Kommunestyret søker brukerrepresentanter

Mandag 9.12 skal kommunestyret velge medlemmer til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse for valgperioden 2019-2023. I den forbindelse trenger Frogn kommune forslag om brukerrepresentanter

Frogn kommune søker forslag om brukerrepresentanter:

Eldrerådet:

Eldrerådet består av sju medlemmer og varamedlemmer. Tre av medlemmene representerer politiske partier, de øvrige fire er brukerrepresentanter. Pensjonistforeninger og andre organisasjoner/foreninger som driver aktivt arbeid blant eldre har rett til å fremme forslag om medlemmer (brukerrepresentanter) til rådet som representerer deres interesser. Flertallet av rådsmedlemmene skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse:

Rådet består av fem medlemmer med personlige vararepresentanter hvorav to er politikere og tre er brukerrepresentanter. Forslag til brukerrepresentanter kan fremmes av funksjonshemmedes organisasjoner.

Forslag sendes til senest 5.12.2019 til:

Frogn kommune v/politisk sekretariat, Pb 10, 1441 Drøbak eller på epost til postmottak@frogn.kommune.no