Kjenner du noen med demens?

Nå er det åpent for påmelding til Pårørendeskole for pårørende til en person med demens.

Innhold

Hvorfor Pårørendeskole?

Vi vet at når et familiemedlem rammes av en demenssykdom, får det konsekvenser for pårørende i stor grad. Erfaring har vist at noe av det pårørende etterspør mest er kunnskap om sykdommen og hvordan takle hverdagen.

Målet med pårørendeskolen er:
- Å gi pårørende til mennesker med demens/mistanke om demens økt kunnskap om demenssykdommene
- Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til nær familie og venner
- Å øke kunnskap om samhandling med mennesker med demens og derved bedre kvaliteten på samværet både i hjemmesituasjonen og på institusjon
- Gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat
- Bidra til å bearbeide pårørendes sorg- og tapsopplevelser

Hvem kan delta?

Pårørende til personer med demenssykdom som bor i eller utenfor Follo. På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

Hvordan melder jeg meg på?

Ta kontakt med demenskoordinator i Frogn kommune, Anine Lerdahl-Johansen, på tlf. 977 42 298, eller e-post: anine.lerdahl-johansen@frogn.kommune.no

Se mer info her
Link til mer informasjon: https://www.frogn.kommune.no/enheter/helse-og-koordinering/demenskoordinator/#heading-h3-3