Høringskonferanse: Områderegulering for Gamle Drøbak

Du og alle som bryr seg om Gamle Drøbak er invitert til spennende høringskonferanse 15. januar - samt kveldsåpent spørsmålsmøte om gamle Drøbak 22. januar 2020. Velkommen!

Etter mange innspill inviterer Frogn kommune til to møter om høringsutkastet til områdeplan for gamle Drøbak.

Høringskonferanse 

Tid: 15. januar 2020 kl. 12.00-15.00

Sted: Drøbak Kino

Konferansier: Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen

Program:

11.30-12.00: Enkel servering

12.00-12.10: Ordføreren ønsker velkommen

12.15–12.35: Presentasjon av planen v. byplanlegger Mathilde Simonsen Dahl

12.40-13.00: Innlegg: Akershus Fylkeskommune

13.05-13.20: Innlegg: Frogn Næringsråd v. Sindre Sandberg

13.25-13.40: Innlegg: Verneforeningen Gamle Drøbak v. Bror Gevelt

14.45-15.00: Åpen panelsamtale med spørsmål fra salen

Gi gjerne tilbakemelding om du kommer på mail til: anne-bergitte.thinn@frogn.kommune.no

Vel møtt!

NB: Fordi konferansen er på dagtid, er det sikkert vanskelig for en del å delta. Vi planlegger derfor - i samarbeid med Amta - å filme og sende direkte fra hele arrangementet.

Åpent kveldsmøte for spørsmål og avklaringer til områdeplanen

Tid: 22. Januar kl 17.30-20.30

Sted: Fraunar møterom, Frogn rådhus 


Møtet har følgende agenda:

17.30-18.15: En-en spørsmål direkte til saksbehandlinger om hvordan planen berører konkrete eiendommer.

18.30-19.30: Plenum: Saksbehandler presenterer planen og hvor vi er i prosessen. Det legges så til rette for en runde spørsmål i plenum som rettes der og da, eller er kommet inn så langt i høringsperioden. Spørsmålene som tas opp i det åpne forumet skal være av allmenn interesse. Det gis ikke anledning til å diskutere enkelte eiendommer i plenum. Dersom spørsmål som vedrørende enkelteiendommer berører fellesinteresser, kan dette tas opp som mer overgripende spørsmål i forumet. 

Administrasjonen svarer på hvordan problemstillingen er ivaretatt i planen og hvilke vedtak eller planer løsningen er hjemlet i.

19.30-20.30: Tematorg: Forumet avsluttes med tid til diskusjon på bord delt inn temavis etter spørsmålene som er kommet inn. Administrasjonen er tilgjengelig for å svare på konkrete spørsmål om planen, men deltar ikke i diskusjonen.

Innspill til planen må leveres skriftlig til postmottak@frogn.kommune.no.