FolloRen tester digitalt

FolloRen setter i gang et pilotprosjekt i Frogn med datamerking av avfallsbeholdere. Dette er et ledd i digitaliseringen av tjenestetilbudet fra FolloRen og målet er å høyne kvaliteten på renovasjonstjenesten for innbyggerne i kommunen.

Innhold

I slutten av neste uke vil innbyggere i Frogn med egne avfallsbeholdere motta brev fra FolloRen med informasjon om prosjektet og klistremerker som man selv skal plassere på innsiden av lokket på avfallsbeholderne.

I borettslag og sameier samt adresser der regningsmottager ikke bor i kommunen, vil Follo Rens personell stå for merkingen av beholdere.

Merkene som skal settes på ser slik ut:

 

Databrikken sitter inne i klistremerket, og inneholder et unikt nummer som tilsvarer kundenummeret i FolloRens database. På utsiden av merket er det en strekkode som inneholder samme unike nummer som databrikken. I tillegg er det trykket på adresse samt størrelse på avfallsbeholderne.

Merking av avfallsbeholdere gjøres for at Follo Ren skal vite hvilke avfallsbeholdere som hører til hver enkelt adresse eller borettslag/sameie. I tillegg ønsker man å registrere hvor avfallsbeholderne står plassert. Dette gjøres ved at renovatørene foretar en avlesning av standplass og gps-punkt med en håndterminal. Informasjonen fra denne avlesningen vil sørge for at nøyaktig plassering av beholderen vises på kartenes kjøreruter. Dette vil minimere faren for avvik i forbindelse med innkjøring for nye renovatører eller vikarer på tømmerutene.

Databrikke og personvern

• Databrikken inneholder ingen informasjon foruten et unikt kundenummer.

• Databrikken overvåker ingenting

• Databrikken sender ikke informasjon

Les gjerne mer på FolloRens nettsider, eller ta kontakt med kundeservice på e-post: post@folloren.no eller telefon: 908 04010.