn og i regionen rundt, er det lov å puste litt lettere i kveld. Potensialet for krise var stort, og tiltakene derfor svært strenge - men nå ser vi at scenarioet trolig er mindre ille enn fryktet. Nå kan vi håpe på mulige lettelser i smittevernrestriksjonene, mener han: - Vi stiller oss lojalt bak de statlige føringene, men særlig med tanke på barn og unge håper jeg vi snart kan lette litt på de strenge tiltakene. 

NB: Testtelefon korona

Det er for tiden stor pågang på vår testtelefon nr. 957 13 000. Vi har satt inn ekstra ressurser og vil utvide åpningstiden ved behov.

Vi ber om at dere har tålmodighet og venter i telefonkøen; det er ingen vits i å legge på for så å ringe opp igjen. Fysisk oppmøte er heller ikke mulig.

Vi presiserer at nærkontakter eller de som kjenner/bor sammen med noen som har vært i de aktuelle områdene til de aktuelle tidene trenger ikke å melde seg til testing.

 Ha personnummer klart. Husk også personnummer til barn dersom de skal testes, samt navn på fastlege.

Telefontider til testsenter: Man–fredag kl. 08.30–11.00 og 12.30–14.00 / Lør–søndag kl. 11.00–12.00

27. januar 2021:  På tross av svært stor pågang og til tider lang ventetid, har mange innbyggere tatt ansvar og ventet tålmodig på testing i dag. For å imøtegå den store pågangen har kommunens testsenter hatt utvidet telefontid og utført testing jevnt gjennom hele dagen. Det er totalt besvart over 300 telefonhenvendelser og 175 tester er gjennomført.

- 90 av testene var gjort allerede før kl 11.00, til glede for mange bekymrede innbyggere som var tidlig på. Jeg takker innbyggerne våre som tar ansvar, men må virkelig også berømme testpersonalet vårt. De har stått på nonstop i hele dag, uten pauser - og ofte i møte med bekymring og frykt som har gitt utslag i litt frustrasjon hos noen innbyggere når det i perioder har blitt noe ventetid i telefonen, sier ordfører Hans Kristian Raanaas, som også takker de frivillige som hjelper til å organisere køen i kulda. 

Frogn kommune har fått bekreftet ett nytt smittetilfelle i dag. Det er kjent smittested, og smittestedet er utenfor kommunen - men er ikke knyttet til det muterte viruset i Nordre Follo. 

- Smittekildene for våre registrerte tilfeller er stort sett kjent så langt. Det gir oss heldigvis god oversikt, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, som understreker at det blir spennende dager fremover når vi får svar på alle testene som er tatt. 

Pr i dag sitter 36 personer i karantene og 20 er isolert i vår kommune. Vi har fire positive så langt denne uken og totalt 163 smittede så langt i pandemien.

Det er også satt opp 30-40 stykker til testing i morgen. Og om noen har opplevd å ikke få slippe til i testkøen i dag, er det gjort ut fra helt klare testkriterier fra myndighetene. Frogn kommune følger nasjonale føringer, som man kan lese mer om her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/

I punkt 4 står det for eksempel at personer som ønsker test, men som ikke har symptomer og ikke mistenker at de er smittet, kun kan testes hvis det er kapasitet til det. Dette kan for eksempel gjelde helseattester. I dag var kapasitet ved testsenteret som man forstår helt sprengt, og arbeidsgivere som for eksempel ønsker helseattest til ansatte, fikk ikke slippe til i dag - i likhet med nærkontakter eller andre som kjenner/bor sammen med noen som har vært i de aktuelle områdene til de aktuelle tidene.

26. januar 2021: Pressemelding kl 19.30: Sannsynlig mutert virustilfelle påvist i Frogn

Det er i ettermiddag 26. januar 2021 påvist et smittetilfelle med mistanke om mutert koronavirus i Frogn kommune. Tilfellet som ble bekreftet positivt i dag, kan knyttes direkte til Langhus bo- og servicesenter. Denne prøven er sendt videre til FHI, men det er grunn til å anta at dette tilfellet er den muterte UK-varianten som er betydelig mer smittsom. 

Kommuneoverlegen ber derfor om at følgende melder seg til testing i sine bostedskommuner

 • passasjerer på 500-bussen Drøbak - Oslo/Oslo - Drøbak på gitte tidspunkter (se under) 
 • kunder på diverse butikker/serveringssteder på gitte tidspunkter (se under). 

