Aktuelt

Skal din forening søke om kulturmidler til driftstilskudd eller etableringstilskudd? Søknadsfristen er 1.mai 2020.

Publisert tir 27.10.2020
Hva skal vi bruke penger på - og hvor må vi spare? Handlingsprogrammet forteller mye om den økonomiske fremtiden i Frogn de neste fire årene. Rådmann Harald K. Hermansen presenterer sitt forslag 29. oktober 2020.
Les mer
Publisert ons 14.10.2020
Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.
Les mer
Publisert fre 09.10.2020
Årets vaksiner mot sesonginfluensa er ankommet, men frem til 1. desember 2020 er vaksinene forbeholdt de som er i målgruppen for sesonginfluensavaksine. Dette er personer over 65 år, gravide og de som har kroniske sykdommer som gir økt risiko for alvorlig influensasykdom, samt helsepersonell
Les mer
Publisert tir 06.10.2020
Frogn kommune sender faktura i forskjellige digitale kanaler. Alternativene under viser gangen i dine valg om digital utsendelse. Utsendelse styres digitalt på personnummer, og er ikke noe kommunen kan overstyre.
Les mer
Publisert tor 24.09.2020
Til glede for næringsdrivende, turister og innbyggere har Frogn kommune søkt og fått midler til et kommunalt næringsfond som følge av covid-19. Nå oppfordrer kommunen alle næringsdrivende om å sette opp ønskeliste og jobbe sammen for et enda mer spennende Frogn!
Les mer
Publisert tir 22.09.2020
Hvert år deler Frogn kommune ut et kulturstipend til kommunens unge lovende. Kjenner du noen du synes fortjener det?
Les mer
Publisert ons 16.09.2020
KoRus-Øst, kompetansesenteret innen rus underlagt Helsedirektoratet, gjestet Frogn nylig med spennende fakta og statistikk som tegnet et fint bilde av ungdommen i Frogn. Mye kjekk ungdom i Frogn – men det er også noen utfordringer.
Les mer
Publisert ons 16.09.2020
Ungdommens kommunestyre har i sitt siste møte delt ut 150 000 kroner til tiltak for barn og unge i Frogn kommune! Her er resultatet.
Les mer
Publisert tir 25.08.2020
Firmaene EVO Drøbak og Nomi Tek as i Frogn kommune kan nå stolt kalle seg Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter. Frogn kommune gratulerer!
Les mer
Publisert man 24.08.2020
Møtevirksomheten starter nå opp igjen etter sommeren og det er klart for første møterunde. På grunn av den pågående pandemien vil ingen møter vil være åpne for publikum, men møtene vil bli streamet direkte.
Les mer
Publisert man 24.08.2020
Karin Annette Trondal Olsen (47) er Frogns nye enhetsleder for tilrettelagte tjenester. Hun kommer fra stilling i Nittedal kommune, der hun har ledet ulike enheter bl. annet tildeling og forebyggende tjenester samt mangfold og inkludering.
Les mer
Publisert ons 12.08.2020
Skoleferien er ikke slutt helt ennå - men mandag 17. august ringer det inn. Her er oppmøtetidspunkter for de ulike skolene i Frogn.
Les mer
Publisert ons 22.07.2020
Styret i Drøbak Frogn Idrettsarena KF (Bølgen) har tilsatt Anita Stubberud Grøndahl som ny daglig leder.
Les mer
Publisert man 06.07.2020
Saken om ferdigstillelsen av Bølgen fortsetter. Follo tingrett har nå avsagt en kjennelse om at entreprenøren Hents begjæring om deling av saken ikke tas til følge.
Les mer
Publisert tor 25.06.2020
Suksessen fortsetter og vi mobiliserer ytterligere: Skoleferien har startet og mange unge skal tilbringe sommeren i Frogn. Vi ønsker at det skal bli en fin sommer for flest mulig og trenger voksne som kan vandre Sammen for Frogn i områder der de unge ferdes.
Les mer
Publisert tor 25.06.2020
Midlertidig endring av kjøremønster i sentrum og mer friareal for gående, nye løsninger for parkering for sommergjester, egne tiltak for næringsdrivende og fokus på turistinformasjon. Alt dette er tiltak som skal gjøre sommeren 2020 trygg for både gjester og fastboende i Drøbak.
Les mer
Publisert man 22.06.2020
Viktig melding til alle lag og foreninger: kommunale lokaler åpner igjen fra høsten 2020, men ekstra smitteverntiltak vil kreve ekstra innsats.
Les mer
Publisert tor 04.06.2020
Mange spennende saker skal opp i siste møterunde for våre folkevalgte før ferien. Ekstraordinære tiltak for turisme sommeren 2020, omsorgsboliger på Dyrløkke, tilbud som erstatning for aktivitetssenteret og bompenger gjennom Oslofjordtunnelen er bare noe av det som står på møteplanen før kommunestyremøtet 15. juni 2020.
Les mer
Publisert ons 03.06.2020
Alle vet at ved varmer – og nå ønsker vi at våre kommunalt felte trær skal varme enda mer! Som et tilbud til innbyggerne i Frogn åpner TDF for at man kan kutte opp og hente seg ved på et eget område ved kvistmottaket på Ottarsrud.
