Aktuelt

Publisert tir 11.04.2017
Trår til for folkehelsa! Det er med stor glede at Frogn kommune i år tilbyr alle innbyggere og alle som jobber i Frogn kommune gratis deltakelse i «Sykle til jobben».
Les mer
Publisert fre 07.04.2017
Det nye navnet på svømmeanlegget som er under oppføring blir Bølgen bad og aktivitetssenter! Her kan du se hvordan de ulike tilbudene blir på Seiersten.
Les mer
Publisert fre 07.04.2017
Har du ryddet i hagen? Har du mye hageavfall du vil bli kvitt, men vet ikke helt hvor du skal kaste det? I Frogn kommune er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis, men vær oppmerksom på hva du kaster og hvor.
Les mer
Publisert tor 06.04.2017
Frogn kommunes frivillighetspris skal gis til en initiativrik person, en lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og kommunen.
Les mer
Publisert tor 06.04.2017
To store planer er nå på høring; forvaltningplan for Badeparken og områdeplan for gamle Drøbak. Vi vil gjerne høre hva du tenker! Planene ligger digitalt her og er også til gjennomsyn i papirform på Servicetorget og på biblioteket.
Les mer
Publisert ons 05.04.2017
Ønsker du å leie kommunale lokaler? 1. mai er det frist for å sende inn søknad om lån/leie av kommunale lokaler for neste sesong/skoleår.
Les mer
Publisert tir 28.03.2017
Selv om det varsler vår, er det viktig å forvalte gåsebestanden i distriktet best mulig. Nå sendes kommunens plan ut på høring.
Les mer
Publisert tir 14.03.2017
Det nye helsebygget på Ullerud ønsker å tilby fotpleie og frisør til sine beboere. Er du interessert i å jobbe her? Sjekk anbudskonkurransen!
Les mer
Publisert fre 10.03.2017
Sykkelvei fra Ottarsrud til Bakker Bru, ny brygge på Håøya, kjøring med vannscooter og bruk av mobiltelefon i Frognskolen... Har du lyst til å følge med på hva som skjer i kommunen din? Sjekk noe av det som skal opp i politiske styrer og utvalg i mars/april.
Les mer
Publisert ons 01.03.2017
Nytt informasjonsbilag fra Frogn kommune distribueres til alle kommunens husstander i disse dager. Les om alt det som skjer!
Les mer
Publisert man 27.02.2017
Snart innvies badeanlegget på Seiersten. Hva skal bygget hete? Vi venter på ditt forslag! Du kan vinne et års gratis inngang i badeanlegget og treningssenteret. Kanskje det er DITT forslag som får pryde den splitter nye veggen!
Les mer
Publisert fre 17.02.2017
Frogn kommune ønsker at det skal være drift på Parkkafeen i Badeparken i sommerhalvåret. Vi inviterer derfor lag og foreninger til å komme med forslag til drift av kafeen.
Les mer
Publisert tor 16.02.2017
Regnskapet for 2016 er avsluttet med et overskudd (netto driftsresultat) på 31 millioner kroner. - Vi er meget godt fornøyd med fjorårets økonomiske resultat, sier rådmann Harald K. Hermansen.
Les mer
Publisert tir 14.02.2017
Nå starter arbeidet med å felle og beskjære trærne ved Drøbak og Frogn kirke.
Les mer
Publisert man 06.02.2017
Sven Erling Næss (50) startet i dag i stillingen som ny avdelingsleder for byggesak, oppmåling og geodata i Frogn kommune.
Les mer
Publisert lør 04.02.2017
Vi gleder oss til å treffe høstens nye førsteklassinger! Besøksdagene for årets nye elever er tirsdag 30. og onsdag 31.mai på samtlige skoler i kommunen.
Les mer
Publisert fre 03.02.2017
Akershus fylkeskommune har etablert Akershusprisen for å anerkjenne fremdragende arbeid i Akershus. Nå kan du foreslå kandidater til Akershusprisen!
Les mer
Publisert fre 27.01.2017
Områdeplan for Gamle Drøbak skal nå behandles, men hva skal sendes på høring? Det er spørsmålet når Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker avholder ekstra møte for 1. gangs behandling av områdeplanen onsdag 15. februar kl. 18.00. Planforslaget skal deretter behandles i kommunestyret før høring.