Vi ber om at de som mistenker at de har oppholdt seg/vært på disse stedene på disse tidene, setter seg selv i karantene og melder seg til testing så raskt som mulig.  Reisende på samme bussrute i tidsrom nært opp til det som er angitt, anmodes om å ha lav terskel for testing ved oppståtte symptomer.

- Det mistenkte tilfellet testet positivt i dag. Informasjon fra smittesporingen gjør at vi har stor grunn til å anta at dette er den muterte virusvarianten som er påvist i Nordre Follo. I håp om å få kontroll på eventuell smitte, ønsker vi derfor å gå tydelig ut med melding om at mulig smittede melder seg til testing, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. Hun understreker at man har kommet langt i arbeidet med å følge opp alle direkte nærkontakter, men at det er ønskelig å utvide testingen for om mulig fange opp alle som har vært tilstrekkelig nær den smittede. Kommuneoverlegen understreker at denne virusvarianten ikke er mer farlig for den enkelte, men den er mer smittsom. Vi ønsker derfor raskest mulig å få kontroll på eventuell spredning av viruset.

Vi ber om at følgende melder seg til testing i sin bostedskommune:

De som har sittet på bussrute 500 på følgende strekninger og tider:

Buss 500

Dato

Avgangstid

Drøbak - Oslo

  21.01.2021

       kl 07:05 og 07.15

Oslo - Drøbak

  21.01.2021

       kl 16.15 og 16.30

De som har vært på følgende steder i aktuelle tidsrom:

Sted

Dato

Tidsrom

Håndverksbakeri Torggata  Drøbak

22.01.2021

11:45 – 12:00

Kiwi Ullerud

Loimaaveien  Drøbak

 

23.01.2021

 

12:10 – 12:40

25.01.2021

13:50 – 14:10

Matkroken 

Kirkegata 9  Drøbak

23.01.2021

12.50 – 13.00

Grønthuset 

Storgaten 7  Drøbak

24.01.2021

13:10 – 13:20

Innbyggere i Frogn kommune kan melde seg til testing på telefon 957 13 000 kl 8.30-11.00 og 12-30-14.00.

Kommunen har tidligere sendt inn seks tester til undersøkelse for mutert virus. Tre av disse er bekreftet negative, tre er ikke klare foreløpig.

Det er i dag bekreftet to nye tilfeller i kommunen. Det ene tilfellet er kjent nærkontakt som har vært i karantene og nå går over i isolering. Det andre tilfellet kan altså knyttes direkte til Langhus bo- og servicesenter. 

Frogn er dermed oppe i 162 bekreftede tilfeller så langt i pandemien, og 46 så langt i januar. Det gir 220 tilfeller pr 100 000 innbyggere siste 14 dager. I fire av 35 tilfeller siste 14 dager er det ikke funnet sannsynlig smittekilde. Vi har med andre ord fremdeles en stigende trend i vår kommune. Det er for tiden 18 personer som er isolert i eget hjem og ca 33 som er i karantene.

25. januar 2021: Det er bekreftet et nytt tilfelle av covid-19 i dag. Den smittede har en kjent kobling til en av de tidligere tilfellene. Også i går, søndag 24. januar, ble det bekreftet et tilfelle. Det er en kjent nærkontakt til en av ukas tidligere tilfeller som nå går over i hjemmeisolering.

Disse utgjør tilfeller nr 20 og 21 denne uka, og vi har nå totalt 160 smittede i Frogn i løpet av pandemien i Frogn.

23. januar 2021: 7 nye smittetilfeller er bekreftet i kveld. Det betyr totalt 8 nye positive i Frogn kommune i dag.

Tre av disse er husstandsmedlemmer av tidligere bekreftede positive, enkelte har en kjent relasjon til tidligere tilfeller, mens smittesporingsarbeidet pågår med de resterende. Det er foreløpig ikke funnet link til Nordre Follo for noen av tilfellene. 

Hittil denne uken har kommunen mottatt 19 positive prøvesvar, det betyr totalt 42 tilfeller så langt i januar og 158 til sammen siden pandemien startet. Det gir pr i dag 195,3 tilfeller pr 100 000 innbyggere siste 14 dager; en klar økning i antall tilfeller og andel positive prøver.

Vi har i dag mottatt ett nytt tilfelle av covid-19. Dette er en som har var i karantene, og har derfor få nærkontakter. Smittested er utenfor Frogn kommune.Totalt har vi 151 tilfeller så langt i pandemien.

23. januar 2021: Pressemelding fra regjeringen kl 09.00: Kraftige tiltak i 10 kommuner etter utbrudd av den engelske virusmutasjonen

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, har regjeringen besluttet at det fra lørdag 23. januar kl. 12 skal innføres svært strenge tiltak i totalt 10 østlandskommuner. Kommunene ønsket selv at regjeringen skulle beslutte tiltakene.

