Korrekt info om MRSA-bakterie på Ullerud

Det ble i forrige uke påvist et tilfelle av MRSA-bærerskap ved Ullerud helsebygg. Vi opplever at lokalavisens vinkling av saken har bidratt til betydelig bekymring hos flere pasienter og pårørende. Kommunen ønsker derfor å komme med faktaopplysninger.

Det er ikke uvanlig å finne MRSA-bakterier på sykehjem og sykehus. Derfor er det også viktig å ha gode rutiner for dette, slik vi har på Ullerud helsebygg. Det var i forbindelse med en undersøkelse ved et annet sykehjem, at det ble avdekket at en ansatt - som også jobber helgevakter på helsebygget -  var bærer av MRSA.

- Denne pleieren ble da umiddelbart tatt ut av jobb, og så langt er det ikke funnet MRSA hos noen av de undersøkte ved vårt helsebygg, forsikrer enhetsleder Kristin Lahnstein Jørstad.  - Vi følger sentrale og lokale retningslinjer og undersøker de som kan ha kommet i kontakt med bakterien og dermed blitt potensielt bærere av MRSA. Dette gjør vi for å bidra til arbeidet med å holde forekomsten av MRSA nede.

Stafylokokker

- Stafylokokker er en slekt av bakterier som hører til menneskets normalflora på hud og slimhinner. Omtrent 40% av alle mennesker har gule stafylokokker på huden, uten å vite om det, uten at den forårsaker sykdom. Dette kaller vi for bærerskap. De regnes som opportunistiske patogene mikrober, det vil si at de normalt ikke gir sykdom, men kan gjøre det når forholdene ligger til rette, for eksempel ved en brist i infeksjonsforsvaret, opplyser kommuneoverlege Merete Nordaas Hvistendahl.

Gule stafylokokker er den gruppen av stafylokokker som hyppigst forårsaker sykdom, først og fremst hudinfeksjoner, men den kan også i noen tilfeller hos mennesker med redusert immunforsvar, forårsake sepsis (blodforgiftning). MRSA er gule stafylokokker som har utviklet resistens (motstand) mot de typene antibiotika vi bruker oftest og har dermed betydning for behandlingen av eventuelle infeksjoner. Bakterienes evne til å skape sykdom og spre seg er ikke annerledes enn for andre gule stafylokokker.

I Norge har vi langt færre tilfeller med MRSA enn ellers i Europa og andre verdensdeler. Vi ønsker å unngå at MRSA spres i sykehus og helsetjenestene i kommunen. Det er derfor laget en veiledere sentralt og lokalt for hvordan man skal håndtere tilfeller der noen har infeksjon med MRSA, eller er bærer av bakterien (har den på huden men ikke er syk) i helsetjenesten. Det er bare i forbindelse med helsetjenester at man har disse tiltakene.

Definisjoner:

Normalflora: De mikroorganismer som alle mennesker normalt har på huden og slimhinnene uten at de skaper sykdom. Normalfloraen har beskyttende og andre fysiologiske roller, men kan av og til, ved redusert forsvar, gi sykdom.

Stafylokokker: En slekt bakterier som tilhører hudens normalflora. Gule stafylokokker er en familie i denne bakterieslekten.

MRSA: Meticillinresistente gule stafylokokker, gule stafylokokker som er resistente mot flere typer antibiotika.

Resistens: Motstandsdyktighet mot legemidler som f.eks. antibiotika.

MRSA bærerskap: At en person har bakterien på huden uten å selv ha symptomer eller sykdom.

Les mer her: 

Store medisinske leksikon: - https://sml.snl.no/stafylokokker - https://sml.snl.no/normalflora - https://snl.no/resistens

MRSA-veilederen: - https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2009-og-eldre/mrsa-veilederen.pdf