Les mer
Publisert tor 26.01.2017
Nytt år og nye saker! Mandag 13. februar er dagen for årets første kommunestyremøte – og her er noen av sakene som behandles i styrer og utvalg nå.
Les mer
Publisert ons 25.01.2017
Nå er det klart for nye nominasjoner til Drømmestipendet! 100 nye kulturutøvere i landet skal i perioden mai-juni 2017 få til sammen én million kroner i form av Drømmestipendet 2017.
Les mer
Publisert man 23.01.2017
Ombudsutvalget for helse- og omsorgstjenester i Frogn kommune er opprettet for å bistå alle som benytter tjenester innen helse, omsorg og velferd.
Les mer
Publisert man 23.01.2017
Nytt informasjonsbilag fra Frogn kommune distribueres til alle kommunens husstander i disse dager. Les om alt det som skjer!
Les mer
Publisert fre 20.01.2017
«Ferge i full fyr ved Drøbak» var meldingen Frogn kommune mottok i går. Heldigvis var dette bare startskuddet for den store beredskapsøvelsen i regi av Fylkesmannen i Akershus som ble avholdt i til sammen 14 kommuner.
Les mer
Publisert man 09.01.2017
Rådmannen har lagt fram planforslag til områdeplan for gamle Drøbak. Nå inviteres de politiske utvalgene til informasjonsmøte om planene. Møtet er også åpent for publikum.
Les mer
Publisert tor 05.01.2017
Vi ønsker ektefelle, barn eller andre pårørende velkommen til samtalegruppe! Oppstart 10. januar.
Les mer
Publisert man 02.01.2017
Rutinene for innsyn i byggesaker er lagt om for å bedre sikkerheten. Nå må du derfor bestille byggesaksmappen dagen før du ønsker innsyn.
Les mer
Publisert ons 28.12.2016
Avtale er inngått mellom Frogn kommune og Finnegården vedrørende midlertidig bussnuplass på Hamborgstranda fra januar 2017, i forbindelse med utbygging på Lehmannsbrygga.
Les mer
Publisert ons 14.12.2016
Det er lokalt forbud mot fyrverkeri i sentrum av Drøbak - derfor går vi igjen sammen om et flott fyrverkeri i Drøbak på nyttårsaften!
Les mer
Publisert tir 06.12.2016
Nå er det åpnet for timebestilling på helsestasjonen. Alle kvinner født i 1991 og senere får nå tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Se hvilke dager som er aktuelle her!
Les mer
Publisert man 28.11.2016
Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan er nå lagt ut til alminnelig ettersyn etter kommunelovens §§ 44 og 45. Forslaget ligger ute frem til Kommunestyrets behandling mandag 12. desember 2016.
Les mer
Publisert tor 24.11.2016
Frogn kommune har inngått en avtale med Norsk Enøk og Energi (NEE) om et prosjekt som skal redusere energiforbruket i kommunale bygg med 43,9 %.
Les mer
Publisert man 21.11.2016
Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.
Les mer
Publisert fre 18.11.2016
19. november er verdens toalettdag, og dette markerer Hold Norge Rent, Norsk Vann og NITO med en nasjonal dovettkampanje.
Les mer
Publisert man 14.11.2016
Kirken og Frogn kommune har fått rapport om flere trær på kirkegården ved Drøbak kirke og ved Froens gård som er i så dårlig forfatning at de utgjør en sikkerhetsrisiko for omgivelsene. Deler av områdene vil derfor bli sperret av i dag, i påvente av felling av de farligste trærne.
Les mer
Publisert ons 09.11.2016
I siste møterunde før jul er det mange spennende saker på sakskartet. Få oversikten over hva som skal opp til politisk behandling her!
Les mer
Publisert tor 03.11.2016
Kommunale avgifter 4. termin 2016 faktureres 10. og 11. november. Dyrt, sier du? Her får du viktig informasjon om hvordan vann- og avløpsgebyrene fastsettes og hvordan pengene blir brukt.
Les mer
Publisert tor 03.11.2016
Julie Kirk, fastlege ved Drøbak legesenter, kan i en periode ikke ta imot nye pasienter.
Les mer
Publisert tir 01.11.2016
Har du lagt merke til sitatene som er spredd rundt på gater og torg i Drøbak? En gruppe studenter ved Høgskolen i Østfold, scenografilinjen, i samarbeid med Museologifaget på UiO, står bak prosjektet.
