Høytflyvende innbyggere i Frogn

Ønsk velkommen en ny, høytflyvende innbygger i Frogn: Ny havørnunge merket på Håøya!

Totalt 14 havørnunger har vokst opp i Drøbaksundet i perioden 2008-2020. Vi registrerte hekking på Håøya for første gang i 2008. Da var det 128 år siden forrige registrerte havørnhekking i Oslofjorden, sier Eli Moe, planlegger med miljøansvar i enhet for samfunnsplanlegging i Frogn kommune.

Paret hekket noen år på Gråøya før de kom tilbake til Håøya, og hekker nå i et av de mest utilgjengelige områdene i naturreservatet. Terrenget i seg selv gjør nok at ørnene får være i fred. Ellers er det også satt opp skilt som angir hvilke deler av året man ikke bør ferdes i nærheten, for å ikke forstyrre ørnene. Å forstyrre havørna i hekkeperioden regnes som et brudd på naturmangfoldlovens aktsomhetsplikt.
 
- De fleste årene har det vært en unge i reiret, slik som i år. Men enkelte år har det også vært to, forteller Eli Moe.

Les mer om havørnene på Håøya på vår nettside:

Ferdselsrestriksjoner på Håøya (frogn.kommune.no)