Arbeidene i gang på Bølgen

Ferdigstillelsesarbeidene på Bølgen er i gang. Følg med her for siste nytt!

Innhold

Bølgenytt 5. oktober 2018:

Ferdigstillelsesarbeidene på Bølgen er i gang. Riggen er operativ, bygge- og anleggsområdet er inngjerdet med adgangskontroll, hele badeanlegget og Frognhallen er blitt tildekket og nødvendig demontering er påbegynt.

Byggeaktivitetene i ukene fremover vil øke i omfang og vi vil komme med jevnlige nyhetsoppdateringer om arbeidets gang.

For de av dere som skal bruke sportshallen, er det etablert en gangsone inn til hallen. Siden det vil pågå mye anleggstrafikk på Seiersten nå ber vi om at alle viser aktsomhet ved ferdsel i området.