Hurra for (en annerledes) 17. mai!

Årets 17. mai blir annerledes. Vi kan ikke samles som vanlig, men vi håper likevel at du blir med oss på vår digitale feiring av nasjonaldagen i Frogn!

Her kan du gjenoppleve deler av av årets - litt annerledes - feiring i Frogn:

Morgentoget

https://youtu.be/PUjptNutuHI

PopUp

https://youtu.be/_q2XThBIftc

Russepresident Herman Flesvigs tale og sang ved Marian Dirro Martinez

https://youtu.be/5s0snssvxYs

Ordfører Hans Kristian Raanaas' tale (vil du lese talen, se nederst på siden)

https://youtu.be/By_ZbF0bUtQ

17 mai tale 2020.docx

Trommedamene

https://youtu.be/jSaISG5lVzk

17. mai 2020

Flaggheising, blomsternedleggelser, hornmusikk, taler for dagen og nasjonalsang; alt dette kan du oppleve hjemmefra!

Vi streamer dagens høydepunkter direkte på Frogn kommunes facebookside, og senere på dagen kan du se opptakene her på Frogn kommunes hjemmeside.

Her finner du mer informasjon og fullt program for dagen: 17. mai 2020

Tillegg til programmet: Gudstjeneste i Drøbak kirke 17. mai kl. 11.00.

Prest: Dag-Kjetil Hartberg. Organist: Svanhild Moen Refvik. Solist: Cesilie Skaslien.

På grunn av koronarestriksjoner har vi kun lov til å ta inn 50 personer. Vi er også pålagt å registrere navn på de fremmøtte av smittesporingshensyn.

Velkommen til første gudstjeneste i Drøbak siden 8.mars!

Bli med på Ja, vi elsker!

Kjenner du noen som er glade i å synge eller spille? Bli med på å spille inn nasjonalsangen sammen - og hver for oss. Det ferdige resultatet får du se på 17. mai!

Se mer her: https://www.frogn.kommune.no/felles/bli-med-pa-ja-vi-elsker/

Vi gratulerer med dagen og ønsker alle en fin feiring!

 

Ordførers tale på 17. mai:

Kjære alle innbyggere i Frogn og de som føler seg som en i dag

Gratulerer med dagen

Feiring av 17. mai, grunnlovsdagen er en viktig markering av vårt første steg mot selvstendighet som nasjon da grunnloven ble underskrevet av riksforsamlingen på Eidsvold i disse maidager i 1814

I dag feirer vi frihet, demokrati og likeverd som er verdiene grunnloven er bygget på. Det var starten på selvstendigheten for Norge som nasjon og verdier vi i dag tar litt for gitt. Vår rett til å benytte frihet og uavhengighet i alle våre handlinger så lenge det ikke får negative konsekvenser for andre.

Det er først når vi blir utfordret på disse verdiene vi forstår hvor viktig de er, og at det er noen før oss som har kjempet for vår rett og skapt et land og lokalsamfunn som har gitt oss muligheter.

For 80 år siden skrev Nordal Grieg diktet «17 mai 1940»  første linjen lyder som følger : I dag står flaggstangen naken» Et sterkt symbol på okkupasjonen av Norge og starten på 5 år med krig. 8. mai hadde vi en enkel markering av frigjøringsdagen og 75 års jublete for Norges frihet etter 2. verdenskrig. Det skulle vært en stor markering til minne om de som kjempet for vår frihet, slik ble det ikke i år.

Feiringen av 17. mai, slik vi kjenner den i dag fikk en voldsom kraft og forsterket betydning av dagen i årene etter frigjøringen.

Jeg står i dag hjemme i min egen hage og taler til dere fordi vi i over 2 måneder har måtte begrense vår frihet for å bekjempe pandemien. For første gang siden krigen kan vi ikke fyller gatene med barnetog, vaiende norske flagg i barnehender, forventningsfulle tilhørere, allsang av nasjonalsangen på Bankløkka, tradisjonelle sammenkomster og varme klemmer.

