Et varmende tilbud

Alle vet at ved varmer – og nå ønsker vi at våre kommunalt felte trær skal varme enda mer! Som et tilbud til innbyggerne i Frogn åpner TDF for at man kan kutte opp og hente seg ved på et eget område ved kvistmottaket på Ottarsrud.

- Vi rydder trær og kutter ned mye trevirke rundt om kommunen, og tenker at dette kan komme befolkningen til gode, sier avdelingsleder Ib Zacho i enhet teknisk drift og forvaltning. Han viser rundt på den fine plassen der felte trær deponeres og kan kuttes opp og hentes av de som ønsker det; enten det er til fyring vinterstid eller til dreiing eller treskjæring eller annet.

Tilbudet åpnet i dag 3. juni 2020 – i tillit til at befolkningen tar ansvar: – Det er ikke meningen at plassen skal bli et nytt kvistmottak der folk legger fra seg trær og stubber fra egen hage. Det er kun Frogn kommunes driftsavdeling som kan deponere trær her – men alle kan hente. Ved misbruk blir vi nødt til å stenge plassen, advarer Ib Zacho – og viser til mange overtredelser på kvistplassen som medfører mye ekstra ressurser og kostnader for kommunen.

Vi ønsker hjelp til å holde tilbudet om vedplukk og kvistmottak åpne for våre innbyggere og ber om hjelp til å få det til. Respekter skiltene, og meld til oss på servicetorget tlf 64 90 60 00 eller pr mail til postmottak@frogn.kommune.no om du ser noen som misbruker dette som er ment å være et felles godt tilbud til alle.