Se hva som gjelder i Frogn nå: https://www.frogn.kommune.no/korona/rad-og-regler-i-frogn/

-       Dette er en svært alvorlig situasjon, og vi må gjøre det vi kan for å stanse utbruddet. Det er høy mobilitet i området, og et stort antall pendlere fra Nordre Follo til Oslo hver dag. Dersom virusmutasjonen sprer seg i Oslo, vil det være svært vanskelig å forhindre spredning til resten av landet. Regjeringen innfører derfor kraftige tiltak i ti kommuner, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det er foreløpig usikkert i hvor stor grad mutasjonen har spredt seg til andre kommuner, og situasjonen er uoversiktlig. Derfor er det nødvendig å iverksette tiltak i kommuner med mye kontakt med Nordre Follo. Tiltakene vil i første omgang gjelde for kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. På møtet som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet hadde med kommunene og statsforvalterne i Oslo og Viken i går, var det enighet i kommunene om behovet for en koordinert samordning.

-       Vi innfører nå de strengeste tiltakene siden 12. mars i de ti kommunene. På noen områder går vi enda lenger enn i mars. Jeg vet at dette vil føre til en krevende hverdag for mange, og at mange går en usikker tid i møte. Vi gjør nå det vi kan for å stanse dette utbruddet med kraftige tiltak, slik at vi raskt kan få kontroll og lette på de mest inngripende tiltakene. Sammen har vi klart å slå ned smitten flere ganger, og sammen kan vi klare det igjen, sier Høie.

Den engelske virusmutasjonen ble først påvist hos sykehjemsbeboere på et sykehjem i Nordre Follo, med mulig spredning til en barnehage. I løpet av fredag 22.01 ble det påvist 17 nye positive tilfeller med den engelske mutasjonen. Fem av disse har tilknytning til sykehjemmet i Nordre Follo.

Det anslås at den engelske virusmutasjonen er 50-70 prosent mer smittsom enn variantene som har dominert i Norge så langt, og at den øker R-tallet med 0,4. Folkehelseinstituttet vurderer at faren for spredningen av mutasjonen er stor, både innad i Nordre Follo og til andre kommuner. Dette pågående utbruddet kan ikke spores direkte til innreisende fra Storbritannia, noe som så langt har vært tilfellet for de andre tilfellene av dette viruset i Norge.  

Risikogrupper bør leve mer skjermet

Regjeringen anbefaler at personer i disse 10 kommunene som har høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, nå lever mer skjermet. De bør holde økt avstand (gjerne 2 meter) til andre enn dem de bor sammen med eller som er tilvarende nære. De bør få hjelp til innkjøp, og sykemelding kan vurderes av fastlege.

De som bor (eller er tilsvarende nære) med personer som har høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet bør også leve mer tilbaketrukket, ellers bør de holde økt avstand til personene i risikogrupper. Hvis det ikke er mulig å leve mer tilbaketrukket kan erstatningsbolig vurderes av kommunene. Det er viktig at personer i risikogruppen og deres nære bruker munnbind i kontakt med helsetjenesten der man ikke kan opprettholde avstand.

Dette er de nye tiltakene for de ti kommunene. Tiltakene vil i første omgang gjelde til og med 31. januar:

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Skoler og barnehager: Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Den siste utviklingen i smittesituasjonen i vår region og regjeringens innskjerpede tiltak for berørte kommuner, innebærer at det vil bli endrede tiltak for skolene og barnehagene i Frogn. 
 • Barnehager: 

  Åpningstidene i de kommunale barnehagene og de fleste private blir som følger:

  Mandag 25. januar: kl 10.00-15.00. Dette for å få til en god overgang fra gult til rødt nivå.

  Fra tirsdag 26. januar til og med 31. januar vil barnehagene være åpne fra kl 9.00 til 15.30. 

  Hva som vil skje etter 31. januar vil vi informere om så snart vi har oversikt over situasjonen.

   Planleggingsdagen fredag 29. januar vil gå som normalt og barnehagene vil være stengt. Dersom dette medfører store utfordringer for de med samfunnskritiske funksjoner, ta kontakt med barnehagens styrer. 

   Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn, vil få mulighet til utvidet åpningstid. Ta kontakt med barnehagens styrer og avtal åpningstid ut fra behov. 

  Skolene: 

  Frognskolen gir tilbud til alle elever fra og med mandag 25. januar. 

