Om kommunens aktivitetssentre

Kommunestyret vedtok i sitt budsjett i desember at ressurssenteret på Ullerud og arbeids- og aktivitetssenteret på Elleflaten skal utredes med tanke på alternativer for videre drift. I ettermiddag er det invitert til innspillsmøte for brukere, pårørende og ansatte – for å se om man sammen kan finne gode alternative løsninger for tilbudene her.

Innhold

Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester hadde sitt møte i går kveld, der de ble informert om fremdriften i prosjektet. De folkevalgte vil bli løpende informert om arbeidet på alle sine møter frem til mai, da endelig avgjørelse skal tas.

- Målet for prosjektet er klart, sier kommunalsjef Fritz Solhaug: - Aktuelle innbyggere skal sikres gode alternative tjenester til aktiviteter på dagtid og få ivaretatt sine behov. De alternativene tjenestene skal stå seg over tid.

Ulike grupper er involvert for å utrede konsekvenser og utfordringer i denne prosessen; prosjektgruppen med kompetanse og faglig tyngde skal samarbeide med ressurspersoner, foreninger og enheter som kan gi råd og veiledning.

- Vi jobber bredt for å sikre god medvirkning fra brukere, pårørende, ansatte og andre i en ryddig prosess, understreker kommunalsjefen. I tillegg til innspillsmøtet i ettermiddag, der prosjektmandatet vil bli grundig gjennomgått, planlegger kommunen også grundige omvisninger for de folkevalgte både på arbeids- og aktivitetssenteret på Elleflaten og på ressurssenteret på Ullerud. Andre planlagte aktiviteter er workshops, samhandling med andre enheter i egen kommune samt å innhente erfaringer fra andre kommuner. Dette kommer selvfølgelig i tillegg til analyser av brukernes behov, kartlegging av alternativer, brukermedvirkning og innspill fra alle berørte parter.

- Vi ønsker at beslutningsgrunnlaget frem til det reviderte budsjettet som skal vedtas 18. mai 2020, blir så godt som mulig. Å finne gode alternativer for brukerne av aktiviteter på dagtid er utrolig viktig - både for den enkelte og dens pårørende, men også for Frogn som en god kommune å bo i for alle, sier kommunalsjef Fritz Solhaug.

 

Fra åpningen av arbeids- og aktivitetshuset på Elleflaten i 2018.

 Ressurssenteret på Ullerud.