Akershusprisen 2018

Nå kan du foreslå kandidater til Akershusprisen 2018.

Akershus fylkeskommune har etablert Akershusprisen for å anerkjenne fremdragende arbeid på ulike områder i Akershus. Fylkeskommunen oppfordrer alle kommunene i Akershus om å foreslå kandidater til Akershusprisen.

Prisen kan tildeles personer, grupper, organisasjoner eller institusjoner som har bemerket seg med fremdragende innsats innen feltene utdanning, folkehelse, frivillighet, likestilling, kultur, næring eller trafikksikkerhet.

Akershusprisen er på 50 000 kroner og blir delt ut i løpet av høsten 2018. Forslagene behandles av en jury med medlemmer fra utdanningssektoren, kultursektoren, media, næringsliv og frivillig sektor. Alle jurymedlemmene bor i Akershus.

Fylkeskommunen oppfordrer kommuner og organisasjoner i Akershus til å komme med forslag til kandidater og legge ved en begrunnelse. Vi understreker at det ikke er noen hindring at kandidater har mottatt andre priser tidligere.

Frist for å komme med forslag er 10. oktober 2018.
Forslagene kan sendes til kommunikasjonsdirektør Marianne Brynildsen på e-post marianne.brynildsen@afk.no