Les mer
Publisert ons 27.05.2020
Frogn kommune er dessverre nødt til å avlyse årets St. Hans-arrangement i Badeparken. Bakgrunnen for avlysingen er situasjonen med covid – 19.
Les mer
Publisert ons 13.05.2020
Velkommen til nytt år: Gratis Stolpejakt fra 10. mai 2020. Drøbak Frogn Idrettslag tilbyr i samarbeid med Frogn kommune, Verneforeningen gamle Drøbak, Team Drøbak Multisport og Frogn historielag stolpejakt til befolkningen for tredje år på rad.
Les mer
Publisert ons 06.05.2020
Årets 17. mai blir annerledes. Vi kan ikke samles som vanlig, men vi håper likevel at du blir med oss på vår digitale feiring av nasjonaldagen i Frogn!
Les mer
Publisert tir 05.05.2020
Opptak fra digitalt møte i hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester 11.05.2020
Les mer
Publisert tir 05.05.2020
Frogn kommune er gratiskommune for årets Sykle til jobben-aksjon for de som bor eller jobber i kommunen. Selv om du har hjemmekontor kan du bli med!
Les mer
Publisert tir 05.05.2020
Frogn kommune er i full gang med asfaltering av fortau, gang- og sykkelstier og veier i kommunen.
Les mer
Publisert fre 24.04.2020
Vi ønsker forslag til tiltak som fremmer idrett, friluftsliv, nærmiljø, trafikksikkerhet, klima og energi  og næringsliv i Frogn. Har du noen tanker, så del dem med oss!
Les mer
Publisert tir 21.04.2020
Siden Grande ble annonsert for salg for en måned siden har det vært stor interesse for eiendommen. I prosessen har det vært nærmere 60 interessenter og seks budgivere - som til slutt gjorde at prisen endte opp på hele 81 millioner kroner.
Les mer
Publisert fre 17.04.2020
Det er i løpet av de siste ukene funnet store mengder plastkuler på strender i skjærgården i store deler av Ytre Oslofjord. Hvis du finner slike, ber fylkesmannen deg om å si fra.
Les mer
Publisert man 06.04.2020
Kommunestyret har vedtatt at scenen i Badeparken, gjenværende badeanlegg, lekeplassen og murer og kanter mot sjøen skal prioriteres foran andre anbefalte tiltak i Forvaltningsplanen.
Les mer
Publisert man 06.04.2020
Gjennom Akershus Bedriftsidrettskrets og Sykle til jobben-aksjonen får du gode tips til å komme deg ut på kortreist påsketur.
Les mer
Publisert ons 01.04.2020
Skal din forening søke om kulturmidler til driftstilskudd eller etableringstilskudd? Søknadsfristen er 1. mai 2020.
Les mer
Publisert tir 31.03.2020
Tilskudd til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag: Er dere et borettslag eller sameie som ønsker utbygging av el-ladepunkter? Viken fylkeskommune har nettopp opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag.
Les mer
Publisert fre 20.03.2020
Drøbak - ferdig regulert - unik mulighet til å sikre dere en perle av en eiendom med den råeste beliggenheten. Slik lyder teksten på finn.no.
Les mer
Publisert ons 11.03.2020
Frogn kommune har nå gjennomført vårt første saksforberedende rettsmøte i tvisten med HENT AS om Bølgen. Kommunen var representert ved sin prosessfullmektig.
Les mer
Publisert fre 14.02.2020
Regnskapet for 2019 i Frogn kommune er avsluttet med et underskudd (netto driftsresultat) på 27 million kroner. - Fjorårets økonomiske resultat landet dermed på forventet nivå, sier rådmann Harald K. Hermansen.
Les mer
Publisert fre 14.02.2020
Torsdag 13. februar var alle de folkevalgte representantene i hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester invitert til omvisning ved Frogn aktivitetssenter og Ressurssenteret på Ullerud.
Les mer
Publisert tor 06.02.2020
Høringsfristen for Områderegulering Gamle Drøbak er utløpt. Nå vil administrasjonen starte arbeidet med å gå gjennom og oppsummere alle innspillene, for så å vurdere hvilke endringer som bør gjøres før rådmannen legger fram endelig forslag til behandling.
Les mer
Publisert tor 06.02.2020
Det ble i forrige uke påvist et tilfelle av MRSA-bærerskap ved Ullerud helsebygg. Vi opplever at lokalavisens vinkling av saken har bidratt til betydelig bekymring hos flere pasienter og pårørende. Kommunen ønsker derfor å komme med faktaopplysninger.
Les mer
Publisert fre 31.01.2020
Mens driften går godt i vårt nye badeanlegg, vil det ta tid å avklare tvisten mellom kommunen og totalentreprenøren Hent. Slik er status i prosjekt Bølgen bad- og aktivitetssenter:
Les mer
Publisert fre 31.01.2020
Trenger du penger til noe du driver med? Nå har du sjansen til litt ekstra! Barn og unge i Frogn kan nå søke pengestøtte hos Ungdommens kommunestyre (UKS).
Les mer
Publisert tir 28.01.2020
Kommunestyret vedtok i sitt budsjett i desember at ressurssenteret på Ullerud og arbeids- og aktivitetssenteret på Elleflaten skal utredes med tanke på alternativer for videre drift. I ettermiddag er det invitert til innspillsmøte for brukere, pårørende og ansatte – for å se om man sammen kan finne gode alternative løsninger for tilbudene her.
