Hjelp eldre med et spill

Vil du være med å bidra til økt aktivitet, sosialt felleskap og rehabilitering/trening av våre eldre og syke på Ullerud helsebygg ved hjelp av et spill?

Innhold

Avd. for koordinering og rehabilitering og prosjekt velferdsteknologi oppfordrer til å levere inn gammelt spillutstyr som kanskje ligger og støver ned i en krok. Vi er opptatt av gjenbruk og at vi alle kan gjøre noe for felleskapet. Her har du muligheten til å bidra til at andre kan oppleve mestring og økt livskvalitet!

Vi trenger:

  • Xbox 360
  • Kinect
  • Nintendo Wii med håndkontroller
  • Balansebrett (Nintendo Wii)
  • Diverse spill til disse

Spillene er tenkt brukt som verktøy for blant annet å opprettholde og bedre fysisk funksjonsevne til personer i alle aldre, stimulere kognitiv funksjon, som generell aktivitet og sosialt samlingspunkt m.m. Dette vil være en del av kommunens arbeidsverktøy ute i enhetene.

Ta kontakt om du vil donere! Mail: velferdsteknologi@frogn.kommune.no eller sms/mob: 934 64309/476 02380