  Opplæringen organiseres etter rød trafikklysmodell. Det betyr at det vil være noen forskjeller fra skole til skole. Årsaken til dette er forskjell i tilgjengelig bemanning, antall klasserom, antall elever per trinn osv. Skolene vil sende ut konkret informasjon til foresatte i løpet av søndag 24. januar. Denne informasjonen sendes via Transponder.

   Felles for skolene i Frogn er:

  • 1.-4. trinn: alle elever vil få undervisning på skolen
  • SFO: ikke SFO-tilbud før skolestart, og SFO stenger kl. 15.30
  • 5.-7.trinn: her vil skolene ha litt forskjellig organisering, men skoledagene vil bli noe kortere (se informasjon fra den enkelte skole) 
  • 8.-10.trinn: organiseringen vil videreføres slik den har vært hittil 

  Følgende gjelder for elever som har som tar skolebuss:

  • Munnbindpåbud (gjelder ikke barn under 12 år)
  • 1 meter ansikt til ansikt på bussen
  • Følge henvisninger ang ståsted og sitteplasser
  • Viktig at elevene holder god avstand på bussholdeplassene. Vi oppfordrer foresatte som har mulighet, til å kjøre barna som vanligvis tar buss til og fra skolen.
 • Videregående skole: Det skal innføres digital undervisning på videregående skole i uke 4, og det skal forberedes overgang til rødt nivå i videregående skole fra uke 5. Videregående skoler som allerede er på rødt nivå, skal også ha heldigital undervisning i uke 4, og forberede seg på å gå tilbake på rødt nivå i uke 5.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler: Det skal innføres digital undervisning for alle. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter.

Anbefalinger

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør også vurderes om husstandsmedlemmer av nærkontakter som er i smittekarantene også skal i karantene dersom det er mistanke om smitte av den muterte smittevarianten.

Regler

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.
 • Butikker stenges. Det gjøres unntak for matbutikker, apotek og bensinstasjoner. Vinmonopolet stenges også, og vil ikke holde åpent i perioden 23.01 – 31.01.
 • Skjenkestopp.
 • Stans i breddeidrett for barn og voksne.
 • Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.)
 • Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
  • Serveringssteder, men det er tillatt med take away
  • Treningssentre
  • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende
  • Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser
  • Biblioteker
  • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
  • Museer
  • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
  • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.

Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter take away, i fellesarealer på kjøpesentre dersom de er åpne fordi det er apotek og matvarebutikker på kjøpesentrene og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

22. januar 2021: Kl 18.30: Nordre Follo kommune har nå bekreftet utbrudd med mutert versjon av korona-viruset. Det er usikkert hvor lenge spredningen av dette har pågått. Det muterte viruset er mer smittsomt enn det opprinnelige viruset, og for Frogn og andre nabokommuner er det ekstra viktig å handle raskt for å unngå smittespredning også her.

I samarbeid med Helsedirektoratet, FHI og Statsforvalteren er det diskutert felles tiltak i hele regionen. Den tydelig anbefalingen fra kommunene med nærhet til Nordre Follo er at tiltakene bør komme som påbud fra regjeringen.  Vi avventer nå regjeringens beslutning.

Bakgrunnen er høy risiko for at smitte allerede har spredd seg utover de tilfellene som er bekreftet. Det vurderes som stor risiko for spredning til andre kommuner, noe som vil kunne medføre en overbelastning på helsevesenet. Denne virusvarianten er svært smittsom, og krever omfattende tiltak for å unngå høy spredning, understreker FHI.

Vi vil informere mer så snart regjeringens beslutning foreligger.

Kl 15.00: Grunnet smitteutbrudd av det mutante UK-koronaviruset i vår nabokommune Nordre Follo, vil det i samarbeid med FHI og Statsforvalteren avgjøres felles tiltak for hele regionen i et møte som begynner kl 17.00 i ettermiddag. Kommunene det gjelder er Nesodden, Oslo, Frogn, Ås, Indre Østfold, Moss, Vestby og Enebakk. Vi informerer om eventuelle tiltak så snart det er mulig.

Kl 12.00: Grunnet smitteutbrudd av mutant UK-koronavirus i vår nabokommune Nordre Follo, har Nordre Follo gått i lockdown. Frogn kommune har satt kriseledelse og vurderer ekstra tiltak i samråd med FHI, statsforvalter og våre nabokommuner. Vi oppfordrer umiddelbart til ekstra varsomhet ved utreise ut av vår kommune og i særdeleshet mellom kommunene i regionen.  Vi anmoder om økt smitteoppmerksomhet hos alle våre innbyggere. Vi kommer tilbake med nærmere tiltak i løpet av dagen. FHI oppfordrer folk i Follo-regionen om å holde seg hjemme og unngå besøk. Vi understreker at helsepersonell og annet samskritisk personell skal møte på jobb som vanlig. Vi legger ut informasjon så snart vi har det, og henstiller til at innbyggere ikke ringer vårt servicetorg eller kommunen.