Les mer
Publisert fre 28.10.2016
Frogn kommune har fått klimasatsmidler! Vi fikk full pott på våre innsendte søknader til Miljødirektoratet.
Les mer
Publisert tor 27.10.2016
Statens Strålevern anbefaler deg å måle radon i egen bolig. Hvis du har en utleiebolig, er du faktisk er forpliktet til å utføre radonmåling. Les mer om hvordan du kan måle radon her.
Les mer
Publisert man 17.10.2016
Haptic Architects er vinneren av arkitektkonkurransen i Lindruppbakken/Råkeløkkveien. Deres utbyggingsforslag "Drømmehagen" ble presentert på Smia i dag.
Les mer
Publisert ons 12.10.2016
Frogn kommune tar en flott plassering i Forbrukerrådets test av kommunenes informasjon og service. Vi er nå på 4. plass i Akershus og på 19. plass på landsbasis! Så da er det vel lov å være litt stolte!?
Les mer
Publisert tor 06.10.2016
Entreprenørene Grimsrud AS og Unisport varsler at både fotballbanen og friidrettsbanen på Seiersten vil bli stengt i fire til seks uker fremover for å få et undervarmeanlegg som fungerer optimalt gjennom vinteren.
Les mer
Publisert tir 04.10.2016
Neste kommunestyremøte er 31. oktober, og før det skal råd og utvalg si sitt om sakene som skal opp. Nysgjerrig på hva som skjer? Les her!
Les mer
Publisert tir 04.10.2016
Hva tenker du om utviklingen av Gamle Drøbak? Plandokumentene for områderegulering ligger nå på kommunens hjemmeside og kan sees her.
Les mer
Publisert tor 29.09.2016
Ungdommenes kommunestyre i Frogn for skoleåret 2016-2017 hadde sin første samling 22. september. Da var de på seminar og opplæring hos KS i Oslo.
Les mer
Publisert ons 28.09.2016
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, presenterte i dag sin faglige tilrådning om ny kommunestruktur i Akershus. Her kan du lese begrunnelse for tilrådingen i korte trekk.
Les mer
Publisert ons 28.09.2016
Byantikvaren oppfordrer alle huseiere av verneverdige bygninger som trenger støtte til vedlikehold og restaurering: meld dere på infokurs!
Les mer
Publisert tir 27.09.2016
I disse dager er influensavaksinene på vei til legekontorene, så ta kontakt med din fastlege om du ønsker å vaksinere deg. Personer i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig.
Les mer
Publisert tor 22.09.2016
Akershus fylkeskommune har sendt ut melding om at den offentlige tannhelsetjenesten ved Frogn tannklinikk stenges fra 1. januar 2017. Da må pasientene reise til Ås tannklinikk for behandling.
Les mer
Publisert fre 16.09.2016
Vil du bli besøkshjem? Eller kan du stille på kort varsel på jobb for enslige mindreårige flyktninger? Frogn kommune trenger deg!
Les mer
Publisert tir 13.09.2016
Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk hviler ikke! Nå som badesesongen er ferdig, kan de omsider sette i gang med å rehabilitere og utvide HC-rampen/baderampen i Badeparken. I tillegg starter arbeider i Fugleveien.
Les mer
Publisert tir 13.09.2016
Årets tema er «… fordi livet forandrer seg». Vi inviterer til et åpent og gratis arrangement i Drøbak kino tirsdag 27. september 2016.
Les mer
Publisert man 12.09.2016
I helgen var det åpent hus på vårt nye flerbrukshus Smia. Utrolig mange tok turen innom for å se hvor fint det er blitt.
Les mer
Publisert fre 09.09.2016
Torsdag 8. september var det snorklipping, taler og høytidelig åpning av Smia, Frogn kommunes nye flerbrukshus. Og til helgen inviteres hele Frogns befolkning til åpen dag i vår nye storstue Smia, slik at alle som ønsker det kan gjøre seg kjent i flerbrukshuset.
Les mer
Publisert tor 08.09.2016
Både voksne og eldre kan oppleve nedstemthet og depresjon. Kanskje et av våre kurs kan hjelpe deg?
Les mer
Publisert ons 31.08.2016
Siv-Katrin Ramskjell (51) er ansatt som daglig leder ved Drøbaksbadet KF, som i disse dager bygges i Frogn kommune og skal være i drift fra desember 2017.
