Arbeidene i gang på Bølgen

Ferdigstillelsesarbeidene på Bølgen er i gang. Følg med her for siste nytt!

Bølgenytt 16. november 2018

Hva skjer egentlig på Bølgen nå? 

Se filmklipp på https://youtu.be/hjTp1mY2szg 

Bølgenytt – 19. oktober 2018

Det er omfattende byggeaktivitet på Bølgen om dagen. Omfanget vil øke ytterligere de neste ukene, og lørdag 20. oktober mellom kl. 08.00 – 11.00 vil det bli ekstra støy grunnet helikoptertransport i forbindelse med heising av materialer.

Disse materialene skal brukes ifm utskiftning og tekking av taket på Frognhallen og badeanlegget.

Det første målet er at innflytting for de ansatte skjer fra 17. desember. Frognhallen og Underhuset fritidsklubb skal kunne tas i bruk fra skolestart i januar.

Arbeid som blant annet pågår nå er:

  • utskiftning av takisolasjon og tekking av tak på Frognhallen og badeanlegget.
  • støvbinding oppunder dekker, utskiftning av brannspjeld, utbedring av manglende sprinkeldekning og ombygging i forhold til nytt brannkonsept i kontordelen, garderober, vestibyle, kafeområdet og arealene til Underhuset fritidsklubb
  • Utomhusarbeider nord for badeanlegget, blant annet etablering av ny angrepsvei for brannvesenet og ny brannkum
  • Utbedring av inntaksrist for ventilasjon og inntak/avkast på tak over kontordelen
  • Utbedring av akustiske forhold i kontordelen.
  • Demontering av eksisterende ventilasjonsanlegg i treningssenteret

I forbindelse med arbeidene er det ikke til å unngå at det vil bli mye anleggstrafikk i området de neste ukene. For å bedre trafikksikkerheten vil det bli innført parkeringsforbud langs hele Belsjøveien. Vi ber samtidig om at alle viser aktsomhet ved ferdsel i området.

 

Bølgenytt 5. oktober 2018:

Ferdigstillelsesarbeidene på Bølgen er i gang. Riggen er operativ, bygge- og anleggsområdet er inngjerdet med adgangskontroll, hele badeanlegget og Frognhallen er blitt tildekket og nødvendig demontering er påbegynt.

Byggeaktivitetene i ukene fremover vil øke i omfang og vi vil komme med jevnlige nyhetsoppdateringer om arbeidets gang.

For de av dere som skal bruke sportshallen, er det etablert en gangsone inn til hallen. Siden det vil pågå mye anleggstrafikk på Seiersten nå ber vi om at alle viser aktsomhet ved ferdsel i området.