Fortsatt totalforbud mot bruk av ild

Det er gjeninnført totalforbud mot bruk av ild i eller i nærheten av skog og annen utmark i Frogn kommune og omegn.

Forsatt høy skogbrannfare

Forbudet gjelder også på privat eiendom, i hager og ved sjøen dersom disse faller inn under definisjonen «i eller i nærheten av skog og annen utmark». Ved sjøen inkluderer hele strandsonen i Drøbak, blant annet Badeparken, Skiphelle og Torkilstranda.

Forbudet omfatter blant annet bruk av engangsgriller, stormkjøkken, gassgriller samt annet utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes.

Skader som oppstått som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann, kan medføre erstatnings-/straffeansvar.

Forbudet gjelder inntil det kommer nedbør av betydelig mengde. Brannvesenet gir ikke tillatelser til brenning, og tidligere gitte tillatelser trekkes tilbake.

Klikk her for å lese mer ved Follo Brannvesen