Følg med: Viktig melding!

Har du også mottatt kokevarsel fra kommunen i det siste? Frogn kommune har satt i gang nye rutiner for varsling om drikkevann. Det betyr ikke at vannet er dårligere enn før – men at vi varsler tidligere som et «føre var»-prinsipp.

For å sikre godt og sikkert drikkevann til våre abonnenter, har vi satt i gang nye varslingsrutiner ved hendelser som kan forårsake forurenset drikkevann. Eksempler på slike hendelser er ledningsbrudd, tapping av store mengder vann i forbindelse med brann, trykkløse rør under arbeid, påviste forurensninger i drikkevannet og andre ting som kan påvirke vannkvaliteten. Det kan også oppstå akutte hendelser som gjør at vanntilførselen stanser.

Disse varslingsrutinene er helt vanlige i de fleste kommuner og skal alltid gjennomføres i henhold til nasjonale anbefalinger for trygt og sikkert drikkevann. Frogn kommune sender ut varslingsmeldinger pr SMS til alle som er registrert med sin mobil på folkeregistrert bostedsadresse. Noen har kanskje firmatelefon el.l., og må registrere seg manuelt for å motta meldingene.

Her kan abonnenter gå inn for å motta varsler eller for å slette oppføring, følg link: https://secure.ums.no/varsling365/Auth.aspx

8 spørsmål om drikkevann og varslingsrutiner

Hvem sender ut varsel om koking av drikkevannet?

Ansvaret for kommunens oppgaver med kommunalt vann ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning. Dersom det kommunale vannet er usikkert, vil denne enheten sende ut varsel til aktuelle områder om at vannet skal kokes.

Hva betyr det å få kokevarsel?

Varsling skjer hvis kommunen mistenker at vannet kan inneholde helsefarlige mikroorganismer, og at vannet derfor kan gi sykdom. Dette er til alles beste og fordi vi ønsker å være føre var.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg mottar kokevarsel?

Koking dreper mikroorganismer som virus, bakterier og parasitter. Vannet bør fosskoke et minutt. En vannkoker vil normalt bringe vannet til fosskoking før den slår seg av og det er tilstrekkelig. Ved bruk av mikrobølgeovn må en forsikre seg om at vannet fosskoker. Et alternativ til kokt vann kan være flaskevann. Flere tips finner du her: Koking av drikkevann

Hva skjer etter at kokevarsel er sendt ut?

Hendelser som kan medføre forurenset vann blir fulgt opp med analyser av vannkvaliteten. Dersom prøvene viser spor av bakterier, blir kokeanbefalingen forlenget. Kokeanbefalingen gjelder til du blir varslet om at vannet er friskmeldt. Du kan lese mer om kokeanbefaling på nettsidene til Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/

Hvorfor har mine bekjente fått varsling og ikke jeg?

Varsling sendes ut til berørte områder, og om dere ikke er knyttet til samme område kan dette skje.

Hvordan kan jeg få varslinger direkte på min telefon?

Er du registrert for SMS-varsling?

Her kan abonnenter gå inn for å motta varsler eller for å slette oppføring, se link: https://secure.ums.no/varsling365/Auth.aspx

Hva med faren for forurensing ved atomnedfall?

Har du kommunal vannforsyning er det, basert på all tilgjengelig informasjon, svært lav helserisiko forbundet med å drikke vann fra springen, selv om det skulle skje en alvorlig atomhendelse ved et kjernekraftverk. Dette er fordi våre viktigste vannkilder er store vannkilder med et vanninntak som ligger dypt slik at eventuelt radioaktivt nedfall vil bli kraftig fortynnet. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) vil varsle om det foreligger oppdatert informasjon.

Hva betyr de forskjellige varslene?

• Før vannet stenges: Vi varsler deg via SMS eller talemelding før vi stenger vannet. Det er lurt å fylle opp drikkevann og vann til å skylle ned i toalettet før vannet stenges.

Når vannet er stengt: Hold vannkranene stengt mens vannet er borte. Vi gir deg beskjed om hvor lenge vannet vil være borte. Har du fått SMS-varsel om at vi stenger vannet, kan du også finne meldingen på våre nettsider.

Etter at vannet er tilbake: Etter at vannet har vært stengt, kan det være misfarget. Det er som regel ikke farlig å drikke eller bruke vannet i matlaging. Du vil bli varslet dersom vi anbefaler å koke drikkevannet. Vannet blir vanligvis klart etter at det har fått renne en stund. Dersom vannet fremdeles er misfarget etter at du har tappet kaldt vann i ca. 15 minutter, bør du ta en times pause – og så prøve å tappe kaldt vann i ca. 15 minutter til. Utsett vask av lyst tøy til vannet er helt klart igjen. Hvis klærne blir misfarget, hold tøyet vått til vannet er klart og vask på nytt. Vent også med å bruke oppvaskmaskinen til vannet er klart.

Koking av vann: Når deler av vannledningsnettet har mistet trykket eller vann har vært borte en kortere eller lengre periode, øker risikoen for at forurenset vann kan komme inn i rørene. Det er årsaken til at du får anbefaling om å koke vannet som skal drikkes eller brukes til matlaging. Berørte personer blir varslet om kokeanbefaling via SMS eller talemelding. Hendelser som kan medføre forurenset vann blir fulgt opp med analyser av vannkvaliteten. Dersom prøvene viser spor av bakterier, blir kokeanbefalingen forlenget. Kokeanbefalingen gjelder til du blir varslet om at vannet er friskmeldt. Du kan lese mer om kokeanbefaling på nettsidene til Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/