Åpner for servering på torget

Torget i Drøbak er byens nye restaurant! Nå åpnes det for servering her, både med foodtrucks og bordservering. Er du interessert i å være med, kan du søke om plass nå.

Kommunestyret i Frogn kommune har vedtatt: «Det åpnes for servering på torgets nord-østre del, på inntil 1/6-del av torgets areal som illustrert på kartskisse. Arealet kan leies ut til serveringsbedrifter. Området som avsettes til servering fordeles likt mellom de serveringsbedrifter som ønsker å leie plass.»

Leieperiode/sesong 2019: 1. juli – 30. september 
Det vil gjelde egne retningslinjer for leie av torgareal til servering, for mer info, ta kontakt med Heidi Evensen, tlf. 913 65616.

Søknadsfrist: Fredag 28. juni 2019
Søknad sendes til: Postmottak fellespostkasse: POSTMOTTAK@FROGN.KOMMUNE.NO