Et selvkjørende Drøbak

Kommunestyret vedtok i sitt møte at Drøbak sammen med Ruter skal søke om å delta i et av Europas største storskala pilotprosjekt for autonom mobilitet gjennom såkalte førerløse busser.

EU- prosjektet det søkes midler og deltakelse til er et samarbeid mellom sentrale aktører innenfor forsking og utvikling på mobilitet og transport.

En deltakelse i prosjektet vil kunne bidra til å skape bedre mobilitetsløsninger og forbedret trafikksikkerhet for innbyggerne i Frogn, vil gi Drøbak eksponering internasjonalt og vil understøtte Frogns ambisjon om å være en fremtidsrettet og innovativ kommune, mener utvalg for miljø, plan og bygg.