22. januar 2021: Vi mottok torsdag kveld to nye tilfeller av covid-19. Ingen av disse var kjente nærkontakter, og er nå isolert.

Deres nærkontakter er nå varslet og informert om karantene.

Vi har også mottatt ett tilfelle i dag, som er kjent nærkontakt og nå går over fra karantene til hjemmeisolering.

Så langt i pandemien har vi hatt 150 tilfeller, 1 dødsfall og 132 friskmeldte.

Per 22/1 er det 17 i isolasjon i Frogn.

20. januar 2021: Vi har mottatt ytterligere 2 nye tilfeller av covid-19 i kveld. Dette er kjente nærkontakter til tilfeller vi har fått bekreftet tidligere denne uken, og som allerede var i karantene. Dette viser hvor viktig det er å følge retningslinjene for karantene. De nye tilfellene har dermed ingen nye nærkontakter. Med tilfellene under, er det da registrert totalt fem tilfeller 20. januar 2021. 

Vi har i dag mottatt tre nye tilfeller av covid-19. To av disse er kjente nærkontakter til et tidligere bekreftet tilfelle. Den tredje har foreløpig ukjent smittested, men ut fra smittesporingsarbeidet så langt ser det ut til at smittested er utenfor kommunen.

Vi har hittil denne uken mottatt 6 positive tester, noe som gir 145 tilfeller så langt i pandemien.
Pr nå er 17 av disse i isolasjon og følges opp av smittesporingsteamet.

18. januar 2021: Vi har nå fått et nytt tilfelle av covid- 19 i dag, altså dagens tredje tilfelle. Det er smittesporing ut i fra et tidligere smittetilfelle som førte til rask avdekking av det siste tilfellet. Det medfører at en skoleklasse ved Drøbak skole blir satt i karantene. Smittesporingsteamet i Frogn kommune arbeider nå med å varsle berørte nærkontakter.

Regjeringen anbefaler at ungdomsskolene kan gå over til gul trafikklysmodell fra onsdag 20.1.21. Ungdomsskolene i Frogn kommune vil beholde rød trafikklysmodell ut denne uken t.o.m 22. januar. F.o.m. mandag 25. januar vil det innføres gul trafikklysmodell. Begrunnelsen for å vente med med gul trafikklysmodell til mandag neste uke, er at det er hensiktsmessig å gjøre endringer av kohorter i forbindelse med helg. I tillegg tar det noe tid å få ny organisering på plass.

Vi har i dag mottatt to positive koronaprøver. Ingen av disse er kjente nærkontakter, og det er foreløpig ukjent smittested.Smittesporingsarbeidet pågår for å finne smittested og kilde, men ut fra arbeidet så langt ser det ut til at det er utenfor kommunen.

Det er totalt 141 tilfeller så langt i pandemien i Frogn kommune, hvorav 126 er friskmeldt. Vi har over 60 personer i karantene og 16 isolert pr i dag.

16. januar 2021: Vi har i dag fått bekreftet to nye tilfeller av covid-19. En av disse er kjent nærkontakt. Det er ingen nye nærkontakter knyttet til tilfellene. 

Vi har nå hatt 139 tilfeller hittil i pandemien og 12 denne uka. For øyeblikket er vi i en flat smittetrend i kommunen. Dette kan naturligvis endres raskt både den ene og den andre veien. De siste 14 dagene har vi hatt 23 tilfeller, av disse er det bare ett der vi ikke har kjent sannsynlig smittekilde. Også hos denne har vi tro på at vi skal finne en sannsynlig kilde gjennom sporing de nærmeste dagene. Dette betyr at vi har kontroll på smitten - og det er utrolig viktig. God helg!

15. januar 2021: Vi har i dag fått bekreftet fire nye tilfeller av covid-19 i Frogn. Tre av disse er kjente nærkontakter til tidligere bekreftede tilfeller. Det siste tilfellet har foreløpig ukjent smittested, men smittesporing pågår.

To skoleklasser blir berørt av karantene; en klasse ved Dyrløkkeåsen skole og en skole utenfor kommunen. Alle berørte kontaktes i dag av smittesporingsteamet.

Denne uken har det så langt vært 10 nye tilfeller, og Frogn kommune har hittil i pandemien 137 tilfeller av covid-19.

