Handlingsprogram: Formannskapets innstilling

Formannskapet behandlet den 2. desember rådmannens forslag til handlingsprogram for 2020-2023. Dette legges nå ut til offentlig ettersyn.

Innhold

I medhold av kommuneloven § 14-3, 3. ledd, legges innstillingen til kommunestyret ut til offentlig ettersyn. Merknader til formannskapets innstilling må ha kommet inn senest 16. desember kl. 13.00.Kommunestyret behandler saken i sitt budsjettmøte den 16. desember, med møtestart kl. 14.00.

Merknader sendes Frogn kommune, pb 10, 1441 Drøbak eller postmottak@frogn.kommune.no

Saksprotokoll fra formannskapet den 2. desember med innstilling til kommunestyret finner du her.

Rådmannens forslag til handlingsprogram finnes på «Framsikt»: https://pub.framsikt.net/2020/frogn/bm-2020-siste_mal_opprettet_05092019/#/  

Øvrige dokumenter på saken, se sak 94/19 her:

https://www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/styre-rad-og-utvalg/#se:mote/moteid:559398/utvalgid:214401

Papirversjonen av alle dokumenter, med unntak av rådmannens forslag, er også tilgjengelig på servicetorget.

Rådmannens forslag finnes kun i elektronisk versjon.