Les mer
Publisert man 29.08.2016
I første møterunde etter sommeren er det mange spennende saker som skal behandles i politiske styrer og utvalg. Alt fra fredning av havørna på Håøya til justering av kommunegrensen mellom Nesodden og Frogn skal opp når Kommunestyret har møte 19. september. Se mer her!
Les mer
Publisert fre 26.08.2016
Vår nye fastlege Julie Kirk starter opp sin praksis torsdag 1. september 2016 ved Drøbak legesenter.
Les mer
Publisert fre 26.08.2016
Torsdagskaffen er et møtested i Frogn for deg som er eller har vært berørt av kreft. Bli med!
Les mer
Publisert man 22.08.2016
Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.
Les mer
Publisert fre 19.08.2016
Barnedagene går av stabelen lørdag 27. og søndag 28. august. Dette er verdt å få med seg - velkommen til lek og moro!
Les mer
Publisert man 01.08.2016
Onsdag 17. august er det skolestart på skolene i Frogn. Se oppmøtetider for de ulike skolene her.
Les mer
Publisert ons 13.07.2016
Frogn kommune ønsker alle innbyggere og besøkende en riktig god sommer!
Les mer
Publisert man 11.07.2016
Dette er et supert tilbud for deg mellom 18-67 år som har muskel- og skjelettplager. Det er oppstart over sommeren, men du kan melde deg på allerede nå.
Les mer
Publisert man 11.07.2016
Det gjøres klart til høytidelig åpning av Smia i september, og planen for uteområdene ved Smia omfatter både parkeringsplasser, grøntområder og etablering av sykkelparkering.
Les mer
Publisert tor 30.06.2016
Årets badebyvakter i Frogn kommune er fra i dag spredd rundt i barnehager, sykehjem og på teknisk enhet - og er superklare for å gjøre en innsats for både unge og gamle i kommunen.
Les mer
Publisert tor 30.06.2016
Toppkarakter og stjerne i boken! Det var resultatet da Mattilsynet gjennomførte revisjon av vannforsyningssystemet hos Frogn kommune som vannverkseier tirsdag 21. juni.
Les mer
Publisert ons 29.06.2016
Brunskogsneglen er en fremmed art, og skaper store problemer blant annet for hageeiere. Her får du noen tips til bekjempelse av brunskogsnegl.
Les mer
Publisert ons 29.06.2016
I en prøveperiode er det lempet på vanningsforbudet i kommunen, slik at man nå kan vanne hver onsdag mellom kl 21.00 og 22.00.
Les mer
Publisert tir 28.06.2016
Julie Kirk er ny fastlege i Frogn fra mandag 8. august.
Les mer
Publisert man 27.06.2016
Det graves stadig i vår kommune - og nå er det gamle ledninger i Museumsveien, Vollveien og Gulliksbakken som skal til pers.
Les mer
Publisert ons 22.06.2016
Totalforbudet mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark er opphevet - og det lover jo bra for St.Hansfeiringen. Vi advarer likevel mot uvettig bålbrenning.
Les mer
Publisert tir 21.06.2016
Frogn kommune varsler innimellom sine innbyggere på sms. Har du ikke fått varsel fra oss? Her kan du registrere nummeret ditt eller slette oppføring om du ønsker det.
Les mer
Publisert man 20.06.2016
Kommunestyret tok i kveld den endelige beslutningen om kommunesammenslåing: Frogn kommune blir ikke en del av Follo kommune, men videreføres som egen kommune.
Les mer
Publisert fre 17.06.2016
En innleid rottefanger er ikke nok. Om vi skal vinne kampen, må alle bidra!
Les mer
Publisert ons 15.06.2016
Vi minner om informasjonsmøte på Dal skole i morgen torsdag 16. juni kl. 18.00 til 20.00 om kommunedelplan for Nordre Frogn. Vel møtt!
Les mer
Publisert tir 14.06.2016
Det nye helsebygget på Ullerud er det største byggeprosjektet i Frogn kommunes historie! Her kan du bli med bak sperrebåndene og se hvor langt byggeprosessen er kommet.
Les mer
Publisert man 13.06.2016
34,8 % stemte ved den rådgivende folkeavstemningen om kommunesammenslåing søndag 12. juni. Her er resultatet av den endelige opptellingen av avgitte stemmer.
Les mer
Publisert man 13.06.2016
Firmaet Pumpeteknikk as i Frogn kommune kan nå stolt kalle seg Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift. Frogn kommune gratulerer!