14. januar 2021: Vaksineringen fortsetter i Frogn

 I løpet av uke 1 og 2 har alle aktuelle beboere på Ullerud helsebygg mottatt første dose av koronavaksinen. Noen eldre hjemmeboende har også allerede fått vaksine av sine fastleger, i tillegg til at noe utsatt helsepersonell har fått tilbud om vaksinasjon.

Fra uke 3 og fremover vil vaksineringen fortsette; da er det hjemmeboende eldre over 85 som vil få innkalling til vaksinasjon av sin fastlege. Personer over 85 uten fastlege i kommunen bes ta kontakt på telefon 957 13 000 - tastevalg 2 for vaksine.

Alle legekontorene i Frogn vil motta vaksiner neste uke, og vaksinedosene fordeles på legekontorene ut fra antall aktuelle pasienter på listene. Kommunen har fått melding om mottak av kun ni hetteglass med vaksinasjon i uke 3, men heldigvis en økning til 27 hetteglass i uke 4. 11 av disse er merket dose 2 til de vaksinerte, mens 16 er til fordeling.

Neste gruppe ut er innbyggere mellom 75 og 84 år, før alle hjemmeboende over 65. Alle disse som er registrert på adresse i Frogn vil, når det nærmer seg, motta informasjon og link for bestilling av time.

Se mer informasjon om vaksinasjon og fremdrift her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

Ett nytt smittetilfelle bekreftet i dag. Smittesporing er igangsatt, men smittekilden er foreløpig ukjent. Smittetilfellet er isolert og i god form.

13. januar 2021: Vi har bekreftet fem nye smittetilfeller i kommunen i dag. To ble oppdaget med vanlig PCR test tatt i går. Som følge av disse ble det gjort hurtigtesting av de mest utsatte nærkontaktene i dag hvor ytterligere to tilfeller er bekreftet.

- Smittekilden er foreløpig ukjent, men smittesporingen har gitt oss en formening om at kilden trolig er utenfor vår kommune, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, som opplyser at nærkontakter i to skoleklasser utenfor kommunen blir berørt som følge av dagens bekreftede tilfeller. - Resterende nærkontakter testes i løpet av uken og vi forventer flere positive tilfeller tilknyttet disse tilfellene. Det er også bekreftet enda et tilfelle som er testet i annen kommune, men kjent smittested, avslutter Hvistendahl.

12. januar 2021: I går ble det satt ny rekord for antall tester utført ved testsenteret vårt. Hele 108 tester ble gjennomført mandag 11. januar - og det er all time high på en dag. Forrige uke ble det gjennomført 330 tester totalt. Det er fremdeles god kapasitet for testing; ta kontakt med Frogn kommunes testsenter på tlf. nr. 957 13 000 for å avtale tid for testing ved symptomer på koronavirus. Vi har åpent alle dager i uken. 

11. januar 2021: Frogn kommune fortsetter vaksinejobben. Frogn kommune mottok den første leveransen med 11 vaksinehetteglass i uke 1, og totalt 59 beboere på Ullerud helsebygg har fått satt vaksine denne uken. Arbeidet med å vaksinere beboerne på helsebygget fortsetter også i uke 2, også da med 11 hetteglass med vaksine. 

De første ukene vil vi få relativt få doser med vaksiner, og myndighetene har i dag varslet at Frogn kommune i uke 3 vil motta 9 hetteglass med vaksine. Fra uke 3 er det utvalgte hjemmeboende innbyggere over 85 år tilhørende kommunen som får tilbud om vaksine. Det er ikke nødvendig å ringe legekontoret eller Servicetorget; fastlegene vil kalle inn de aktuelle til vaksinering på legekontoret.

 Vaksinen er gratis. Man må ha to doser med vaksinen, med tre ukers mellomrom, før man er vaksinert mot Covid-19. Det er derfor svært viktig at smittevernreglene følges også videre fremover. Vi oppfordrer alle til å fortsatt følge med på https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/ for oppdateringer.

9. januar 2021: Vi har i dag fått et nytt smittetilfelle med covid-19. Dette er en kjent nærkontakt fra et tidligere tilfelle. Frogn kommune har hatt 11 tilfeller denne uken så langt. Vi er nå oppe i 127 tilfeller totalt siden pandemiens start.

