Bli tryggere i foreldrerollen

For alle foreldre som ønsker å bli tryggere i foreldrerollen, kjøres det nyttige kurs i tiden fremover.

Enhet for psykososialt arbeid har mange foreldrekurs denne våren knyttet til Trygghetssirkelen COS-P. Også barnehagene i Frogn har tilbud om egen foreldrekurs (ICDP-kurs).

Hovedmålgruppen for kursene som går i barnehagen (ICDP-kurs) er barn fra 1/1,5 år og opp til skolestart (etter de har startet opp i barnehagen).

Enhet for psykososialt arbeid (EPA) holder mange kurs for de yngste som kommer på helsestasjonen (0-1,5 år), men også noen kurs for 1-5 åringer I tillegg vil vi denne våren skal ha et kurs for foreldre som har skolestartere i første trinn høsten 2020.

Flere kurs vil også annonseres ut over våren for aldersgruppen 6-12 år fra enhet for psykososialt arbeid. Det er planlagt ett kurs for ungdomsforeldre (13 + )med oppstart 29. januar (se under)

Ved spørsmål, kontakt enhet for psykospsialt arbeid v/ Familietjenesten på tlf 982 45576.