Les mer
Publisert tir 11.04.2017
Trår til for folkehelsa! Det er med stor glede at Frogn kommune i år tilbyr alle innbyggere og alle som jobber i Frogn kommune gratis deltakelse i «Sykle til jobben».
Les mer
Publisert fre 07.04.2017
Det nye navnet på svømmeanlegget som er under oppføring blir Bølgen bad og aktivitetssenter! Her kan du se hvordan de ulike tilbudene blir på Seiersten.
Les mer
Publisert fre 07.04.2017
Har du ryddet i hagen? Har du mye hageavfall du vil bli kvitt, men vet ikke helt hvor du skal kaste det? I Frogn kommune er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis, men vær oppmerksom på hva du kaster og hvor.
Les mer
Publisert tor 06.04.2017
Frogn kommunes frivillighetspris skal gis til en initiativrik person, en lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og kommunen.
Les mer
Publisert tor 06.04.2017
To store planer er nå på høring; forvaltningplan for Badeparken og områdeplan for gamle Drøbak. Vi vil gjerne høre hva du tenker! Planene ligger digitalt her og er også til gjennomsyn i papirform på Servicetorget og på biblioteket.
Les mer
Publisert ons 05.04.2017
Ønsker du å leie kommunale lokaler? 1. mai er det frist for å sende inn søknad om lån/leie av kommunale lokaler for neste sesong/skoleår.
Les mer
Publisert tir 28.03.2017
Selv om det varsler vår, er det viktig å forvalte gåsebestanden i distriktet best mulig. Nå sendes kommunens plan ut på høring.
Les mer
Publisert tir 14.03.2017
Det nye helsebygget på Ullerud ønsker å tilby fotpleie og frisør til sine beboere. Er du interessert i å jobbe her? Sjekk anbudskonkurransen!
Les mer
Publisert fre 10.03.2017
Sykkelvei fra Ottarsrud til Bakker Bru, ny brygge på Håøya, kjøring med vannscooter og bruk av mobiltelefon i Frognskolen... Har du lyst til å følge med på hva som skjer i kommunen din? Sjekk noe av det som skal opp i politiske styrer og utvalg i mars/april.
Les mer
Publisert ons 01.03.2017
Nytt informasjonsbilag fra Frogn kommune distribueres til alle kommunens husstander i disse dager. Les om alt det som skjer!
Les mer
Publisert man 27.02.2017
Snart innvies badeanlegget på Seiersten. Hva skal bygget hete? Vi venter på ditt forslag! Du kan vinne et års gratis inngang i badeanlegget og treningssenteret. Kanskje det er DITT forslag som får pryde den splitter nye veggen!
Les mer
Publisert fre 17.02.2017
Frogn kommune ønsker at det skal være drift på Parkkafeen i Badeparken i sommerhalvåret. Vi inviterer derfor lag og foreninger til å komme med forslag til drift av kafeen.
Les mer
Publisert tor 16.02.2017
Regnskapet for 2016 er avsluttet med et overskudd (netto driftsresultat) på 31 millioner kroner. - Vi er meget godt fornøyd med fjorårets økonomiske resultat, sier rådmann Harald K. Hermansen.
Les mer
Publisert tir 14.02.2017
Nå starter arbeidet med å felle og beskjære trærne ved Drøbak og Frogn kirke.
Les mer
Publisert man 06.02.2017
Sven Erling Næss (50) startet i dag i stillingen som ny avdelingsleder for byggesak, oppmåling og geodata i Frogn kommune.
Les mer
Publisert lør 04.02.2017
Vi gleder oss til å treffe høstens nye førsteklassinger! Besøksdagene for årets nye elever er tirsdag 30. og onsdag 31.mai på samtlige skoler i kommunen.
Les mer
Publisert fre 03.02.2017
Akershus fylkeskommune har etablert Akershusprisen for å anerkjenne fremdragende arbeid i Akershus. Nå kan du foreslå kandidater til Akershusprisen!
Les mer
Publisert fre 27.01.2017
Områdeplan for Gamle Drøbak skal nå behandles, men hva skal sendes på høring? Det er spørsmålet når Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker avholder ekstra møte for 1. gangs behandling av områdeplanen onsdag 15. februar kl. 18.00. Planforslaget skal deretter behandles i kommunestyret før høring.