Les mer
Publisert tor 23.01.2020
29 millioner er satt av til opprusting av Badeparken i Drøbak - og Brukerrådet skal være med å påvirke hva pengene skal gå til.
Les mer
Publisert tor 16.01.2020
Første del av høringsrundene om reguleringsplan for Gamle Drøbak ble avholdt i går - med full sal i Drøbak kino. Neste runde blir et kveldsmøte onsdag 22. januar 2020.
Les mer
Publisert ons 18.12.2019
Nå åpner utlånsentralen BUA i Frogn - årets julegave til innbyggerne! Her kan man låne tur- og sportsutstyr helt gratis!
Les mer
Publisert fre 13.12.2019
Har du spørsmål om forslaget til områderegulering for gamle Drøbak? Mathilde Simonsen Dahl, vår byantikvar i enhet for samfunnsplanlegging, stiller opp på servicetorget og svarer på spørsmål fra innbyggere og andre om planen som nå er på høring.
Les mer
Publisert man 25.11.2019
Forslag til Områderegulering for Gamle Drøbak legges ut til høring 25. november 2019. Høringsfristen er 3. februar 2020.
Les mer
Publisert man 25.11.2019
I forbindelse med kommune- og regionreformen, med blant annet nye kommunenumre, må Kartverket gjøre en omfattende endringsjobb i matrikkelen og grunnboken.
Les mer
Publisert fre 22.11.2019
Mandag 9.12 skal kommunestyret velge medlemmer til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse for valgperioden 2019-2023. I den forbindelse trenger Frogn kommune forslag om brukerrepresentanter
Les mer
Publisert fre 15.11.2019
Nå kan innbyggere og næringsliv sende meldinger og dokumenter til Frogn kommune på en sikker måte via eDialog.
Les mer
Publisert tor 14.11.2019
Rådmann, kommunalsjefer, enhetsledere og enhet for økonomi stilte mannsterke opp i dag for å lose våre folkevalgte gjennom årets budsjettforslag.
Les mer
Publisert tir 12.11.2019
Denne uken vil du se at stillaser settes opp ved Hospitalet! Nå kjøres restaureringsarbeidene i gang for fullt, og kledningen på bygget skal demonteres. I tillegg skal det prøvebores i Badeparken.
Les mer
Publisert tor 07.11.2019
Innbyggere i Frogn kommune kan nå velge å søke sosialhjelp digitalt i stedet for på papirskjema. Den nye løsningen gjør at innbyggerne kan søke hjemmefra og via mobilen sin.
Les mer
Publisert ons 06.11.2019
Firmaene DMT avfall as og Akershus miljø as i Frogn kommune kan nå stolt kalle seg Miljøfyrtårn-sertifisert bedrifter. Frogn kommune gratulerer!
Les mer
Publisert tir 05.11.2019
Kald, klar høstluft, varm kaffe og nystekte boller, pengedryss fra Sparebanken og flotte turstier. Det var med på turen da Frognmarkas venner presenterte ferdig oppgraderte turstier for alle i Seierstenmarka.
Les mer
Publisert fre 25.10.2019
Har du alt du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 28. oktober starter en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap.
Les mer
Publisert ons 23.10.2019
Gratis energirådgivning! Kampanjen i regi av Akershus fylkeskommune retter seg mot boligeiere og pågår frem til 31. desember 2019. Energirådgivningen skal bidra til at boligeiere i Akershus-kommunene bruker energi mer effektivt og i større grad bruker lokale fornybare energikilder som solenergi.
Les mer
Publisert ons 16.10.2019
Drøbak skole samarbeider med sikkerhetsansvarlig i Frogn kommune for å trygge skoleveien. Små barn i møte med store kjøretøy har medført flere farlige situasjoner, og nå gjøres en ekstra innsats for tryggere levering til og fra skolen.
Les mer
Publisert ons 16.10.2019
Rehabilitering av piper og kommunale gebyrer har blitt en het potet blant innbyggere, media og kommunen i det siste. Nå endres gebyrsatsen.
Les mer
Publisert tor 10.10.2019
I høst og frem til sommeren 2020 vil det bli anleggsarbeider i Sagaveien, Batteriveien og Gylteveien i Drøbak nord. Arbeidene er et ledd i å utbedre og sikre vannforsyningen i området.
Les mer
Publisert man 07.10.2019
Etter det konstituerende kommunestyremøtet i Frogn mandag 7. oktober er det klart at ny ordfører er Hans Kristian Raanaas (Sp), mens Rita Hirsum Lystad (Ap) fortsetter som varaordfører. De ulike utvalgene i perioden 2019-23 er også klare.
Les mer
Publisert fre 27.09.2019
Vil du lære mer om utfordringer og gleder ved det å være forelder? COS-kurs har som mål at barnet skal utvikle trygg tilknytning til sine foreldre. Nå er det ledige plasser.
Les mer
Publisert tir 24.09.2019
Vi trenger 130 bøssebærere! Vil du bidra under årets TV-aksjon søndag 20. oktober 2019 fra kl.15.30 er det god plass til deg som ønsker å være med på årets viktigste søndagstur.
