Jubileumskveld på Seiersten ungdomskole

Seiersten - Norges eldste ungdomsskole - inviterer alle til åpen kveld onsdag 20. november. Bli med på en hyggelig mimrekveld!

Seierstens elever og lærere ønsker å invitere deg som bor i Frogn kommune til jubileumskveld onsdag 20. november 2019 mellom klokken 18.00 - 20.00

Seiersten ungdomsskole er 60 år, og det skal feires!

Onsdag 20. november blir en noe annerledes skoledag. Skolen har åpen kveld fra kl.18.00 – 20.00 der alle i Frogn er invitert for å besøke skolen. Her vil dere kunne mimre over tiårene fra 1950 og frem til i dag. Dere vil oppleve konsert i aulaen, ulike utstillinger, mat fra ulike tiår og det vil være mange aktiviteter på klasserommene som elevene har satt i stand.

Kom og se på ulike moter, klær, quiz ol fra ulike tiår. Har du selv gått på Seiersten, vil du kanskje treffe på gamle klassekamerater eller tidligere lærere?

Velkommen!

Hilsen alle på Seiersten ungdomsskole