Les mer
Publisert tor 26.01.2017
Nytt år og nye saker! Mandag 13. februar er dagen for årets første kommunestyremøte – og her er noen av sakene som behandles i styrer og utvalg nå.
Les mer
Publisert ons 25.01.2017
Nå er det klart for nye nominasjoner til Drømmestipendet! 100 nye kulturutøvere i landet skal i perioden mai-juni 2017 få til sammen én million kroner i form av Drømmestipendet 2017.
Les mer
Publisert man 23.01.2017
Ombudsutvalget for helse- og omsorgstjenester i Frogn kommune er opprettet for å bistå alle som benytter tjenester innen helse, omsorg og velferd.
Les mer
Publisert man 23.01.2017
Nytt informasjonsbilag fra Frogn kommune distribueres til alle kommunens husstander i disse dager. Les om alt det som skjer!
Les mer
Publisert fre 20.01.2017
«Ferge i full fyr ved Drøbak» var meldingen Frogn kommune mottok i går. Heldigvis var dette bare startskuddet for den store beredskapsøvelsen i regi av Fylkesmannen i Akershus som ble avholdt i til sammen 14 kommuner.
Les mer
Publisert man 09.01.2017
Rådmannen har lagt fram planforslag til områdeplan for gamle Drøbak. Nå inviteres de politiske utvalgene til informasjonsmøte om planene. Møtet er også åpent for publikum.
Les mer
Publisert tor 05.01.2017
Vi ønsker ektefelle, barn eller andre pårørende velkommen til samtalegruppe! Oppstart 10. januar.
Les mer
Publisert man 02.01.2017
Rutinene for innsyn i byggesaker er lagt om for å bedre sikkerheten. Nå må du derfor bestille byggesaksmappen dagen før du ønsker innsyn.
Les mer
Publisert ons 28.12.2016
Avtale er inngått mellom Frogn kommune og Finnegården vedrørende midlertidig bussnuplass på Hamborgstranda fra januar 2017, i forbindelse med utbygging på Lehmannsbrygga.
Les mer
Publisert ons 14.12.2016
Det er lokalt forbud mot fyrverkeri i sentrum av Drøbak - derfor går vi igjen sammen om et flott fyrverkeri i Drøbak på nyttårsaften!
Les mer
Publisert tir 06.12.2016
Nå er det åpnet for timebestilling på helsestasjonen. Alle kvinner født i 1991 og senere får nå tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Se hvilke dager som er aktuelle her!
Les mer
Publisert man 28.11.2016
Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan er nå lagt ut til alminnelig ettersyn etter kommunelovens §§ 44 og 45. Forslaget ligger ute frem til Kommunestyrets behandling mandag 12. desember 2016.
Les mer
Publisert tor 24.11.2016
Frogn kommune har inngått en avtale med Norsk Enøk og Energi (NEE) om et prosjekt som skal redusere energiforbruket i kommunale bygg med 43,9 %.
Les mer
Publisert man 21.11.2016
Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.
Les mer
Publisert fre 18.11.2016
19. november er verdens toalettdag, og dette markerer Hold Norge Rent, Norsk Vann og NITO med en nasjonal dovettkampanje.
Les mer
Publisert man 14.11.2016
Kirken og Frogn kommune har fått rapport om flere trær på kirkegården ved Drøbak kirke og ved Froens gård som er i så dårlig forfatning at de utgjør en sikkerhetsrisiko for omgivelsene. Deler av områdene vil derfor bli sperret av i dag, i påvente av felling av de farligste trærne.
Les mer
Publisert ons 09.11.2016
I siste møterunde før jul er det mange spennende saker på sakskartet. Få oversikten over hva som skal opp til politisk behandling her!
Les mer
Publisert tor 03.11.2016
Kommunale avgifter 4. termin 2016 faktureres 10. og 11. november. Dyrt, sier du? Her får du viktig informasjon om hvordan vann- og avløpsgebyrene fastsettes og hvordan pengene blir brukt.
Les mer
Publisert tor 03.11.2016
Julie Kirk, fastlege ved Drøbak legesenter, kan i en periode ikke ta imot nye pasienter.
Les mer
Publisert tir 01.11.2016
Har du lagt merke til sitatene som er spredd rundt på gater og torg i Drøbak? En gruppe studenter ved Høgskolen i Østfold, scenografilinjen, i samarbeid med Museologifaget på UiO, står bak prosjektet.
