17. mai i Drøbak og Frogn 2022

Hurra for 17. mai! Endelig, etter to år med restriksjoner, kan vi i år feire 17. mai slik det skal feires! Fullt program over alt det som skjer i hele kommunen på nasjonaldagen finner du her. Frogn kommune gratulerer med dagen! PS: Her finner du link til direkte streaming av morgenprogrammet - følg oss på Facebook!

Morgenprogram

Kl. 07.40 Lehmannsbrygga

Flaggborg ved Drøbak og Frogn speidergruppe og Drøbak musikkorps til torget.

Kl. 08.00: Salutt fra Oscarsborg festning.

 • Flaggappell og flaggheising ved Frognspeideren ved alle kommunale flaggstenger.
 • Nasjonalsangen ved Drøbak musikkorps og Drøbak mannskor.
 • Appell og blomsternedleggelse ved bysten av Christian Magnus Falsen: Kjell Engebretsen.

Kl. 08.15 Badeparken

Taler og blomsternedleggelser ved

•Niels Carlsens byste: Cesilie Tanderø

•Oberst Birger Eriksens byste: Per Egil Grimstad, kommandant Oscarsborg Festning

•Minnesmerke over falne fra og i Frogn under 2. verdenskrig: Fredrik Fjeldstad

Sang ved Drøbak mannskor og spilling ved Drøbak Musikkorps.

Frogn kommune streamer morgenprogrammet direkte på facebook mellom kl. 08.00 og ca. kl. 0845 på https://www.facebook.com/frognkommune

Program for dagen

Ungdomsaktiviteter​​: Seiersten ungdomsskole

Kl. 08.15 – 10.00: 17. mai-frokost for tidligere og nåværende elever ved Seiersten ungdomsskole, Dyrløkke ungdomsskole og Drøbak Montessori ungdomsskole.

Barnetoget – avgang kl. 10.00

Kl. 09.40:  Oppmøte skoler på buss-snuplass på Seiersten.

Kl. 10.00:  Oppmøte barnehager på parkeringsplass syd for Frogn rådhus.

Møt opp i god tid før toget går!

Russen kan gå bakerst i toget. Buss/bil ikke tillatt.

Rekkefølge barnetoget

 • Flaggborg/speider
 • 17. mai-komiteen
 • Drøbak-Frogn Skolekorps
 • Dyrløkkeåsen skole
 • Seiersten ungdomsskole
 • Montessori barne- og ungdomsskole
 • Drøbak Musikkorps
 • Sogsti skole
 • Drøbak skole
 • Heer skole
 • Hjelpekorpset
 • Montessori barnehage
 • Lindebakken barnehage
 • Sogstieika barnehage
 • Ullerud barnehage
 • Tertitten barnehage
 • Heer Grendehus barnehage
 • Dyrløkkeåsen barnehage
 • Bjerkeveien barnehage
 • Heer barnehage
 • Trollberget barnehage
 • Solgry barnehage
 • Drøbak Trommedamer

Rute: 

Buss-snuplass på Seiersten, Ullerudveien, rundt Helsebygget, ned Ullerudveien, ut i Osloveien, Niels Carlsensgt., Kirkegata, Kroketønna, Havnegata, Carlsebakken, Storgata, Torget, Wienerbrødskjæringa, Bankløkka.

Barnehagene går ned Grandeveien og henger seg på barnetoget i Osloveien etter at skolene har gått runden opp til Helsebygget på Ullerud. Ved Bankløkka tar barnehagene oppstilling langs Kirkegaten, da det ikke er plass til alle på Bankløkka.

Etter barnetoget på Bankløkka:

Fellessang: «Ja, vi elsker» med Drøbak Musikkorps

Kl. 11.30 Showkonsert i Badeparken med Drøbak-Frogn skolekorps

Kl. 12.00 Kongesalutt fra Oscarsborg festning, 21 skudd

Kl. 12.15 Gudstjeneste, Drøbak kirke ved kapellan Camilla Kofoed-Steen.

Ettermiddagsprogram

Borgertoget – avgang kl. 16.30

Kl. 16.00 Oppmøte i gjestehavna (Sjøstjernen). Russen møter på bussholdeplassen på Lehmannsbrygga. Borgertoget går opp Storgata, Torggata og Niels Carlsens gate før det avsluttes ved scenen i Badeparken.  Konferansier: Cathrine W. Langlie.

•Drøbak musikkorps spiller nasjonalsangen.

•Dagens tale ved Russepresident Mia Isabel Bernardo.

•Underholdning ved Paulin Voss.

•Utdeling av premier til de tre beste innslagene i Borgertoget ved ordfører Hans Kristian Raanaas.                                                                

Program på skolene

Dal skole

Kl. 11.30 Buss fra skolen og til Brevik brygge

Kl. 12.00 Barnetog fra Brevik brygge til skolen

Kl. 12.45 Tale for dagen.

Kl. 13.00 Bodene åpner. Leker for barna.

Kl. 15.00 Loddtrekning

Med forbehold om endringer i programmet

Drøbak skole: Kl. 11.30-13.30: Det blir salg av pølser, is, kaker, brus og kaffe/te. Leker for barna og lotteri.

Drøbak Montessori skole: Etter barnetoget til kl 14.00: Leker, sang og taler av elevene. Grillmat, i tillegg av salg av kaffe, saft, pølser, is og kaker og popcorn. Arrangementet er åpent for alle!

 Dyrløkkeåsen skole: Kl. 13.00-15.00: Underholdning, leker for barna, salg av pølser, is, brus, kaffe, kaker og vafler. Loddsalg.

Heer skole: Kl. 13.00 – 15.00: Spill, salg av kaffe/kake/is, basar og tale.

Sogsti skole: Kl 13.00-15.00: Leker, loddsalg og hyggelig samvær. Åpen kafé med pølser, brus, kaker og ikke minst is.

17. mai på Folkvang

Kl. 12.15 Familietoget går fra Huseby til Folkvang.

Drøbak musikkorps spiller.

Tale for dagen v/Sondre Svalastog, Nesodden Bygdeungdomslag.

Barneleker.