Det er i slike tider en forstår verdien av sterke lokalsamfunn og hvordan vi stiller opp for hverandre og bidrar i kampen mot en usynlig fiende. Det er helt naturlig at det kjennes på en usikkerhet og det er bare sammen vi igjen kan skape tryggheten vi alle søker.

Jeg er utrolig stolt og glad for hvordan vårt lille lokalsamfunn har respektert og lyttet til de regler og råd som er gitt -  etter nedstengningen av Norge 12. mars. Vi har lykkes med de første fasene. Takket være en enorm omstilling og innsats fra kommunens ansatte, og ikke minst fra dere der hjemme som har tatt forhåndsregler og vært hovedgrunnen til at vi ikke har stor smittespredning i Frogn nå.

I de fasene vi har vært igjennom, og nå som vi åpner litt opp, er jeg meget imponert over kreativiteten og dugnadsånden som preger Frogn samfunnet. Folk viser samhold på nye måter. Det kommer gode alternative ideer og vi stiller opp for hverandre.

  • Besøksvenner har blitt ringe eller digital venn
  • Naboer har hjulpet til med tur på butikken for en i karantene
  • Idretten og frivilligheten har gått kveldsvandringer for å se til våre barn og unge
  • Næringslivet har tilpasset der det er mulig for å opprettholde arbeidsplasser og aktivitet
  • Innsamlingsaksjoner og gaver til hjelp for innbyggere og foreninger.
  • Digitale møter ble raskt den nye hverdagen uten store problemer

Jeg har i min rolle i denne perioden fått oppleve mye varme. Et raust, inkluderende lokalsamfunn som stiller opp for hverandre og felleskapet. Verdiene vårt land er bygget på. Gjennom likeverd, respekt og tillitt skal vi sammen kommen gjennom den usynlige trusselen pandemien utgjør.

Det er et lys i andre enden, det kommer til å gå bra og sammen skal vi holde lyset tent slik at det igjen skal skinne. Besteforelder skal få en etterlengtet klem av barnebarnet, beboere på institusjoner skal få besøk av sine kjære, vi skal møtes i høytider og sosiale lag uten begrensninger. Vi skal igjen reise og høste nye minner. Nye arbeidsplasser skal skapes og gamle skal fylles.

17. mai markeres i Frogn på mange forskjellige måter -  når vi ikke har kunne gjennomføre på tradisjonelt vis har kreativiteten vært stor. De som hedres bør har fått nedlagt sin krans uten tilhørere i dag morges, men alt er filmet og mange av dere har fulgt med på digitale medier. Skolene og barnehagene hadde 17. mai tog med god avstand på fredag for hver enkelt klasse eller kull. Skolekorpset har spilt til glede for beboere på institusjon og helsebygget.  Trommedamene har spilt og spiller mange steder i løpet av dagen for å fylle gatene med rytmer. Russepresidenten har holdt sin tale og han og russen fortjener en ekstra takk for å være gode forbilder. Det har vært bil koloner og båt koloner på fjorden. Flaggstenger, balkonger og krukker er fylte med Norske flagg som for å vise at 17 mai 2020 ikke står over for den frihetsberøvelse Nordahl Grieg beskrev i sitt dikt - 17. mai 1940.

Når vi nå feirer grunnlovsdagen på en litt annerledes måte håper jeg det gir mulighet til å reflektere i takknemlighet for den mulighet Eidsvoldmennene skapte da de underskrev grunnloven, grunnsteinen for vår frihet, demokrati og likeverd. Hvordan våre forfedre har kjempet og forvaltet vår arv slik at vi står godt rustet til å komme igjennom krise vi nå står i.

Nå kl ett vil det bli salutt fra festninger i hele landet og deretter synger vi alle nasjonalsangen vers 1 – 7 og 8. Jeg håper alle i de mange hjem i Frogn benytter anledningen til å synge « Ja vi elsker » av full halls med den stemmen du har, der du er - i takknemlighet og hyllest til grunnlovsdagen.

Takk for din innsats. Takk til Drøbak Musikk korps for deres tilstedeværelse og flotte toner.

Hold ut, hold avstand og ta vare på hverandre. Gratulerer med dagen.

Ordfører Hans Kristian Raanaas