Les mer
Publisert fre 28.10.2016
Frogn kommune har fått klimasatsmidler! Vi fikk full pott på våre innsendte søknader til Miljødirektoratet.
Les mer
Publisert tor 27.10.2016
Statens Strålevern anbefaler deg å måle radon i egen bolig. Hvis du har en utleiebolig, er du faktisk er forpliktet til å utføre radonmåling. Les mer om hvordan du kan måle radon her.
Les mer
Publisert man 17.10.2016
Haptic Architects er vinneren av arkitektkonkurransen i Lindruppbakken/Råkeløkkveien. Deres utbyggingsforslag "Drømmehagen" ble presentert på Smia i dag.
Les mer
Publisert ons 12.10.2016
Frogn kommune tar en flott plassering i Forbrukerrådets test av kommunenes informasjon og service. Vi er nå på 4. plass i Akershus og på 19. plass på landsbasis! Så da er det vel lov å være litt stolte!?
Les mer
Publisert tor 06.10.2016
Entreprenørene Grimsrud AS og Unisport varsler at både fotballbanen og friidrettsbanen på Seiersten vil bli stengt i fire til seks uker fremover for å få et undervarmeanlegg som fungerer optimalt gjennom vinteren.
Les mer
Publisert tir 04.10.2016
Neste kommunestyremøte er 31. oktober, og før det skal råd og utvalg si sitt om sakene som skal opp. Nysgjerrig på hva som skjer? Les her!
Les mer
Publisert tir 04.10.2016
Hva tenker du om utviklingen av Gamle Drøbak? Plandokumentene for områderegulering ligger nå på kommunens hjemmeside og kan sees her.
Les mer
Publisert tor 29.09.2016
Ungdommenes kommunestyre i Frogn for skoleåret 2016-2017 hadde sin første samling 22. september. Da var de på seminar og opplæring hos KS i Oslo.
Les mer
Publisert ons 28.09.2016
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, presenterte i dag sin faglige tilrådning om ny kommunestruktur i Akershus. Her kan du lese begrunnelse for tilrådingen i korte trekk.
Les mer
Publisert ons 28.09.2016
Byantikvaren oppfordrer alle huseiere av verneverdige bygninger som trenger støtte til vedlikehold og restaurering: meld dere på infokurs!
Les mer
Publisert tir 27.09.2016
I disse dager er influensavaksinene på vei til legekontorene, så ta kontakt med din fastlege om du ønsker å vaksinere deg. Personer i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig.
Les mer
Publisert tor 22.09.2016
Akershus fylkeskommune har sendt ut melding om at den offentlige tannhelsetjenesten ved Frogn tannklinikk stenges fra 1. januar 2017. Da må pasientene reise til Ås tannklinikk for behandling.
Les mer
Publisert fre 16.09.2016
Vil du bli besøkshjem? Eller kan du stille på kort varsel på jobb for enslige mindreårige flyktninger? Frogn kommune trenger deg!
Les mer
Publisert tir 13.09.2016
Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk hviler ikke! Nå som badesesongen er ferdig, kan de omsider sette i gang med å rehabilitere og utvide HC-rampen/baderampen i Badeparken. I tillegg starter arbeider i Fugleveien.
Les mer
Publisert tir 13.09.2016
Årets tema er «… fordi livet forandrer seg». Vi inviterer til et åpent og gratis arrangement i Drøbak kino tirsdag 27. september 2016.
Les mer
Publisert man 12.09.2016
I helgen var det åpent hus på vårt nye flerbrukshus Smia. Utrolig mange tok turen innom for å se hvor fint det er blitt.
Les mer
Publisert fre 09.09.2016
Torsdag 8. september var det snorklipping, taler og høytidelig åpning av Smia, Frogn kommunes nye flerbrukshus. Og til helgen inviteres hele Frogns befolkning til åpen dag i vår nye storstue Smia, slik at alle som ønsker det kan gjøre seg kjent i flerbrukshuset.
Les mer
Publisert tor 08.09.2016
Både voksne og eldre kan oppleve nedstemthet og depresjon. Kanskje et av våre kurs kan hjelpe deg?
Les mer
Publisert ons 31.08.2016
Siv-Katrin Ramskjell (51) er ansatt som daglig leder ved Drøbaksbadet KF, som i disse dager bygges i Frogn kommune og skal være i drift fra desember 2017.