Les mer
Publisert ons 18.09.2019
Samarbeidskommunene Vestby, Ås og Frogn går sammen for å levere gode IKT-tjenester og service til alle ansatte og brukere i de tre kommunene. Den nye enheten lander snart på Luftambulansens gamle lokaler ved Drøbak city.
Les mer
Publisert tir 10.09.2019
Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober. Dette er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse, og i Frogn kommune markeres dagen med ulike arrangementer fra september til oktober.
Les mer
Publisert man 09.09.2019
Etter at stemmene ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg i Frogn er talt opp, er fordelingen av de 31 plassene i kommunestyret klar.
Les mer
Publisert tor 05.09.2019
Vi anbefaler at man holder hundene sine i bånd og begrenser nærkontakt mellom hunder etter flere alvorlige sykdomstilfeller og dødsfall blant de firbente.
Les mer
Publisert man 02.09.2019
FolloRen setter i gang et pilotprosjekt i Frogn med datamerking av avfallsbeholdere. Dette er et ledd i digitaliseringen av tjenestetilbudet fra FolloRen og målet er å høyne kvaliteten på renovasjonstjenesten for innbyggerne i kommunen.
Les mer
Publisert man 26.08.2019
Barnehage og bobiltilbud, omsorgsboliger og områderegulering, interkommunalt samarbeid og innvandreropplæring, kajakkstativer og utbygging på Kolstad…. Høstens første møterunde har mange spennende saker på programmet.
Les mer
Publisert man 26.08.2019
Om ikke lang tid er det igjen klart for Friluftslivets uke over hele landet – fra 31. august til 8. september 2019. Sjekk hva som skjer i Frogn!
Les mer
Publisert fre 16.08.2019
Det er skolestart og mange nye førsteklassinger skal ut på skoleveiene. Vi lover å gjøre vårt - og oppfordrer også alle hageeiere om å holde vegetasjon som trær, busker og hekk på et nivå som sikrer god sikt.
Les mer
Publisert fre 05.07.2019
Det er satt av betydelige midler og ressurser til å forvalte Drøbaks flotte perle, Badeparken. Her kan du se mer om arbeidene så langt og den vedtatte forvaltningsplanen.
Les mer
Publisert fre 05.07.2019
Byggesaksavdelingen har fortsatt utfordringer med å håndtere den store søknadsmengden av byggesaker. Nå gjøres det grep for å møte de mange henvendelsene til avdelingen.
Les mer
Publisert tir 25.06.2019
Drøbak City deler ut en årlig pris for god innsats for barn og ungdom i Frogn, og prisen for 2019 gikk til The Bavjacs, Frogn kulturskoles eget band! Gjett om rektor Hege Elnæs er stolt over gjengen, som alle er musikalsk oppdratt i kulturskolen.
Les mer
Publisert ons 19.06.2019
Torget i Drøbak er byens nye restaurant! Nå åpnes det for servering her, både med foodtrucks og bordservering. Er du interessert i å være med, kan du søke om plass nå.
Les mer
Publisert man 17.06.2019
Vannet i Frogn kommune kommer fra Glitrevannet som ligger i Finnemarka i Buskerud, og klassifiseres som svært trygt. Kommunen tar i tillegg vannprøver hver uke fra det lokale ledningsnettet.
Les mer
Publisert fre 14.06.2019
Fiskeridirektoratet innfører forbud mot torskefiske fra 15. juni. Forbudet gjelder hele året, for både yrkesfiskere og fritidsfiskere.
Les mer
Publisert fre 07.06.2019
Skulpturen "Å strekke seg sammen mot himmelen" ble avduket i Badeparken 6. juni. Selv redningsheltene på vakt gjorde en ærbødig hilsen fra helikopteret til alle fremmøtte.
Les mer
Publisert man 03.06.2019
Tur til trampolineparken, gårdsbesøk, Liseberg eller Kristiansand dyrepark? Her kan du melde deg på årets sommeraktiviteter med Underhuset fritidsklubb!
Les mer
Publisert tir 28.05.2019
6. juni ønskes små og store i Frogn velkommen til minikurs i hjerte-og lungeredning i Badeparken og offisiell avduking av skulpturgaven fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
Les mer
Publisert fre 24.05.2019
Frank Westby (56) er Frogns nye skolesjef. Han kommer fra tilsvarende stilling i Askim, og kapret jobben blant 17 meget sterkt kvalifiserte søkere.
Les mer
Publisert tor 16.05.2019
Representanter fra Ruter kommer til hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker 12. juni og informerer om de nye bussrutene i Frogn.
Les mer
Publisert fre 10.05.2019
Vil du være med å bidra til økt aktivitet, sosialt felleskap og rehabilitering/trening av våre eldre og syke på Ullerud helsebygg ved hjelp av et spill?
Les mer

Frogn kommune deler ut kulturmidler som et virkemiddel for å øke innsatsen i det frivillige organisasjonsarbeidet. Formålet er å stimulere mangfoldet og kvaliteten i kultur- og fritidstilbudene. Tilskuddet skal dessuten bidra til å aktivisere mennesker i alle aldere, men aktiviteter for barn/ unge, familier og eldre prioriteres. Frogn kommune gir støtte til kulturarbeid gjennom både praktisk støtte og økonomisk støtte.

Praktisk støtte kan gis i form av gratis leie av lokaler, hjelp til markedsføring innad i kommunen og praktisk bistand til arrangementer.

