Historisk merking av havørnunger

For første gang i historien er det merket to havørnunger fra samme reir i Oslofjorden.

Robuste havørnunger

Årets unger var bemerkelsesverdig robuste. Havørnungene var velfødde og veide henholdvis 3,2 og 3,8 kg. Fra toppen av ei solid furu på Håøya har de full oversikt over både innseglinga og foreldrenes jakt på mat, fortrinnsvis fisk og fugl.

Ungene var rolige under hele merkeseansen, som normalt tar inntil en halvtime. De fikk en ring på hver fot. Den ene ringen har store tall og bokstaver, slik at man kan lese den av med kikkert på lang avstand.

Gode hjelpere bistod med merkingen

Rune Aae klatret opp til reiret og firet ungene forsvarlig ned i en striesekk. Det var ganske sikkert at det var hekking i år også, men det var en gledelig overraskelse som ventet Rune Aae da han fant to nye innbyggere på toppen av furua.

Jan Ingar Båtvik, som har merket alle havørnungene fra Håøya, fikk i år bistand fra Arnkjell Johansen, Gry Liljefors (SNO) og Jens Storaunet (9) til å sette på ringene.

Hans O. Torgersen og Ivar Ruud Eide fra Norsk ornitologisk forening, Drøbak-Frogn lokallag, og Anne Lise Kaarbøe fra fallviltteamet i Frogn, var også med. De har fulgt med på reiret på avstand utover våren.

Naturmangfoldlovens aktsomhetsplikt gjelder

Vis hensyn og unngå ferdsel på østsiden av søndre Håøya i perioden da ørna har unger.

Havørnunger på Håøya

Foto: Rune Aae