8. januar 2021: Å leve i en pandemi og med mange tiltak er krevende. Å bli satt i karantene, eller å bli smittet er jo noe vi alle vil unngå. Erfaringene, internasjonalt, nasjonalt og lokalt er at barnehage og skole, da særlig barneskole, ikke er de viktigste arenaene for smitte. - I Frogn er 9 av våre 126 tilfeller antatt smittet i barnehage eller på skole. 8 av disse tilhører utbruddet i Trollberget barnehage. Det vil si at kun ett av våre bekreftede tilfeller er smittet på skole i Frogn, fastslår kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

- Da er det heller ikke der de strengeste tiltakene skal være. Ikke minst vet vi mye om hvor viktig barnehage og skole er mange enkelt elever og for folkehelsen – rett og slett for hvilke helse de yngre generasjonene vil ha når de blir voksne. Dersom vi kommer i den situasjonen at vi har mye smitte med ukjent kilde eller økt smittespredning blant yngre aldersgrupper så kan rødt nivå på barneskoler og barnehager være tiltak vi må ta i bruk, sier kommuneoverlegen.

Det er klart at barn kan bli smittet og smitte videre. Men; barn får som regel et mye mildere forløp med mindre symptomer. Med mindre symptomer er de sannsynligvis også mindre smittefarlige for andre og det er det erfaringen viser. 4. januar publiserte FHI oppdatert kunnskap om covid-19 smitte hos barn og unge og skolens rolle i smittespredning. Se hele rapporten her: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-children-and-the-role-of-school-settings-in-transmission-first-update_0.pdf

7. januar 2021: Frogn kommune har i dag fått bekreftet 5 nye tilfeller av covid-19. Alle er kjente nærkontakter, og smittesporingsteamet jobber nå med å kontakte alle som skal i karantene.

Fordi smittesporing går 48 timer tilbake fra symptomdebut, er det to skoleklasser som blir berørt som følge av disse nye tilfellene; en klasse på Dyrløkkeåsen skole og en klasse på en videregående skole utenfor kommunen.

- Ungdomsskolene i Frogn ble satt på rødt nivå i løpet av mandag, og har hele tiden kjørt skjerpet fokus på smittevern. Forskjellen fra gult til rødt nivå er ikke er avgjørende her. Elevene i klassen som var på skolen mandag 4.1.21 settes i karantene til 14.01.2021 kl 12.00. Smittesporingsteamet i Frogn kommune vil kontakte alle i klassen, sette de opp til covid-19 test og følge de opp gjennom karantenetiden. Det er elevene som nå settes i karantene, ikke husstandsmedlemmer til elevene. Dersom en elev har/får symptomer skal eleven isoleres og alle i husstanden holde karantene, opplyser kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Som nærkontakt gjelder følgende i karantenetiden:

 • Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb eller andre aktiviteter og fritidsaktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands.
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du skal unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Vær årvåken på symptomer. Dersom du får feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg og testes så snart som mulig. De i husstanden din må da i karantene frem til prøvesvar er klart.

Frogn kommune er nå oppe i 126 tilfeller så langt i pandemien.

6. januar 2021: Første vaksinestikk i Frogn!

Jann Erik Nygård, 79 år (snart 80), er beboer på Ullerud - og den aller første i Frogn til å motta vaksinen mot Covid 19. Fagsykepleier Håvar Hauger satte vaksinen på en fornøyd beboer som har ventet på dette gjennom noen lange måneder.

Fagsykepleierne Håvar Hauger, Ida Finnebotten (hvit kittel) og Tonje Svensøy (blå kittel) var alle satt inn i vaksinasjonsarbeidet på Ullerud i dag. Beboerne på helsebygget vil bli vaksinert i løpet av denne og neste uke.

Se mer om vaksinasjon i Frogn her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

6. januar 2021: Det er i dag bekreftet et nytt tilfelle av covid-19 i Frogn kommune. Det er en kjent nærkontakt som var i karantene som nå har gått over i hjemmeisolering.
Vi er dermed oppe i 121 tilfeller totalt så langt i pandemien.

5. januar 2021: Det er i dag bekreftet 3 nye tilfeller i Frogn. Alle tre er kjente nærkontakter som var i karantene og nå går over i hjemmeisolering. 

Vi er med det oppe i 120 tilfeller totalt. Av disse er 48 bekreftet i desember og 4 hittil i januar. Nye tilfeller pr 100 000 innbyggere siste 14 dager er med dette nå på 56,7.

Vi er for øvrig kjent med ytterligere ett tilfelle med bostedsadresse i Frogn, som er testet, oppholder seg i og følges opp av annen kommune. 

