Endringer i kommunenumre

I forbindelse med kommune- og regionreformen, med blant annet nye kommunenumre, må Kartverket gjøre en omfattende endringsjobb i matrikkelen og grunnboken.

Matrikkelen og grunnboken vil stenge i en periode før nyttår for å redusere risikoen og sikre kvaliteten på gjennomføringen av kommune- og regionreformene i disse to registrene.

Matrikkelen stenger fredag 13.12.2019 kl 18.00. 

Grunnboken stenges fredag 27.12.2019 kl 20.00.

Kartverket, som sentral matrikkelmyndighet, anbefaler at kommunen i størst mulig grad ferdigbehandler alle saker som skal sendes for tinglysing innen 29. november 2019. Tillatelser og alt kommunen trenger for matrikkelføring og tinglysing må være klart før denne datoen. Saker som ikke er klare til matrikkelføring 29. november, blir sannsynligvis ikke matrikkelført og tinglyst før i 2020.

Skal kommunen registrere konsesjonsfrihet i matrikkelen i 2019, må saksbehandler ha fått saken senest 10. desember.

Mer informasjon her: https://kartverket.no/kommunereform/