Økonomisk støtte gis som overføringer av midler. Økonomisk støtte blir gitt innenfor rammen av årlig vedtatt budsjett. Økonomisk støtte kan gis i form av:

Driftstilskudd: Økonomisk støtte til drift av en organisasjon, lag eller forening som har hele sin virksomhet i Frogn kommune. Driftstilskudd kan gis for inntil ett år om gangen.

Etableringstilskudd: Engangsstøtte til oppstart av nye organisasjoner, lag eller foreninger med sin hovedvirksomhet i Frogn kommune.

Se hjemmesidene til Frogn kommune, kultur og frivillighet, tilskuddordninger for kriterier og søknadskjema.

 

Publisert tir 27.10.2020
Hva skal vi bruke penger på - og hvor må vi spare? Handlingsprogrammet forteller mye om den økonomiske fremtiden i Frogn de neste fire årene. Rådmann Harald K. Hermansen presenterer sitt forslag 29. oktober 2020.
Les mer
Publisert ons 14.10.2020
Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.
Les mer
Publisert fre 09.10.2020
Årets vaksiner mot sesonginfluensa er ankommet, men frem til 1. desember 2020 er vaksinene forbeholdt de som er i målgruppen for sesonginfluensavaksine. Dette er personer over 65 år, gravide og de som har kroniske sykdommer som gir økt risiko for alvorlig influensasykdom, samt helsepersonell
Les mer
Publisert tir 06.10.2020
Frogn kommune sender faktura i forskjellige digitale kanaler. Alternativene under viser gangen i dine valg om digital utsendelse. Utsendelse styres digitalt på personnummer, og er ikke noe kommunen kan overstyre.
Les mer
Publisert tor 24.09.2020
Til glede for næringsdrivende, turister og innbyggere har Frogn kommune søkt og fått midler til et kommunalt næringsfond som følge av covid-19. Nå oppfordrer kommunen alle næringsdrivende om å sette opp ønskeliste og jobbe sammen for et enda mer spennende Frogn!
Les mer
Publisert tir 22.09.2020
Hvert år deler Frogn kommune ut et kulturstipend til kommunens unge lovende. Kjenner du noen du synes fortjener det?
Les mer
Publisert ons 16.09.2020
KoRus-Øst, kompetansesenteret innen rus underlagt Helsedirektoratet, gjestet Frogn nylig med spennende fakta og statistikk som tegnet et fint bilde av ungdommen i Frogn. Mye kjekk ungdom i Frogn – men det er også noen utfordringer.
Les mer
Publisert ons 16.09.2020
Ungdommens kommunestyre har i sitt siste møte delt ut 150 000 kroner til tiltak for barn og unge i Frogn kommune! Her er resultatet.
Les mer
Publisert tir 25.08.2020
Firmaene EVO Drøbak og Nomi Tek as i Frogn kommune kan nå stolt kalle seg Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter. Frogn kommune gratulerer!
Les mer
Publisert man 24.08.2020
Møtevirksomheten starter nå opp igjen etter sommeren og det er klart for første møterunde. På grunn av den pågående pandemien vil ingen møter vil være åpne for publikum, men møtene vil bli streamet direkte.
Les mer
Publisert man 24.08.2020
Karin Annette Trondal Olsen (47) er Frogns nye enhetsleder for tilrettelagte tjenester. Hun kommer fra stilling i Nittedal kommune, der hun har ledet ulike enheter bl. annet tildeling og forebyggende tjenester samt mangfold og inkludering.
Les mer
Publisert ons 12.08.2020
Skoleferien er ikke slutt helt ennå - men mandag 17. august ringer det inn. Her er oppmøtetidspunkter for de ulike skolene i Frogn.
Les mer
Publisert ons 22.07.2020
Styret i Drøbak Frogn Idrettsarena KF (Bølgen) har tilsatt Anita Stubberud Grøndahl som ny daglig leder.
Les mer
Publisert man 06.07.2020
Saken om ferdigstillelsen av Bølgen fortsetter. Follo tingrett har nå avsagt en kjennelse om at entreprenøren Hents begjæring om deling av saken ikke tas til følge.
Les mer
Publisert tor 25.06.2020
Suksessen fortsetter og vi mobiliserer ytterligere: Skoleferien har startet og mange unge skal tilbringe sommeren i Frogn. Vi ønsker at det skal bli en fin sommer for flest mulig og trenger voksne som kan vandre Sammen for Frogn i områder der de unge ferdes.
Les mer
Publisert tor 25.06.2020
Midlertidig endring av kjøremønster i sentrum og mer friareal for gående, nye løsninger for parkering for sommergjester, egne tiltak for næringsdrivende og fokus på turistinformasjon. Alt dette er tiltak som skal gjøre sommeren 2020 trygg for både gjester og fastboende i Drøbak.
Les mer
Publisert man 22.06.2020
Viktig melding til alle lag og foreninger: kommunale lokaler åpner igjen fra høsten 2020, men ekstra smitteverntiltak vil kreve ekstra innsats.
Les mer
Publisert tor 04.06.2020
Mange spennende saker skal opp i siste møterunde for våre folkevalgte før ferien. Ekstraordinære tiltak for turisme sommeren 2020, omsorgsboliger på Dyrløkke, tilbud som erstatning for aktivitetssenteret og bompenger gjennom Oslofjordtunnelen er bare noe av det som står på møteplanen før kommunestyremøtet 15. juni 2020.