Test deg!
Selv om kommunen frem til nå har testet over 7000 personer, ser vi klart en nedadgående trend gjennom jule- og nyttårshelgen. – Vi har hatt god testkapasitet gjennom hele julen, men sist uke var antall tester halvert i forhold til før jul, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl – som sterkt oppfordrer innbyggerne til å teste seg ved symptomer: - Hvis du kjenner deg litt uggen og lurer på om du skal teste deg – så gjør det!
Slik tester du deg:
• Kontakt Frogn kommunes testsenter for å avtale tid for testing ved symptomer på koronavirus. Vi følger nasjonale føringer og har åpent alle dager i uken.
• Kontaktinformasjon testsenter: tlf. nr. 957 13 000
• Ha personnummer klart. Husk også personnummer til barn dersom de skal testes, samt navn på fastlege.
• Telefontider til testsenter: Man–fredag kl. 08.30–11.00 og 12.30–14.00 / Lør–søndag kl. 11.00–12.00
• Møt til avtalt tid. Ta med legitimasjon med bilde. Følg instruks på skilt, anvisning fra trafikkvakt og helsepersonell. Testsenteret er lokalisert ved rådhuset, Rådhusveien 6, med innkjøring fra Grandeveien.
• Etter gjennomført test vil du få utlevert et informasjonsskriv. Du skal være i karantene frem til testresultatet foreligger.
Svar på prøve
Det er 1- 3 dagers ventetid før du får svar på testen, du finner det på helsenorge.no og kan der legge inn at du ønsker SMS varsel når svaret foreligger.
Ved positiv prøve vil helsepersonell kontakte deg. Om du ikke har mulighet for å logge inn på helsenorge sine sider kan du få prøvesvaret av fastlegen din. Testsenteret gir ikke ut testsvar.

4. januar 2021: Det er i dag bekreftet et nytt smittetilfelle i Frogn. Smittesporing fastslår at dette er en nærkontakt med kjent smittekilde utenfor kommunen. Frogn kommune har nå totalt 117 tilfeller så langt i pandemien. Tre personer er isolert mens 113 er friskmeldt.

Rødt nivå innføres i ungdomskoler og vgs frem til 18. januar 2021

Frogn videregående skole og ungdomsskolene i Frogn er i dag gått over på rødt smittevernsnivå, etter regjeringens anbefaling om dette i går. Ungdomsskolene planlegger for rødt nivå i løpet av dagen.

-  Det er viktig å presisere at rødt nivå ikke er stengte skoler. Vår kommune - som bo- og arbeidsregion nær Oslo – har hele tiden hatt et sterkt smittevernfokus i skolene, sier ordfører Hans Kristian Raanaas. - Forskjellen fra gult til rødt nivå vil i hovedsak være at skolene kan vurdere alternerende oppmøtetider og friminutt for å bedre sikre avstand og at store klasser kan evt. deles i mindre grupper.

Rødt nivå betyr ikke hjemmeskole, men innebærer mer omfattende tiltak enn gult nivå, som mindre, faste grupper (kohorter), og større avstand mellom elevene (se faktaboks under). - Nå begrenses også kontakten for barn og unge i andre sammenhenger og i fritidsaktiviteter, så da er det naturlig å følge regjeringens anbefaling frem til 18. januar 2021, sier ordfører Raanaas.

- Selv om smittetrykket i Frogn egentlig ikke tilsier det akkurat nå, er det naturlig å følge kommunene i samme region som oss. Samtidig er det forventet flere smittetilfeller etter jule- og nyttårsfeiringen, så vi anmoder alle om å være lojale mot den sosiale nedstengningen i to uker fremover, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

I barneskolene og barnehagene opprettholdes gult nivå. Bibliotek, treningssentre og svømmehall fortsetter å holde åpent med strenge smittevernrestriksjoner.

Dette betyr rødt nivå i skolen:

1. Ingen syke skal møte på skolen

2. God hygiene og forsterket renhold

3. Kontaktreduserende tiltak: • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) • Dele klasser inn i mindre kohorter • Kohortene bør ha faste klasserom • Ansatte bør komme til klasserommet • Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte • Unngå trengsel og store samlinger • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune fra 14.12.2020 - endret 4.1.2021.docx.pdf

3. januar 2021: Regjeringen innfører flere nasjonale smitteverntiltak.
Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet å sette i verk forsterkede smitteverntiltak og gjøre justeringer i dagens nasjonale anbefalinger.  
Tiltakene gjelder fra mandag 4. januar og vil foreløpig vare i 14 dager.

Les mer om anbefalinger og regler her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

Frogn kommune vil komme tilbake med nærmere informasjon hva anbefalingene vil innebære lokalt, i etterkant av kriseledelsens møte f.k. mandag.

.

  

Her kan du se informasjon om koronavirus publisert i 2020