Les mer
Publisert man 29.08.2016
I første møterunde etter sommeren er det mange spennende saker som skal behandles i politiske styrer og utvalg. Alt fra fredning av havørna på Håøya til justering av kommunegrensen mellom Nesodden og Frogn skal opp når Kommunestyret har møte 19. september. Se mer her!
Les mer
Publisert fre 26.08.2016
Vår nye fastlege Julie Kirk starter opp sin praksis torsdag 1. september 2016 ved Drøbak legesenter.
Les mer
Publisert fre 26.08.2016
Torsdagskaffen er et møtested i Frogn for deg som er eller har vært berørt av kreft. Bli med!
Les mer
Publisert man 22.08.2016
Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.
Les mer
Publisert fre 19.08.2016
Barnedagene går av stabelen lørdag 27. og søndag 28. august. Dette er verdt å få med seg - velkommen til lek og moro!
Les mer
Publisert man 01.08.2016
Onsdag 17. august er det skolestart på skolene i Frogn. Se oppmøtetider for de ulike skolene her.
Les mer
Publisert ons 13.07.2016
Frogn kommune ønsker alle innbyggere og besøkende en riktig god sommer!
Les mer
Publisert man 11.07.2016
Dette er et supert tilbud for deg mellom 18-67 år som har muskel- og skjelettplager. Det er oppstart over sommeren, men du kan melde deg på allerede nå.
Les mer
Publisert man 11.07.2016
Det gjøres klart til høytidelig åpning av Smia i september, og planen for uteområdene ved Smia omfatter både parkeringsplasser, grøntområder og etablering av sykkelparkering.
Les mer
Publisert tor 30.06.2016
Årets badebyvakter i Frogn kommune er fra i dag spredd rundt i barnehager, sykehjem og på teknisk enhet - og er superklare for å gjøre en innsats for både unge og gamle i kommunen.
Les mer
Publisert tor 30.06.2016
Toppkarakter og stjerne i boken! Det var resultatet da Mattilsynet gjennomførte revisjon av vannforsyningssystemet hos Frogn kommune som vannverkseier tirsdag 21. juni.
Les mer
Publisert ons 29.06.2016
Brunskogsneglen er en fremmed art, og skaper store problemer blant annet for hageeiere. Her får du noen tips til bekjempelse av brunskogsnegl.
Les mer
Publisert ons 29.06.2016
I en prøveperiode er det lempet på vanningsforbudet i kommunen, slik at man nå kan vanne hver onsdag mellom kl 21.00 og 22.00.
Les mer
Publisert tir 28.06.2016
Julie Kirk er ny fastlege i Frogn fra mandag 8. august.
Les mer
Publisert man 27.06.2016
Det graves stadig i vår kommune - og nå er det gamle ledninger i Museumsveien, Vollveien og Gulliksbakken som skal til pers.
Les mer
Publisert ons 22.06.2016
Totalforbudet mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark er opphevet - og det lover jo bra for St.Hansfeiringen. Vi advarer likevel mot uvettig bålbrenning.
Les mer
Publisert tir 21.06.2016
Frogn kommune varsler innimellom sine innbyggere på sms. Har du ikke fått varsel fra oss? Her kan du registrere nummeret ditt eller slette oppføring om du ønsker det.
Les mer
Publisert man 20.06.2016
Kommunestyret tok i kveld den endelige beslutningen om kommunesammenslåing: Frogn kommune blir ikke en del av Follo kommune, men videreføres som egen kommune.
Les mer
Publisert fre 17.06.2016
En innleid rottefanger er ikke nok. Om vi skal vinne kampen, må alle bidra!
Les mer
Publisert ons 15.06.2016
Vi minner om informasjonsmøte på Dal skole i morgen torsdag 16. juni kl. 18.00 til 20.00 om kommunedelplan for Nordre Frogn. Vel møtt!
Les mer
Publisert tir 14.06.2016
Det nye helsebygget på Ullerud er det største byggeprosjektet i Frogn kommunes historie! Her kan du bli med bak sperrebåndene og se hvor langt byggeprosessen er kommet.
Les mer
Publisert man 13.06.2016
34,8 % stemte ved den rådgivende folkeavstemningen om kommunesammenslåing søndag 12. juni. Her er resultatet av den endelige opptellingen av avgitte stemmer.
Les mer
Publisert man 13.06.2016
Firmaet Pumpeteknikk as i Frogn kommune kan nå stolt kalle seg Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift. Frogn kommune gratulerer!
Les mer