Hageavfall og våropprydding

Har du ryddet i hagen? Har du mye hageavfall du vil bli kvitt, men vet ikke helt hvor du skal kaste det? I Frogn kommune er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis, men vær oppmerksom på hva du kaster og hvor.

Unngå hagerømlinger – bruk kommunens hageavfallsmottak

Truer mangfoldet: Ved å levere hageavfall på mottak kan du hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold. Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold?

Hele 70 prosent av arter på Norsk svarteliste (www.artsdatabanken.no/fremmedearterinorge/2012) er blomsterplanter. Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truete arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. Et eksempel er kanadagullris som i dag dekker store arealer i Oslo og Akershus eller hagelupin som i tillegg til å konkurrere ut andre planter, endrer jordsmonnet.

Levér på hageavfallsmottak: For å hindre at hageplanter spres i naturen er det viktig at planterester, røtter og frø fra svartelistede arter leveres til hageavfallsmottakene i kommunen. Finn mer informasjon her: Follo REN: http://www.folloren.no/  

Det er gratis å levere hageavfall til mottaket. For andre typer avfall må du betale. Derfor er det lurt å ta hageavfall og annet avfall hver for seg hvis du må kjøre flere runder.

Komposter selv: Hageavfall kan også komposteres i egen hage. Hagerømlinger må ikke legges i kaldkompost. Kompost med god varmgang dreper imidlertid de fleste frø, og prosessen går dessuten mye raskere.

Tips kommunen din: Kommunen ønsker tips om forekomster av fremmede arter i friområder, vegkanter og restarealer. 

Mer informasjon:

Mer informasjon om hagerømlinger finner du her

Les mer om hvor du skal gjøre av hageavfallet ditt her

Få tips om kampen mot brunsneglene her