Les mer
Publisert ons 03.06.2020
Alle vet at ved varmer – og nå ønsker vi at våre kommunalt felte trær skal varme enda mer! Som et tilbud til innbyggerne i Frogn åpner TDF for at man kan kutte opp og hente seg ved på et eget område ved kvistmottaket på Ottarsrud.
Les mer
Publisert ons 27.05.2020
Frogn kommune er dessverre nødt til å avlyse årets St. Hans-arrangement i Badeparken. Bakgrunnen for avlysingen er situasjonen med covid – 19.
Les mer
Publisert ons 13.05.2020
Velkommen til nytt år: Gratis Stolpejakt fra 10. mai 2020. Drøbak Frogn Idrettslag tilbyr i samarbeid med Frogn kommune, Verneforeningen gamle Drøbak, Team Drøbak Multisport og Frogn historielag stolpejakt til befolkningen for tredje år på rad.
Les mer
Publisert ons 06.05.2020
Årets 17. mai blir annerledes. Vi kan ikke samles som vanlig, men vi håper likevel at du blir med oss på vår digitale feiring av nasjonaldagen i Frogn!
Les mer
Publisert tir 05.05.2020
Opptak fra digitalt møte i hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester 11.05.2020
Les mer
Publisert tir 05.05.2020
Frogn kommune er gratiskommune for årets Sykle til jobben-aksjon for de som bor eller jobber i kommunen. Selv om du har hjemmekontor kan du bli med!
Les mer
Publisert tir 05.05.2020
Frogn kommune er i full gang med asfaltering av fortau, gang- og sykkelstier og veier i kommunen.
Les mer
Publisert fre 24.04.2020
Vi ønsker forslag til tiltak som fremmer idrett, friluftsliv, nærmiljø, trafikksikkerhet, klima og energi  og næringsliv i Frogn. Har du noen tanker, så del dem med oss!
Les mer
Publisert tir 21.04.2020
Siden Grande ble annonsert for salg for en måned siden har det vært stor interesse for eiendommen. I prosessen har det vært nærmere 60 interessenter og seks budgivere - som til slutt gjorde at prisen endte opp på hele 81 millioner kroner.
Les mer
Publisert fre 17.04.2020
Det er i løpet av de siste ukene funnet store mengder plastkuler på strender i skjærgården i store deler av Ytre Oslofjord. Hvis du finner slike, ber fylkesmannen deg om å si fra.
Les mer
Publisert man 06.04.2020
Kommunestyret har vedtatt at scenen i Badeparken, gjenværende badeanlegg, lekeplassen og murer og kanter mot sjøen skal prioriteres foran andre anbefalte tiltak i Forvaltningsplanen.
Les mer
Publisert man 06.04.2020
Gjennom Akershus Bedriftsidrettskrets og Sykle til jobben-aksjonen får du gode tips til å komme deg ut på kortreist påsketur.
Les mer
Publisert ons 01.04.2020
Skal din forening søke om kulturmidler til driftstilskudd eller etableringstilskudd? Søknadsfristen er 1. mai 2020.
Les mer
Publisert tir 31.03.2020
Tilskudd til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag: Er dere et borettslag eller sameie som ønsker utbygging av el-ladepunkter? Viken fylkeskommune har nettopp opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag.
Les mer
Publisert fre 20.03.2020
Drøbak - ferdig regulert - unik mulighet til å sikre dere en perle av en eiendom med den råeste beliggenheten. Slik lyder teksten på finn.no.
Les mer
Publisert ons 11.03.2020
Frogn kommune har nå gjennomført vårt første saksforberedende rettsmøte i tvisten med HENT AS om Bølgen. Kommunen var representert ved sin prosessfullmektig.
Les mer
Publisert fre 14.02.2020
Regnskapet for 2019 i Frogn kommune er avsluttet med et underskudd (netto driftsresultat) på 27 million kroner. - Fjorårets økonomiske resultat landet dermed på forventet nivå, sier rådmann Harald K. Hermansen.
Les mer
Publisert fre 14.02.2020
Torsdag 13. februar var alle de folkevalgte representantene i hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester invitert til omvisning ved Frogn aktivitetssenter og Ressurssenteret på Ullerud.
Les mer
Publisert tor 06.02.2020
Høringsfristen for Områderegulering Gamle Drøbak er utløpt. Nå vil administrasjonen starte arbeidet med å gå gjennom og oppsummere alle innspillene, for så å vurdere hvilke endringer som bør gjøres før rådmannen legger fram endelig forslag til behandling.
Les mer
Publisert tor 06.02.2020
Det ble i forrige uke påvist et tilfelle av MRSA-bærerskap ved Ullerud helsebygg. Vi opplever at lokalavisens vinkling av saken har bidratt til betydelig bekymring hos flere pasienter og pårørende. Kommunen ønsker derfor å komme med faktaopplysninger.
