God bedring for Hospitalet

Denne uken vil du se at stillaser settes opp ved Hospitalet! Nå kjøres restaureringsarbeidene i gang for fullt, og kledningen på bygget skal demonteres. I tillegg skal det prøvebores i Badeparken.

Firmaet Frank Kristiansen er i gang med å demontere kledning langs taknedløp på nord-, sør- og vestfasadene, før Mycoteam og WSP gjør undersøkelser for å avdekke skader. Alt arbeidet er avklart med Akershus Fylkeskommune, skal gjennomføres så skånsomt som mulig, og alle stillaser vil monteres og demonteres samme dag av sikkerhetshensyn.

Grundig arbeid

Mange har nok ventet på synlige tegn på at restaureringsarbeidene skal komme i gang på Hospitalet. Over sommeren og høsten er det blitt arbeidet intenst «bak kulissene».

- Det å restaurere en bygning som Hospitalet er som å åpne en arkeologisk utgraving. Selve restaureringsarbeidene er en undersøkelsesprosess. Derfor må det planlegges godt i forkant slik at arbeidet gjøres rasjonelt, skånsomt og med høyest mulig kvalitet i gjennomføringen, sier byantikvar Mathilde Simonsen Dahl.

- Denne prosessen har konsulenter med erfaring fra bryggen i Bergen nå rigget for oss, og nå går Drøbaksentreprenøren Frank Kristiansen straks i gang med fasaden. Her er bygningen lagt i hendene på byggmestere med god erfaring på bygningsvern. De skal arbeide seg innover, fra fasaden til laftekonstruksjon til grunnmur, der en gjenstridig plante av arten parkslirekne må fjernes med største varsomhet for bygningen, og nøyaktighet for å sikre mot ny spredning.

Kommunen skal sørge for å holde dere oppdatert!

Prøveboring i Badeparken

I Badeparken skal det utføres prøveboringer langs med muren fra Varmbadet til Parrstranda for å undersøke dybde til fjell og stabilitet i grunnen. Det arbeides også med å legge opp en faseinndelt restaurering slik at restaureringsarbeidene også samordnes med løsninger for overvann som kommer ned i parken. Mens dette planlegges vil det iverksettes tiltak snarest mulig for å sørge for best mulig sikkerhet for de besøkende nå til sommeren.