Områdeplan for gamle Drøbak: Spørsmål?

Har du spørsmål om forslaget til områderegulering for gamle Drøbak? Mathilde Simonsen Dahl, vår byantikvar i enhet for samfunnsplanlegging, stiller opp på servicetorget og svarer på spørsmål fra innbyggere og andre om planen som nå er på høring.

Innhold

Planforslag for Områderegulering for gamle Drøbak er nå lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Byantikvar Mathilde Simonsen Dahl vil sitte på servicetorget for drop in-spørsmål om denne viktige planen for Drøbak.

Hun er tilgjengelig på følgende tider:

  • mandag 16. desember kl 14.00-16.00
  • mandag 06. januar kl 14.00-16.00
  • mandag 13. januar kl 14.00-16.00

Velkommen!

Vi vil gjerne ha dine innspill til planforslaget. Om du har innspill må dette sendes skriftlig til kommunen innen 03.februar 2020.

Vil du lese mer om områdeplanen? Se her: https://www.frogn.kommune.no/felles/horinger/horinger/omraderegulering-for-gamle-drobak/