Les mer
Publisert fre 31.01.2020
Mens driften går godt i vårt nye badeanlegg, vil det ta tid å avklare tvisten mellom kommunen og totalentreprenøren Hent. Slik er status i prosjekt Bølgen bad- og aktivitetssenter:
Les mer
Publisert fre 31.01.2020
Trenger du penger til noe du driver med? Nå har du sjansen til litt ekstra! Barn og unge i Frogn kan nå søke pengestøtte hos Ungdommens kommunestyre (UKS).
Les mer
Publisert tir 28.01.2020
Kommunestyret vedtok i sitt budsjett i desember at ressurssenteret på Ullerud og arbeids- og aktivitetssenteret på Elleflaten skal utredes med tanke på alternativer for videre drift. I ettermiddag er det invitert til innspillsmøte for brukere, pårørende og ansatte – for å se om man sammen kan finne gode alternative løsninger for tilbudene her.
Les mer
Publisert tor 23.01.2020
29 millioner er satt av til opprusting av Badeparken i Drøbak - og Brukerrådet skal være med å påvirke hva pengene skal gå til.
Les mer
Publisert tor 16.01.2020
Første del av høringsrundene om reguleringsplan for Gamle Drøbak ble avholdt i går - med full sal i Drøbak kino. Neste runde blir et kveldsmøte onsdag 22. januar 2020.
Les mer
Publisert ons 18.12.2019
Nå åpner utlånsentralen BUA i Frogn - årets julegave til innbyggerne! Her kan man låne tur- og sportsutstyr helt gratis!
Les mer
Publisert fre 13.12.2019
Har du spørsmål om forslaget til områderegulering for gamle Drøbak? Mathilde Simonsen Dahl, vår byantikvar i enhet for samfunnsplanlegging, stiller opp på servicetorget og svarer på spørsmål fra innbyggere og andre om planen som nå er på høring.
Les mer
Publisert man 25.11.2019
Forslag til Områderegulering for Gamle Drøbak legges ut til høring 25. november 2019. Høringsfristen er 3. februar 2020.
Les mer
Publisert man 25.11.2019
I forbindelse med kommune- og regionreformen, med blant annet nye kommunenumre, må Kartverket gjøre en omfattende endringsjobb i matrikkelen og grunnboken.
Les mer
Publisert fre 22.11.2019
Mandag 9.12 skal kommunestyret velge medlemmer til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse for valgperioden 2019-2023. I den forbindelse trenger Frogn kommune forslag om brukerrepresentanter
Les mer
Publisert fre 15.11.2019
Nå kan innbyggere og næringsliv sende meldinger og dokumenter til Frogn kommune på en sikker måte via eDialog.
Les mer
Publisert tor 14.11.2019
Rådmann, kommunalsjefer, enhetsledere og enhet for økonomi stilte mannsterke opp i dag for å lose våre folkevalgte gjennom årets budsjettforslag.
Les mer
Publisert tir 12.11.2019
Denne uken vil du se at stillaser settes opp ved Hospitalet! Nå kjøres restaureringsarbeidene i gang for fullt, og kledningen på bygget skal demonteres. I tillegg skal det prøvebores i Badeparken.
Les mer
Publisert tor 07.11.2019
Innbyggere i Frogn kommune kan nå velge å søke sosialhjelp digitalt i stedet for på papirskjema. Den nye løsningen gjør at innbyggerne kan søke hjemmefra og via mobilen sin.
Les mer
Publisert ons 06.11.2019
Firmaene DMT avfall as og Akershus miljø as i Frogn kommune kan nå stolt kalle seg Miljøfyrtårn-sertifisert bedrifter. Frogn kommune gratulerer!
Les mer
Publisert tir 05.11.2019
Kald, klar høstluft, varm kaffe og nystekte boller, pengedryss fra Sparebanken og flotte turstier. Det var med på turen da Frognmarkas venner presenterte ferdig oppgraderte turstier for alle i Seierstenmarka.
Les mer
Publisert fre 25.10.2019
Har du alt du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 28. oktober starter en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap.
Les mer
Publisert ons 23.10.2019
Gratis energirådgivning! Kampanjen i regi av Akershus fylkeskommune retter seg mot boligeiere og pågår frem til 31. desember 2019. Energirådgivningen skal bidra til at boligeiere i Akershus-kommunene bruker energi mer effektivt og i større grad bruker lokale fornybare energikilder som solenergi.
Les mer
Publisert ons 16.10.2019
Drøbak skole samarbeider med sikkerhetsansvarlig i Frogn kommune for å trygge skoleveien. Små barn i møte med store kjøretøy har medført flere farlige situasjoner, og nå gjøres en ekstra innsats for tryggere levering til og fra skolen.
Les mer
Publisert ons 16.10.2019
Rehabilitering av piper og kommunale gebyrer har blitt en het potet blant innbyggere, media og kommunen i det siste. Nå endres gebyrsatsen.
Les mer
Publisert tor 10.10.2019
I høst og frem til sommeren 2020 vil det bli anleggsarbeider i Sagaveien, Batteriveien og Gylteveien i Drøbak nord. Arbeidene er et ledd i å utbedre og sikre vannforsyningen i området.
Les mer
Publisert man 07.10.2019
Etter det konstituerende kommunestyremøtet i Frogn mandag 7. oktober er det klart at ny ordfører er Hans Kristian Raanaas (Sp), mens Rita Hirsum Lystad (Ap) fortsetter som varaordfører. De ulike utvalgene i perioden 2019-23 er også klare.
Les mer
Publisert fre 27.09.2019
Vil du lære mer om utfordringer og gleder ved det å være forelder? COS-kurs har som mål at barnet skal utvikle trygg tilknytning til sine foreldre. Nå er det ledige plasser.
Les mer
Publisert tir 24.09.2019
Vi trenger 130 bøssebærere! Vil du bidra under årets TV-aksjon søndag 20. oktober 2019 fra kl.15.30 er det god plass til deg som ønsker å være med på årets viktigste søndagstur.
Les mer
Publisert ons 18.09.2019
Samarbeidskommunene Vestby, Ås og Frogn går sammen for å levere gode IKT-tjenester og service til alle ansatte og brukere i de tre kommunene. Den nye enheten lander snart på Luftambulansens gamle lokaler ved Drøbak city.
Les mer
Publisert tir 10.09.2019
Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober. Dette er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse, og i Frogn kommune markeres dagen med ulike arrangementer fra september til oktober.
Les mer
Publisert man 09.09.2019
Etter at stemmene ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg i Frogn er talt opp, er fordelingen av de 31 plassene i kommunestyret klar.
Les mer
Publisert tor 05.09.2019
Vi anbefaler at man holder hundene sine i bånd og begrenser nærkontakt mellom hunder etter flere alvorlige sykdomstilfeller og dødsfall blant de firbente.
Les mer
Publisert man 02.09.2019
FolloRen setter i gang et pilotprosjekt i Frogn med datamerking av avfallsbeholdere. Dette er et ledd i digitaliseringen av tjenestetilbudet fra FolloRen og målet er å høyne kvaliteten på renovasjonstjenesten for innbyggerne i kommunen.
Les mer
Publisert man 26.08.2019
Barnehage og bobiltilbud, omsorgsboliger og områderegulering, interkommunalt samarbeid og innvandreropplæring, kajakkstativer og utbygging på Kolstad…. Høstens første møterunde har mange spennende saker på programmet.
Les mer
Publisert man 26.08.2019
Om ikke lang tid er det igjen klart for Friluftslivets uke over hele landet – fra 31. august til 8. september 2019. Sjekk hva som skjer i Frogn!
Les mer
Publisert fre 16.08.2019
Det er skolestart og mange nye førsteklassinger skal ut på skoleveiene. Vi lover å gjøre vårt - og oppfordrer også alle hageeiere om å holde vegetasjon som trær, busker og hekk på et nivå som sikrer god sikt.
Les mer
Publisert fre 05.07.2019
Det er satt av betydelige midler og ressurser til å forvalte Drøbaks flotte perle, Badeparken. Her kan du se mer om arbeidene så langt og den vedtatte forvaltningsplanen.
Les mer
Publisert fre 05.07.2019
Byggesaksavdelingen har fortsatt utfordringer med å håndtere den store søknadsmengden av byggesaker. Nå gjøres det grep for å møte de mange henvendelsene til avdelingen.
Les mer
Publisert tir 25.06.2019
Drøbak City deler ut en årlig pris for god innsats for barn og ungdom i Frogn, og prisen for 2019 gikk til The Bavjacs, Frogn kulturskoles eget band! Gjett om rektor Hege Elnæs er stolt over gjengen, som alle er musikalsk oppdratt i kulturskolen.
Les mer
Publisert ons 19.06.2019
Torget i Drøbak er byens nye restaurant! Nå åpnes det for servering her, både med foodtrucks og bordservering. Er du interessert i å være med, kan du søke om plass nå.
Les mer
Publisert man 17.06.2019
Vannet i Frogn kommune kommer fra Glitrevannet som ligger i Finnemarka i Buskerud, og klassifiseres som svært trygt. Kommunen tar i tillegg vannprøver hver uke fra det lokale ledningsnettet.
Les mer
Publisert fre 14.06.2019
Fiskeridirektoratet innfører forbud mot torskefiske fra 15. juni. Forbudet gjelder hele året, for både yrkesfiskere og fritidsfiskere.
Les mer
Publisert fre 07.06.2019
Skulpturen "Å strekke seg sammen mot himmelen" ble avduket i Badeparken 6. juni. Selv redningsheltene på vakt gjorde en ærbødig hilsen fra helikopteret til alle fremmøtte.
Les mer
Publisert man 03.06.2019
Tur til trampolineparken, gårdsbesøk, Liseberg eller Kristiansand dyrepark? Her kan du melde deg på årets sommeraktiviteter med Underhuset fritidsklubb!
Les mer
Publisert tir 28.05.2019
6. juni ønskes små og store i Frogn velkommen til minikurs i hjerte-og lungeredning i Badeparken og offisiell avduking av skulpturgaven fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
Les mer
Publisert fre 24.05.2019
Frank Westby (56) er Frogns nye skolesjef. Han kommer fra tilsvarende stilling i Askim, og kapret jobben blant 17 meget sterkt kvalifiserte søkere.
Les mer
Publisert tor 16.05.2019
Representanter fra Ruter kommer til hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker 12. juni og informerer om de nye bussrutene i Frogn.
Les mer
Publisert fre 10.05.2019
Vil du være med å bidra til økt aktivitet, sosialt felleskap og rehabilitering/trening av våre eldre og syke på Ullerud helsebygg ved hjelp av et spill?
Les mer